Omul de cultură Ioan Nistor, la ceas aniversar.
Dublă lansare de carte în cinstea lui

Afis eveniment

  10 decembrie 2019

Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi Editura Citadela organizează marţi, 10 decembrie, cu începere de la ora 15, la Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr", un dublu eveniment editorial pentru a-l serba pe profesorul, poetul, criticul literar şi publicistul sătmărean Ioan Nistor, la ceas aniversar.
Vor fi aduse în faţa publicului cititor două lucrări: volumul de versuri Aproape, semnat de poetul Ioan Nistor, şi cel de-al doilea,biografic şi aniversar, îngrijit şi editat de Aurel Pop, Ioan Nistor - 70.
Volumul Aproape a văzut lumina tiparului în anul 2018 la Editura Şcoala Ardeleană din Cluj-Napoca în condiţii grafice deosebite şi însumează 68 de poeme. Ilustraţia copertei reproduce lucrarea Viziune - 2014 a doamnei Irina Petraş, preşedinta Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Poetul ne convinge cu a sa Arta poeticăsă deschidem cartea şi să pătrundem simbolurile şi mesajele versului său:
te uiţi şi tu în lume cu un ochean timid / din cele şapte poduri doar unul e solid / se risipeşte viţa ai grijă de răsad / prin norii trişti copiii se-mpleticesc şi cad
nu bea din apa ce nu ţi se cuvine / şi nici n-o tulbura când crezi că-ţi aparţine / pentru că-n şapte ape blestemul nu se spală / vorba în plus e-otravă deşi crezi că e goală
şi-oricât de naltă e flacăra iubirii / când untdelemnu-ţi seacă sortită-i năruirii / dar dintr-o creangă bună, fii sigur, la soroc / nu va ieşi un vierme, va creşte un boboc
Volumul biografic şi omagial Ioan Nistor - 70 a apărut tot în 2018, la Editura Citadela. Editorul lucrării, Aurel Pop, mărturiseşte în cuvântul său argumentativ: (...) cunoscându-l foarte bine (...), m-am hotărât să-i îngrijesc şi să-i editez un volum aniversar. E o carte-bilanţ despre activitatea sa pe multiple planuri: profesor la catedră, poet bine apreciat de critica literară, dovadă primirea în rândul membrilor Uniunii Scriitorilor din România în anul 2000. A prestat o bogată activitate publicistică, fiind prezent în mai multe reviste din România şi străinătate, iar creaţia lui poetică a fost tradusă în limbi de circulaţie internaţională. A scris cu mare atenţie despre cărţile confraţilor săi şi mai ales despre cărţile tinerilor autori sătmăreni. De asemenea, a participat la importante manifestări pe plan local, naţional şi internaţional.
În replică, dând glas prin intermediul slovei scrise gândurilor sale, în articolul care deschide volumul, Rânduri septuagenare..., Ioan Nistor mărturiseşte: Cartea care a rezultat e totuşi o chestiune personală. Poate fi utilă confraţilor de condei, de azi, de mâine, dar cu adevărat va intra în zestrea strânsă pentru a o dărui familiei şi urmaşilor familiei mele...E în plus un prilej de autoevaluare. Şi ceea ce mi-a plăcut e că am fost obligat de situaţie să privesc îndărăt, să recitesc şi să cântăresc dintr-o ochire toate cele scrise de mine şi toate cele oglindite în părerile altora. (...) În acest spirit al dorinţei de a dărui, mă simt îndrituit să transmit tuturor celor care vor răsfoi acest "dosar" (incomplet) un respectuos şi amical salut. În acelaşi timp, le dau cuvântul!
Cele peste 300 de pagini ale volumului Ioan Nistor - 70 oglindesc viaţa şi activitatea omului de cultură, cititorii având prilejul să regăsească Repere biografice, Participări la evenimente culturale, Biografia operei, Evocări comemorative, Referinţe despre autor şi operă, Volume publicate, "Laudatio", Din referinţe critice despre autor, Opinii critice "in extenso", Dialoguri în timp care îl surprind pe Ioan Nistor atât în postura de intervievat, cât şi în cea de realizator de interviuri. Ultimul capitol, Memoria fotografiei, reflectă, prin intermediul imaginilor, viaţa şi activitatea omului, profesorului, poetului şi publicistului Ioan Nistor.
La eveniment sunt invitaţi să participeoameni de cultură, scriitori şi jurnalişti, managerii şi directorii instituţiilor de cultură, dascăli, colaboratorii şi prietenii autorului, precum şi publicul sătmărean pasionat de literatură.
Date biografice despre autor:
Ioan Nistor (n. 5 decembrie 1948, Prilog, judeţul Satu Mare). Studii: Liceul Teoretic Negreşti Oaş, Institutul Pedagogic Baia Mare şi Facultatea de Litere a UBB Cluj-Napoca.
Volume publicate:
1. Versuri:În umbra ipotezei, Editura Litera, Bucureşti, 1989; Scara dintre cuvinte, Editura Timpul, Iaşi, 1998; Elegiile maligne, Editura Solstiţiu, Satu Mare, 2000; Floarea de asfalt, Editura Axa, Botoşani, 2001; Vertebrele strigătului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003; Metamorfoze(versuri pentru copii), Editura Emia, Deva, 2007; Nervul optic, Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2010; Atlantidele văzduhului, Editura Limes, 2012; Pietre de fulger, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016.
2. Versuri în ediţii bilingve: Poezii/Versek, trad. Balázs Béla, Editura AB-ART, Bratislava şi Editura Dellart, Cluj-Napoca, 2010; În flăcările păpădiilor/In the Flames of Dandelions, în oglindă: Carolyn Mary Kleefeld, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2014; Seminţe căutătoare de vânt/Wind-Seeding Seeds, în oglindă: Ioan Nistor - Bill Wolak, ediţie bilingvă, trad. în limba română de Olimpia Iacob, English Version: Olimpia Iacob & Bill Wolak, Editura Citadela, Satu Mare, 2016.
3. Versuri în antologii: Antologia poeţilor ardeleni contemporani, de Eugeniu Nistor şi Iulian Boldea, Editura Ardealul, 2003; Cuvinte, Almanah literar, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006; Scriitorii la ei acasă, antologie de Ioana Micle, Cluj-Napoca, Dacia XXI, 2010; Trepte de marmură, vol. 1, antologie de Ana Dejeu, Cluj-Napoca, Editura Dacia XXI, 2010; Cenuşa tăcerii, antologie de autor, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2011; Promenada scriitorilor - Almanah ilustrat, volum alcătuit de Irina Petraş, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012; Antologie de poezie română contemporană (Anthologie de poésie roumaine contemporaine, Contemporary romanian poetry anthology, Anthologie der heutigen rumanischen dichtung) vol. I, ediţie în limbile română, franceză (trad. Raluca Iancu), engleză (trad. Irina Şerbu) şi germană (trad. Radu Hristu Buiuca), Editura Tipo Moldova, 2013; Satu Mare - poezie şi arhitectură, antologie de G. Vulturescu, Editura Solstiţiu, Satu Mare, 2014; Lumina care cântă - mozaic liric - Antologie internaţională bilingvă, trad. Olimpia Iacob & Jim Kacian, Editura Emia, Deva, 2014; Antologie - Afirmarea, Editura Inspirescu, Satu Mare, 2016; Transilvania din cuvinte. O antologie alcătuită de Irina Petraş, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017.
4. Eseuri, cronici literare, studii monografice
La graniţa cu steaua polară - o schiţă sentimentală a Ţării Oaşului (studiu istoric şi etnofolcloric) în Ţara Oaşului, album fotografic realizat de Ştefan Iancu, editură neprecizată, Satu Mare, 2006, ediţia a II-a 2009; Strigătura şi dansul ideilor, schiţă monografică Ioan Chioreanu -Oaş, Citadela, 2011; Accente deschise; cărţi şi autori din Nord-Vest, cronici literare, Citadela, 2012; Reflexele textelor. Note de lectură, Citadela, 2013; Aurel Gurghianu - Poezia cotidianului, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014; eseuri în: Mihai Eminescu şi scriitorii sătmăreni (Documente de istorie literară - Studii critice), volum coordonat de G. Vulturescu, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015; Mirajul ghilimelelor, cărţi, autori, texte, Citadela, Satu Mare, 2017.


Ultima actualizare : 5.12.2019

Biblioteca pe Facebook

Biblioteca pe Flickr

Unde ne găseşti