CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Comuna Bogdand
Biblioteca Comunală - raport statistic 2009

Bibliotecar / norma :Nagy István / normă întreagă
Adresa bibliotecii :Str. Principala, Nr. 326
Tel./Fax. :0261/828201
Orar :Luni-Vineri : 8-16
Total colecţii 5605
Documente achiziţionate 50
Nr. total computere0
Total venituri (mii lei)4,30
Cheltuieli curente din finanţare bugetară4,00
Cheltuieli curente din venituri proprii0
Cheltuieli curente din alte venituri(sponsorizări,donaţii)0,30
Cheltuieli de capital0
Total utilizatori înscrişi 2005-2009280
Utilizatori activi(2009)120
Tranzacţii de împrumut658
Nr. vizite la bibliotecă(frecvenţa)560
Populaţia3200

Monografia localităţii

Situată ăn sudul judeţului Satu Mare, cu reşedinţa la Bogdand, comuna are în componenţa sa următoarele sate: Babţa, Corund şi Ser. Suprafaţa comunei este de 75 km?, are un relief deluros şi o populaţie de 3227 locuitori.
Menţiuni documentare: Bogdand: 1383, Corund: 1423, Ser: 1349.
Aflată la 60 km de Satu Mare şi 22 km de Cehu Silvaniei, comuna (centrul de reşedinţă are o bogată istorie); menţionăm că satul cel mai îndepărtat este localitatea Ser, la 7 km distanţă. La Bogdand, în partea de est a localităţii, pe malul drept al pârâului Maja, se află o aşezare din a doua jumătate a epocii bronzului, în perimetrul localităţii la nord-est de centrul localităţii se afla o fortificaţie din epoca bronzului, situată pe dealurile de la sud de Babţa (altitudine medie, 328 m); până la cercetările din 1993 se credea că aici exista o fortificaţie din perioada medievală.
În localitatea Corund, locul numit "Pe izvoară", între dealurile "Sub brazi" şi "Dealul Maria", la 2,5 km de Corund în anul 1962, a fost găsită întâmplător o importantă descoperire din sec. III după Hristos, se remarcă două frumoase vase din epoca romană, precum şi mai multe piese din bronz. Descoperirea se află actualmente în colecţiile Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti. Din perimetrul localităţii Babţa provine şi un depozit de monede feudale de argint din secolul al XVII-lea (Székely Zoltán - Ştiri cu privire la unele descoperiri monetare din Transilvania, în Studii şi Cercetări de Numismatică, I, Bucureşti, 1957, p. 473).
În centrul de reşedinţă la Bogdand se află Muzeul maghiar din localitate, deschiderea sa a fost făcută în 1997, şi a fost amenajat într-o casă construită în jurul anilor 1880-1885. Cu cele aproximativ 300 de obiecte din colecţie, s-a reuşit prin grija Muzeului Judeţean Satu Mare, reconstituirea tipului de locuinţa specifică populaţiei maghiare din zonă, redându-se obiceiurile şi tradiţiile specifice.
La Corund, localitate care în 1487 era încadrată familiei Drăgoşeştilor din Beltiug, iar după 1688 a aparţinut familiei nobiliare din Hodod, se afla Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail si Gavril". Despre construcţia sa, se afirmă că în anul 1723, de pe locul actual "Pârâul Fagului", vechiul cimitir, a fost adusă în zona satului pe lemne prin rostogolire, în timp peste 2 ani, iar pe locul unde se ajungea duminica se făcea şi sfânta slujbă. Impresionează construcţia sa din lemn, specifică zonei Codru, precum şi pictura interioară, care datează din jurul anului 1798.
Dintre personalităţile comunei, merită reliefat Mircea Augustin (1878-1954), născut la Bogdand, cu studii de drept la Budapesta, politician de excepţie, a reprezentat Sătmarul în Parlamentul României, după 1945, politica epurărilor lansată de guvernul Petru Groza îl determină să se retragă din activitatea politica. O altă personalitate, a fost George Şimonca (1859-1918) născut la Babţa, în anul Unirii din vremea lui Alexandru Ioan Cuza; dascăl desăvârşit, a militat în întreaga sa activitate pentru dezvoltarea învăţământului românesc, apreciat fiind de marele politician, patriot şi diplomat care a fost George Pop de Băseşti.

Monografie întocmită de istoricul Gheorghe Lazin

Website counter

Ultima actualizare : 12.10.2010