CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Comuna Căpleni, Judeţul Satu Mare
Biblioteca Comunală - raport statistic 2009

Bibliotecar / norma :Kaplonyi Lucia / normă întreagă
Adresa bibliotecii :Str. Careiului Nr. 98
Tel./Fax. :0261/873121
Orar :Luni-Joi: 9-15, Sambata: 9-13
Total colecţii 10502
Documente achiziţionate 85
Nr. total computere1
Total venituri (mii lei)12,07
Cheltuieli curente din finanţare bugetară12,00
Cheltuieli curente din venituri proprii0
Cheltuieli curente din alte venituri(sponsorizări,donaţii)0,70
Cheltuieli de capital0
Total utilizatori înscrişi 2005-2009853
Utilizatori activi(2009)804
Tranzacţii de împrumut4698
Nr. vizite la bibliotecă(frecvenţa)4302
Populaţia3150

Monografia localităţii

Situată in apropierea municipiului Carei, la 4 km distanţă, si la 40 km de Satu Mare, localitatea, care este si reşedinţa comunei, are un relief de câmpie, se afla pe malul riului Posta, si practic pe malul propriu-zis al fostei Mlastini Ecedea (in urma asanarii mlaştinii, va apare o noua unitate geomorfologica - Câmpia Ecedea). Avind o populaţie de 3135 locuitori, comuna se afla in partea de nord-vest a judeţului, in documentele medievale dupa unii specialisti apare menţionată in anul 1212, iar dupa altii in anul 1300.
Cu prilejul marilor lucrări de hidroamelioratii prilejuite de secarea Mlaştinii Ecedea, a unor lucrări edilitare, cercetari de teren sau sapaturi arheologice, din hotarul comunei au fost scoase la lumina numeroase vestigii istorice incepind cu diferite perioade ale Antichităţii si pina in sec. XIII-XIV, deci in perioada medievala timpurie; aceste vestigii constau mai ales din ceramica (vase intregi sau fragmentare), obiecte din piatra, lut, bronz sau fier. In afara urmelor din epoca pietrei şlefuite (5500-5000) î.d. H., se impun cele din epoca bronzului (exista si o fortificaţie cu doua santuri si un val circular de aparare "Cetate", linga drumul Capleni - Carei urme din epoca fierului, epoca romana (sec. II-IV), din perioada formarii poporului si a limbii române, precum epoca feudala. Amintim urmele satului disparut numit Kozard, situat in hotarul localităţii, si care a existat intre anii 1050/1100 si pina inspre anul 1500.
De o importanta deosebita pentru istoria comunei este biserica manastirii benedictine din localitate, dupa trecerea maghiarilor la catolicism. Imediat dupa anul 1000, la Capleni au existat doua biserici, una pe locul cimitirului actual si biserica manastirii. Cit priveşte construirea manastirii au existat o serie de controverse privind data aşezării pietrei de temelie. Din analiza unui document datat in anul 1267 se desprinde concluzia ca deja manastirea de aici exista; pe baza studierii unui alt document din anul 1195, se menţionează ca data intemeierii manastirii este anul 1080, construcţia ei se inscrie stilului la moda al timpului in Europa - acela al romanicului. Invazia tataro-mongola din anul 1241, va mistui in incendiu edificiul (mijlocul lunii aprilie), insa prin grija familiei Kaplony dupa ce puhoiul se retrage biserica a fost la scurt timp reconstruita. Trecerea timpului va lasa urme, cu incepere din anul 1711, monumentul va fi renovat; existenţa lui este de scurta durata, pentru ca un necrutator cutremur (15 octombrie 1834), il distruge complet. Sub indrumarea unui cunoscut arhitect Ybl Miklos se va ridica un nou edificiu a carui sfintire corespunde datei de 18 iunie 1848, biserica (actuala biserica) a fost sfiintita de episcopul de Satu Mare, Ham Janos, cu hramul Sf. Anton. In afara picturii, in biserica din Capleni, se pot admira cele 36 de sicrie ale familiei Károlyi de o maretie deosebita. Pentru istoria comunei, mai amintim colonizarea şvabilor (asa numitele colonizări interioare), in perioada 1712-1733. Urmele celui de-al II-lea război mondial sint si aici ca si in multe localităţi Sătmarene vizibile, menţionăm monumentul si groapa comuna ce ii adaposteste pe cei căzuti.

Monografie întocmită de istoricul Gheorghe Lazin

Website counter

Ultima actualizare : 12.10.2010