Informaţii publice

Cariere - Anunţuri 2020- Examen de promovare în grade profesionale (20.11.2020)

- Examen de promovare în grade profesionale (02.11.2020)

- Examen de promovare în grade profesionale (23.03.2020)

- Rezultatele probei de secţie a dosarelor de înscriere la examenul de promovare (23.06.2020)

- Rezultatele finale ale examenului de promovare în grad profesional superior (06.07.2020)

- Concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie
Şofer - Compartimentul administrativ, studii medii, treapta I

- Renunţare la desfăşurarea concursului (17.03.2020)

- Rezultatele probei de secţie a dosarelor de înscriere la concurs

- Rezultatele contestaţiilor la proba de selecţie a dosarelor


Acte normative de organizare şi funcţionareOrganigrama

Regulament intern

Stat de funcţii

Drepturi de natură salarială


Documente financiar-fiscale şi de contabilitateBugetul pe trimestre al instituţiilor publice finanţate de la bugetul local pe anul 2020

- 02.09.2020

- 06.02.2020

Bilanţ contabil la data de 21.12.2019

Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2019

Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2019
(pentru conturile de disponibil deschise în trezoreria statului şi pentru contul "Casa în lei")

Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice finanţată integral de la bugetul local
- Cheltuieli la data de 31.12.2019

Plăţi restante la data de 31.12.2019

Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitaluri la data de 31.12.2019

Situaţia activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2019

Situaţia activelor şi datoriilor la data de 31.12.2019

Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2019

Raport de analiză pe bază de bilanţ, note explicative la data de 31.12.2019

Raport de execuţie bugetară la data de 31.12.2019 - Forexebug-MFP

Documente privind achiziţiile publiceProgramul anual al achiziţiilor publice

- 08.09.2020

- 21.05.2020

- 23.12.2019

Anunţuri achiziţii directe

- anunţ achiziţie

Declaraţii de avere şi intereseIstrăuan V. Lacrima Camelia - Director

Horotan Paula Maria - Director adjunct

Gyorgy Ildiko Adel - Contabil şef

Ciceo Marilena Bienca - Şef serviciu

Tarţa Violeta Maria - Şef serviciu

Costea Liliana Georgeta - Şef birou

Istrate Raluca - Şef birou

Veres Erzsebet - Şef birou


Ultima actualizare : 20.11.2020

Biblioteca pe Facebook

Biblioteca pe Flickr

Unde ne găseşti