CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Săptămâna francofoniei la Biblioteca Judeţeană Satu Mare

Biblioteca Judeţeană Satu Mare, în parteneriat cu Liceul de Arte "Aurel Popp" şi Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară "George Emil Palade", organizează în perioada 20-24 martie o serie de activităţi reunite sub genericul "Săptămâna francofoniei", pentru a marca Ziua Internaţională a Francofoniei, sărbătorită în fiecare an la data de 20 martie.
În decursul acestei perioade vor fi organizate expoziţii tematice de carte la, Secţia de împrumut pentru copii, Filiala nr. 1 şi Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr". Cadrele didactice şi elevii pasionaţi de limba şi cultura franceză sunt invitaţi să viziteze Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi să împrumute cărţi sau alte publicaţii tipărite în limba lui Balzac.
În acest context, joi, 23 martie, cu începere de la ora 13, Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr" va găzdui colocviul intitulat "J'aime la France", derulat la iniţiativa d-nei bibliotecar Maria Rusu, cu participarea unui grup de elevi din mai multe clase de la Liceul de Arte "Aurel Popp", în coordonarea doamnelor prof. Pereş Laura şi Berciu Lola.
Săptămâna francofoniei la Biblioteca Judeţeană Satu Mare se va încheia vineri, 24 martie, cu o activitate derulată în cadrul Filialei nr. 1, participanţi fiind de această dată elevi ai Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară "George Emil Palade", întrumaţi de d-na prof. Ghirasin Marina.
În acest fel, instituţia cărţii îşi propune să promoveze ideile, valorile şi simbolurile culturii franceze şi să stimuleze dialogul şi schimbul de idei dintre cultura română şi cea franceză.
Organizaţia Internaţională a Francofoniei este o organizaţie internaţională care, pornind de la afinitatea pentru limba franceză, reuneşte state şi guverne de pe cinci continente: 53 de state şi guverne cu statutul de membru cu drepturi depline, 2 cu statutul de membru asociat şi 13 cu statutul de observator. Între iniţiatori s-a numărat Léopold Sédar Senghor.
Nucleul interguvernamental al Francofoniei a fost creat la 20 martie 1970, odată cu înfiinţarea Agenţiei de Cooperare Culturală şi Tehnică (ACCT). Începând de la această dată, ziua de 20 martie marchează "Ziua Internaţională a Francofoniei".
ACCT, ale cărei titulatură şi portofoliu au evoluat pe parcurs, a devenit "Agenţia Interguvernamentală a Francofoniei" (AIF) în 1999. Pentru o mai bună vizibilitate şi coerenţă pe scena internaţională, din ianuarie 2006, AIF s-a transformat în "Organizaţia Internaţională a Francofoniei" (OIF), ca singur organism interguvernamental al Francofoniei.
Francofonia a decis să-şi aprofundeze dimensiunea politică şi să se transforme dintr-o agenţie de cooperare interguvernamentală cu un fundament profund cultural, într-o organizaţie internaţională, cu toate implicaţiile şi transformările necesare acestui scop. Astfel, OIF a jucat un rol determinant în mobilizarea statelor şi guvernelor membre pentru ratificarea în cadrul UNESCO a Convenţiei pentru protecţia şi promovarea diversităţii expresiilor culturale, care a intrat în vigoare la 18 martie 2007.
România a devenit membru observator al comunităţii statelor şi guvernelor având în comun limba franceză în cadrul Sommet-ului de la Versailles în 1991. În 1993, la Sommet-ul de la Mauritius, România a obţinut statutul de membru cu drepturi depline al acestei structuri.
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Francofoniei

Obiectivele Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF), aşa cum sunt ele statuate în Carta Francofoniei (noiembrie 2005), sunt: instaurarea şi dezvoltarea democraţiei; prevenirea, gestiunea şi rezolvarea conflictelor; susţinerea statului de drept şi a drepturilor omului, intensificarea dialogului între culturi şi între civilizaţii; apropierea între popoare prin cunoaşterea reciprocă; întărirea solidarităţii existente prin acţiuni de cooperare multilaterală menite să favorizeze dezvoltarea economică; promovarea educării şi formării.

Ultima actualizare : 20.03.2017