Informaţii publice

Cariere - Anunţuri 2023- Concurs pentru ocuparea pe durată nederminată a două posturi vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de execuţie BIBLIOTECAR, studii superioare, grad profesional SII din cadrul Serviciului Comunicarea colecţiilor, relaţii cu publicul, activitatea culturală şi relaţia cu mass-media
Anunţ suspendare concurs
Data publicării : 17.05.2023
Anunţ concurs
Data publicării : 28.04.2023
Data concursului : 22.05.2023 (proba scrisă)şi 26.05.2023 (proba interviu)

- Concurs pentru ocuparea pe perioadă nederminată a unei funcţii contractuale de execuţie CONSILIER JURIDIC, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Achiziţii publice, juridic, resurse umane, salarizare
Rezultatul final concursului
Data publicării : 25.05.2023
Rezultatele probei interviu
Data publicării : 25.05.2023
Data concursului : 13.03.2023

Rezultatele probei scrise
Data publicării : 19.05.2023
Data concursului : 18.05.2023 (proba scrisă)şi 24.05.2023 (proba interviu)

Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 15.05.2023
Data concursului : 18.05.2023 (proba scrisă)şi 24.05.2023 (proba interviu)

Anunţ concurs
Data publicării : 24.04.2023
Data concursului : 18.05.2023 (proba scrisă)şi 24.05.2023 (proba interviu)

- Concurs pentru ocuparea pe perioadă nederminată a unei funcţii contractuale de execuţie ECONOMIST, studii superioare, grad profesional Ii din cadrul Compartimentului financiar-contabil, buget
Rezultatul final concursului
Data publicării : 20.03.2023
Rezultatele probei interviu
Data publicării : 20.03.2023
Data concursului : 13.03.2023

Rezultatele probei scrise
Data publicării : 14.03.2023
Data concursului : 13.03.2023

Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 08.03.2023
Data concursului : 13.03.2023

Anunţ concurs
Data publicării : 17.02.2023
Data concursului : 13.03.2023

- Concurs de proiecte de management

Rezultatul final concursului
Data publicării : 17.02.2023
Rezultat etapa II (Susţinerea proiectului de management)
Data publicării : 10.02.2023
Rezultat etapa I (Analiza proiectului de management)
Data publicării : 09.02.2023
Anunţ concurs
Data publicării : 10.01.2023
Caiet de obiective
Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management

Cariere - Anunţuri 2022- Examen de promovare în grade profesionale :
un post bibliotecar S IA

Rezultatele finale
Data publicării : 24.10.2022
Data concursului : 20.10.2022

Rezultatele probei scrise
Data publicării : 24.10.2022
Data concursului : 20.10.2022

Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 14.10.2022
Data concursului : 20.10.2022

Anunţ concurs
Data publicării : 05.10.2022
Data concursului : 20.10.2022

- Concurs pentru ocuparea pe perioadă nederminată a unei funcţii contractuale de execuţie BIBLIOGRAF, studii superioare, grad profesional II din cadrul Compartimentului Bibliografic C.I.C.
Rezultatele finale
Data publicării : 22.08.2022
Data concursului : 12.08.2022

Rezultatele probei interviu
Data publicării : 18.08.2022
Data concursului : 12.08.2022

Rezultatele probei scrise
Data publicării : 12.08.2022
Data concursului : 12.08.2022

Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 08.08.2022
Data concursului : 12.08.2022

Anunţ concurs
Data publicării : 21.07.2022
Data concursului : 12.08.2022

- Concurs pentru ocuparea pe perioadă nederminată a unei funcţii contractuale de execuţie ADMINISTRATOR, studii medii, treapta profesională I din cadrul Compartimentului administrativ
Rezultatul final
Data publicării : 18.08.2022
Data concursului : 12.08.2022

Rezultatele probei interviu
Data publicării : 18.08.2022
Data concursului : 12.08.2022

Rezultatele probei scrise
Data publicării : 12.08.2022
Data concursului : 12.08.2022

Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 08.08.2022
Data concursului : 12.08.2022

Anunţ concurs
Data publicării : 21.07.2022
Data concursului : 12.08.2022

- Examen de promovare în grade profesionale :
un post bibliotecar S I şi un post bibliotecar S IA

Rezultatele finale
Data publicării : 17.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

Rezultatele probei scrise
Data publicării : 17.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 09.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

Anunţ concurs
Data publicării : 01.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

- Examen de promovare în grade profesionale : un post inginer de sistem S I

Rezultatele finale
Data publicării : 17.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

Rezultatele probei scrise
Data publicării : 17.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 09.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

Anunţ concurs
Data publicării : 01.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

- Examen de promovare în grade profesionale :
două posturi muncitor calificat treapta profesională I

Rezultatele finale
Data publicării : 17.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 09.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

Anunţ concurs
Data publicării : 01.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

Cariere - Anunţuri 2021

- Concurs pentru ocuparea postului de contabil şef, studii superioare, grad profesional II
Anunţ concurs
Data publicării : 26.11.2021
Data concursului : 21.12.2021

- Concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat, studii medii, treapta II, Compartiment administrativ
Rezultatele probei interviu
Data publicării : 10.12.2021
Rezultatele probei scrise
Data publicării : 06.12.2021
Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 23.11.2021
Data concursului : 03.12.2021

Anunţ concurs
Data publicării : 09.11.2021
Data concursului : 03.12.2021

- Concurs pentru ocuparea postului de consilier, studii superioare, grad profesional I, Compartiment administrativ
Rezultatele finale
Data publicării : 10.12.2021
Rezultatele probei interviu
Data publicării : 10.12.2021
Rezultatele probei scrise
Data publicării : 06.12.2021
Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 23.11.2021
Data concursului : 03.12.2021

Anunţ concurs
Data publicării : 09.11.2021
Data concursului : 03.12.2021

- Concurs de recrutare muncitor calificat, studii medii/generale, treapta II, Compartiment administrativ
Rezultate finale
Data publicării : 07.10.2021
Rezultatele probei interviu
Data publicării : 17.09.2021
Rezultatele probei scrise
Data publicării : 13.09.2021
Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 02.09.2021
Data concursului : 10.09.2021

Anunţ concurs
Data publicării : 19.08.2021
Data concursului : 10.09.2021

- Concurs de recrutare şofer, studii medii, treapta I, Compartiment administrativ

Rezultatele probei scrise
Data publicării : 04.03.2021
Rezultatele contestaţiilor la proba de selecţie a dosarelor
Data publicării : 25.02.2021
Data concursului : 03.03.2021

Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 23.02.2021
Data concursului : 03.03.2021

Anunţ concurs
Data publicării : 09.02.2021
Data concursului : 03.03.2021

- Concurs de recrutare Consilier (resuse umane), grad profesional III S, Compartimentul achiziţii publice, juridic, resurse umane

Rezultate finale
Data publicării : 22.02.2021
Rezultate probă interviu
Data publicării : 22.02.2021
Rezultatele contestaţiilor la proba scrisă
Data publicării : 17.02.2021
Rezultatele probei scrise
Data publicării : 15.02.2021
Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 04.02.2021
Data concursului : 12.02.2021

Erată la anunţ concurs
Data publicării : 26.01.2021
Data concursului : 12.02.2021

Anunţ concurs
Data publicării : 21.01.2021
Data concursului : 12.02.2021

Cariere - Anunţuri 2020

- Examen de promovare în grade profesionale (20.11.2020)

- Rezultatele probei de secţie a dosarelor de înscriere la examenul de promovare(27.11.2020)

- Rezultatele probei scrise la examenul de promovare(04.12.2020)

- Rezultatele finale ale examenului de promovare în grad profesional superior(04.12.2020)

- Examen de promovare în grade profesionale (02.11.2020)

- Examen de promovare în grade profesionale (23.03.2020)

- Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere la examenul de promovare (23.06.2020)

- Rezultatele finale ale examenului de promovare în grad profesional superior (06.07.2020)

- Concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie
Şofer - Compartimentul administrativ, studii medii, treapta I

- Renunţare la desfăşurarea concursului (17.03.2020)

- Rezultatele probei de secţie a dosarelor de înscriere la concurs

- Rezultatele contestaţiilor la proba de selecţie a dosarelor


Acte normative de organizare şi funcţionareOrganigrama

Regulament intern

Regulament de organizare şi funcţionare

Stat de funcţii

Drepturi de natură salarială

Codul etic şi de integritate al angajaţilor bibliotecii
Formular sesizare conflict de interese/stare de incompatibilitate

Declaraţie privind asumarea agendei de integritate organizaţională în coordonatele
Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025


Documente financiar-fiscale şi de contabilitateBugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate, pe anul 2023

Bilanţ contabil la data de 31.12.2022

Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2022

Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2022
(pentru conturile de disponibil deschise în trezoreria statului şi pentru contul "Casa în lei")

Contul de execuţie al instituţiei publice
- Cheltuieli la data de 31.12.2022

Plăţi restante la data de 31.12.2022

Situaţia activelor fixe amortizabile Anexa 35a cod 26 la data de 31.12.2022

Situaţia activelor fixe amortizabile Anexa 35a cod 27 la data de 31.12.2022

Situaţia activelor fixe neamortizabile Anexa 35b cod 28 la data de 31.12.2022

Situaţia activelor fixe neamortizabile Anexa 35b cod 29 la data de 31.12.2022

Raport de execuţie bugetară la data de 31.12.2022

Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2022

Raport de analiză pe bază de bilanţ, note explicative la data de 31.12.2022

Documente privind achiziţiile publiceProgramul anual al achiziţiilor publice 2022 (aferent rectificarii bugetare din 25.11.2022)

Data publicarii : 28.11.2022

Anunţuri achiziţii directe

- anunţ achiziţie

Declaraţii de avere şi intereseSăsărman-Ţou Dariana - Director

Horotan Paula Maria - Director adjunct

Forgacs Andrea-Laura - Contabil şef

Ciceo Marilena Bienca - Şef serviciu

Tarţa Violeta Maria - Şef serviciu

Costea Liliana Georgeta - Şef birou

Istrate Raluca - Şef birou

Veres Erzsebet - Şef birou

Istrăuan Lacrima-Camelia - Consilier


Ultima actualizare : 14.06.2023

Biblioteca pe Facebook

Biblioteca pe Flickr

Unde ne găseşti