CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Comuna Cămârzana
Biblioteca Comunală - raport statistic 2009

Bibliotecar / norma :fără bibliotecar
Adresa bibliotecii :Str.Principală, Nr. 338
Tel./Fax. :
Orar :-
Total colecţii 7200
Documente achiziţionate 0
Nr. total computere0
Total venituri (mii lei)0
Cheltuieli curente din finanţare bugetară0
Cheltuieli curente din venituri proprii0
Cheltuieli curente din alte venituri(sponsorizări,donaţii)0
Cheltuieli de capital0
Total utilizatori înscrişi 2005-20090
Utilizatori activi(2009)0
Tranzacţii de împrumut0
Nr. vizite la bibliotecă(frecvenţa)0
Populaţia2638

Monografia localităţii

Comuna Cămărzana apare în arhiva judeţului Satu Mare încă din anul 1490 cu denumirea "Camarzan".
În legătură cu numele localităţii şi cu apariţia primelor aşezări, circulă mai multe legende dintre care cea mai celebră spune că trei haiduci având numele de Paşca, Haiduc şi Homa, din cauza prigoanei autorităţilor, se refugiază în această zonă păduroasă şi se stabilesc lângă izvorul pe care l-au denumit "Fântâna Păştenilor", iar zona locuită din jurul acestei fântâni se numeşte "Păşteni" până în ziua de azi.
Aceşti haiduci, odată cu venirea lor, au adus câteva fete, care datorită frumuseţii lor deosebite au fost denumite drept "zâne". Locul în care s-au stabilit având o înfăţişare de cămară (loc ascuns şi greu de pătruns) a fost numit "Cămara Zânelor" de unde se presupune că vine şi numele comunei Cămărzana.
Lăsând în urmă comuna Tarşolţ, şoseaua şerpuieşte printre dealuri spre cea mai nordică extremitate a Ţării Oaşului - comuna Cămârzana, considerată în unanimitate ca una dintre cele mai pitoreşti aşezări din această parte a ţării.
Intrarea în comună se face printr-un defileu de o rară frumuseţe, defileu ce are înfăţişarea unei porţi simbolizând parcă vestitele porţi maramureşene. Dincolo de acest defileu casele răzleţe aşezate într-un decor natural splendid constituie de fapt aşezarea ce poartă numele "Cămârzana".
De la prima vedere aspectul general este acela al unui sat singuratic, împrăştiat, aşezat parcă într-un găvan şi care este străjuit de culmile înalte ale dealurilor: Piatra Cornii, Gemenele, cele trei Holmuri, Cetăţuia, Coparcea.
Comuna Cămârzana se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 49km2 şi este străbătută de trei văi mai importante, şi anume: Lecăncioara, Valea Mare, Ceaslasul.
Hotarele sunt în întregime convenţionale iar vecinii comunei sunt: NE – Ucraina, S şi SE – comuna Tarşolţ, SV – satul Aliceni iar V şi NV – comuna Turţ.
Cămârzana s-a facut renumită prin "palinca" de prune de o calitate deosebită fiind foarte apreciată chiar şi peste hotarele ţării şi care devine asfel mândria locuitorilor ei.
Preocupările majore ale locuitorilor sunt creşterea animalelor şi pomicultura.
În prezent, strategia de dezvoltare a comunei are în vedere dezvoltarea unei zone agro-turistice, pentru popularizarea acestei zone pitoreşti.

Website counter

Ultima actualizare : 12.10.2010