CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Colocviu profesional la Biblioteca Judeţeană Satu Mare

Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), Filiala Satu Mare şi Centrul de formare Biblionet, organizează luni, 24 aprilie, în Sala Multimedia, cu începere de la ora 09, colocviul profesional şi atelierul de dezvoltare profesională "Bibliotecarul de ieri şi de azi", cu participarea bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţul Satu Mare.
Acest eveniment se derulează cu sprijinul financiar al ANBPR, Filiala Satu Mare şi este dedicat Ziei Internaţionale a Cărţii şi a Dreptului de Autor şi Zilei Naţionale a Bibliotecarului (23 aprilie), prilej de a împărtăşi bucuria apartenenţei la profesia de bibliotecar şi de a transmite informaţii şi practici utile în munca de zi cu zi a specialiştilor din biblioteci.
"Agenda întânirilor profesionale ale bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţ pentru anul 2017, cuprinde patru sesiuni trimestriale, ocazii care facilitează comunicarea directă între membrii profesiei şi schimburi de idei şi de bune practici care se dovedesc constructive de cele mai multe ori. Iată-ne ajunşi la cea de-a doua întâlnire din acest an, derulată cu ocazia Zilei Naţionale a Bibliotecarului, prilej de sărbătoare şi de a le ura tuturor bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţ un sincer "La mulţi ani!", bucurii şi multe realizări pe tărâm profesional.", a declarat Lacrima Istrăuan, managerul Bibliotecii Judeţene Satu Mare.
Pe ordinea de zi a întâlnirii profesionale, la ora 0900, după cuvântul de salut al conducerii instituţiei gazdă, este inclusă activitatea "Indicatori de performanţă în activitatea bibliotecilor publice din judeţul Satu Mare. Analiza activităţii pe baza rapoartelor statistice cu privire la activitatea bibliotecilor pe anul 2016". Cu alte cuvinte, este vorba despre prezentarea unui bilanţ ce va cuprinde date şi informaţii referitoare la activitatea tuturor bibliotecilor din judeţ, cu aspectele ei pozitive şi negative, deopotrivă.
Datele şi informaţiile colectate de la colegii noştri din teritoriu la prima întâlnire de lucru din acest an, s-au constituit într-un raport de activitate cuprinzător, un instrument de lucru foarte util atât pentru manageri şi bibliotecari cât şi pentru reprezentanţii autorităţilor care finanţează bibliotecile. Pe baza acestor date, după centralizarea lor prealabilă, s-au calculat indicatorii realizaţi pe tipuri de biblioteci şi se pot stabili, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, performanţele realizate în biblioteci, pe parcursul unui an. De aceea acordăm o atenţie sporită statisticii de bibliotecă., a declarat Paula Horotan, director adjunct.
Întâlnirea va continua cu colocviul profesional "Bibliotecarul de ieri şi de azi", la care sunt invitaţi să participe foşti colegi de breaslă, oameni care au făcut ca pasiunea pentru carte să devină carieră profesională. Colocviul va fi completat cu atelierul de dezvoltare profesională "Proiecte de succes desfăşurate în biblioteci publice din România", atelier livrat de Raluca Istrate, preşedintele filialei sătmărene a ANBPR.
După un scurt moment festiv, bibliotecarii sătmăreni au posibilitatea de a participa la evenimentul de lansare a cărţilor "Primăvara sufletului" şi "Anecdote, replici spirituale şi întâmplări amuzante cu mari personalităţi ale istoriei şi culturii", ambele semnate de prof. Carol C. Koka.
Reţeaua de biblioteci publice sătmărene se compune dintr-o bibliotecă judeţeană, o bibliotecă municipală, patru biblioteci orăşeneşti şi 56 de biblioteci comunale.
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) s-a înfiinţat în anul 1990 din dorinţa bibliotecarilor de a-şi exprima şi apăra interesele profesionale în cadrul unei structuri organizate, capabilă să acţioneze ca for de dezbateri profesionale prin care să susţină evoluţia profesiei şi ca structură de reprezentare în relaţia cu factorii de decizie.
Asociaţia numără peste 3.000 de membri, are filiale judeţene cu distribuţie naţională şi desfăşoară o activitate constantă de la infiinţare. Activitatea Asociaţiei este orientată spre obiective care contribuie atât la formarea şi dezvoltarea profesională a bibliotecarilor, cât şi la consolidarea capacităţii ei organizaţionale şi parcurgerea noilor etape de evoluţie. Principala direcţie de acţiune a ANBPR vizează dezvoltarea profesională şi împărtăşirea de experienţe şi practici de succes.
Filiala sătmăreană înregistrează 75 de membri, activitatea ei fiind coordonată de un Birou executiv în următoarea componenţă: Preşedinte - Istrate Raluca; Vicepreşedinte - Horotan Paula; Secretar/casier - Ciceo Bianca; Membri - Nuna Corina şi Farcău Raluca; Cenzori - Cosma Dan Marius şi Jurchiş Maria.

Ultima actualizare : 26.04.2017