CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

"Anul editorial sătmărean 2013. Ediţia a XV-a. : Catalog bibliografic" Catalog tipărit cu sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare, 2014

Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Satu Mare, 2012

Monografii ale localităţilor din judeţul Satu Mare în colecţiile bibliotecii /

Material promoţional întocmit cu ocazia Zilei Judeţului Satu Mare, 2013

Ghidul Bibliotecii Judeţene Satu Mare /

Material promoţional întocmit cu ocazia Zilei Judeţului Satu Mare, 2013

"Anul editorial sătmărean 2012. Ediţia a XVI-a. : Catalog bibliografic" / Catalog tipărit cu sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare, 2013

Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Satu Mare, 2013

"Incunabulele Colecţiilor speciale sătmărene" / Marta Cordea. - Satu-Mare : Citadela, 2012

Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Satu Mare, 2012

"Anul editorial sătmărean 2011. Ediţia a XIII-a. : Catalog bibliografic" Catalog tipărit cu sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare, 2012

Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Satu Mare, 2012

"Ghidul Bibliotecii Judeţene Satu Mare"

Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Satu Mare, 2011

"200 de ani de la naşterea părintelui Ioan Anderco-Homorodanu"

Material aniversar întocmit în luna februarie 2011 de către Viorel Câmpean

Biblioteca Judeţeană Satu Mare
Botiz 20 februarie 2011

"Anul editorial sătmărean 2010. Ediţia a XII-a. Buletin bibliografic"

Catalog tipărit cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Satu Mare.
Lucrare realizată în cadrul Serviciului de achiziţii, catalogare, clasificare şi prelucrare informatizată a colecţiilor( pe baza exemplarelor de depozit legal şi a donaţiilor autorilor) de : bibliotecar Ciceo Bianca şi bibliograf Istrate Raluca .
Traducerea titlurilor în limba maghiară Kocsis Ágnes.

Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Satu Mare, 2011

"Oameni şi locuri din Sătmar" : Vol.I / Viorel Câmpean. - Satu-Mare : Citadela, 2008

Lucrările din acest volum conectează istoria nord-vestului românesc la istoria Transilvaniei. George Bariţiu nu a dezvoltat un fenomen cultural de unul singur, ci a avut coautori şi din părţile sătmărene: Constantin Alpini, Ioan Anderco, Ioan Boroş, Dimitrie Hossu, Vasile Leşianu, Vasile Lucaciu, George Marchiş, Ioane Marcu, asupra fiecăruia dintre aceştia autorul volumului aplecându-se cu atenţie.

Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Editura Citadela, Satu Mare, 2008


"Oameni şi locuri din Sătmar" : Vol.II / Viorel Câmpean. - Satu-Mare : Citadela, 2010

Luate în ansamblu, articolele cuprinse în acest volum scot în relief activitatea şi suferinţa unor personalităţi care s-au jerfit pe altarul acestor locuri: preotul Victor Anderco, care lasă urme adânci în existenţa seculară a Odoreului; preotul-patriot Mihai Ciurdariu, cel care a modelat, vreme de un sfert de veac, sufletele ”poporenilor” din Doba; aceeaşi perioadă a marcat-o, prin faptele pe care le-a săvârşit, părintele Ioachim Ghergariu, la Terebeşti; dascălul Mihai Bobiş a pus bazele unui “învăţământ model”, la Supuru de Sus; sau drama preotului Isidor Silaghi, “mutilat şi jefuit” de bunurile personale, aruncat, apoi, în “apele râului Someş”, şi numai printr-o minune dumnezeiască trupul său neînsufleţit se odihneşte azi în cimitirul din Seini; ori verticalitatea şi curajul de care a dat dovadă părintele Ioan Costea, de a nu-şi “trăda consetenii”, faptă care a rămas, prin viu grai, ca expresie în tradiţia folclorică, în memoria locuitorilor Supurului de Sus.

Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Editura Citadela, Satu Mare, 2010

"Episcopul Grigore Maior, cărturarul născut la Sărăuad" / Viorel Câmpean._ Satu Mare : Biblioteca Judeţeană Satu Mare, 2010

Lucrare elaborată cu prilejul colocviului
"Grigore Maior - piatra de temelie a culturii românilor din Transilvania"

Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Satu Mare, 2010

"Poesis : revistă de poezie : Indice bibliografic 2008" / Raluca Istrate._ Satu Mare : Editura Poesis, 2010

Lucrarea valorifică şi sistematizează conţinutul revistei Poesis din anul 2008, însumează 205 referinţe bibliografice, articole de poezie, proză, eseuri, pagini de jurnal şi articole de istorie şi critică din literatura română şi universală, interviuri etc.

Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Editura Poesis, Satu Mare, 2010

"Carte veche străină : sec: XVII : catalog. Vol.I : A-C" / Marta Cordea, Paula Vasil-Marinescu._ Satu Mare : Biblioteca Judeţeană Satu Mare, 2005-

Catalogul de carte veche străină cuprinzând tipăriturile din secolul al XVII-lea aflate în colecţiile speciale şi bibliofile ale Bibliotecii Judeţene Satu Mare se adresează în primul rând specialiştilor în carte veche, cercetătorilor preocupaţi de valorificarea fondurilor de carte veche prin elaborarea de cataloage.

"Carte veche străină : sec: XVII : catalog. Vol.II : D-K" / Marta Cordea, Paula Vasil-Marinescu._ Satu Mare : Biblioteca Judeţeană Satu Mare, 2005-

"Cartea veche străină în Biblioteca Judeţeană Satu Mare : sec: XV-XVI : catalog" / Marta Cordea, Paula Vasil-Marinescu._ Satu Mare : Biblioteca Judeţeană Satu Mare, 1998

Website counter

Ultima actualizare : 08.01.2014