CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ


Comuna Andrid, Judeţul Satu Mare
Biblioteca Comunală - raport statistic 2009

Bibliotecar / norma :fără bibliotecar
Adresa bibliotecii :Str. Principală, nr.508
Tel./Fax. :0261/820409
Orar :
Total colecţii 9692
Documente achiziţionate 0
Nr. total computere0
Total venituri (mii lei)0
Cheltuieli curente din finanţare bugetară0
Cheltuieli curente din venituri proprii0
Cheltuieli curente din alte venituri(sponsorizări,donaţii)0
Cheltuieli de capital0
Total utilizatori înscrişi 2005-20090
Utilizatori activi(2009)0
Tranzacţii de împrumut0
Nr. vizite la bibliotecă(frecvenţa)0
Populaţia2681

Monografia localităţii

Comuna, situată în partea de sud-vest a judeţului se întinde pe o suprafaţă de 58 km? şi are în componenţa sa localităţile: Andrid (reşedinţa), Dindeşti şi Irina. Documentar situaţia se prezintă astfel: Andrid, anul 1342, Dindeşti 1323, Irina 1219. Relieful este format dintr-o zonă de câmpie, Valea Ierului, faţă de reşedinţa comunei, satele sunt situate între 4 km (Dindeşti) şi 6 km (Irina). Populaţia la ultimul recensământ se cifra la peste 2500 locuitori.
Din zona comunei au fost scoase la lumină o serie de descoperiri arheologice de importanţă deosebită. În afară de multe fragmente de vase, unele întregi, ce aparţin epocii pietrei şlefuite (neolitic), au fost identificate urme din epoca bronzului, (cultura Otomani) la Andrid (Dealul Taurilor) o insulă de-a văii Ierului, şi Curtea CAP; la Dindeşti, locul la "Cetate", pe malul Ierului există bogate urme de locuiri din epoca tracică, respectiv epoca bronzului. Pentru epoca fierului, cercetările din punctul "Grădina lui Negreanu", din anul 1965 au scos la iveală un cimitir din secolele III-II î.d. H.; din aceeaşi perioadă, la Andrid, punctul "Szentjános", în aprilie 1970, au fost descoperite două cuptoare de lut folosite la arderea vaselor. Pentru perioada secolelor II-IV, când zona era populată în marea parte de către dacii rămaşi în afara Imperiului Roman, dacii liberi, amintim două aşezări de la Andrid pe valea râului Eriu, precum şi un număr de 6 monede romane de argint din secolele III-II d. Hristos descoperite în diferite puncte la Dindeşti, din aceeaşi localitate mai amintim descoperirea unui mormânt din sec. IV d. Hr.Alte date semnificative din istoria comunei fac referiri la toamna anului 1918, astfel in documentul din 26 noiembrie 1918 preotul Gratian Matei, cere vicarului Romulus Marchis (Carei) infiintarea de urgenta a Garzii Nationale Rom?ne pentru a se putea asigura ordinea si linistea in localitate.
Alte date semnificative din istoria comunei fac referiri la toamna anului 1918, astfel în documentul din 26 noiembrie 1918 preotul Graţian Matei, cere vicarului Romulus Marchiş (Carei) înfiinţarea de urgenţă a Gărzii Naţionale Române pentru a se putea asigura ordinea şi liniştea în localitate. ,BR.
Pentru Dindeşti amintim trei documente, unul din august 1912 când locuitorii se manifestă împotriva anexării la episcopia maghiară de Hajdudorog. Din acelaşi an (1912) ziarul "Szamos", publica ştirea că prim pretorul plăşii Carei, Mădărassy István, a confiscat manualele şcolare in limba română şi a depus o reclamaţie împotriva învăţătorului din localitate şi a comitetului şcolar. În documentul din 10 ianuarie 1919 emis la Vezendiu este publicată lista membrilor Gărzii Naţionale Române din Dindeşti, care cuprinde 19 persoane.
Dintre personalităţile comunei, îl amintim pe: Vasile Iuţiu (1833-1886) născut la Dindeşti cu studii la Oradea si Roma, a activat pe linie bisericească, dar a avut şi preocupări beletristice; o altă personalitate a fost Ioan Silviu Sălăjan (1836-1896), născut la Irina, cu studii de teologie la Oradea şi Berlin, şi filosofie la Pesta. S-a dedicat bisericii şi şcolii, fiind mulţi ani profesor la Liceul "Samuil Vulcan" din Beiuş, iar ca publicist a avut preocupări de geografie şi etnografie.

Monografie întocmită de istoricul Gheorghe Lazin; Ioan Ciarnău, Comuna Andrid - Condiţii naturale, istorie şi contemporaneitate, Simeria, Ed. Fidelia, 2005.

Website counter

Ultima actualizare : 10.10.2010