CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Comuna Craidorolţ
Biblioteca Comunală - raport statistic 2009

Bibliotecar / norma :fără bibliotecar
Adresa bibliotecii :Str.Principală, Nr.106
Tel./Fax. :0261/876566
Orar :-
Total colecţii 7195
Documente achiziţionate 0
Nr. total computere0
Total venituri (mii lei)0
Cheltuieli curente din finanţare bugetară0
Cheltuieli curente din venituri proprii0
Cheltuieli curente din alte venituri(sponsorizări,donaţii)0
Cheltuieli de capital0
Total utilizatori înscrişi 2005-20090
Utilizatori activi(2009)0
Tranzacţii de împrumut0
Nr. vizite la bibliotecă(frecvenţa)0
Populaţia2269

Monografia localităţii

Străbătuta de râul Crasna, al doilea ca marime dupa Someş (menţionăm ca riul are un curs de 57 km, in judet), comuna cu satele ei componente are o istorie bogata, atit pentru perioadele Antichităţii cit si cele ulterioare, iar mai apoi pentru marile personalitati născute aici, sau care prin prestigioasa lor activitate si-au legat numele de istoria locurilor. Aflata in partea de sud-vest a judeţului cu o populaţie care inregistra la ultimul recensământ (anul 2002), 2188 locuitori, unitatea administrativ teritoriala are in componenţa sa localităţile: Craidorolt - Centrul de reşedinţa, Criseni, Eriu - Sincrai, Satu Mic si Teghea.
Cele mai vechi urme de vietuire ale comunităţilor omenesti din zona apar inca din epoca pietrei şlefuite (neolitic) cuprinse in timp intre anii 6500/6000 - 3500 î.d. H.), si ele au fost descoperite la Satu Mic si Eriu-Sincrai. Pentru epoca tracica (ceea a bronzului), sunt relevante descoperirile de la Craidorolt; de o importanta deosebita sint apoi materialele aparţinind epocii romane de la Criseni, Eriu-Sincrai, dar mai ales cele de la Craidorolt, unde cu peste 30 de ani in urma s-a găsit un mic tezaur monetar compus din 9 piese de argint si bronz, care se datează intre anii 98 si 251/254 dupa Hristos (1. Corneanu, V. Mois, Vasile Lucaciu un apostul al Uniunii neamului românesc, Satu Mare, 1999, p. 14-15). Pentru perioada Antichităţii, menţionăm o aşezare din perioada formarii poporului si limbii române descoperita la Criseni; începuturile evului mediu, precum si perioada urmatoare, sint deopotriva ilustrate atit de realitatile arheologice, cit si de materialul documentar pastrat. La Craidorolt, exista urme de locuiri din sec. XI-XIII, iar biserica isi are începuturile, dupa documente, in anul 1024; la Teghea, sint fragmente de vase din sec. XIV-XV, iar biserica este fondata dupa anul 1200, pentru Eriu-Sincrai, in hotarul satului se mai pastreaza numele unei localităţi disparute, iar la Satu Mic, traditia locala mai pastreaza legenda despre un sat disparut. In intregul evul mediu, zona a gravitat spre districtul românesc Ardud, menţionat dupa anul 1231, iar mai apoi spre cetatea ridicata aici in 1481. Menţiunile documentare ale localităţilor sint: Craidorolt - 1217, Criseni - 1954, Eriu - Sincrai - 1337, Satu Mic - 180, Teghea - 1181; in anul 1743 sint adusi la Craidorolt coloni si germani (şvabi).
Se cuvine sa amintim si citeva sigilii, al localităţii Craidorolt - 1782, sigiliile bisericesti din anii 1830 si 1832, Eriu-Sincrai, 1872 si Satu Mic, 1875. Din documentele emise intre anii 1848-1918 si care vizeaza lupta românilor din judeţul Satu Mare pentru faurirea statului naţional unitar român sint o serie de documente care fac referiri pentru zona, astfel Craidoroltul este menţionat de 14 ori, la fel ca si Eriu-Sincrai, un document de la 1 Decembrie (Alba Iulia), se specifica, Constantin Lucaciu, preot in Craidorolt este ales in Marele Sfat Naţional Român. Cunoscutul Vasile Lucaciu, a fost preot la Eriu-Sincrai intre anii 1875-1878. Dintre personalitati se detaşează Iuliu Coroianu, născut la Craidorolt la 14 iunie 1847, cu studii de drept, il apara pe dr. Vasile Lucaciu, in doua rasunatoare procese la Satu Mare (1889 si 1893), a fost inculpat in procesul memorandistilor de la Cluj - mai 1894, de fapt este principalul autor al Memorandului din 1892, membru marcant al P.N.R. din noiembrie 1919 a fost senator in Parlamentul României intregite. Dupa 1918, la fel ca si dupa reforma agrara din 1921, viaţă oamenilor de aici se schimba mult in bine, dar drumul ascendent va fi curmat de odiosul Diktat de la Viena - august 1940. In încheiere amintim manastirea de calugarite "Nasterea Maicii Domnului" inaugurata in 1995, precum si bustul lui Dr. Iuliu Coroianu din centrul localităţii Craidorolt, opera a sculptorului Radu Ciobanu, dezvelit in anul 1984 - 27 mai.

Monografie întocmită de istoricul Gheorghe Lazin

Website counter

Ultima actualizare : 14.10.2010