CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Comuna Călineşti - Oaş
Biblioteca Comunală - raport statistic 2009

Bibliotecar / norma :Surd Angela / normă întreagă
Adresa bibliotecii :Str. Principală Nr. 1
Tel./Fax. :0261/839110
Orar :Luni-Vineri:14-20; Marti,Joi:8-14
Total colecţii 9404
Documente achiziţionate 102
Nr. total computere0
Total venituri (mii lei)46,90
Cheltuieli curente din finanţare bugetară46,30
Cheltuieli curente din venituri proprii0
Cheltuieli curente din alte venituri(sponsorizări,donaţii)0,60
Cheltuieli de capital0
Total utilizatori înscrişi 2005-2009717
Utilizatori activi(2009)81
Tranzacţii de împrumut3100
Nr. vizite la bibliotecă(frecvenţa)1320
Populaţia4877

Monografia localităţii

Cu o suprafaţă de 41 km.p. comuna are în componenţa sa localităţile: Călineşti-Oaş - centrul de reşedinţă, satele: Coca, Lechinţa si Păşunea Mare. Străbătut de apele râurilor Tur şi Talna, relieful este compus din zone deluroase; faţă de reşedinţă, localităţile aparţinătoare se situează între 2 km. Lechinţa si 6 km. Păşunea Mare; populaţia comunei se ridică la cifra de 4701 locuitori. Menţiunile documentare ale localităţilor, sunt următoarele: Călineşti; anul: 1490; Coca, 1956, Lechinţa, 1490 şi Păşunea Mare, 1956.
În ciuda apariţiei relativ târzii în documente, viaţa omului pe aceste meleaguri este mult mai veche, cu zeci de mii de ani î.d. H. Astfel cercetările arheologice efectuate în punctele: Bocoghiţa, Dimboc, Dîmbul, Hurca şi Lichihorb, în perioada anilor 1964-1965, au scos la lumină urme de locuire ale omului încă din epoca pietrei cioplite (paleolitic), şi care sint cuprinse in timp intre anii 40.000-35.000 î.d. H.. Din epoca pietrei şlefuite, provine un splendid topor din piatra de dimensiuni apreciabile, care se inscrie in timp intre anii 4500/4000, descoperit la Coca, si care a fost donat Muzeului Judeţean (in 1987) de catre d-l economist si poet Vasile Mic.
La iesirea din Călineşti, la triunghiul cu Remetea si Boineşti sint mai multe descoperiri din epoca bronzului (cultura tracica) care se inscriu in timp intre anii 1500/1400-1100 î.d. H.. Cel mai important obiectiv arheologic descoperit insa la Călineşti, il reprezinta aşezarea fortificata de pe dealul Hurca, care pe baza observatiilor făcute de arheologul Liviu Marta de la Muzeul Judeţean Satu Mare, in urma cercetarilor începute in anul 1999, se inscrie in timp intre anii 1050/1000 - 800 î.d. H.. Fortificatia care se întinde pe o suprafaţă de 10 hectare, este protejata printr-un val de pământ, cu rol de aparare. Din punct de vedere etnic, aceasta cetate, unica in nord-vestul României (analogii in Transilvania centrala, iar spre nord la Sighetu Marmaţiei sau la Biserica Alba, dincolo de Tisa in Ucraina), aparţine tracilor - cultura Gava -, din marea familie a acestora, in prima jumătate a mileniului I î.d. H., se vor desprinde tracii nord-dunareni, pe care Herodot - parintele istoriei - ii va numi geto-daci. Materialul arheologic: ceramica, obiecte de bronz, tipare pentru turnat piese vin sa confirme faptul ca in localitate, acum peste 3000 de ani se afla un puternic centru al unei comunităţi tribale, din care se vor desprinde mai apoi daco-getii.
Pentru epoca moderna, dupa anul 1700, Lechinţa apare in documente privind mineritul, zacamintele auro-argintifere de aici, situate pe un teren situat in zona "muntele Talna". Locuitorii de aici vor participa la realizarea visului de aur, Unirea cea Mare - 1 Decembrie 1918, dupa cum se vor opune, alegind calea muntilor, ordinelor de mobilizare in armata horthysta. Pentru monumente, adaugam biserica de lemn ridicata la Lechinţa in 1604 (actualmente la Muzeul Etnografic in aer liber - Negreşti), precum casa taraneasca de la Călineşti, ridicata in anul 1727, monument istoric.
Frumusetea piesajului din Călineşti-Oas este completata de lacul de aici si care are o suprafaţă de 375 de ha, cu un dig ce are lungimea de 798 m. si înălţimea de 9,5 m.

Monografie întocmită de istoricul Gheorghe Lazin

Website counter

Ultima actualizare : 12.10.2010