Informaţii publice

Cariere - Anunţuri 2023- Concurs de proiecte de management

Anunţ concurs
Data publicării : 10.01.2023
Caiet de obiective
Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management

Cariere - Anunţuri 2022- Examen de promovare în grade profesionale :
un post bibliotecar S IA

Rezultatele finale
Data publicării : 24.10.2022
Data concursului : 20.10.2022

Rezultatele probei scrise
Data publicării : 24.10.2022
Data concursului : 20.10.2022

Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 14.10.2022
Data concursului : 20.10.2022

Anunţ concurs
Data publicării : 05.10.2022
Data concursului : 20.10.2022

- Concurs pentru ocuparea pe perioadă nederminată a unei funcţii contractuale de execuţie BIBLIOGRAF, studii superioare, grad profesional II din cadrul Compartimentului Bibliografic C.I.C.
Rezultatele finale
Data publicării : 22.08.2022
Data concursului : 12.08.2022

Rezultatele probei interviu
Data publicării : 18.08.2022
Data concursului : 12.08.2022

Rezultatele probei scrise
Data publicării : 12.08.2022
Data concursului : 12.08.2022

Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 08.08.2022
Data concursului : 12.08.2022

Anunţ concurs
Data publicării : 21.07.2022
Data concursului : 12.08.2022

- Concurs pentru ocuparea pe perioadă nederminată a unei funcţii contractuale de execuţie ADMINISTRATOR, studii medii, treapta profesională I din cadrul Compartimentului administrativ
Rezultatul final
Data publicării : 18.08.2022
Data concursului : 12.08.2022

Rezultatele probei interviu
Data publicării : 18.08.2022
Data concursului : 12.08.2022

Rezultatele probei scrise
Data publicării : 12.08.2022
Data concursului : 12.08.2022

Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 08.08.2022
Data concursului : 12.08.2022

Anunţ concurs
Data publicării : 21.07.2022
Data concursului : 12.08.2022

- Examen de promovare în grade profesionale :
un post bibliotecar S I şi un post bibliotecar S IA

Rezultatele finale
Data publicării : 17.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

Rezultatele probei scrise
Data publicării : 17.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 09.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

Anunţ concurs
Data publicării : 01.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

- Examen de promovare în grade profesionale : un post inginer de sistem S I

Rezultatele finale
Data publicării : 17.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

Rezultatele probei scrise
Data publicării : 17.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 09.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

Anunţ concurs
Data publicării : 01.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

- Examen de promovare în grade profesionale :
două posturi muncitor calificat treapta profesională I

Rezultatele finale
Data publicării : 17.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 09.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

Anunţ concurs
Data publicării : 01.02.2022
Data concursului : 16.02.2022

Acte normative de organizare şi funcţionareOrganigrama

Regulament intern

Stat de funcţii

Drepturi de natură salarială

Codul etic şi de integritate al angajaţilor bibliotecii
Formular sesizare conflict de interese/stare de incompatibilitate

Declaraţie privind asumarea agendei de integritate organizaţională în coordonatele
Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025


Documente financiar-fiscale şi de contabilitateBugetul pe trimestre al instituţiilor publice finanţate de la bugetul local pe anul 2020

- 02.09.2020

- 06.02.2020

Bilanţ contabil la data de 21.12.2019

Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2019

Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2019
(pentru conturile de disponibil deschise în trezoreria statului şi pentru contul "Casa în lei")

Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice finanţată integral de la bugetul local
- Cheltuieli la data de 31.12.2019

Plăţi restante la data de 31.12.2019

Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitaluri la data de 31.12.2019

Situaţia activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2019

Situaţia activelor şi datoriilor la data de 31.12.2019

Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2019

Raport de analiză pe bază de bilanţ, note explicative la data de 31.12.2019

Raport de execuţie bugetară la data de 31.12.2019 - Forexebug-MFP

Documente privind achiziţiile publiceProgramul anual al achiziţiilor publice 2022 (aferent rectificarii bugetare din 25.11.2022)

Data publicarii : 28.11.2022

Anunţuri achiziţii directe

- anunţ achiziţie

Declaraţii de avere şi intereseIstrăuan V. Lacrima Camelia - Director

Horotan Paula Maria - Director adjunct

Forgacs Andrea-Laura - Contabil şef

Ciceo Marilena Bienca - Şef serviciu

Tarţa Violeta Maria - Şef serviciu

Costea Liliana Georgeta - Şef birou

Istrate Raluca - Şef birou

Veres Erzsebet - Şef birou


Ultima actualizare : 10.01.2023

Biblioteca pe Facebook

Biblioteca pe Flickr

Unde ne găseşti