Informaţii publice

Cariere - Anunţuri 2021- Concurs pentru ocuparea postului de contabil şef, studii superioare, grad profesional II

Rezultate finale
Data publicării : 23.12.2021
Rezultatele probei interviu
Data publicării : 23.12.2021
Rezultatele probei scrise
Data publicării : 21.12.2021
Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 15.12.2021
Anunţ concurs
Data publicării : 26.11.2021
Data concursului : 21.12.2021

- Concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat, studii medii, treapta II, Compartiment administrativ
Rezultate finale
Data publicării : 15.12.2021
Rezultat contestație
Data publicării : 14.12.2021
Rezultatele probei interviu
Data publicării : 10.12.2021
Rezultatele probei scrise
Data publicării : 06.12.2021
Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 23.11.2021
Data concursului : 03.12.2021

Anunţ concurs
Data publicării : 09.11.2021
Data concursului : 03.12.2021

- Concurs pentru ocuparea postului de consilier, studii superioare, grad profesional I, Compartiment administrativ
Rezultatele finale
Data publicării : 10.12.2021
Rezultatele probei interviu
Data publicării : 10.12.2021
Rezultatele probei scrise
Data publicării : 06.12.2021
Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 23.11.2021
Data concursului : 03.12.2021

Anunţ concurs
Data publicării : 09.11.2021
Data concursului : 03.12.2021

- Concurs de recrutare muncitor calificat, studii medii/generale, treapta II, Compartiment administrativ
Rezultate finale
Data publicării : 07.10.2021
Rezultatele probei interviu
Data publicării : 17.09.2021
Rezultatele probei scrise
Data publicării : 13.09.2021
Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 02.09.2021
Data concursului : 10.09.2021

Anunţ concurs
Data publicării : 19.08.2021
Data concursului : 10.09.2021

- Concurs de recrutare şofer, studii medii, treapta I, Compartiment administrativ

Rezultatele probei scrise
Data publicării : 04.03.2021
Rezultatele contestaţiilor la proba de selecţie a dosarelor
Data publicării : 25.02.2021
Data concursului : 03.03.2021

Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 23.02.2021
Data concursului : 03.03.2021

Anunţ concurs
Data publicării : 09.02.2021
Data concursului : 03.03.2021

- Concurs de recrutare Consilier (resuse umane), grad profesional III S, Compartimentul achiziţii publice, juridic, resurse umane

Rezultate finale
Data publicării : 22.02.2021
Rezultate probă interviu
Data publicării : 22.02.2021
Rezultatele contestaţiilor la proba scrisă
Data publicării : 17.02.2021
Rezultatele probei scrise
Data publicării : 15.02.2021
Rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Data publicării : 04.02.2021
Data concursului : 12.02.2021

Erată la anunţ concurs
Data publicării : 26.01.2021
Data concursului : 12.02.2021

Anunţ concurs
Data publicării : 21.01.2021
Data concursului : 12.02.2021


Acte normative de organizare şi funcţionareOrganigrama

Regulament intern

Stat de funcţii

Drepturi de natură salarială

Codul etic şi de integritate al angajaţilor bibliotecii
Formular sesizare conflict de interese/stare de incompatibilitate


Documente financiar-fiscale şi de contabilitateBugetul pe trimestre al instituţiilor publice finanţate de la bugetul local pe anul 2020

- 02.09.2020

- 06.02.2020

Bilanţ contabil la data de 21.12.2019

Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2019

Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2019
(pentru conturile de disponibil deschise în trezoreria statului şi pentru contul "Casa în lei")

Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice finanţată integral de la bugetul local
- Cheltuieli la data de 31.12.2019

Plăţi restante la data de 31.12.2019

Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitaluri la data de 31.12.2019

Situaţia activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2019

Situaţia activelor şi datoriilor la data de 31.12.2019

Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2019

Raport de analiză pe bază de bilanţ, note explicative la data de 31.12.2019

Raport de execuţie bugetară la data de 31.12.2019 - Forexebug-MFP

Documente privind achiziţiile publiceProgramul anual al achiziţiilor publice

- 28.12.2020

Anunţuri achiziţii directe

- anunţ achiziţie

Declaraţii de avere şi intereseIstrăuan V. Lacrima Camelia - Director

Horotan Paula Maria - Director adjunct

Gyorgy Ildiko Adel - Contabil şef

Ciceo Marilena Bienca - Şef serviciu

Tarţa Violeta Maria - Şef serviciu

Costea Liliana Georgeta - Şef birou

Istrate Raluca - Şef birou

Veres Erzsebet - Şef birou

Stanean Adela Camelia - Economist


Ultima actualizare : 10.12.2021

Biblioteca pe Facebook

Biblioteca pe Flickr

Unde ne găseşti