CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Comuna Căuaş, Judeţul Satu Mare
Biblioteca Comunală - raport statistic 2009

Bibliotecar / norma :Marincaş Marcela / normă întreagă
Adresa bibliotecii :
Tel./Fax. :0261/873416
Orar :Luni-Vineri : 8-16
Total colecţii 7080
Documente achiziţionate 45
Nr. total computere0
Total venituri (mii lei)29,57
Cheltuieli curente din finanţare bugetară28,77
Cheltuieli curente din venituri proprii0
Cheltuieli curente din alte venituri(sponsorizări,donaţii)0,80
Cheltuieli de capital0
Total utilizatori înscrişi 2005-2009290
Utilizatori activi(2009)160
Tranzacţii de împrumut1890
Nr. vizite la bibliotecă(frecvenţa)1370
Populaţia2780

Monografia localităţii

Comuna Cauas cu o suprafaţă de 99 kmp., si o populaţie de 2539 locuitori, are un relief tipic de câmpie. Situată in nord-vestul judeţului teritoriul comunei este străbătut de valea Ieriului, a carei canalizare a început in 1967 si s-a terminat in 1985. Canalul principal al Văii are lungimea de 91 km, incepe la Eriu-Sincrai si atinge graniţa României la Diosig. In componenţa comunei intra următoarele sate (la menţiunile documentare in unele cazuri sint indicate doua date diferite in functie de autorii care au cercetat si interpretat documentele pastrate), Cauas - reşedinţa comunei (a. 1215; 1370), Ady Endre (a. 1320; 1414); Ghenci (a. 1281; 1418), Ghilesti (a. 1954); Hotoan (a. 1218); Radulesti (a. 1929), localitate de colonisti (in apropiere in evul mediu a existat satul Yled, astazi disparut), si care este menţionat in anul 1205. Foarte sumar pentru a reusi sa ne oprim asupra personalitatilor, unele de exceptie, care isi au obârşia in zona, menţionăm ca de pe teritoriul comunei provin un număr destul de mare de vestigii arheologice, care incep in epoca pietrei şlefuite (neolitic) si pina in perioada cind localităţile apar in documentele medievale. Au fost descoperite pina in prezent urme arheologice in 56 de puncte distincte din zona comunei Cauas = 9, Ady Endre = 2, Radulesti = 1, Ghenci - 36, Hotoan = 8. Se impun descoperirile de la Cauas din 1895, cind s-au găsit: "vase de lut, piese de bronz si aur", la Cauas exista si o cetate de pământ de la începutul epocii fierului (a.1000-900 î.d. H.), cele de la Ghenci, Hotoan si Radulesti din perioada formarii poporului si limbii române, respectiv sec. VII-VIII dupa Hristos. De la Hotoan amintim si doua tezaure de monede feudale din argint care contin piese emise (batute) dupa anul 1400. Pentru epoca moderna protocolul parohiei de la Hotoan care face referiri la situaţia politica a românilor ardeleni inclusi in procesul Memorandum-ului de la Cluj din mai 1894.
Dintre personalităţile născute aici il amintim pe George Filip, născut la Cauas (1823-1895), fruntas politic, si care a făcut parte din delegaţia celor 300 de persoane de la Viena din 1892 care a inminat împăratului protestul românilor ardeleni (Memorandul). Pentru Cauas ii amintim pe Popp Mihai, avocat si om politic care a fost delegat la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia; născut in aceeaşi localitate este si Popp Octavian (1884-1942), avocat si politician, cu numeroase functii in viaţă politica a oraşului Satu Mare si a judeţului; Pop Gavrila născut la Hotoan, a fost un binecunoscut literat.
Din constelatia personalitatilor se impun insa Popp Aurel născut la Cauas (1879-1960) si Ady Endre născut in localitatea care astazi ii poarta numele (1877-1918), prin realizarile lor in domeniul artei si literaturii faima acestora a depasit granitele tarii. In amintirea eroilor care s-au jertfit pentru Eliberare, octombrie 1944, exista doua monumente la Cauas si Ghenci iar in cimitire se afla gropile comune in care eroii isi dorm somnul de veci.

Monografie întocmită de istoricul Gheorghe Lazin

Website counter

Ultima actualizare : 12.10.2010