CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ


  Servicii gratuite :


  - Oferirea de informaţii factologice pentru domeniile înregistrate în bazele de date proprii sau din alte baze de date.
  - Utilizarea bibliotecii de la distanţă prin telefon, fax, posta, prin accesul on-line la bazele de date (cataloagele electronice) şi prin serviciile organizate în exterior pentru persoanele aflate în dificultate.
  - Prelungirea termenului de împrumut până la 30 de zile.
  - Rezervarea titlurilor care nu sunt disponibile în momentul solicitării. Rezervarea se face la cererea utilizatorilor.
  - Împrumut interbibliotecar de documente.
  - Studierea şi cercetarea documentelor, manuscriselor, cărţilor rare, iconografiei, hărţilor etc. în original sau facsimile, fotografii, microfilme, denumite "colectii speciale", în săli destinate acestui scop, la cerere şi cu aprobarea directorului.
  - Asistenţa de specialitate pentru cercetarea şi consultarea cataloagelor alfabetice şi sistematice pe fişe, în volume sau în sistem informatizat.
  - Consultaţii biblioteconomice şi privitoare la tehnica muncii intelectuale, la solicitarea persoanelor sau instituţiilor interesate.
  - Informarea şi documentarea bibliografică, pe baza colecţiilor proprii sau din alte biblioteci, utilizând cataloagele şi bibliografiile existente în reţeaua naţională informatizată şi, dupa caz, în reţeaua internaţională.
  - Organizarea de programe culturale, evenimente, expoziţii, activităţi educative etc., printr-un program prestabilit la începutul anului calendaristic.
  - Cercetări bibliografice, la cerere şi cu programare.
  - Informaţii legislative.

Website counter

Ultima actualizare : 29.05.2013