CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Comuna Păuleşti, Judeţul Satu Mare
Biblioteca Comunală - raport statistic 2009

Bibliotecar / norma :Zidaru Doina/normă întreagă
Adresa bibliotecii :Str. Principala, Nr. 83
Tel./Fax. :0261/757306
Orar :Luni-Vineri : 8-16
Total colecţii 9542
Documente achiziţionate 68
Nr. total computere0
Total venituri (mii lei)34,57
Cheltuieli curente din finanţare bugetară34,00
Cheltuieli curente din venituri proprii0
Cheltuieli curente din alte venituri(sponsorizări,donaţii)0,57
Cheltuieli de capital0
Total utilizatori înscrişi 2005-2009581
Utilizatori activi(2009)136
Tranzacţii de împrumut1860
Nr. vizite la bibliotecă(frecvenţa)1360
Populaţia4800

Monografia localităţii

Aflata la 4 km de municipiul Satu Mare, in Câmpia Someşului, comuna Paulesti, este aluvionata in acelaşi timp de riul Homorod, mai exact de canalul de centura, suprafaţă este 60 km?. Comuna este formată din localităţile: Paulesti, centrul administrativ, teritorial, menţiune documentara din anul 1379; Amati (a. 1332); Ambud (a. 1373); Hrip, (a. 1370); Ruseni (a. 1411). Cercetari arheologice sistematice n-au fost efectuate in zona actualei comune; menţionăm totusi doua descoperiri, prima din perioada bronzului tracic. Este vorba de o aşezare, ale carei urme constau in exclusivitate din fragmente de vase, situarea ei topografica este la nord-vest de sat pe malul pârâului Homorod. Materialul este fragmentar iar cantitatea redusa a acestuia nu permite o incadrare culturala (in perioada bronzului tracic, zona de nord-vest a României cunoaste evolutia marilor grupuri culturale: Otomani si Suciu de Sus).
Importanta pentru istoria locurilor este o moneda romana din bronz; descoperita acum 8 ani întâmplător la Amati, piesa este emisa in timpul împăratului roman Filip Arabul intre iulie-august 247 - august 248. Amintim ca împăratul respectiv domneste intre anii 244-249, iar anii de viaţă sint cuprinsi intre 198-249. Acesta s-a preocupat intens de intarirea sistemului de aparare a Daciei. Moneda face parte din cele denumite Sestertius (latina) si au o greutate de 27,30 grame (etalon). Piesa in discutie se pastreaza fragmentar, din acest motiv ponderea sa este 13,88 grame; mai adaugam ca moneda a fost bătută in cadrul atelierului monetar de la Sarmizegetuza, capitala Daciei romane intre anii 106-271/274, si ca aceste piese au circulat in vremea Romei republicane (pina in anul 27 î.d. H.), dar si in cadrul Imperiului.
Aparitia primelor formatiuni politice, a voievodatelor româneşti, a marcat o noua etapa in istoria poporului nostru. Teritoriul actual al judeţului a făcut parte din voievodatul lui Menumorut. Intins de la Mures si pina la Someş, acesta isi avea reşedinţa la Biharea (10 km nord de Oradea), si o puternica cetate de aparare la Satu Mare (Castrum Zotmar) pomenita in Cronica lui Anonymus imediat dupa anul 900. In perioada medievala comuna si satele de care ne ocupam, data fiind si distanţă mica, au gravitat economic, social si politic spre oraşul Satu Mare si cetatea existenţa aici. Evolutia ascendenta a societăţii feudale, cu toate caracteristicile sale, a marcat, pe masura cresterii gradului de exploatare, opozitia principalei categorii a producatorilor de bunuri - ţărănimea. Formele de lupta ale acesteia evolueaza de la cele mai simple, plecarile de pe mosii, respectiv fuga, pina la ample razvratiri. Astfel la 1380 se vor rascula 2000 de tarani români si maghiari din jurul Sătmarului, din peste 20 de localităţi. Ample framintari vor fi apoi la 1437, 1548 si 1711. Perioada de sfirsit a evului mediu, dar mai ales epoca moderna va inscrie (secolul al XIX-lea, este cunoscut in istoriografie ca fiind "secolul naţionalitatilor"), pe primul plan al luptei românilor, emanciparea naţionala politica si culturala dar mai ales infaptuirea Marii Uniri.
Pentru perioada secolelor XVIII si XIX, se cuvine sa amintim sigiliile satesti de la Amati (2) si Ambud (3) prin insemne - brazdare de plug - reflecta principala ocupatie din zona - agricultura. 1 Decembrie 1918, UNIREA - rămâne o dovada de inestimabila valoare cu privire la vointa unanima a intregului popor. Astfel in documentul emis la Ruseni la 7 noiembrie 1918, se specifica constituirea Consiliului Naţional Român comunal Ruseni, compus din 6 persoane, precum si a Garzii Naţionale Române local (22 membri).
Dintre personalităţile locale il menţionăm pe Anderco Alexandru născut la Hrip (1859-1945), om de cultura, care a intocmit lucrări de caracter stiintific, contribuind la dezvoltarea învăţământului românesc din aceasta parte a tarii, si participa la 1 Decembrie la Alba Iulia in fruntea unei delegatii a localităţii Ardusat, unde si-a desfăşurat activitatea cea mai mare parte din viaţă.

Monografie întocmită de istoricul Gheorghe Lazin

Website counter

Ultima actualizare : 14.10.2010