CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ


  TARIFE PENTRU SERVICIILE OFERITE DE BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ SATU MARE PENTRU ANUL FISCAL 2017


  Taxa pentru permisul de bibliotecă, retrasă.Se menţine "taxa pe uitare"

  Conducerea Bibliotecii Judeţene Satu Mare aduce la cunoştinţa publicului cititor faptul că, începând cu data de 1 februarie a.c., taxele pentru eliberarea şi vizarea permiselor de utilizator au fost retrase.
  Astfel, sătmărenii pot obţine în mod gratuit permisul de utilizator, valabil pentru o perioadă de cinci ani, document care le oferă accesul, în limita prevederilor Regulamentului intern destinat serviciilor pentru public, la toate colecţiile şi serviciile bibliotecii, prin secţiile de la sediul central şi prin cele trei filiale de cartier.
  Rămâne în vigoare penalizarea pentru depăşirea termenului de restituire, sau "taxa pe uitare", în cuantum de 0,10 lei pe zi, pentru fiecare unitate de bibliotecă împrumutată, dar fără a depăşi jumătate din valoarea de inventar, actualizată cu indicele de inflaţie la zi. Pentru a evita această taxă, cititorii care nu pot restitui cărţile împrumutate în termenul stabilit, pot apela la serviciul de prelungire a termenului de împrumut, prin telefon.
  Se menţine şi taxa de pierdere sau distrugere a documentelor de bibliotecă utilizate, care reprezintă achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se poate adauga o sumă echivaletă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat, în funcţie de valoarea culturală şi / sau informaţională a documentului pierdut sau distrus. Există şi posibilitatea înlocuirii cărţii pierdute sau deteriorate cu una identică, cu alte cuvinte, acelaşi titlu, autor, an de apariţie şi aceeaşi editură şi paginaţie.
  Menţinerea acestor taxe reprezintă, în primul rând, o modalitate de responsabilizare a cititorilor în ceea ce priveşte utilizarea colecţiilor şi serviciilor bibliotecii, încadrându-se în termenii prevăzuţi de Legea bibliotecilor Nr. 334/2002, cu modificările şi completările ulterioare, uzanţă întâlnită în practica majorităţii bibliotecilor de rang judeţean din ţară.
  Tutuor utilizatorilor serviciilor de bibliotecă le sunt făcute cunoscute aceste modificări prin aducerea la cunoştinţă a prevederilor Regulamentului intern destinat serviciilor pentru public, disponibil în format letric la toate secţiile şi filialele, şi prin publicarea pe pagina web a bibliotecii, www.bibliotecasatumare.ro, secţiunea Prezentare. Condiţii şi regulament.


Ultima actualizare : 14.02.2017