CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Comuna Beltiug, Judeţul Satu Mare
Biblioteca Comunală "Viorel Sălăgean" - raport statistic 2009

Bibliotecar / norma :Jurchiş Maria / normă întreagă
Adresa bibliotecii :Str. Principală, Nr. 357
Tel./Fax. :0261/870071
Orar :Luni-Joi : 8-15, Vineri : 8-13
Total colecţii 9024
Documente achiziţionate 357
Nr. total computere0
Total venituri (mii lei)22,00
Cheltuieli curente din finanţare bugetară20,00
Cheltuieli curente din venituri proprii0
Cheltuieli curente din alte venituri(sponsorizări,donaţii)2,00
Cheltuieli de capital0
Total utilizatori înscrişi 2005-2009675
Utilizatori activi(2009)623
Tranzacţii de împrumut3930
Nr. vizite la bibliotecă(frecvenţa)1310
Populaţia3308

Monografia localităţii

Cunoscută prin excelenţă ca zonă agricolă şi viticolă, comuna Beltiug se afla situată în partea de sud a judeţului la o distanţă de 35 km de municipiul Satu Mare, şi are o suprafaţă de 119 km. Centru de reşedinţă este localitatea Beltiug şi are în componenţa sa următoarele sate: Bolda, Ghirişa, Giungi, Răteşti si Şandra, populaţia se ridică la 3278.
Menţiunile documentare ale localităţilor sunt următoarele: Beltiug, anul 1216; Bolda, anul 1648; Ghirişa, anul 1367; Giungi, anul 1215; Răteşti, anul 1423; Şandra, 1387. Relieful este cu precădere Câmpia, nu lipsesc nici zonele deluroase (piemontul Codrului), reţeaua hidrografică o reprezintă Crasna şi pârâul Maria; faţă de reşedinţa comunei satele aparţinătoare sunt cuprinse între 6 km (Răteşti) şi 16 km (Ghirişa).
Dintre descoperirile arheologice, se impun a fi menţionate: aşezarea din epoca bronzului de la Beltiug (mileniul II) î.d. H., situată în partea stângă a drumului care duce spre băile termale; în anul 1913, prin donaţie a ajuns la Muzeul Naţional din Budapesta un depozit din piese de bronz compus din 20 de piese (topoare de luptă, seceri, o lamă de sabie şi un tipar din piatră, folosit la turnarea pieselor). Din epoca bronzului mai este semnalată, fără a se preciza locul, o aşezare din aceeaşi perioadă. Mai recent in hotarul localităţii Bolda, locul "La Spini" pe o terasă a Văii Bolda, s-au găsit urme de locuire din epoca pietrei şlefuite, Cultura Criş (7.000 - 5.500/5.000 î.d. H.); tot de aici provin urme de locuire din sec. III-IV, după Hristos. A fost descoperit un cuptor pentru ars vase cu un bogat material ceramic. La Ghirişa, în anul 1964 şi 1978, la locul "În spatele Voiodului", s-au găsit două tezaure de monede de argint romane, compuse din peste 1100 monede; cea mai veche, aparţine împăratului Vespasian, anii 69/71, iar ultima aparţine împăratului Septimius Severus, anul 201. Monedele au fost folosite de către dacii liberi, care în perioada romană au populat intens zona. Din localitatea Răteşti provine un tezaur de monede feudale din argint, care cuprinde 609 monede de argint emise în Polonia, Transilvania, Austria, Ungaria, Prusia, Tirol, Moravia. Cea mai veche a fost emisă în anul 1620, iar cea mai nouă bătută în anul 1679.
Pentru istoria mai veche a localităţilor comunei Beltiug, mai amintim descoperirea unei aşezări din hotarul localităţii Răteşti, aparţinând epocii bronzului situată pe malul drept al pârâului Maria, sub viile Gerăuşii. În evul mediu, actuala comună a aparţinut de districtul autonom românesc Ardud. Pentru epoca medievală amintim frământările generate de răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, din anii 1784-1785, când oamenii de aici, au declarat că abia îl aşteaptă pe Horea să se unească cu oştile sale împotriva domnilor. În contextul istoriei evului mediu amintim colonizările etnicilor germani, şvabi, după cum urmează: Beltiug - 1730; Răteşti - 1747, Şandra - 1767. Adaugăm că în toamna anului 1918, actualele sate ale comunei Beltiug au făcut parte din cercul electoral Ardud; la 27 noiembrie se constituie la Giungi Consiliul Naţional Român local, cuprinzând 18 persoane, precum şi Garda Naţională.
Dintre personalităţile comunei îl menţionăm pe Gheorghe Bolchiş, născut la Răteşti în anul 1889 (anul morţii nu i se cunoaşte), tatăl său a fost notar cercual la Ardud, a urmat studii medicale la Graz şi Budapesta, în 1922 a fost numit medicul şef al oraşului Satu Mare. A fost decorat cu ordinul Coroana României în rang de cavaler. Pentru monumentele de arhitectură amintim: Biserica romano-catolica de la Beltiug (a. 1482), Biserica ortodoxă de la Bolda (Adormirea Maicii Domnului, sec. XVIII) şi Biserica romano-catolică de la Şandra (a. 1783).

Monografie întocmită de istoricul Gheorghe Lazin

Website counter

Ultima actualizare : 12.10.2010