CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Bibliotecii comunale din Terebeşti i se conferă numele “Nae Antonescu”

- 18 decembrie 2011 -

Cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la naşterea reputatului critic şi istoric literar Nae Antonescu, pe frontispiciul Căminului Cultural din Terebeşti a fost amplasată o placă comemorativă, prin care Bibliotecii comunale i s-a conferit numele său.
După o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoţi, reprezentanţi ai tututor cultelor religioase din comună, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Adrian Ştef, împreună cu primarul comunei Terebeşti, Gavril Vinţ, au dezvelit placa comemorativă.

    
  În Căminul Cultural a fost organizată o expoziţie cu cărţile marelui dispărut, a fost prezentată viaţa şi activitatea cultural-literară a profesorului, scriitorului şi criticului literar Nae Antonescu.

  Personalitatea omului de cultură Nae Antonescu a fost evocată de primarul Gavril Vinţ, Adrian Ştef - vicepreşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Mircea Ardelean - directorul Bibliotecii Judeţene Satu Mare, Alexandru Zotta, Grigore Scarlat, Maria Antonescu - membru al familiei celui trecut în eternitate, Voicu D. Rusu, Viorel Câmpean şi Monica Fegeny.
   

Momente artistice susţinute de elevi ai şcolii din Terebeşti, pregătiţi de Alina Ţinca.


Alături de numeroşi localnici care au umplut sala căminului cultural au mai participat : Ion Vădan, Ioan Nistor, Angela Câmpian, Marta Cordea, Florica Mădăras, viceprimarul Teofil Mădăras, Aurel Pop, şi alţii.

 

 


Sala Biblionet din Terebeşti

 


Discursul d-lui Ioan Mircea Ardelean, Directorul Bibliotecii Judeţene Satu Mare, cu ocazia acestui eveniment


Doamnelor şi domnilor
Însemnătatea personalităţii lui Nae Antonescu nu cred că trebuie discutată, îndeosebi aici unde el a văzut lumina zilei. În calitate de manager al Bibliotecii Judeţene Satu Mare, m-am luptat mult până am reuşit să achiziţionăm preţiosul fond documentar al cărturarului. Cu alte cuvinte, prin această achiziţie de anvergură şi prin înfiinţarea Atelierului Memorial "Nae Antonescu", pe care l-am inaugurat în data de 10 august 2011, instituţia noastră s-a pus oarecum şi sub patronajul ilustrului specialist în revuistică.
Cei care l-aţi cunoscut vă aduceţi cu bucurie aminte de "Domnul Nae" şi sunt sigur că le veţi povesti şi nepoţilor despre hărnicia acestui om fără astâmpăr care a fost "domnul profesor şi director" Nae Antonescu. Memoria lui s-ar fi păstrat pentru multă vreme, sunt sigur de acest lucru. Uitarea însă se aşează la un moment dat, nemeritat, peste memoria unor personalităţi ale culturii. Cel despre care vorbim a şi debutat editorial cu o carte intitulată şi dedicată tocmai unor Scriitori uitaţi.
Dar, prin ceea ce se înfăptuieşte astăzi, adică atribuirea numelui "Nae Antonescu" Bibliotecii Comunale din Terebeşti, "casa cărţii" va aminti mereu tuturor celor care vor călca pragul acestei instituţii, că aici s-a născut şi a trăit un mare cărturar.
Aniversarea celor 90 de ani de la naşterea lui Nae Antonescu era trecută în calendarul cultural al instituţiei noastre. Am sperat că îl vom aniversa la el acasă pe marele cărturar. Şi, ce omagiu i s-ar putea aduce memoriei unui truditor al cărţii decât acesta cu care fruntaşii comunei Terebeşti, domnul primar şi Consiliul Local au onorat astăzi aniversarea.
Iar noi, reprezentanţii Bibliotecii Judeţene Satu Mare, vă promitem că în continuare vom ţine legătura cu surata noastră mai mică, Biblioteca Comunală "Nae Antonescu" din Terebeşti, păstrând astfel neîntinată memoria prietenului cărţilor şi al nostru, "părintele revuisticii" Nae Antonescu.
D I R E C T O R
Ec. Ioan Mircea Ardelean

Website counter

Ultima actualizare : 14.12.2011