Informaţii publice

Cariere - Anunţuri 2024- Concurs pentru ocuparea pe perioadă nederminată a unei funcţii contractuale de execuţie CONSILIER JURIDIC, studii superioare, grad profesional debutant Compartimentului Achiziţii publice, juridic, resurse umane, salarizare
Rezultatul final concursului
Data publicării : 17.06.2024
Rezultatele probei interviu
Data publicării : 13.06.2024
Rezultatele probei scrise
Data publicării : 07.06.2024
Data concursului : 06.06.2024 (proba scrisă)şi 12.06.2024 (proba interviu)

Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 03.06.2024
Data concursului : 06.06.2024 (proba scrisă)şi 12.06.2024 (proba interviu)

Anunţ concurs
Data publicării : 10.05.2024
Data concursului : 06.06.2024 (proba scrisă)şi 12.06.2024 (proba interviu)
Formular de înscriere (descărcare)
Adeverinţă (descărcare)
Acte normative de organizare şi funcţionareOrganigrama

Regulament intern destinat serviciilor pentru public

Regulament de organizare şi funcţionare

Stat de funcţii

Drepturi de natură salarială

Codul etic şi de integritate al angajaţilor bibliotecii
Formular sesizare conflict de interese/stare de incompatibilitate

Declaraţie privind asumarea agendei de integritate organizaţională în coordonatele
Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025


Documente financiar-fiscale şi de contabilitateBugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate, pe anul 2023

Bilanţ contabil la data de 31.12.2022

Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2022

Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2022
(pentru conturile de disponibil deschise în trezoreria statului şi pentru contul "Casa în lei")

Contul de execuţie al instituţiei publice
- Cheltuieli la data de 31.12.2022

Plăţi restante la data de 31.12.2022

Situaţia activelor fixe amortizabile Anexa 35a cod 26 la data de 31.12.2022

Situaţia activelor fixe amortizabile Anexa 35a cod 27 la data de 31.12.2022

Situaţia activelor fixe neamortizabile Anexa 35b cod 28 la data de 31.12.2022

Situaţia activelor fixe neamortizabile Anexa 35b cod 29 la data de 31.12.2022

Raport de execuţie bugetară la data de 31.12.2022

Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2022

Raport de analiză pe bază de bilanţ, note explicative la data de 31.12.2022

Documente privind achiziţiile publiceProgramul anual al achiziţiilor publice 2022 (aferent rectificarii bugetare din 25.11.2022)

Data publicarii : 28.11.2022

Anunţuri achiziţii directe

- anunţ achiziţie

Declaraţii de avereSăsărman-Ţou Dariana - Director

Horotan Paula Maria - Director adjunct

Forgacs Andrea-Laura - Contabil şef

Veres Erzsebet - Şef birou

Declaraţii de intereseSăsărman-Ţou Dariana - Director

Horotan Paula Maria - Director adjunct

Forgacs Andrea-Laura - Contabil şef

Veres Erzsebet - Şef birou


Ultima actualizare : 17.06.2024

Biblioteca pe Facebook

Biblioteca pe Flickr

Unde ne găseşti