CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Comuna Micula, Judeţul Satu Mare
Biblioteca Comunală - raport statistic 2009

Bibliotecar / norma :Olah Timea/ normă întreagă
Adresa bibliotecii :Str. Principala, Nr. 270
Tel./Fax. :0261/828500
Orar :Luni-Vineri : 8-16
Total colecţii 7882
Documente achiziţionate 0
Nr. total computere0
Total venituri (mii lei)24,19
Cheltuieli curente din finanţare bugetară24,19
Cheltuieli curente din venituri proprii0
Cheltuieli curente din alte venituri(sponsorizări,donaţii)0
Cheltuieli de capital0
Total utilizatori înscrişi 2005-2009440
Utilizatori activi(2009)188
Tranzacţii de împrumut572
Nr. vizite la bibliotecă(frecvenţa)254
Populaţia3812

Monografia localităţii

Mediesu Aurit - o aşezare cu o istorie de 15.000 de ani
Aflata in partea de nord a judeţului, comuna are un relief de câmpie (Câmpia Someşana), si se afla la 13 km nord - nord-est de municipiul Satu Mare, fiind străbătuta de apele riului Tur. Populaţia (dupa recensământul din anul 2002) se ridica la cifra de 3783 locuitori, din care la Bercu Nou locuiesc 233 de persoane, iar la Micula Noua 444. Menţiunile documentare ale localităţilor componente sint următoarele: Micula, centrul administrativ - teritorial (a. 1216 - apare in documentele medievale sub denumirea "tera (pământ) Nichola", iar in anul 1303, Micula), Bercu Nou (a. 1954) si Micula Noua - 1954. Ultimele doua localităţi apar in documente dupa cel de-al II-lea război mondial (reforma agrara din 1945 si perioada urmatoare).
Sub aspect arheologic si istoric zona este insuficient cercetata, dar cu toate acestea pe baza cercetarilor de teren, precum si a unor scrieri mai vechi, in linii generale, se poate reconstitui istoria zonei. Astfel pe malul Egerului Mare, in partea stinga a pârâului (zona mai inalta), partea de hotar denumita "Dimbul lui Friedman", a fost surprinsa o aşezare aparţinind epocii tracice, cultura Otomani (aceasta cultura arheologica se întinde in timp pe aproape 1000 de ani - circa 1900 î.d. H., pina in secolele 9-8 i. Chr.). O alta statiune din aceeaşi perioada este amintita de A. Vende, Szatmar varmegye skora, szatmar varmegye 1910, p. 409, nsa aceasta n-a fost identificata pe teren. Amintim apoi ca tot potrivit unor surse ale bibliografiei mai vechi, pe locul numit "Telecul mic", in anul 1867, cu prilejul unor lucrări edilitare au fost găsite mai multe morminte de incinerati (defunctii erau arsi, iar resturile depuse in vase de lut, specialistii le denumesc urne), din aceeaşi perioada a epocii bronzului. Pentru preistorie amintim apoi descoperirea tot la Micula a unui topor lucrat din bronz; se afla in colecţiile Muzeului Judeţean. Perioadele urmatoare ale istoriei vechi sint mai putin cunoscute, cu toate acestea, luind in consideratie realitatile etnice si istorice, aşezarea dacica din perioada Burebista - Decebal (82 i.Chr. - 106 post Hristos), situată in perimetrul comunei Lazuri, la 7 km, sud-vest de comuna, relatarile izvoarelor antice privind hotarele regatului dac înainte de cucerire, pentru zona de nord-vest a Daciei, zona a făcut parte intrinseca din statul dac.
La începuturile evului mediu, teritoriul actualei comune a făcut parte din voievodatul românesc condus de Menumorut, formatiune politica care la Satu Mare avea o cetate de graniţa (Castrum Zotmar), amintita dupa anul 900 de catre notarul anonim (Anonymus). La 1380, se semnaleaza in documente, odata cu inasprirea exploatarii feudale, ţărănimea se va ridica la lupta. Astfel la 1380 se aminteste documentar de peste 2000 de tarani aserviti care se ridica la lupta - români si maghiari - din aproximativ 20 de sate din jurul oraşului Satu Mare (de amintit ca razvratirea a izbucnit la Osvarau - Botiz). Alte miscari ale truditorilor de pământ se vor mai semnala la 1437, 1514, dar mai ales intre anii 1703 - 1711, revolta antifeudala si antihabsburgica condusa de Francisc Rákóczi al II-lea, care la 1705 ocupa si oraşul Satu Mare. Promotorul rasculatilor din zona a fost Pintea Gligor, zis Pintea Viteazul.
Epoca moderna va aduce zonei noi transformări, economice, sociale si politice, legate de lupta pentru emancipare sociala, libertate si unitate. Pentru aceasta perioada mai amintim si existenţa sigiliului satesc de la Micula din anul 1806. Dupa Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, precum si dupa reforma agrara legiferata in 1921, zona actualei comune va cunoaste o ampla dezvoltare sub toate aspectele, dar mersul înainte va fi curmat de Diktatul de la Viena din toamna anului 1940. Toamna cu frunze negre va aduce odata cu smulgerea nord-vestului Transilvaniei din trupul tarii o crunta oprimare. Din datele statistice intocmite la 1 ianuarie 1943, reiese ca dupa Diktat au parasit Ardealul in mod fortat 200.000 de români, dintre care in jur de 16.000 erau, din judeţul Satu Mare. Pierderile materiale pricinuite de ocupatia horthysta au fost imense: numai in judeţul Satu Mare, sectorul agricol a fost jefuit de peste 60 miliarde lei (valoarea de atunci). La toate acestea se adauga actele de terorism, care au adus in multe comune crime oribile, maltratari si schingiuiri. Pe lista localităţilor care au suferit maltratarile se număra si Micula.

Monografie întocmită de istoricul Gheorghe Lazin

Website counter

Ultima actualizare : 14.10.2010