CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Bibliotecarii publici din judeţ construiesc împreună forţa asociaţiei profesionale

Întâlnirea metodică a bibliotecarilor din judeţ
- 14 noiembrie 2011 -


 


Întâlnirea a avut loc luni, 14 noiembrie a.c., cu începere de la ora 1000, la sediul Bibliotecii Judeţene Satu Mare, în sala Atelier memorial Nae Antonescu, situată la etajul I al clădirii.
Cu această ocazie s-au discutat aspecte privitoare la implementarea Programului naţional Biblionet - lumea în biblioteca mea în judeţul Satu Mare şi la strategia de dezvoltare a bibliotecilor pe anul 2012, cu accent pe acţiunile de promovare.


 


Programul naţional Biblionet - lumea în biblioteca mea se află într-un stadiu destul de avansat la Satu Mare în ciuda dificultăţilor întâlnite pe parcursul implementării acestui generos proiect. Până în prezent am reuşit, cu sprijinul şi cu implicarea autorităţilor judeţene şi locale, să icludem 20 de biblioteci publice, alte 15 au trecut de faza de evaluare şi urmează să fie dotate cu echipamentele IT necesare. Suntem optimişti şi sperăm ca în runda a III-a să aducem Biblionetul în alte 10 biblioteci, pentru ca mai apoi să-l extindem în tot judeţul în cel mai scurt timp., a declarat dl. Ioan Mircea Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene Satu Mare.

 


Cu ocazia acestei întâlniri, bibliotecarii au fost informaţi şi asupra programelor de pregătire profesională pe care le pot urma şi le-au fost prezentate, ca exemple de bune practici, ultimele evenimente organizate de Biblioteca Judeţeană Satu Mare, precum Inaugurarea Atelierului memorial Nae Antonescu, Noaptea bibliotecilor, 60 de ani de lectură publică la Satu Mare.
Colecţiile bibliotecilor publice din judeţ vor fi îmbogăţite cu numeroase publicaţii, cărţi şi periodice, în special cărţi de literatură donate de către un prestigios cotidian naţional.


 


 


Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) s-a înfiinţat în anul 1990 din dorinţa bibliotecarilor de a-şi exprima şi apăra interesele profesionale în cadrul unei structuri organizate, capabilă să acţioneze ca for de dezbateri profesionale prin care să susţină evoluţia profesiei şi ca structură de reprezentare în relaţia cu factorii de decizie.
Asociaţia numără peste 3000 de membri, are filiale judeţene cu distribuţie naţională şi desfăşoară o activitate constantă de la infiinţare.
Activitatea Asociaţiei este orientată spre obiective care contribuie atât la formarea şi dezvoltarea profesională a bibliotecarilor, cât şi la consolidarea capacităţii ei organizaţionale şi parcurgera noilor etape de evoluţie.

Filiala sătmăreană a ANBPR include 78 de membri din 60 de biblioteci publice şi, alături de Biblioteca Judeţeană Satu Mare, se implică activ la toate acţiunile întreprinse în vederea sprijinirii şi promovării instituţiei cărţii şi a profesiei de bibliotecar, atât pe plan local cât şi naţional.
Principala direcţie de acţiune vizează dezvoltarea profesională şi împărtăşirea de experienţe şi practici de succes în formele calificate de formare şi dezvoltare profesională.
Asociaţia colaborează în principal cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură. În calitatea sa de colaborator, propune tematici şi structuri de curs. Bibliotecile judeţene, transformate pentru perioade scurte de timp, în centre de perfecţionare zonală, asigură suportul pentru organizarea cursurilor.

Website counter

Ultima actualizare : 14.11.2011