Activitatea bibliotecarilor sătmăreni,
recunoscută la nivel naţional

Afis eveniment

  21-23 octombrie 2019

O delegaţie de trei bibliotecari sătmăreni - Raluca Istrate, Veres Erzsébet şi Jáger Róbert - condusă de managerul Bibliotecii Judeţene Satu Mare, d-na Lacrima Istrăuan, a participat în perioada 21-23 octombrie la Conferinţa Naţională a Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România - ANBPR, cu tema "Serviciile moderne de bibliotecă şi transformarea digitală", în găzduirea Bibliotecii Judeţene "Kájoni János" Harghita.
Cu această ocazie, într-un cadru festiv, au fost acordate premiile ANBPR pentru activitatea din anul 2018, în baza propunerilor formulate de către filialele din teritoriu ale asociaţiei, pe următoarele şase secţiuni: Cea mai bună lucrare de specialitate; Cel mai bun articol/studiu de specialitate; Cel mai bun program/proiect de bibliotecă; Cele mai bune servicii inovative de bibliotecă; Bibliotecarul anului şi Premiul "Traian Brad" pentru merite deosebite în biblioteconomie în întreaga activitate. Două premii revin bibliotecarilor sătmăreni; unul la secţiunea Cel mai bun program/proiect de bibliotecă pentru proiectul "Judeţul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini", iar cel de-al doilea, subscris secţiunii Bibliotecarul anului, îi revine colegei noastre Raluca Istrate.
Demn de menţionat este faptul că ANBPR-Filiala Satu Mare a formulat şi o propunere pentru premiul acordat la secţiunea Cea mai bună lucrare de specialitate, recomandând-o pe cercetătoarea Marta Cordea cu lucrarea "Priviri retrospective. Bibliofilie, personalităţi din Sătmar, Dieta de la Pesta (1848-1849, 1861)", iar pentru secţiunea Bibliotecarul anului a fost propus şi colegul nostru, istoricul Viorel Câmpean.
După ce în plenul Conferinţei ANBPR de la Sibiu, din perioada 23-25 mai a.c., directoarea adjunctă a Bibliotecii Judeţene Satu Mare, Paula Horotan, a susţinut lucrarea "Proiectul Judeţul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini, o iniţiativă ce a coalizat breasla bibliotecarilor sătmăreni", iată că ediţia de toamnă a celui mai important eveniment profesional al bibliotecarilor a făcut posibilă şi recunoaşterea pe plan naţional a importanţei şi anvergurii proiectului implementat şi coordonat de Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.
Despre proiect. Proiectul "Judeţul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini" a fost în măsură să responsabilizeze şi să coalizeze comunităţile judeţului în jurul ideii centrale, aceea de a contribui cu fotografii din colecţiile publice sau personale, la realizarea unui proiect de anvergură pentru judeţ. Proiectul a avut şi o idee profund motivaţională pentru membrii comunităţilor vizate, pentru că, prin gestul lor, vor rămâne în memoria colectivă a generaţiilor viitoare. Rezultatul major al proiectului rezidă în realizarea albumului de fotografii cu valoare documentară "Judeţul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini", pentru că, fiind un document unic şi inedit, a devenit un element de promovare a judeţului Satu Mare şi un important instrument de lucru pentru autorii care au intenţia de a scrie monografii ale comunităţilor sătmărene, asigurând suportul vizual al textului.
Pornind de la premiza că în completarea fotografiilor cu valoare documentară, gestionate de muzee, arhive şi biblioteci, pot fi descoperite şi alte fotografii deţinute de locuitori ai judeţului Satu Mare, în colecţii personale, iniţiatorii proiectului şi-au propus valorificarea acestora prin organizarea unor expoziţii itinerante şi prin organizarea unui concurs de selecţie a celor mai reprezentative fotografii.
Aşa s-a născut albumul fotografic "Judeţul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini", considerat a fi produsul cultural major al proiectului. Albumul, tipărit în condiţii grafice excepţionale, conţine cele mai reprezentative fotografii cu valoare documentară pentru judeţul nostru. Textele explicative aferente fiecărei fotografii, în limba română, maghiară, germană şi engleză, aduc albumului elemente de plus-valoare.
Prin urmare, suntem în măsură să apreciem faptul că resursa cea mai importantă a fost cea umană, iar forţa generatoare de putere şi reacţie a fost dată de bibliotecari, acei oameni tăcuţi şi modeşti, însă harnici, inimoşi şi motivaţi de dorinţa de a fi în mijlocul comunităţii şi de a le transmite oamenilor mesajul proiectului. Tuturor acestor eforturi se adaugă şi munca în teren, pe străzile oraşelor şi pe uliţele satelor, care s-a materializat prin descoperirea unor fotografii extrem de interesante, păstrate cu sfinţenie, de zeci de ani, în sertarele bunicilor ori înrămate pe pereţii bătrânelor case. Încă o dovadă în plus a faptului că bibliotecile sunt pentru oameni şi unesc oameni, iar bibliotecarii sunt actorii principali ai actului cultural. Nu avem decât cuvinte de mulţumire atât pentru cei care ne-au încredinţat fotografiile, cât şi pentru cei care şi-au dedicat timpul, priceperea şi dăruirea pentru acest proiect.
Despre Bibliotecarul anului. Raluca Istrate îşi desfăşoară activitatea profesională la Biblioteca Judeţeană Satu Mare de mai bine de 19 ani. Este iniţiatoarea unor campanii precum "Pedalez pentru bibliotecă" sau "Marşul cărţilor", dar şi a unor proiecte care vizează atragerea publicului tânăr spre lectură, servicii de învăţare pe tot parcursul vieţii prin metode non formale sau a unor activităţi care contribuie la integrarea socială a copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate. În decursul anului 2018 şi-a reiterat calităţile de bibliotecar şi formator şi a continuat cu persuasiune proiectele de advocacy şi de coalizare a comunităţii în jurul bibliotecii, precum şi cele de promovare a cărţii, lecturii şi a serviciilor oferite de biblioteca publică.
Spirit inventiv, creativ şi autodidact, Raluca Istrate şi-a conturat activitatea profesională bazându-se pe experienţa dobândită în derularea unor proiecte inovative şi cu impact în comunitate. Deţine abilităţi şi tehnici de comunicare cu publicul, în general, şi cu cel tânăr, în special, şi contribuie în mod esenţial la creşterea calităţii serviciilor oferite de Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi la promovarea valorilor culturale locale.


Ultima actualizare : 24.10.2019

Biblioteca pe Facebook

Biblioteca pe Flickr

Unde ne găseşti