CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Doi oameni de carte sătmăreni, aniversaţi cu prilejul aniversării a
95 de ani de la naştere

- 12 decembrie 2016 -


Luni, 12 decembrie 2016, începând cu ora 14.00, Biblioteca Judeţeană Satu Mare a organizat în Sala Multimedia, un dublu moment aniversar, prilejuit de împlinirea a 95 de ani de la naşterea în judeţul Satu Mare a doi binecunoscuţi oameni ai cărţii: Livia Bacâru şi Nae Antonescu. Colegi de generaţie, cele două personalităţi culturale originare din judeţul Satu Mare, şi-au întretăiat adeseori paşii, fiind mânaţi de aceeaşi dragoste pentru cuvântul scris.

Livia Bacâru (1921-1999), fiică a localităţii Valea Vinului, a fost bibliolog, traducătoare, poetă. A avut o activitate rodnică în cadrul colectivelor Bibliotecii Academiei Române, a Bibliotecii Centrale de Stat, fiind mulţi ani redactor la "Revista Bibliotecilor". A elaborat numeroase studii şi articole în domeniul filigranelor, a ex-librisului românesc şi a rarităţilor bibliofile. De asemenea, a fost preocupată de tezaurul cărţii rare şi a istoriei locale sătmărene.


Nae Antonescu (1921-2008) s-a remarcat atât ca profesor cât şi ca cercetător al revuisticii româneşti şi istoric literar. Din anul 2011 Biblioteca Judeţeană se mândreşte cu un Atelier Memorial dedicat cărturarului; de asemenea, Biblioteca Comunală din Terebeşti poartă din anul 2012, numele profesorului şi publicistului care şi-a dedicat viaţa cercetării istoriei publicaţiilor româneşti.
Cu acest prilej a fost amenajată o expoziţie dedicată operelor acestora. Organizatorii evenimentului, drd. Marta Cordea şi dr. Viorel Câmpean, bibliotecari la secţia Colecţii Speciale şi Fond de Patrimoniu, au ilustrat prin intermediul câte unei prezentări Power-Point viaţa şi activitatea celor doi aniversaţi. A vorbit apoi despre personalitatea Liviei Bacâru, o fostă bibliotecară a instituţiei sătmărene, Maria Gârbe, autoarea mai multor lucrări consacrate scoaterii din uitare a cercetătoarei cărţilor vechi şi rare. Apoi, rând pe rând, au luat cuvântul personalităţi ale culturii sătmărene, care l-au cunoscut şi apreciat pe Nae Antonescu: Voicu D. Rusu (fost director al instituţiei noastre, consătean cu Nae Antonescu), Grigore Scarlat, George Vulturescu, Aurel Pop, Gheorghe Glodeanu, Angela Câmpian (fost director al Bibliotecii Judeţene Satu Mare).


În numele familiei Antonescu a vorbit profesoara Maria Antonescu, care a dorit să mulţumească instituţiei noastre pentru anuala readucere în memoria contemporanilor a personalităţii părintelui revuisticii româneşti. Cei doi organizatori ai evenimentului au atras atenţia asupra faptului că anul 2021 va fi unul special pentru instituţia noastră, şi pentru că va fi anul dublului centenar: Livia Bacâru şi Nae Antonescu.


Conferinţa Naţională de Bibliologie şi
Patrimoniu Cultural Naţional de la Alba Iulia

- 24-25 noiembrie 2016 -


În perioada 24 - 25 noiembrie 2016 s-a desfăşurat la Alba Iulia cea de-a X-a ediţie a Conferinţei Naţionale "Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional. Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830)", organizată de Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie al Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cu sprijinul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia-Centrul Naţional de Conservare şi Restaurare a Cărţii Vechi.

Conferinţa s-a desfăşurat la Palatul Apor în "Sala Senatului", iar după un scurt salut din partea organizatorilor au fost prezentate rezultatele Proiectului Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identităţi culturale, cod proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0314, contract de finanţare nr. 84/05.10.2011, perioada de derulare 2011-2016, finanţator UEFISCDI.
A urmat prezentarea de către Ana Maria Roman Negoi, Niculina Iacob şi Gabriela Mircea a proiectului şi a volumului Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identităţi culturale.
Laura Stanciu a prezentat volumul Petru Maior în mărturii antologice, autori Ioan Chindriş, Niculina Iacob. Au fost de asemenea prezentate volumul Xilogravura din cartea românească veche tipărită la Bucureşti (1582-1830), autori Anca Elisabeta Tatay, Cornel Tatai-Baltă şi nr. 4-5/2016 ale revistei "Transilvania", care cuprind comunicările participanţilor la cea de-a IX-a ediţie a conferinţei. Din partea Bibliotecii Judeţene Satu Mare sunt prezenţi în paginile revistei Viorel Câmpean şi Marta Cordea cu articolul Pr. Aurel Papiu, unul dintre primii cercetători ai cărţilor vechi bisericeşti din judeţul Satu Mare, care reflectă prezentarea realizată de către cei doi bibliotecari cu ocazia prezenţei la precedenta ediţie a conferinţei deja devenită tradiţională.
În prima zi a lucrărilor, moderator a fost Laura Stanciu. Dintre participanţi îi amintim pe: Eva Mârza, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (cu comunicarea Trei variante tipărite din Predica de consacrare a episcopului Grigore Maior, Viena, 1773), Cornel Tatai-Baltă, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (cu comunicarea Cunoaşterea xilogravurii ucrainene în diferite centre tipografice româneşti (sec. XVII-XIX), Daniela Lupu, Muzeul Municipiului Bucureşti (cu comunicarea Cărţi religioase transilvănene în Valahia în perioada regimului fanariot (1716-1821). Difuzare, receptare şi contraofensivă ortodoxă), Ana Maria Roman Negoi, Ioan Cristinel Roman Negoi, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (cu comunicarea O perspectivă britanică interesantă de la începutul secolului al XIX-lea în lucrarea "History of the House of Austria" asupra Războiului ruso-austriaco-turc din 1787-1792), Vasile Mărculeţ, Colegiul Tehnic "Mediensis", Mediaş (cu comunicarea Ioan sau Iancu de Hunedoara? Numele luptătorului antiotoman în cronicile byzantine).
În cea de a doua zi a conferinţei, moderator a fost Eva Mârza. Dintre cei care au prezentat lucrări îi menţionăm pe: Alin Mihai Gherman, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (Prima tipăritură destinată lecturii din cultura română: Învăţături pentru toate zilele (Câmpulung, 1642), Florin Bogdan, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia (Incunabulele din colecţiile Bibliotecii Metropolitane Bucureşti), Lăcrămioara Manea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea (Tipărituri transilvanice din colecţia muzeului tulcean), Ştefan Trif (Stanciu), Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (Deţinători de carte veche spaniolă în Biblioteca Batthyaneum (sec. XVII-XIX), Andreea Mârza, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca (Cataloage de cărţi în fondul Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia), Laura Stanciu, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Episcopul Ignác Batthyáni şi istoria Bisericii românilor ardeleni (secolul al XVIII-lea), Gabriela Mircea, Doina Dreghiciu, Alba Iulia (Circulaţia cărţilor vechi de Blaj. Un periplu zonal: exemplare şi însemnări edite şi inedite din judeţul Alba (I), Ioan Maria Oros, Asociaţia Bibliotecarilor şi Bibliofililor "Amor Librorum Unit Nos" din România, Istorie cantitativă şi serială în conservarea şi uzajele cărţii liturgice (1758-1983). Cazul Sălajului - partea a II-a. Analiza datelor, Doina Biro, Biblioteca Batthyaneum, Filiala Bibliotecii Naţionale a României, Raportul dintre starea de conservare, circulaţia şi condiţiile de păstrare a cărţilor aparţinând vechilor fonduri ale Bibliotecii Batthyaneum, Georgeta Deju, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva / Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, The Catalogue of the Franciscan Friar's Library from Orăştie (1888), Ioan Nicolae Popa, Liliana Popa, Sibiu, O puţin cunoscută colecţie de carte românească veche. Contribuţii la BRV.


Din partea Bibliotecii Judeţene Satu Mare a participat Marta Cordea, cu comunicarea redactată împreună cu Viorel Câmpean, Un manuscris românesc al arhidiaconului Ioan Doboşi.
De o înaltă ţinută ştiinţifică, conferinţa a avut menirea de a strânge laolaltă cercetători ştiinţifici, doctori şi doctoranzi, care au ca liant dragostea pentru carte, în general şi preocupări comune în ceea ce priveşte cartea veche românească şi străină, tot mai puţin cercetată în ultimii ani.
Sărbătorim Unirea la Bibliotecă!

- 28-29 noiembrie 2016 -

Luni, 28 noiembrie şi marţi, 29 noiembrie, Biblioteca Judeţeană Satu Mare a organizat o serie de activităţi reunite sub genericul "1 Decembrie, Ziua tuturor românilor", în parteneriat cu o serie de instituţii şi asociaţii sătmărene .
Manifestările culturale care s-au desfăşurat sub acest titlu marchează importanţa istorică a Zilei Naţionale a României şi au fost găzduite de Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr".
Programul zilei de luni, 28 noiembrie, a debutat cu deschiderea expoziţiei tematice de documente care ilustrează Unirea de la 1918 . La ora 17, Sala de lectură şi-a deschis porţile pentru a primi oaspeţi de seamă care au dorit să participe la un emoţionant spectacol artistic oferit de elevii Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Bulgăr" din Sanislău, Grupul folcloric "Nepoţii Iancului de la Câmpie" din localitatea Marna Nouă şi Corul Bisericii Ortodoxe din Sanislău, coordonaţi de bibliotecara Nicoleta Roşu. Invitaţi de onoare sunt membrii Asociaţiei Judeţene a Pensionarilor din Satu Mare, însoţiţi de d-na preşedinte, prof. Livia Haidu, şi membrii Ligii Pensionarilor "Unirea", coordonaţi de Mircea Marian, precum şi cei ai Asociaţiei Naţionale a Eroilor "Cultul Reginei Maria" , însoţiţi de col. (r.) Voicu Şichet.
Marţi, 29 noiembrie, de la ora 13, a fost rândul elevilor Şcolii Gimnaziale "Ion Creangă" să sărbătorească Marea Unire la Bibliotecă. Sub îndrumarea profesorilor Nicoleta Câmpian şi Ioan Raţiu, elevii au pregătit un program artistic dedicat evenimentului.
După o scurtă prezentare intitulată "Drumul Unirii", în Sala de lectură au fost recitate versurile marilor noştri poeţi: Mihai Eminescu, Alexei Mateevici, Nichita Stănescu şi s-au intonat cântece: Deşteaptă-te, române! , Unire, fraţi români! Clopotele reîntregirii.
La evenimentele organizate de Biblioteca Judeţeană Satu Mare au fost invitate să participe ofialităţile municipiului şi judeţului, oameni de cultură, scriitori şi jurnalişti, profesori şi elevi, precum şi membri ai comunităţii sătmărene.

Cartea "Am ales România", prezentată publicului sătmărean

- 28 noiembrie 2016 -

Luni, 28 noiembrie, cu începere de la ora 15, Sala Multimedia a Bibliotecii Judeţene Satu Mare a găzduit prezentarea cărţii "Am ales România. Povestea mea", scrisă de Clotilde Armand.
Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa autoarei şi reprezintă prima etapă din turneul de promovare a cărţii apărute la Editura Humanitas. Matus Adrian-George a făcut prezentarea volumului pentru publicul sătmărean.
Cartea Clotildei Armand a fost lansată în cadrul Târgului Gaudeamus, în data de 19 noiembrie, în prezenţa filosofului Gabriel Liiceanu care a afirmat: "Clotilde Armand nu ne spune că ne iubeşte, ci ne cere să ne iubim noi pe noi înşine".
Clotilde Armand s-a născut la 28 iunie 1973 în Franţa. Diploma de inginer a obţinut-o la Paris, iar studiile postuniversitare le-a finalizat în Statele Unite, cu dublă specializare. Trăieşte în România, împreună cu soţul său Sergiu Moroianu şi cei patru copii.
Matus Adrian-George este licenţiat în Literatură comparată şi universală. A absolvit studii masterale în Istorie contemporană, la Sorbonna şi Istoria imaginilor-Istoria ideilor, la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj. Este autorul mai multor articole şi recenzii apărute în revista clujeană "Steaua".
La eveniment au fost invitaţi să participe oameni de cultură, scriitori şi jurnalişti, profesori şi elevi, membri ai comunităţii locale care au dorit să o întâlnească pe Clotilde Armand.

Dublu eveniment la Socond

- 5 noiembrie 2016 -


Ziua de 5 noiembrie 2016 va intra în istoria Ţării Codrului ca o sărbătoare. În această zi, locul unde s-au jertfit 27 de ostaşi români pentru reîntregirea patriei, în octombrie 1944, a fost marcat pentru eternitate prin dezvelirea unui ansamblu monumental, fără egal în toată această mirifică zonă. Asociaţiei "CODRENII" i se datorează acest eveniment la care au fost prezenţi oficialităţi judeţene şi locale, reprezentanţi ai Armatei Române, locuitori din satele codreneşti, urmaşi ai celor căzuţi pe câmpul de luptă. Instituţia noastră a fost reprezentată de către dr. Viorel Câmpean şi drd. Marta Cordea.
Amplasamentul ansamblului monumental este situat la ieşirea din localitatea Socond, pe drumul judeţean 193 F, Socond - Soconzel şi cuprinde o cruce brâncovenească din marmură albă de Ruşchiţa şi o piatră din granit negru de Tripşor - Săpânţa pe care sunt înscrise numele a 27 de eroi identificaţi. Sunt menţionaţi şi eroii necunoscuţi, căzuţi la datorie în acele zile din octombrie 1944. Sărbătoarea a fost întărită de lansarea volumului Socond 19 octombrie 1944, realizat de către ing. Ionel Costescu şi dr. Viorel Câmpean.
Ceremoniile religioase au fost oficiate de către P.S. Iustin Sigheteanul, vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, asistat de către un sobor de preoţi. După terminarea slujbei ierarhul a ţinut un discurs, subliniind datoria noastră de cinstire a jertfei înaintaşilor. Preasfinţia Sa a ţinut să acorde o diplomă de merit lui Ionel Costescu, preşedinte al Asociaţiei "CODRENII", sufletul sărbătorii din 5 noiembrie 2016.
Au urmat la cuvânt prefectul judeţului Satu Mare, Radu Bud, care a ţinut să precizeze că, de fapt, "Munţii Carpaţi nu ne separă, ci ne unesc, pe toţi românii", cu referire la faptul că cei jertfiţi erau originari din sudul ţării. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Ioan Rus, inginer şi fost coleg cu Ionel Costescu a evidenţiat modul în care a fost realizat monumentul. Ansamblul central este aşezat pe un tumul sub forma unei calote sferice, cu înălţimea de 1,20 m şi cu raza 1:200.000 din raza Pământului, înscris într-un pătrat cu latura de 16 m, împrejmuit de gablioane de piatră. Suprafaţa desfăşurată a incintei reprezintă 1:1.000.000.000 (o miliardime) din suprafaţa României Mari. Pe tumul sunt înşiruite, pe o spirală dacică, un număr de 28 de cruci albe, ortodoxe. În colţurile ansamblului monumental sunt amplasaţi arbuşti de lauri, care simbolizează pacea şi eternitatea. De strajă stau drapele tricolore.


A rostit un scurt cuvânt şi primarul comunei Socond, Ioan Crasnai, care a adus mulţumiri Asociaţiei "CODRENII", făcând apel la toate forţele politice pentru scoaterea din uitare a frumoaselor meleaguri codreneşti. Au urmat la cuvânt câţiva reprezentanţi ai forţelor politice, pregătindu-se de campania electorală care se apropie.
A fost apoi rândul preşedintelui Asociaţiei "CODRENII", ing. Ionel Costescu să amintească câteva frânturi din naşterea ideii realizării ansamblului şi transformarea acestei iniţiative în realitate. Ionel Costescu a ţinut să sublinieze în mod deosebit truda la naşterea ansamblului monumental a ing. Florin Precup, cel care a realizat de altfel mai multe lucrări de arhitectură peisagistică în municipiul Timişoara. Narcisa Costescu, nepoată a preşedintelui Costescu, a rostit o frumoasă poezie, scrisă de către tatăl ei, ing. silv. Silviu Constantin Costescu.
Au fost prezenţi la Socond şi membri din conducerea Asociaţiei "Cultul Eroilor - Regina Maria", filiala Satu Mare. Col. (r.) Voicu Şichet a rostit un scurt cuvânt, acordând apoi diplome de merit celor care au contribuit la reuşita zilei de 5 noiembrie 2016. În numele Asociaţiei veteranilor de război a vorbit prof. Nicolae Codreanu, preşedintele filialei sătmărene, care a rostit şi o frumoasă poezie, cu autor necunoscut.
Cel mai emoţionant moment al zilei l-a constituit cuvântul doamnei Irina Ciobanu, strănepoată a locotenentului Dumitru Gaşpar, căzut la datorie în 19 octombrie 1944. În câteva cuvinte, urmaşa eroului a cuprins amintiri despre Dumitru Gaşpar, fiul de ţăran, absolvent de "Spiru Haret", avocat în Slatina, subliniind faptul că memoria acestuia este cinstită şi azi în casele rudelor apropiate.


Şirul discursurilor a fost încheiat cu prezentarea volumului Socond 19 octombrie 1944, realizat de către colegul nostru, dr. Viorel Câmpean şi ing. Ilie Costescu. Dr. Viorel Câmpean, codrean după ambii părinţi, a făcut o prezentare sumară a cărţii, apreciind colaborarea foarte bună avută cu Ionel Costescu, cel care avea unele îndoieli că o carte ar putea fi realizată de doi autori. Nu a fost uitată nici colaborarea fructuoasă, şi de această dată, cu directorul Editurii Citadela, dr. Aurel Pop.


Reprezentantul Bibliotecii Judeţene Satu Mare a mărturisit că, în mod cert, această lucrare va avea parte de o a doua ediţie, aşteptându-se ca distribuirea ei în fostele sau actualele judeţe, Argeş, Dolj, Olt, Romanaţi, Teleorman, Vâlcea şi Vlaşca să aducă noi mărturii ale urmaşilor eroilor români căzuţi pe Dealurile Codrului.
Ceremonia s-a încheiat cu depuneri de coroane şi un concert de cântece patriotice susţinut de corul bărbătesc din Finteuşu Mare.

Capela "Familia Popp" la 80 de ani de la construcţie

- 30 octombrie 2016 -


Sub înaltul patronaj al Episcopiei Greco-Catolice de Maramureş, Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică "Sfântul Iosif" a organizat duminică, 30 octombrie 2016 aniversarea celor 80 de ani de la construirea bisericii cunoscută de sătmăreni sub numele de Capela "Familia Popp". Denumirea aceasta provine de la familia care a ctitorit această bijuterie arhitectonică din cimitirul greco-catolic din apropierea Gării Satu Mare. Fraţii Aurel, Octavian şi Mihai Popp, tustrei personalităţi ale Sătmarului interbelic, şi-au adus contribuţia la realizarea lăcaşului, prevăzut iniţial doar pentru a sluji drept capelă a familiei. Mai mulţi înaintaşi ai lor au slujit ca preoţi greco-catolici în localităţile Căuaş şi Mecenţiu (astăzi Ady Endre). La subsolul lăcaşului îşi dorm somnul de veci mai mulţi membri ai familiei ctitorilor, unora osemintele fiindu-le aduse de la Căuaş, după inaugurarea capelei.
Liturghia arhierească a fost oficiată de P.S. Vasile Bizău, episcop al Maramureşului, împreună cu prot. Dumitru Roman, parohul Cristian Sabău, pr. Nicolae Huzău, pr. Gheorghe Simion, pr. Ovidiu Bârle. Frumosul lăcaş de cult s-a dovedit neîncăpător, atmosfera fiind înălţătoare. După terminarea slujbei, arhiereul a vorbit despre semnificaţia aparte a acestei zile pentru parohia "Sfântul Iosif". Cuvinte de mulţumire a avut şi parohul Cristian Sabău, sufletul evenimentului.
A vorbit apoi Felician Pop, managerul Muzeului Judeţean Satu Mare, care s-a referit la broşura editată cu acest prilej, sub egida instituţiilor organizatoare a evenimentului, precum şi a Muzeului Judeţean şi a Bibliotecii Judeţene Satu Mare.


Lucrarea reuneşte un text din 1937 al primarului Augustin Ferenţiu despre "smeritul giuvaer arhitectural, bisericuţa din răspântie", un scurt istoric al parohiei realizat de către dr. Diana Iegar. De asemenea, este cuprins un text despre istoria familiei Popp, semnat de către colegul nostru, dr. Viorel Câmpean, şi patru medalioane biografice ale ctitorilor capelei şi a primarului Augustin Ferenţiu, realizate de către dr. Claudiu Porumbăcean.
Edificiul de cult a fost sfinţit la 1 noiembrie 1936 de către Episcopul Greco-Catolic, dr. Alexandru Rusu. În anul 1943 familia a donat Episcopiei lăcaşul. După cum se ştie, la 1 decembrie 1948 cultul greco-catolic a fost interzis, la iniţiativa guvernului condus de către dr. Petru Groza, lăcaşul fiind atribuit Bisericii ortodoxe Române, menţinându-şi statutul parohial o jumătate de veac. În anul 2000, după construirea noii biserici ortodoxe de pe str. Botizului, biserica va sluji drept capelă mortuară. În 5 aprilie 2005 lăcaşul a fost retrocedat Bisericii Greco-Catolice.
Părintele Cristian Sabău, paroh din iulie 2006, merită toate felicitările, în primul rând pentru lucrările de reparaţie şi de renovare a capelei, dar şi pentru că nu a lăsat ca aniversarea celor 80 de ani de la ridicarea lăcaşului să treacă neobservată, şi ne referim aici atât la evenimentul de duminică, 30 octombrie 2016, cât şi la placheta lansată cu acest fericit prilej.

Inaugurarea monumentului eroilor din Săuca

- 29 octombrie 2016 -


Sâmbătă, 29 octombrie 2016 a avut loc în localitatea Săuca un frumos eveniment. După mulţi ani de la iniţiativa ridicării unui monument în cinstea eroilor din localitate căzuţi la datorie în cele două conflagraţiile mondiale, în această frumoasă zi a avut loc inaugurarea. Iniţiativa ridicării monumentului i-a aparţinut unui ilustru fiu al localităţii Săuca, prof. dr. ing. Gheorghe T. Pop, care îşi desfăşoară rodnica activitate la Iaşi, dar nu a uitat niciun moment de satul în care a văzut lumina zilei. Iată că acum, după 13 ani de la "ridicarea problemei", aceasta şi-a găsit rezolvarea. Dânsului îi aparţine de altfel concepţia şi proiectarea monumentului. De construcţie s-a ocupat tot un fiu al satului, ing. Mircea Leţiu. Întregul demers nu ar fi fost posibil fără sprijinul primarului Gheorghe Marian, al Consiliului Local Săuca dar şi al parohului local, preot greco-catolic Florin Ilarie Holhoş.
Monumentul are înălţimea de 8 m şi este construit din beton armat, placat cu marmură. În vârful monumentului este aşezat un vultur alb. Patru trepte şi un pavaj de 12 m2 impun monumentul în peisajul din centrul localităţii. Monumentul este străjuit de un catafalc pe care sunt înălţate drapelele României şi Uniunii Europene.
Pe faţada dinspre vest este inscripţionat următorul text: "Monumentul eroilor din Săuca căzuţi pe câmpul de luptă pentru apărarea patriei şi întregirea neamului românesc în cele două războaie mondiale".
Pe laturile de nord şi sud sunt trecute numele eroilor căzuţi în Primul Război Mondial (31 de eroi) şi al Doilea Război Mondial (15 eroi). Pe faţada estică sunt menţionate numele contributorilor: primar Gheorghe Marian, preot paroh Ilarie Holhoş, ing. Mircea Leţiu şi dr. ing. Gheorghe T. Pop, iar deasupra acestor nume, este inscripţionat un frumos citat dintr-o cunoscută poezie a lui George Coşbuc:

"E tragedie nălţătoare
Când, biruiţi, oştenii mor,
Dar sunt eroi de epopee
Când braţul li-e biruitor".

Ceremonia de sfinţire a monumentului a fost deschisă de primarul Gheorghe Marian care a invitat soborul de preoţi greco-catolici să oficieze serviciul religios. Te Deum-ul şi slujba de sfinţire au fost oficiate de către pr.-prof. dr. Ovidiu Horea Pop (Oradea), protopopul greco-catolic de Tăşnad, Aurel Hendea, dimpreună cu preoţii greco-catolici, pr. Florin Ilarie Holhoş, pr. Dorel Suiugan şi pr. Marcel Sas.
A luat apoi cuvântul primarul Gheorghe Marian, care a mulţumit tuturor pentru prezenţă şi a subliniat meritul celor doi săucani care au avut un mare merit în înălţarea monumentului, prof. dr. ing. Gheorghe T. Pop şi ing. Mircea Leţiu.


Prof. dr. ing. Gheorghe T. Pop a remarcat faptul că s-a rezolvat o problemă, chiar dacă "după 13 ani", şi a lăsat edilului din Săuca o întreagă "mapă cu însărcinări". Prioritară este constituirea unei biblioteci autentice. A ţinut să adreseze celor prezenţi un scurt cuvânt şi protopopul Aurel Hendea, care a felicitat întreaga comunitate pentru realizările din parohie. Pr.-prof. dr. Ovidiu Horea Pop de la Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Oradea, a avut cuvinte calde despre eroism, evocând personalitatea martirului Ioan Buteanu, trezit la conştiinţa rădăcinilor noastre romane la şcolile piariste din Carei.
Dr. Viorel Câmpean, care a fost prezent la eveniment într-o triplă ipostază, a subliniat legătura trainică pe care instituţia pe care o reprezintă în mod special, Biblioteca Judeţeană Satu Mare, a stabilit-o cu comuna Săuca, la loc de cinste stând realizarea contribuţiilor monografice dedicate bisericii din Săuca (2011) şi localităţii Silvaş (2012).


A profitat de oportunitatea oferită de îndemnul domnului prof. dr. ing. Gheorghe T. Pop, insistând, şi nu pentru prima oară, pentru ridicarea unei adevărate biblioteci la Săuca. Altfel, neocrotite de lumina cărţii, viitoarele generaţii nu vor putea să îngrijească monumentul, şi să ţină trează memoria eroilor.
Şirul cuvântărilor a fost încheiat de către prof. dr. Ioan Viman, celălalt reprezentant al Sătmarului, dar şi al Asociaţiei "Cultul Eroilor Regina Maria", filiala Satu Mare şi al publicaţiei "Eroii Neamului", aidoma colegului nostru dr. Viorel Câmpean. Directorul Casei Corpului Didactic Satu Mare, dr. Ioan Viman, a remarcat faptul că de acum niciun eveniment din viaţa comunităţii, nicio sărbătoare naţională nu va putea face abstracţie de impozantul monument inaugurat în acest sfârşit de octombrie la Săuca. A înmânat apoi şase diplome inimoşilor săucani care au pus vârtos umărul la împlinirea acestui autentic deziderat, construirea unui monument pentru eroii satului. Au primit diplome din partea Asociaţiei "Cultul Eroilor Regina Maria", filiala Satu Mare, primarul Gheorghe Marian, prof. dr. ing. Gheorghe T. Pop, ing. Mircea Leţiu, parohul Florin Ilarie Holhoş, Consiliul Local Săuca şi Consiliul Parohial Săuca.
Depunerea coroanelor a încheiat solemnităţile. Toţi cei prezenţi, mulţi fiind fii ai satului veniţi de prin colţurile ţării pentru a-şi pomeni morţii din cimitirul săucan, emoţionaţi de eveniment, şi-au luat rămas bun stăruind împreună câteva minute la o agapă creştină.

Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău la 65 de ani - veşnic tânăr

- 6-7 octombrie 2016 -


În zilele de 6 şi 7 octombrie 2016 a avut loc la Zalău simpozionul ştiinţific aniversar "Muzeul la 65 de ani - veşnic tânăr", organizat de către Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, sub patronajul Consiliului Judeţean Sălaj.
Evenimentul a fost onorat de prezenţa unor cercetători ştiinţifici din mediul universitar românesc: prof. univ. dr. Alexandru Diaconescu sau prof. univ. dr. Ion Cuceu. Simpozionul s-a desfăşurat pe mai multe secţiuni. Secţiunea arheologie a fost moderată de către cercetătorii Gheorghe Lazarovici, Carol Kacsó şi Mihai Gligor. Secţiunea istorie modernă a beneficiat de moderarea cunoscuţilor istorici Mihai Drecin şi Stelian Mândruţ. A fost prezentă şi secţiunea etnografie, discuţiile fiind moderate de către Ioan Augustin Goia şi Corina Bejinariu. Gina Boda a fost cea care a moderat lucrările secţiunii Metode şi soluţii de promovare a patrimoniului muzeal. Proiecte educaţionale de impact.

Biblioteca Judeţeană Satu Mare a fost reprezentată la acest eveniment aniversar de către dr. Viorel Câmpean şi drd. Marta Cordea, bibliotecari la secţia Colecţii Speciale şi Fond de Patrimoniu, care au prezentat lucrarea intitulată Ioan Eugen Cucu, deputat al Tăşnadului. Prezentarea Power-Point făcută de către colegii noştri a avut un real succes, personalitatea lui Ioan Eugen Cucu fiind prea puţin cunoscută în mediile ştiinţifice româneşti.
Participanţii la simpozion au avut bucuria de a vizita expoziţia permanentă a instituţiei organizatoare, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău. Cei prezenţi au avut astfel ocazia de a parcurge istoria meleagurilor sălăjene, din paleolitic până în "epoca de aur".
Conform bunei tradiţii a instituţiei muzeale sălăjene, toate lucrările prezentate la acest simpozion aniversar, vor fi reunite în următorul număr al prestigioasei publicaţii "Acta Musei Porolissensis".

"Momente din istoria lecturii publice" la Biblioteca Judeţeană Arad

- 26-29 septembrie 2016 -


În perioada 26-29 septembrie 2016 s-a desfăşurat la Arad "Simpozionul bienal cu participare internaţională, "Momente din istoria lecturii publice"". Din partea Bibliotecii Judeţene Satu Mare, au participat Paula Horotan, director adjunct, Călin Horotan, bibliotecar şi drd. Marta Cordea, bibliotecar-expert în carte veche.
După deschiderea oficială a evenimentului, organizat de Biblioteca Judeţeană Arad, la care participanţii au beneficiat de cuvântul cald de salut al directorului instituţiei gazdă, Florin Didilescu, s-au desfăşurat lucrările simpozionului, cu prezentarea comunicărilor de specialitate, desfăşurate pe trei secţiuni: Biblioteca în serviciul comunităţii, Biblioteca în era digitală şi Cartea de patrimoniu din colecţiile bibliotecilor publice. Din ţară au participat bibliotecari de la bibliotecile judeţene din Brăila, Teleorman, Mureş, Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Deva şi Bucureşti. Ungaria a fost reprezentată de bibliotecari şi informaticieni de la bibliotecile din Békéscsaba şi Pécs. Temele abordate au fost diverse şi interesante, fiind promovate pe parcursul a mai multor alocuţiuni noile servicii ale bibliotecii puse în slujba comunităţii.

Astfel, s-au evidenţiat luările de cuvânt ale bibliotecarilor Claudiu Eduard Brăileanu de la Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" din Brăila cu prezentarea "Voluntari, Voluntariat, Voie bună", Liliana Moldovan de la Biblioteca Judeţeană Mureş cu lucrarea "Biblioteca publică - factor de integrare a persoanelor cu dizabilităţi în comunitate", Delia Pantea de la Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai" din Oradea cu comunicarea "Servicii de bibliotecă şi date de impact în relaţia cu comunitatea".
La secţiunea Biblioteca în era digitală au excelat colegii din Ungaria, Krisán Rita, care a prezentat Biblioteca din Bichiş în era digitală şi Földesi Mihály din Pécs, care a susţinut comunicarea cu titlul "Personalităţi din judeţul Baranya în baza de date a bibliotecii "Csorba Győző" Pécs".
La secţiunea legată de cartea de patrimoniu au prezentat lucrări: Ion Volcu de la Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" din Brăila, abordând probleme privind clasarea, evaluarea şi valorificarea cărţii de patrimoniu din colecţia brăileană, Mara-Lorina Croitoru de la aceeaşi bibliotecă, a prezentat modalităţi de prezervare, conservare şi restaurare a cărţilor vechi, Geanina Florenţa Burcea de la Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Teleorman, cu prezentarea filmului digital "Pe urmele Moromeţilor", Florentina Dobrogeanu Ipsilante de la Biblioteca Metropolitană Bucureşti, cu o lucrare referitoare la ex-librisuri şi dedicaţii pe cărţi vechi.
Tot la această secţiune, Marta Cordea de la Biblioteca Judeţeană Satu Mare, a prezentat unui numeros public, fiind prezenţi şi bibliotecari din reţeaua de biblioteci publice din judeţul Arad, comunicarea redactată împreună cu dr. Viorel Câmpean, "Personalităţi culturale - punte de legătură între comunităţile din Arad şi Satu Mare". Pe parcursul prezentării au fost evocate personalităţi istorice şi culturale de prim rang ale celor două judeţe, Arad şi Satu Mare, care şi-au intersectat drumurile în cele două spaţii menţionate. Au fost evocate figuri de preoţi, dascăli, martiri ai neamului care fie s-au născut în Satu Mare şi apoi destinul i-a purtat în ţinuturile Aradului, fie s-au născut într-o localitate din judeţul Arad şi apoi o bună parte din viaţă şi-au pus cunoştinţele şi râvna spre dezvoltarea comunităţii sătmărene.

Printre personalităţile evocate cu acest prilej, amintim pe pr. Iuliu Tătar, slujitor la Bârzava, familia Barbul (arhidiaconul de Sătmar, Chiriac, nepotul său, Eugen Pavel Barbul, primul director român al Bibliotecii Universitare din Cluj, soţia sa, Lucreţia Barbul, tatăl acesteia, martirul Gheorghe Ionescu, notar în localitatea Ciuciu), Adrian Demian, dirijor de renume, refugiat la Arad, omul politic Ştefan Cicio Pop, care a fost crescut de preotul Vasile Pop din Santău, pr. Izidor Silaghi, Martir al Marii Uniri, a cărui primă parohie a fost la Nadăş, pr. Lazăr Iernea, născut la Sintea şi care a slujit în părţile sătmărene, pr. Valeriu Bărbosu, paroh la Traian, refugiat în 1940 la Şiria, profesorul Leontin Ghergariu, născut la Nădlac etc. Nu în ultimul rând, a fost prezentat celor prezenţi, Atelierul Memorial "Nae Antonescu", dat fiind faptul că isoricul literar Nae Antonescu a scris şi articole referitoare la câteva publicaţii periodice arădene.
Evenimentul a fost încununat de prezenţa a trei veterani ai muncii în biblioteci: Onuc Nemeş Vintilă, fost director al Bibliotecii Judeţene "Astra" din Sibiu, care a prezentat volumul său, Astra în satul meu, Constantin Bostan, fost director al Bibliotecii Judeţene "G. T. Kirileanu" Neamţ, care a făcut o incursiune în istoricul bibliotecilor şi bibliotecarilor din România şi Silvia Nestorescu, de la "Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România", care a adresat cuvinte de încurajare la adresa tinerilor din salăspre a-şi continua activitatea în nobila meserie pe care şi-au ales-o, cea de bibliotecar.

"A putea să priveşti în urma ta…"
sau "De neamul Fogăşenilor"?

- 28 septembrie 2016 -


Aşa ar putea fi intitulat volumul lui Emilian Fogaş, Amintiri împrăştiate, lansat miercuri, 28 septembrie 2016, la Biblioteca Comunală "Iosif Cosmuţa" din Santău. Titlul volumului ar putea părea paradoxal, căci autorul adună de fapt între copertele unei cărţi, evenimentele vieţii sale, de când a văzut lumina zilei în localitatea gazdă a evenimentului.
Cartea beneficiază de prefaţa prof. univ. dr. Mircea Anghelescu, soţul unei cunoscute specialiste în limbile arabe, Nadia Pop, care a copilărit la Santău, contemporană cu autorul, lucru mai puţin cunoscut. Prefaţatorul lămureşte cititorul asupra calităţii cărţii: "Lecturi bogate, obişnuinţa de a scrie şi, înainte de toate, talentul de povestitor".
Evenimentul de miercuri a fost deschis de către gazdă, bibliotecara Elena Neamţiu. Inimoasa şi priceputa slujitoare a cărţii a salutat prezenţa tuturor la eveniment şi, cu modestia-i cunoscută, a predat oficiile moderării şefei Bibliotecii Municipale din Carei, Corina Nuna, care a dat, rând pe rând, cuvântul invitaţilor autorului.

A vorbit mai întâi faţa bisericească a localităţii, părintele Vasile Perşe. În cuvinte calde preacucernicul părinte a evocat amintiri frumoase cu autorul, scoţând în evidenţă sprijinul discret dar necontenit pe care Emilian Fogaş l-a acordat comunităţii creştin-ortodoxe din Santău.
A fost rândul apoi unui alt membru al familiei Fogăşenilor să-şi mărturisească bucuria cu care a citit, ca în alte vremuri, pe nerăsuflate, cartea. Eugen Chioran, originar din Hotoan, este nepotul autorului şi omul cu care a străbătut o epocă cu multe greutăţi, dar şi cu multe bucurii.
Recenzia cărţii, în sensul cel mai deplin al cuvântului, a fost realizată de către Nicoleta Latiş, bibliotecară la aceeaşi instituţie a cărţii din Carei. Subliniind meritele cărţii, pe lângă prezentarea amplă a capitolelor cărţii, bibliotecara a scos în evidenţă şi buna colaborare cu autorul, căci volumul a fost scos la lumină prin aportul lucrătoarelor de la Biblioteca Municipală Carei.
Biblioteca Judeţeană Satu Mare a fost reprezentată la eveniment de către dr. Viorel Câmpean. Răspunzând la întrebarea asupra numirii evenimentului: "A putea să priveşti în urma ta…" sau "De neamul Fogăşenilor", colegul nostru a explicat din ce motiv ambele titluri ar fi potrivite. Mai întâi, a afirmat că o carte despre viaţa sa nu poate scrie decât un om care are puterea de a se uita în urma lui. Faptele vieţii îl îndreptăţesc pe Emilian Fogaş să privească în urmă şi l-au obligat să îşi scrie cartea, pornind de la "partea cea mai luminoasă şi mai plină de aventura cunoaşterii", ajungând până acum, către asfinţitul vieţii.
Parafrazând titlul unui cronicar al neamului nostru, "De neamul Fogăşenilor" ar putea da cel puţin un subtitlu volumului, cu siguranţă însă că evenimentul lansării trebuia intitulat aşa, prezenţa numeroasă a celor din familia Fogaş motivând acest lucru. Amintind asistenţei că Emilian Fogaş a deţinut funcţia de viceprimar al Careiului dar şi de director al mai multor bănci, dr. Viorel Câmpean a afirmat că autorul face parte din stirpea oamenilor care înving obstacolele oricărei epoci, prin abnegaţie, hărnicie şi seriozitate. Dr. Viorel Câmpean a mai scos în evidenţă dragostea şi respectul autorului pentru dăscăliţa lui, Stana Pop, mama doamnei Nadia Pop.
Tot un reprezentant al numeroasei familii Pop a vorbit în continuare, drd. Aurel Pop, directorul editurii Citadela, sub auspiciile căreia a apărut cartea. Editorul a subliniat importanţa unor astfel de scrieri, pentru cunoaşterea trecutului, pentru înţelegerea prezentului dar şi pentru pregătirea viitorului acestui popor.
Au vorbit după aceea doi reprezentanţi ai familiei Fogaş. Profesorul Gheorghe Şanta, văr din Dindeşti al autorului, un om de o autentică nobleţe spirituală, a rememorat întâmplări comune din viaţă. A evocat şi figurile altor "Fogăşeni", dar nu a pierdut prilejul de a-şi exprima nădejdea că viitorul naţiei va fi luminos, acest lucru fiind posibil însă doar cu conlucrarea dintre Biserică şi Şcoală. Şi-a încheiat scurtul dar consistentul cuvânt inaugurând o sintagmă: "clanul Fogăşenilor".

A predat astfel ştafeta lui Ioan-Tipu Sălăjanu, reprezentant al familiei Fogaş, nepot al autorului din Hotoan. Acesta şi-a făcut obişnuitul exerciţiu cu care lumea culturală sătmăreană deja s-a învăţat, dăruind autorului şi asitenţei o epigramă, gustată de toţi cei prezenţi. Doamna profesoară Veronica Perşe, jumătatea părintelui paroh, a rostit o scurtă dar emoţionantă alocuţiune, scoţând în evidenţă calităţile de familist şi cetăţean ale autorului. Membrii familiei autorului au fost alături de Emilian Fogaş şi la acest moment important din viaţa sa.
Autorul, copleşit de emoţii, şi-a început discursul prin a mulţumi tuturor celor prezenţi la manifestare precum şi celor care au ostenit la tipărirea volumului. Cu faţa spre viitor, a dăruit la patru elevi merituoşi din Santău câte un exemplar din cartea sa. Scurta sa cuvântare a avut darul să prezinte auditoriului evenimente legate de naşterea ideii scrierii acestor memorii.
Evenimentul a fost încheiat de către cea care îl şi deschisese, gazda Elena Neamţiu, responsabila uneia dintre cele mai active biblioteci comunale din judeţul Satu Mare.
Un om a trăit cu adevărat dacă a dat naştere unui copil, dacă a construit o casă şi dacă a sădit un pom, zice o vorbă românească, reluată de autor în cartea sa de amintiri. Domnul Emilian Fogaş a făcut şi crescut doi copii, a construit mai multe case şi a sădit livezi întregi. A ştiut să se jertfească nu numai pentru familie ci şi pentru întreaga comunitate în mijlocul căreia şi-a trăit viaţa. Ca o recompensă pentru toate acestea, Dumnezeu, în slujba căruia mărturiseşte c şi-a dedicat viaţa, i-a făcut un mare dar, pe care puţini îl capătă ca bonus la copil, casă şi copac: puterea de a scrie o carte, Cartea Vieţii Sale, aşa cum a fost! Acest dar, îl primesc către asfinţitul vieţii doar oamenii care pot să se uite cu linişte în urma vieţii lor!Mihai Sas a lansat volumul Secretul unei mame

- 7 iulie 2016 -

În data de 7 iulie 2016 a avut loc în Sala de Lectură "Gheorghe Bulgăr" a instituţiei noastre lansarea volumului Secretul unei mame, semnat de către Mihai Sas. Nu este pentru prima dată când venerabilul om de cultură îşi lansează o carte la Biblioteca Judeţeană Satu Mare. Evenimentul a fost moderat de către managerul instituţiei, Lacrima Istrăuan, care a salutat revenirea lui Mihai Sas cu o nouă carte la Biblioteca Judeţeană. Apoi, a dat cuvântul invitaţilor de onoare ai autorului.
Au vorbit, rând pe rând: dr. Viorel Câmpean, dr. George Vulturescu, Felician Pop (manager al Muzeului Judeţean de Istorie), Ioan Aniţaş (conducătorul Cenaclului "Afirmarea") şi George Terziu, directorul editurii "Inspirescu", sub auspiciile căreia a apărut şi acest volum. Vorbitorii au subliniat vigoarea tinerească a scriiturii lui Mihai Sas, remarcând câteva texte care impresionează din punct de vedere literar. Un neajuns al volumului ar fi acela că multe dintre texte ar fi trebuit să compună alte volume, ele pretându-se la altfel de scrieri decât literare. În final, autorul a mulţumit atât pentru cuvintele frumoase care i s-au adus cât şi precizărilor critice, venite din partea unor oameni care au multă experienţă în domeniul literaturii. A mărturisit însă că la frumoasa vârstă pe care o are, 84 de ani, va fi greu să îşi schimbe felul de a scrie, ori modul de a concepe compoziţia unui volum.
În sală am remarcat prezenţa unor valoroşi oameni de cultură sătmăreni, ori foşti conducători ai destinelor comunităţii locale: Ştefan Foriş, Grigore Scarlat, Carol C. Koka, câţiva membri ai Cenaclului "Afirmarea", etc.
Reproducem în cele ce urmează câteva fragmente din alocuţiunea rostită de către colegul nostru, dr. Viorel Câmpean, intitulată Mihai Sas, între o bătrâneţe frumoasă şi tinereţea veşnică:
"Încep prin a mulţumi autorului că mi-a făcut onoarea de a fi prezent azi în calitate de modest recenzent al cărţii dumnealui. Îi mulţumesc şi pentru că mi-a oferit prilejul de a rememora alte vremuri, în care mai tot omul care pleca în concediu, desigur nu în Dubai sau în alte Beachuri, însoţit de acest obiect minunat care ne-a strâns laolaltă şi pe noi astăzi în această cetate a lecturii: Cartea.
L-am cunoscut pe domnul Mihai Sas, cum altfel, la o lansare de carte. Întâmplarea face ca pentru mine acea lansare să fie cea mai importantă din întreaga viaţă. De atunci, sunt rarisime evenimentele culturale autentice care se petrec în urbea noastră la care să nu fie prezent domnul Mihai Sas, alături de consoarta sa, a cărei prezenţă o salutăm cu reverenţă şi astăzi. [...]
Când Mihai Sas este prezent la un eveniment este asigurată şi prezenţa bunului simţ, a decenţei, a intervenţiei pertinente. Nu în ultimul rând, când vorbeşte Mihai Sas, cei care nu l-au găsit încă, vor putea avea mai uşor acces la izvorul modestiei, căci autorul a insistat la mai toate lansările cărţilor precedente pe faptul că nu crede că el scrie literatură.
Cred că sunt în asentimentul celor care au avut privilegiul să lectureze deja Secretul unei mame că, prin câteva dintre scrierile din volum Mihai Sas este un scriitor autentic, aşa că ar putea să abandoneze modestia, mai ales că trăieşte şi dânsul într-o ţară în care nici acestei calităţi nu i se dă o prea mare importanţă, iar bunul simţ nu mai este nici măcar paradox. [...]
"Scrierile mele sunt întotdeauna o reflecţie asupra unor evenimente care s-au întâmplat" mărturiseşte autorul; la unele a fost părtaş, altele s-au întâmplat sub ochii lui doar. Trăitor sub trei dictaturi (eu mă tem însă că am putea vorbi şi despre o a patra - poate cea mai păguboasă, pe care o trăim de peste două duzini de ani, o dictatură a imposturii şi nepăsării) Mihai Sas a învăţat de-a lungul vieţii să aibă atitudine civică. Multe dintre scrierile sale sunt astfel de luri de atitudine împotriva nefirescului care cuprinde din ce în ce mai mult societatea noastră.
Resortul principal care îi dă putere să scrie lui Mihai Sas cred că este dorinţa arzătoare de a-şi împărtăşi propria-i trăire, celorlalţi, următorilor. Cu lucrurile bune, cu cele rele - în dorinţa de a corecta ceea ce încă se mai poate corecta. Alt resort este spiritul viu şi simţul umorului de care Mihai Sas cred că este legat fiinţal. Ca o mărturie a ceea ce am afirmat este subcapitolul de încheiere intitulat chiar Să zâmbim.[...]
Acum, cred că ar fi nedrept să răpim plăcerea cititorilor de a lectura această carte. Mulţumim domnului Sas că şi-a exprimat dorinţa de a-şi lansa cartea între zidurile acestei instituţii, aducându-ne Secretul unei mame acasă, între, iată, aceste cărţi care au fost martore şi la frumosul eveniment de astăzi. Închei prin a-i transmite domnului Mihai Sas că îl mai aşteptăm cu drag la Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi îi dorim în continuare o bătrâneţe frumoasă, sprijinită pe o tinereţe veşnică".

[... mai multe imagini de la eveniment]

Senatorul canadian Corneliu Chişu în vizită la Biblioteca Judeţeană Satu Mare

- 27 iunie 2016 -În data de 27 iunie 2016 instituţia noastră a fost onorată de vizita domnului senator Corneliu Chişu. Însoţit de către dr. Ovidiu T. Pop, unul dintre profesorii de vază ai Colegiului Naţional "Mihai Eminescu" din Satu Mare şi păstrătorul spiritului eminescian în municipiul nostru, întâiul senator român din Parlamentul canadian a vizitat mai întâi secţia Colecţii Speciale şi Fond de Patrimoniu a Bibliotecii Judeţene Satu Mare. Prezentarea secţiei i-a fost făcută de către drd. Marta Cordea, expert în carte veche şi bibliofilie. Senatorul canadian, sătmărean la origine, el însuşi absolvent al cunoscutei instituţii sătmărene de învăţământ, a rămas impresionat de frumuseţile de tezaur care se găsesc în această secţie. Cei care am fost de faţă ne-am dat seama de vastitatea cunoştinţelor sale, dar am aflat şi de grija cu care forurile culturale şi cele de decizie politică din Canada, înconjoară minunatul obiect care este cartea.
Apoi, parlamentarul canadian, membru al Partidului Conservator, a fost condus la Atelierul Memorial "Nae Antonescu", unde, dr. Viorel Câmpean a făcut o succintă prezentare a biografiei "părintelui revuisticii româneşti", regretatul dascăl din Terebeşti. De asemenea, musafirului i-au fost prezentate câteva aspecte din tot ceea ce a însemnat aducerea în colecţiile instituţiei noastre a moştenirii Nae Antonescu.
Din discuţiile avute în incinta Atelierului Memorial, la care au luat parte, în afară de cei doi bibliotecari şi de cei doi oaspeţi, şi managerul Lacrima Istrăuan şi fostul manager Ioan-Mircea Ardelean, toţi participanţii au avut parte de o plăcută etalare a cunoştinţelor de istorie locală, făcută de un om politic canadian, plecat acum 35 de ani din România. Inginer de formaţie, admiţând toate facilităţile pe care tehnica modernă le oferă omului de azi, senatorul Corneliu Chişu i-a exprimat convingerea că un viitor firesc, sănătos şi moral, nu va putea fi construit decât cu oameni care iubesc cartea.

Corneliu Balla, 10 ani de la trecerea în eternitate

- 24 iunie 2016 -


Biblioteca Municipală Carei şi Direcţia de Cultură Carei, cu sprijinul Centrului de promovare a turismului cultural "Gróf Károlyi" au organizat vineri, 24 iunie 2016, o manifestare artistică de comemorare a poetului, profesorului, traducătorului şi publicistului Corneliu Balla, la împlinirea a zece ani de la moartea acestuia.
Instituţia noastră a onorat invitaţia organizatorilor prin prezenţa la evenimentul desfăşurat în Parcul Dendrologic din Carei în după-amiaza zilei comemorative, prin prezenţa bibliotecarului dr. Viorel Câmpean. Manifestarea a prilejuit şi întâlnirea comună a Cenaclului literar al Bibliotecii Municipale Carei şi a Cenaclului literar "Afirmarea" din Satu Mare condus de jurnalistul Ioan Aniţaş.
Adrian Ştefănuţi a rostit un cuvânt de deschidere din partea organizatorilor.
Rând pe rând, invitaţii speciali ai evenimentului: scriitorul Ioan Nistor, istoricul dr. Viorel Câmpean şi editorul Aurel Pop au readus în memoria celor prezenţi frânturi din viaţa şi opera celui care a trecut la nemurire în 24 iunie 2006, la vârsta de 76 de ani,
Prin grija Bibliotecii Municipale Carei, de câţiva ani se organizează Concursul de creaţie literară "Bala-Fényi"; de notat că aceşti oameni de cultură au avut preocupări apropiate, mai mult decât atât, amândoi s-au constituit în adevărate punţi de legătură între culturile română şi maghiară. Elevii câştigători ai locului I la ediţia din acest an: Farkas Ana-Maria, Cociorva Patricia, Gozner Alexandra şi Berciu Emilia şi-au citit lucrările premiate.

În cadrul manifestării literare desfăşurate în aer liber, în faţa intrării principale din Castel, membrii celor două cenacluri au recitat din poeziile lui Corneliu Balla, dar şi din propriile creaţii. Astfel, Ioan Aniţaş, Cornel Burcea, Gheorghe Cormoş, Livia Marcan, prof. Koka Carol din partea cenaclului "Afirmarea", respectiv Clara Ambruszter, Adrian Francisc Munteanu, Adrian Ştefănuţi şi Nicoleta Latiş din partea Cenaclului literar al Bibliotecii Municipale Carei au făcut ca duhul poeziei adevărate să se coboare peste parcul careian în seara de Sânziene.
Nu a lipsit nici muzica de la eveniment, Georgeta Govor interpretând două melodii folk iar Angela Munteanu a interpretat o doină şi a pregătit o surpriză, o mini-expoziţie de ii, 24 iunie fiind şi Ziua Internaţională a Iei.
Deopotrivă, organizatori şi invitaţi, şi-au manifestat încrederea că şi pe viitor lumea culturală din Carei şi Satu Mare îşi va aminti de cel care a fost Corneliu Balla.

Participare sătmăreană la Conferinţa Hungaricana de la Nyíregyháza

- 20 iunie 2016 -


Luni, 20 iunie 2016, a avut loc la Nyíregyháza în cadrul Bibliotecii Judeţene şi Orăşeneşti "Móricz Zsigmond" o conferinţă pe tema importanţei digitizării. După cuvintele de salut din partea oficialităţilor locale şi a directoarei instituţiei gazdă, Tomasovszki Anita, au urmat prelegerile susţinute de importante personalităţi ale vieţii culturale din Budapesta.
Primul care a luat cuvântul a fost Markója Szilárd, directorul Bibliotecii Parlamentului din Ungaria, care a apreciat că anul care a trecut a fost unul plin de rezultate pentru activitatea portalului de colecţii publice, Hungaricana. Acest portal a fost înfiinţat în 2015, cu scopul de a digitiza colecţii publice, biblioteci, fonduri arhivistice şi muzeale, documente cu valoare inestimabilă. La momentul bilanţului, Hungaricana poate raporta conlucrarea cu 200 de colecţii publice, mari şi mici, 15 milioane de documente digitizate, 12 milioane de descărcări şi 800.000 de utilizatori.
Viceprimarul oraşului Nyíregyháza, dr. Ulrich Attila, a subliniat importanţa accesibilităţii gratuite a documentelor digitizate şi utilitatea unui asemenea portal, menit să uşureze munca cercetătorilor fenomenului cultural.
În cadrul programului de digitizare, Bibliotecii Judeţene şi Orăşeneşti "Móricz Zsigmond", i-a revenit un rol activ, prin câştigarea unui proiect de digitizare a presei vechi sătmărene, aici fiind incluse periodice apărute începând cu anul 1899 în regiunea Szabolcs-Szatmár-Bereg, regăsindu-se aici şi presa apărută în Satu Mare şi Carei. Periodicele sătmărene pot fi consultate la adresa http://library.hungaricana.hu/hu/
Au mai ţinut prelegeri directorul general al Arhivelor Statului din Budapesta, dr. Kenyeres István, care s-a referit la noile conţinuturi arhivistice pe portalul Hungaricana şi directorul Editurii Arcanum, Biszák Sándor, care a ţinut o prezentare a bazelor de date ale arhivei electronice Arcanum, cu implicări asupra izvoarelor istoriei locale pe internet.
Din partea Bibliotecii Judeţene Satu Mare, au participat, ca invitaţi de onoare la acest eveniment, important pentru utilizatorii de informaţii digitale, atât pentru cei maghiari, cât şi pentru cei români, manager Lacrima Istrăuan şi bibliotecar drd. Marta Cordea.

Cravata roşie cu tricolor şi Corabia piraţilor,
semnate de Nicoleta Câmpian,
lansate la Biblioteca Judeţeană Satu Mare, de Ziua Internaţională a Copilului

- 1 iunie 2016 -


Miercuri, 1 iunie 2016, în Sala de Lectură "Gheorghe Bulgăr" s-a sărbătorit Ziua Internaţională a Copilului, aşa cum se cuvine principalei instituţii a cărţii din judeţ, printr-o dublă lansare de carte. Evenimentul a fost onorat de participarea a numeroşi elevi de la Şcoala Gimnazială "Ion Creangă", unde îşi desfăşoară activitatea, ca profesoară de limba şi literatura română, şi semnatara celor două volume lansate cu acest prilej. Este vorba despre două apariţii editoriale din 2015, purtând marca editurii "Citadela" din Satu Mare, Cravata roşie cu tricolor şi Corabia piraţilor, scrise de Nicoleta Câmpian.
Moderatorul evenimentului a fost directorul adjunct al instituţiei gazdă, Paula Horotan, care a făcut o scurtă prezentare a activităţii profesoarei Nicoleta Câmpian, a colaborării pe care aceasta o are cu biblioteca sătmăreană, făcând şi o scurtă trecere în revistă a celor două volume. A urmat la cuvânt drd. Marta Cordea, care a prezentat cele două volume. Spicuim în continuare, gânduri cuprinse în scurtele recenzii.
"În ultima vreme, parcă tot mai des, adulţii de azi, simt nevoia să-şi aştearnă pe hârtie amintirile din copilăria petrecută în perioada comunistă. Cei mai mulţi, sunt oarecum nostalgici, căci inevitabil amintirile lor sunt legate de perioada candidă a copilăriei, în care, ocrotirea părintească, veselia inerentă vârstei, estompează în mare măsură neajunsurile din aşa-numita "epocă de aur".
Volumul Cravata roşie cu tricolor, semnat de Nicoleta Câmpian, în ciuda titlului, nu este o carte a prezentării regimului comunist, este o căutare a timpului pierdut, a copilăriei cu toate bucuriile dar şi lipsurile ei, după cum însăşi autoarea menţionează: "Însemnările de faţă reprezintă doar perspectiva unui copil asupra perioadei ceauşiste, amintiri dintr-o copilărie aproape fericită." "Tot ce îmi doresc este să dau frâu liber amintirilor şi memoriei involuntare, să relatez nite întâmplări petrecute în acea epocă - şi toate acestea prin ochi de copil...".
Nicoleta Câmpian, îmboldită fiind şi de faptul că elevii ei de astăzi cunosc prea puţin despre viaţa copiilor - care acum au devenit adulţi, menţionează în paginile volumului momentele cele mai importante din viaţa ei, precum prima zi de şcoală, modalitatea dobândirii cravatei roşii de pionier cu tricolor - căreia i-au urmat activităţile legate de această calitate: mitinguri, spectacole festive prelungi şi istovitoare, gimnaziul "ca o gură proaspătă de oxigen".
Aflăm şi cum a descoperit viitoarea profesoară de română slovele şi cărţile: "Scrisul şi cititul mi-au deschis o altă lume. Nu m-a obligat nimeni să citesc, pur şi simplu m-a fascinat universul literaturii şi, odată ce am prins "microbul", am devenit dependentă". Frumoasă este şi amintirea legată de faptul că elevii de odinioară erau bucuroşi să-şi ofere cărţi în dar. Sunt prezentate şi momentele Revoluţiei, văzute cu ochii copilului care trăia o copilărie fericită, neştiind iniţial că totul este anapoda: "Cred că pentru mine şi pentru cei din generaţia mea a fost o treaptă spre maturizare. Atunci am învăţat că lucrurile nu sunt întotdeauna ce par a fi şi că gustul trădării este amar." Nu lipsesc pasajele poetice, demne de o profesoară de română: "Călătoria în trecut m-a făcut să reevaluez prezentul. Şi mi-a făcut bine. L-am privit pe copilul de atunci cu ochii adultului de astăzi. L-am îmbrăţişat în gând şi mi-am luat rămas bun de la el. E straniu cum, prinşi între vise şi dezamăgiri, nu simţim fuga nebună a timpului şi nu ne luăm la revedere de la cei care am fost cândva. Iar ei ne privesc surâzând din fotografii - sărmane iluzii care, pentru o secundă, speră să îngheţe timpul."
Revenind din nou la cuvintele Nicoletei Câmpian: Cravata roşie cu tricolor, ca un însemn al generaţiei cu cheia de gât, şi-a depănat povestea în paginile acestui volum autobiografic.
Un gen mai puţin cultivat în peisajul literar sătmărean este dramaturgia, iar teatrul pentru copii reprezintă o "rara avis".
Volumul de teatru pentru copii, Corabia piraţilor, apărut tot la editura "Citadela" în 2015, însumează cinci piese de teatru, scrise anume pentru a fi jucate, căci scriitura abundă de preţioase indicaţii scenice. Printre personaje întâlnim vrăjitoare, vampiri şi ursitoare, cu nume alese ca ele să se integreze, parcă, în lumea magică a romanelor celebre din zilele noastre (Demonius Spintecătorul, Draconius Cuţitarul, Luciferus Sugrumătorul, Malefica, Magica), autoarea dovedind cu vârf şi îndesat că nu este tributară vremurilor în care şi-a petrecut copilăria.
Piesele sunt scrise cu mult, mult talent, având toate ingredientele pentru un succes garantat, chiar şi pe o scenă profesionistă. Personaje bine conturate, dialoguri cu mult umor, conflicte şi intrigi, care dau savoare fiecărui moment al piesei. Tolba autoarei este mereu doldora de răsturnări de situaţie, iar fiecare final de piesă ne surprinde cu o ingenioasă găselniţă. Un plus de valoare conferă volumului faptul că este tradus şi în limba engleză de către Larisa Erdei.
Sperăm ca, peste ani şi ani, un demn urmaş al distinsei profesoare, îşi va aminti în scris - nu putem încă şti pe ce suport material, cu nostalgie, despre copilăria sa petrecută în anii de graţie pe care ne este dat să-i trăim şi să avem prilejul să-i facem o la fel de reuşită lansare!".
Autoarea a ţinut să mulţumească tuturor celor care i-au acordat sprijin în realizarea volumelor, în primul rând tinerelor mlădiţe pe care are bucuria să le aibă în grijă.
Evenimentul lansării a fost urmat de un frumos spectacol artistic susţinut de elevi ai claselor a V-a A şi a V-a B. Aceştia, au interpretat trei cântece ale căror versuri au fost compuse de Nicoleta Câmpian şi au jucat o piesă de teatru, "Lumea poveştilor lui Ion Creangă", scrisă de asemenea de această inimoasă şi talentată profesoară. Sala s-a dovedit a fi neîncăpătoare, fiind prezenţi numeroşi elevi şi profesori de la Şcoala Gimnazială "Ion Creangă", părinţi, bibliotecari ai instituţiei gazdă şi oameni de cultură din oraş şi judeţ.

Lansarea unui nou număr al revistei "Nos essais"

- 13 mai 2016 -


Vineri, 13 mai 2016 a avut loc în Sala festivă a Colegiului Naţional "Mihai Eminescu" din Satu Mare lansarea numărului 5 al noii serii a revistei şcolare în limba franceză, "Nos essais". După cum se ştie, publicaţia reînnoadă o tradiţie veche, prima serie a revistei apărând în perioada interbelică, prin grija profesorului Aurel Peia. Ştafeta conducerii publicaţiei a fost preluată acum de către profesoara Mariana Molnar, iar în grupul de colaboratori se regăsesc numele unor profesori precum Nicoleta Cherecheş (dir. adj.), Roxana Groza (profesoară de limba franceză), Gigelia Silaghi (profesoară de ştiinţe sociale). Ca la orice demers eminescian sătmărean din ultima vreme, nu putea lipsi profesorul de matematică dr. Ovidiu T. Pop, cel care va intra în istoria acestei şcoli ca dătătorul de ton în atât de necesara recuperare a istoriei.
Deschiderea evenimentului a aparţinut redactorului şef Mariana Molnar, care, cuprinsă de emoţiile inerente unui astfel de eveniment, a trecut în revistă titlurile articolelor din cuprinsul acestui număr. Rând pe rând, autorii articolelor au fost recompensaţi cu înmânarea unui exemplar al revistei. Vom aminti aici numele elevilor semnatari - deci deja publicişti, cel puţin debutanţi: Teodora Ploscariu, Adelin Dobie, Denisa Ciorba, Daiana Roatiş, Daniel Stoianovici, Patricia Hauler, Adelina Bene, Daniela Haiduc, Coralia Lipcei, Alexandra Lungu, Cristina Peteri, Valentina Maşniţă, Diana Alexandra Dragoman, Bogdana Gale-Cazan, Karina Necşe, Cristina Vida, Barbara Haidu, Oana Gergely, Renata Kubraniek, Mălina Molnar. De tehnoredactarea acestui număr s-au ocupat elevii Darius Vikk şi Florentin Pietrar. La realizarea acestui număr şi-au mai adus contribuţia Vasile Molnar, Maria Augusta Molnar şi Sanda Raţiu.
A urmat apoi cuvântul directorului instituţiei, prof. Ioan Pop, care a ţinut să sublinieze faptul că, deşi în context internaţional, pare că limba franceză a pierdut din pondere, reînnodarea tradiţiei francofone la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" este necesară şi meritorie. În încheierea programului, câţiva elevi francofoni, apropiaţi ai artelor muzicale, şi nu numai, au încântat publicul prezent cu prestaţia lor.
Instituţia noastră, adeseori în parteneriat - benefic cu Colegiul Naţional "Mihai Eminescu", a onorat invitaţia gazdelor prin prezenţa lui dr. Viorel Câmpean şi a drd. Marta Cordea, bibliotecari la secţia Colecţii Speciale şi Fond de Patrimoniu.

Şcoala Altfel la Liceul Tehnologic "Ioniţă G. Andron" din Negreşti-Oaş

- 18 aprilie 2016 -


Luni, 18 aprilie 2016 a avut loc la Liceul Tehnologic "Ioniţă G. Andron" din Negreşti-Oaş manifestarea intitulată Dariu Pop - figură ilustră a interbelicului românesc în Satu Mare. O parte din elevii acestei instituţii de învăţământ au avut ocazia ca în prima zi a săptămânii intrate în conştiinţa publică ca "Şcoala Altfel" să fie onoraţi de prezenţa câtorva oameni de cultură din Satu Mare: scriitorii Alexandru Zotta, Ioan Nistor şi Aurel Pop, tustrei membri ai Uniunii Scriitorilor din România, precum şi bibliotecarul Viorel Câmpean, doctor în istorie. Evenimentul a fost moderat de către fostul profesor al şcolii gazdă, prof. Ştefan Haiduc, fost director al Bibliotecii Orăşeneşti din Negreşti-Oaş.
După cuvântul de deschidere rostit de moderatorul evenimentului, au luat cuvântul, rând pe rând, toţi cei patru invitaţi ai zilei. Prof. Ioan Nistor a creionat un adevărat portret bio-bibliografic al lui Dariu Pop, omul de cultură care şi-a pus cu pregnanţă amprenta pe viaţa Sătmarului interbelic. Dr. Viorel Câmpean a prezentat publicului un material foto-documentar, realizat împreună cu prof. Ioan Nistor şi drd. Marta Cordea (iată deci, doi lucrători ai secţiei Colecţii Speciale şi Fond de Patrimoniu, cu ajutorul unor fotografii, unele dintre ele puse la dispoziţie de năsăudeanul Valentin Lupşan şi de sătmăreanul Ioan Moldovan. În încheiere a subliniat meritele lui Ioan Nistor întru recuperarea acestei personalităţi care a văzut lumina zilei în Năsăudul lui Rebreanu. De atltfel, Dariu Pop a fost coleg de clasă câţiva ani cu celebrul romancier ardelean.
Conf. univ. dr. Alexandru Zotta a insistat asupra unuia dintre cele două romane postume ale lui Dariu Pop, Dascălul din Blidari, apărut prin osârdia lui Ioan Nistor, din partea sătmăreană şi a lui Ofilat Varvari, din partea năsăudeană.
Scriitorul Aurel Pop, a ţinut să prezinte mai multe cărţi ale lui Dariu Pop, dar şi alte volume, inclusiv câteva aparţinând invitaţilor evenimentului, editate la instituţia pe care o conduce, editura sătmăreană "Citadela". Apoi, drd. Aurel Pop a avut inspiraţia de a îi provoca pe tinerii prezenţi la un dialog. Au fost adresate din public întrebări interesante privind familia, viaţa şi activitatea lui Dariu Pop, majoritatea primind răspunsuri de la biograful cărturarului, Ioan Nistor. Nu au fost ocolite nici subiectele privitoare la provocările zilelor noastre, forumurile de socializare. Întreaga asistenţă a convenit că prezenţa în paginile unor forumuri de socializare a unor materiale referitoare la astfel de personalităţi exemplare precum Dariu Pop, ar face ca societatea, în întregul ei, să se însănătoşească.
În încheierea manifestării, a vorbit directorul Liceului Tehnologic "Ioniţă G. Andron", prof. Mihai Miclăuş, care, după ce a mulţumit oaspeţilor pentru onoarea de a fi prezenţi la eveniment, elevilor pentru răbdarea şi atenţia dovedite, şi-a exprimat nădejdea că astfel de manifestări vor fi tot mai dese la Negreşti şi în cadrul instituţiei pe care o conduce.


Bibliotecarii sătmăreni continuă campania "Pedalez pentru bibliotecă"

- 15 aprilie 2016 -

Biblioteca Judeţeană Satu Mare a organizat vineri, 15 aprilie, cea de-a IV-a ediţie a campaniei de advocacy şi coalizarea comunităţii "Pedalez pentru bibliotecă".
Înregistrarea participanţilor s-a făcut începând cu ora 12, în faţa Catedralei romano-catolice, iar fluierul de start s-a dat la ora 13 de către subprefectul judeţului Altfatter Tamás Ferenc. 336 de participanţi au pedalat "roată la roată", sub escorta Poliţiei rutiere, pe traseul Catedrala romano-catolică - sensul giratoriu - Strada Alexandru Ioan Cuza - Strada Gheorghe Lazăr - Strada 1 Decembrie 1918 - Bulevardul Traian - Parcul Grădina Romei. După o bine-meritată pauză de o jumătate de oră, răgaz în care buna dispoziţie a fost asigurată de elevele Şcolii de Arte Hermina şi Ştefania Hotca, participanţii au pedalat pe traseul de retur până în Parcul central. Punctul final al campaniei s-a derulat în faţa statuii lui Vasile Lucaciu, cu o tombolă cu premii şi alte surprize oferite de organizatori.
Participanţii de vârste mici, preşcolarii şi elevii din ciclul primar, au pedalat în Parcul central şi 100 de copii au participat la desene pe asfalt cu tema "Biblioteca este importantă.
Această campanie se organizează cu scopul de a promova Biblioteca Judeţeană Satu Mare, serviciile pe care le oferă întregii comunităţi, de a încuraja lectura şi un stil de viaţă sănătos prin folosirea unui mijloc de transport ecologic. De asemenea, organizatorii şi participanţii vor transmite mesajul că biblioteca este importantă şi că Sătmarul şi sătmărenii merită o bibliotecă nouă şi modernă, demnă de secolul XXI.
Unic în ţară, evenimentul a fost premiat la Conferinţa Naţională "Future Libraries", secţiunea "Idei pentru mâine@biblioteca ta! Impact, Advocacy & Mobilizarea comunităţii". Premiul ce i-a revenit Bibliotecii Judeţene Satu Mare pentru campania "Pedalez pentru bibliotecă" este o recunoaştere, pe plan naţional şi internaţional, a implicării şi profesionalismului bibliotecarilor sătmăreni.
Multumim Consiliului Judeţean Satu Mare pentru sprijinul financiar în organizarea acestui eveniment. De asemenea aducem mulţumiri şi partenerilor noştri: Primăria Municipiului Satu Mare, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Şcoala de Arte Satu Mare, Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport, Crucea Roşie şi partenerii media pentru sprijinul pe care ni l-au oferit.

[... mai multe imagini de la eveniment]

Valorificarea cercetării ştiinţifice - condiţie a dezvoltării locale sustenabile

- 8 aprilie 2016 -


În organizarea filialei din Satu Mare a Universităţii "Vasile Goldiş" din Arad s-a desfăşurat la Satu Mare, în data de 8 aprilie 2016, simpozionul ştiinţific "Valorificarea cercetării ştiinţifice - condiţie a dezvoltării locale sustenabile". Din Comitetul ştiinţific au făcut parte, printre alţii: academician Lucian-Liviu Albu, academician Constantin Toma, prof. univ. dr. Dan Munteanu, membru corespondent al Academiei Române, prof. univ. dr. Gavril Ardelean, rector fondator al Universităţii "Vasile Goldiş" Arad, etc. Deschiderea oficială a evenimentului i-a aparţinut prof. univ. dr. Gavril Ardelean care a salutat invitaţii. Au mai vorbit în plen conf. univ. dr. Olimpia Neagu, coordonatoarea evenimentului şi prof. univ. dr. Claudiu Porumbăcean.
În a doua parte a simpozionului, sesiunile de comunicări s-au desfăşurat pe trei secţiuni: "Dezvoltare economică - dezvoltare sustenabilă", "Mediul natural şi dezvoltarea sustenabilă" şi "Istorie şi societate, educaţie şi cultură, religie şi tradiţii şi dezvoltare sustenabilă".
La secţiunea "Istorie şi societate, educaţie şi cultură, religie şi tradiţii şi dezvoltare sustenabilă" a fost reprezentată şi instituţia noastră, prin dr. Viorel Câmpean şi drd. Marta Cordea, care au susţinut comunicările: "Personalităţi de odinioară, modele pentru prezent şi viitor" şi "Femei ilustre din Sătmarul interbelic - Modele pentru tânăra generaţie".
Au mai susţinut comunicări în cadrul acestei secţiuni: prof. univ. dr. Viorel Pop, dr. Paula Cătălina Virag, dr. Vendelin Glazer, dr. Daniela Bălu, dr. Mara Lobonţ-Puşcaş, drd. Csintalan Csaba, dr. Ilie Gherheş, etc.
Dr. Viorel Câmpean şi drd. Marta Cordea au prezentat în comunicările lor frânturi din evenimentele pe care le-au organizat în ultimii ani în cadrul secţiei Colecţii Speciale şi Fond de Patrimoniu. Astfel, cei doi bibliotecari au prezentat auditoriului câteva modele, portrete ale unor personalităţi care au contribuit la creşeterea culturală a Sătmarului de odinioară şi care se constituie în exemple pentru tânăra generaţie. Dezvoltarea unei societăţi nu poate fi cu adevărat sustenabilă decât cu aportul unor personalităţi care să se constituie în adevărate modele pentru generaţiile viitoare.

Octavian Goga - expoziţie omagială

- aprilie 2016 -

În zilele acestea, în vitrinele Sălii de lectură "Gheorghe Bulgăr", s-a organizat expoziţia omagială dedicată aniversării a 135 de ani de la naşterea lui Octavian Goga, mare poet, publicist, dramaturg şi om politic român.
Octavian Goga s-a născut la 1 aprilie 1881 la Răşinari, judeţul Sibiu şi a murit la 7 mai 1938 la Cluj - Napoca. Discursul lui poetic se identifică, prin caracterul social şi naţional, cu mişcarea de redeşteptare a Transilvaniei aflată sub stăpânire austro - ungară. Amintim unele titluri : Poezii (1905), Ne cheamă pământul (1909), Din umbra zidurilor (1913), Cântece fără ţară (1916). Ca dramaturg a scris printre altele Domnul notar (1914) şi Meşterul Manole (1928). Ca publicist este autorul, printre altele, a volumului incendiar Mustul care fierbe.
Ca om politic, Octavian Goga a fost conducător al Partidului Naţional Creştin, dar şi ministru şi prim - ministru al României (1937 - 1938).


Lecţii învăţate la Biblioteca Judeţeană: Fairplay şi spirit de echipă

- 31 martie 2016 -

Biblioteca Judeţeană Satu Mare, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu", a organizat joi, 31 martie, o activitate care vizează stimularea dialogului şi a activităţilor în echipă între copiii de diferite vârste.
Organizată sub genericul "Să ne jucăm împreună", activitatea s-a derulat în găzduirea Sălii de lectură "Gheorghe Bulgăr", în intervalul orar 10-12, cu participarea elevilor din clasa a II-a şi a VII-a, de la instituţia de învăţământ mai sus amintită, coordonaţi de cadrele didactice Anca Seucea şi Alina Secan.
Pe parcursul celor două ore, elevii din clasa a VII-a au lecturat scurte texte motivaţionale care îndeamnă la lectură şi i-au învăţat pe colegii lor mai mici, din clasa a II-a, jocuri logice şi de socializare, prin care se urmăreşte dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale copiilor, deprinderea obiceiului de a lucra în echipă, spiritul de competiţie şi corectitudine prin însuşirea regulilor jocurilor.
Colecţia de jocuri de care dispune Biblioteca Judeţeană Satu Mare (Monopoly, Nu te supăra frate!, Rummy, Şah, Puzzle etc.) este constituită din donaţii de la cititori, ca urmare a campaniilor "Dar din darul sătmărenilor" şi "Pedalez pentru bibliotecă". Mulţumim şi pe această cale donatorilor!
Colaborarea cu cele două clase de la Şcoala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu" va fi reluată luni, 4 aprilie a.c., cu un program artistic prilejuit de Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi de împlinirea a 211 ani de la naşterea îndrăgitului scriitor danez Hans Christian Andersen. Programul artistic oferit de copii se va derula în Sala de lectură, cu începere de la ora 10.Creaţii ale copiilor

Zilele revistei "Caiete Silvane", la a noua ediţie

- 18-19 martie 2016 -


Între 18-19 martie 2016 a avut loc la Zalău a noua ediţie a manifestării devenită deja tradiţională, "Zilele revistei Caiete Silvane", publicaţie sălăjană care a ajuns în anul al XII-lea de apariţie. Manifestările au fost onorate de prezenţa mai multor personalităţi ale culturii contemporane. Instituţia noastră a fost reprezentată de către dr. Viorel Câmpean, colaborator al "Caietelor Silvane", care a însoţit o mai numeroasă delegaţie din judeţul Satu Mare, formată din dr. George Vulturescu, dr. Alexandru Zotta, prof. Ioan Nistor şi drd. Aurel Pop.
La sosirea în Zalău, delegaţia sătmăreană a fost primită de către directorul Centrului de Cultură şi Artă al judeţului Sălaj, poetul Daniel Săuca. Membrii delegaţiei au fost repartizaţi în grupurile de scriitori care au prezentat elevilor de la câteva instituţii şcolare fragmente din creaţia lor. Reprezentantul Bibliotecii Judeţene Satu Mare a vorbit elevilor de la Colegiul Naţional "Alexandru Papiu Ilarian" despre antologia postumă a lui Nae Antonescu, Din presa sătmăreană de altădată, realizată în 2013 împreună cu drd. Marta Cordea, bibliotecari la secţia Colecţii Speciale şi Fond de Patrimoniu. S-a pus accentul pe ideea de trudă rodnică, subliniindu-se faptul că ilustrului cărturar i-au apărut până acum două opere postume.
După-amiază, la sediul instituţiei organizatoare, Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Sălaj, în sala "Dialoguri europene", invitaţi de prestigiu din ţară au onorat lucrările în plen ale zilei. Rând pe rând, s-au adresat auditoriului scriitori cunoscuţi precum: Mircea Popa, Ion Cristofor, Cornel Cotuţiu, Nicolae Băciuţ, Traian Ştef, Viorel Mureşan, Pamfil Bilţiu, etc. A venit şi rândul sătmărenilor, George Vulturescu felicitând conducerea revistei pentru toate realizările. Aurel Pop, directorul editurii "Citadela", după ce a făcut un scurt bilanţ al insituţiei pe care o conduce, a dat cuvântul la trei dintre autorii cărora le-au fost tipărite cărţi în anul 2015. Alexandru Zotta cu preocupările sale de critică literară, Ioan Nistor cu preocuparea programatică de recuperare a personalităţii lui Dariu Pop (personalitate cu numeroase legături şi cu Sălajul istoric) şi Viorel Câmpean prin prezentarea celui de-al treilea volum din ciclul Oameni şi locuri din Sătmar, au atras atenţia celor prezenţi asupra preocupărilor editoriale din judeţul Satu Mare. Aurel Pop, directorul fondator al recent înfiinţatei publicaţii "Mărturii culturale", în care funcţii în redacţie deţin Viorel Câmpean şi Marta Cordea, şi-a exprimat nădejdea că revista va avea viaţă lungă şi a făcut o invitaţie tuturor celor cu preocupări publicistice să trimită texte pentru viitoarele numere.
La cina festivă desfăşurată după terminarea lucrărilor s-au înnodat numeroase prietenii culturale, care ar fi de dorit să rodească în viitor. Aşa cum şi astfel de exemplare manifestări ar trebui găzduită de toate judeţele, concluzie la care au subscris toţi cei prezenţi.Anul editorial sătmărean la cea de a XVII-a ediţie

- 17 martie 2016 -

Sub egida Consiliului Judeţean Satu Mare, Biblioteca Judeteană în colaborare cu Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, Filiala Satu Mare, a organizat cea de a XVII-a ediţie a Anului editorial sătmărean.
Evenimentul cultural s-a derulat joi, 17 martie 2016, cu începere de la ora 13, în Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr" din cadrul Bibliotecii Judeţene Satu Mare. Deschiderea oficială a fost însoţită de expoziţia de prezentare a publicaţiilor apărute în cursul anului 2015, urmată de festivitatea de decernare a diplomelor pentru cele mai reuşite scrieri sub aspect literar, cultural, ştiinţific şi informaţional.
Cu prilejul acestui eveniment, Biblioteca Judeţeană editează, la fiecare ediţie, "Catalogul bibliografic Anul editorial sătmărean", publicaţie informativă ce cuprinde scrierile autorilor sătmăreni, oferind în acelaşi timp şi o radiografie a activităţii editoriale şi publicistice din întreg judeţul. Catalogul bibiografic este şi un bun mesager al cuvântului scris, contribuind la promovarea culturii sătmărene şi la integrarea ei în circuitul naţional de valori. Producţia editorială sătmăreană a anului 2015 însumează 275 de documente (209 cărţi tipărite; 52 publicaţii periodice şi 14 documente audio-vizuale) şi este, sub aspect cantitativ, peste valorile din anul precedent.
Anul editorial sătmărean, prin cele 17 ediţii de până acum, s-a dovedit a fi unul dintre evenimentele culturale emblematice pentru judeţul nostru. Pe parcursul anilor, această sărbătoare a cărţii s-a impus ca fiind un semn identitar al sătmărenilor pasionaţi de cultură. Modelul oferit de biblioteca sătmăreană a depăşit limitele geografice ale judeţului, fiind apreciat şi mai apoi preluat de către alte biblioteci şi autorităţi de rang judeţean din ţară.
Prin organizarea acestei sărbători a cărţii şi a cuvântului scris, dorim să facem cunoscut publicului larg patrimoniul local de tipărituri şi alte tipuri de documente pe care le colecţionează, an de an, Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi totodată să ducem la îndeplinire una dintre cele mai importante atribuţii ale bibliotecii, aceea de a înregistra şi de a păstra toate documentele apărute în judeţ pentru salvarea memoriei culturale locale., a declarat Lacrima Camelia Istrăuan, managerul Bibliotecii Judeţene Satu Mare.
La fel ca ediţiile precedente, şi ediţia din acest an se derulează cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Satu Mare.
Ideea organizării acestui eveniment a pornit de la necesitatea de a valoriza eforturile creatorilor din domeniul literaturii, al ştiinţelor ori cel al audiovizualului.
Ca de fiecare dată, Consiliul Judeţean Satu Mare a reuşit şi în acest an să susţină financiar acest eveniment, pentru că suntem conştienţi de importanţa "Anului editorial" şi de faptul că manifestarea a devenit deja tradiţională şi face parte integrantă din zestrea de cunoaştere şi simţire a acestor meleaguri., a declarat Mihai Adrian Ştef, Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare.
La eveniment au participat oaspeţi de seamă, oficialităţile judeţului şi ale municipiului, directori de biblioteci judeţene, directori de instituţii, foşti directori ai Bibliotecii Judeţene Satu Mare, parteneri şi colaboratori, scriitori, editori, jurnalişti, bibliotecari, iubitori de carte şi frumos.

Premiile Anului editorial sătmărean - 2015 - a XVII-a ediţie

Scriitoarele sătmărene, sărbătorite la Biblioteca Municipală din Carei

- 10 martie 2016 -


Joi, 10 martie 2016, a avut loc la Biblioteca Municipală din Carei evenimentul "Femeia din Satu Mare - creator de literatură". Amfitrioanele evenimentului - dezbatere au fost Corina Nuna, bibliotecar şef şi Nicoleta Latiş, bibliotecară. Au participat elevii clasei a VIII-a B de la Şcoala Gimnazială nr. 3 din Carei, sub îndrumarea doamnei profesoare Mihaela Bota. Invitaţi speciali au fost profesorul Ioan Nistor, membru al Uniunii Scriitorilor şi dr. Viorel Câmpean de la Biblioteca Judeţeană Satu Mare. De asemenea, a fost prezent Bogdan Georgescu, cunoscutul om de cultură din urbea careiană.
Pentru început, poetul Ioan Nistor a trecut în revistă numele principalelor creatoare de literatură din judeţul Satu Mare. Rând pe rând, ajutat de volumele semnate de către aceste autoare, elevii au avut ocazia de a face cunoştinţă cu personalităţi feminine care au înnobilat viaţa culturală a judeţului Satu Mare. Profesorul Nistor a pus apoi o întrebare retorică: "De ce femeile au început să se afirme şi în plan literar abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea?".
Răspunsul a venit din partea lui dr. Viorel Câmpean, care a prezentat auditoriului un material documentar în format PowerPoint, intitulat "Femeia din Satu Mare de-a lungul vremurilor". Au fost evocate astfel figurile unor personalităţi feminine sătmărene, în special din secolul al XIX-lea care au avut în special roluri de mamă sau soţie. Familia românească din epoca modernă avea mulţi membri. De aceea, s-a subliniat faptul că împrejurările istorice nu permiteau ca femeia să se preocupe de literatură. S-a vorbit despre femei ilustre din valoroasele familii Anderco, Sălăgean, Antal, Gramma, etc. Nu s-a trecut peste faptul că acei cunoscuţi "şapte ani de acasă" erau şi sunt încă, atât de importanţi pentru fundamentarea unor caractere adevărate.
Abia către sfârşitul secolului al XIX-lea încep să se afirme şi pe acest tărâm femeile române. S-a insistat în prezentare asupra personalităţii Otiliei Marchiş (căsătorită Cozmuţa şi, apoi, Bölöni), specificându-se faptul că a trăit o bună parte a vieţii în Carei, a trimis impresii din călătoria ei în Extremul Orient şi că a deţinut câţiva ani funcţia de secretar literar a binecunoscutului Anatole France.
Scriitorul Ioan Nistor a avut apoi o intervenţie pe care am putea-o intitula Pledoarie pentru constituirea unei biblioteci personale. În prezentarea susţinută de dr. Viorel Câmpean a fost înfăţişat ex-libris-ul scriitoarei Livia Bacâru, născută în Valea Vinului, mulţi ani biliotecară la Biblioteca Academiei Române. A fost evocată personalitatea acestei adevărate punţi între culturile română şi maghiară, fiind amintite numeroasele traduceri n şi din limba maghiară făcute de această specialistă în carte veche, dar şi bună vorbitoare a limbilor română şi maghiară. Astfel, breasla bibliotecarilor a mai avut un motiv de mândrie. De asemenea, la loc de cinste s-a situat evocarea personalităţii lui Corneliu Balla, care majoritatea versurilor le-a semnat cu pseudonimul (de fapt inspirat de numele de fată al mamei sale, decedată la naşterea fiului Corneliu, Gabriela Raţiu), Gabriel Raţiu.
Ioan Nistor a făcut o invitaţie elevilor prezenţi, pentru a publica literatură în revistele sătmărene care le stau la dispoziţie, făcând referire la reviste cunoscute în ţară precum "Poesis" sau "Acolada", dar şi la diferitele reviste care apar sub egida unor instituţii şcolare din judeţul nostru.
Pentru a demonstra tinerilor din sală că vorbele trebuie însoţite de fapte, scriitorul Ioan Nistor a dăruit câteva volume de poezii din opera sa literară, elevilor prezenţi, dar şi pentru colecţiile Bibliotecii Municipale Carei. Prezenţa invitaţilor sătmăreni în mijlocul elevilor careieni a avut darul de a stârni interesul acestora pentru lectură, evenimentul constituindu-se însă şi într-un impuls pentru mai buna cunoaştere a activităţii instituţiei organizatoare, dar şi pentru constituirea de biblioteci personale.

Lansarea caietului eminescianului Vasile Ţânţaş

- 4 martie 2016 -


Vineri, 4 martie 2016, a avut loc lansarea cărţii lui Vasile Ţânţaş (1911-2010), Un secol de viaţă - amintirile unui eminescian sătmărean. Volumul, este al optulea din şirul de "caiete eminesciene", o serie iniţiată de către dr. Ovidiu T. Pop. La apariţia câtorva volume din această serie au contribuit colegii noştri, dr. Viorel Câmpean şi drd. Marta Cordea.
Evenimentul din 4 martie a avut loc, ca şi precedentele şapte lansări în sala Amfiteatru a Colegiului Naţional "Mihai Eminescu". De data aceasta sala s-a dovedit a fi neîncăpătoare, un frumos grup de intelectuali sătmăreni ţinând să fie prezenţi la eveniment.
Momentul de început a fost trist, deoarece instituţia gazdă a suferit în acea zi o mare pierdere prin decesul profesorului Gheorghe Cosma, fost multă vreme director al Liceului, autor a două monografii ale instituţiei şi un adevărat înger păzitor al acestei şcoli de elită. S-a ţinut un moment de reculegere în memoria distinsului dascăl născut în localitatea Pomi.
Moderatorul lansării a fost îngrijitorul volumului, dr. Ovidiu T. Pop. Acesta a evocat în câteva cuvinte personalitatea profesorului Gheorghe Cosma. Apoi, a înfăţişat celor prezenţi povestea aparţiei acestui caiet. A dat apoi cuvântul lui Remus Vârnav, fostul director al Muzeului Ţării Oaşului din Negreşti, care l-a cunoscut foarte bine pe avocatul Vasile Ţânţaş. Acesta şi-a exprimat speranţa că truda lui Vasile Ţânţaş nu va rămâne zadarnică, referindu-se la faptul că mai există multe manuscrise ale avocatului şi omului politic, care îşi aşteaptă îngrijitorul iar după aceea editorul.
A vorbit apoi dr. Viorel Câmpean, care l-a alăturat pe Vasile Ţânţaş lui Ioniţă G. Andron, Ioan Ardeleanu-Senior, Nae Antonescu, Corneliu Bala, personalităţi ale Sătmarului secolului al XX-lea cărora le-au fost editate postum volume trudite de ei în timpul unei vieţi zbuciumate, căci în afară de Andron, cu toţii au trecut prin infernul închisorilor comuniste.
Despre carte, vorbitorul a afirmat că perioada petrecută la "Mihai Eminescu" reprezintă doar un mic capitol din secolul de viaţă al autorului. De la izvoarele scrisului inspirat a lui Vasile Ţânţaş se vor adăpa cu bucurie: neamul Boderenilor, oşenii, negreştenii, sătmărenii, liberalii autentici, cercetătorii istoriei interbelice, cercetătorii holocaustului românesc şi chiar cei ai primilor ani de tranziţie de după 1989. De asemenea cei interesai vor afla amănunte despre unele personalităţi sătmărene, mai puţin cunoscute astăzi. Dar, în primul rând, din aceste pagini se conturează portretul unui om care nu a trăit în zadar un secol de viaţă. Cu bucurie profesională, dr. Viorel Câmpean a remarcat că pentru o perioadă Vasile Ţânţaş a îndeplinit nobila misiune de bibliotecar al Despărţământului negreştean al "Asociaţiunii".
Au luat cuvântul după aceea urmaşele Boderenilor (neamul de obârşie al lui Vasile Ţânţaş), Florica Gabriela Chira şi Victoria Biţan, fiicele autorului, care în puţine dar emoţionante cuvinte, au evocat figura tatălui lor drag.
Dr. Ovidiu T. Pop a ţinut să aducă la cunoştinţă mesajul domnului director al BCU Cluj, Doru Radosav, unul dintre cei care l-au încurajat şi îmboldit pe Vasile Ţânţaş să-şi scrie amintirile, considerând că acesta "a fost un lider informal, dar real al Ţării Oaşului, în anii 1940-1947".
A vorbit apoi profesoara Carmen Bratosin, care a vegheat la acurateţea transpunerii textului din manuscris. Spre bucuria generală, după ce a evocat un emoţionant pasaj din carte, privitor la o compunere despre părinţi, scrisă de elevul Vasile Ţânţaş, acompaniată la vioară de către eleva Hermina Hotca, Carmen Bratosin a interpretat melodia "La o fotografie", pe versuri scrise de Virgil Carianopol.
A urmat cuvântul editorului, drd. Aurel Pop, care a preferat să vorbească despre proiectele viitoare ale editurii "Citadela", cu referire în special la ceea ce urmează să se întâmple în cadrul seriei "Caietelor eminesciene".
A urmat apoi un moment emoţionant, directorul Colegiului Naţional "Mihai Eminescu" înmânând diplome de onoare lui Remus Vârnav, Aurel Pop şi Viorel Câmpean, care prin truda lor au sprijinit apariţia acestei cărţi şi sunt alături de nava amiral a flotei învăţământului sătmărean.
În încheiere, moderatorul evenimentului a dat cuvântul unor oameni de cultură din sală. Au vorbit, dintre cei care l-au cunoscut pe Vasile Ţânţaş, profesorii Gheorghe Gheorghiade (fost director al Bibliotecii Judeţene Satu Mare) şi Marius Horşia (de asemenea fost angajat al instituţiei noastre).
Printre cei care au fost părtaşi la această sărbătoare a cărţii, în afară colega drd. Marta Cordea, i-am mai remarcat pe: dr. Viorel Ciubotă, Ioan Nistor, Ştefan Haiduc, Voicu Şichet, Vasile Nechita, dr. Claudiu Porumbăcean, Gheorghe Munteanu, etc. Toţi cei prezenţi au fost de acord că astfel de evenimente sunt foarte necesare şi benefice culturii şi vieţii spirituale sătmărene.

Porţi secuieşti - Porţi verzi

- 3 martie 2016 -

Joi, 3 martie, Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr" a fost vizitată de un grup de elevi implicaţi în programul internaţional Porţi secuieşti - Porţi verzi. Tinerii participanţi sunt elevi ai Şcolii Gimnaziale "Mircea Eliade"şi ai Liceului de Artă "Aurel Popp" din Satu Mare.
În cadrul unui program artistic, micii ecologişti au prezentat planşele realizate de ei. Publicul prezent la activitate, alcătuit din angajaţi ai Bibliotecii Judeţene, precum şi din cititorii prezenţi în sală, au apreciat dăruirea de care au dat dovadă tinerii, atât în realizarea materialelor cât şi în interpretarea momentelor artistice.
După prezentarea programului, elevii s-au familiarizat cu spaţiul bibliotecii, precum şi cu serviciile de care pot beneficia dacă devin utilizatori ai instituţiei.
"Echipa "Mustármag" a Liceului de Arte "Aurel Popp" din Satu Mare coordonată de profesorii Ligeti Csilla (biologie) şi Mares Georgeta (chimie-fizică) participă pentru a doua oară la un concurs în cadrul Proiectului Internaţional " Porţi Verzi" având tematică ecologică, de protecţie a mediului. Echipa, avându-i ca membri pe: Doroghy Jennifer, Kovács Dóra Bücs Beremisz, Hencz Márk, Kallós Júlia, Oláh Dalma, Propst Aida Karola (VIII B), Körei Szilvia, Lukács Vivien, Ozsváth Tessza - Írisz, Princz Alexandra (VIIB), a realizat cu multă dăruire şi creativitate cele şase planse pe care le-a prezentat / expus în cadrul unui scurt program artistic, în perioada 26 ianuarie-4 martie 2016, în mai multe instituţii, şcoli, grădiniţe din municipiul Satu Mare.
Moment marcant a fost prezentarea programului în Sala de lectură din Biblioteca Judeţeană. Mesajul transmis a fost clar, pe înţelesul tuturor. S-au formulat idei utile, aplicabile în practică de către oricine, indiferent de vârstă, pentru a avea un stil de viaţă judicios, pentru ocrotirea mediului şi reducerea cheltuielilor gospodăreşti.
Elevii s-au simţit bine la Biblioteca Judeţeană Satu Mare, un spaţiu primitor, unde este linişte. Mulţi şi-au exprimat dorinţa de a frecventa în viitor acestă instituţie " a afirmat Georgeta Mareş, profesor coordonator al echipei.
Conducerea şi angajaţii Bibliotecii Judeţene şi-au manifestat interesul de a colabora cu echipele de la cele două instituţii de învăţământ şi în alte proiecte care vizează ocrotirea mediului înconjurător, oferind în acest sens spaţiu de manifestare şi un bogat fond de publicaţii din domeniul ecologiei şi alte ştiinţe conexe.
Îi felicităm pentru idei şi implicare, dorindu-le mult succes la etapele următoare ale proiectului.

Elevi de la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" în vizită la Biblioteca Judeţeană Satu Mare

- 2 martie 2016 -


În cursul zilei de 2 martie 2016 instituţia noastră a fost vizitată de către colectivele claselor a IX-a E şi a XI-a B de la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" din Satu Mare. Elevii au fost însoţiţi de către diriginţii, dr. Ovidiu T. Pop şi prof. Gheorghe Cionca, care se dovedesc sprijinitori ai instituţiei noastre întru îndrumarea elevilor spre lectură. Prima parte a vizitei s-a desfăşurat la Sala de Lectură "Gheorghe Bulgăr", unde oaspeţilor le-a fost prezentată expoziţia realizat în ziua precedentă, cu ocazia evenimentului prilejuit de aniversarea celor 65 de primăveri ale poetului George Vulturescu, de către bibliotecarii de la sala gazdă, sub îndrumarea Lilianei Costea şi bibliotecarii de la secţia Colecţii Speciale şi Fond de Patrimoniu, drd. Marta Cordea şi dr. Viorel Câmpean. Momentul inaugural a prilejuit şi o scurtă evocare a celui care dă numele acestei săli, eminescologul Gheorghe Bulgăr, originar din Sanislău.
Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr", locul în care s-a desfăşurat evenimentul, a găzduit o expoziţie aniversară, închinată sărbătoritului. Expoziţia organizată de bibliotecari de la Sala de lectură, sub îndrumarea Lilianei Costea, şi a bibliotecarilor de la secţia Colecţii speciale şi fond de patrimoniu, a scos în evidenţă activitatea de-o viaţă a lui George Vulturescu, pusă în slujba culturii sătmărene. Pe standurile expoziţionale şi-au găsit astfel loc, numeroasele volume de poezii publicate de-a lungul vremii, volume de critică literară în care sunt semnate articole de şi despre George Vulturescu, colecţia revistei "Poesis", al cărei fondator este şi, nu în ultimul rând, volume cu dedicaţii ale unor personalităţi, donate în fondul bibliotecii, în cadrul proiectului "Mecena", iniţiat chiar de sărbătorit.
Scurte repere din biografia şi bibliografia scriitorului sătmărean George Vulturescu au fost prezentate de către dr. Viorel Câmpean. S-a insistat în expunere şi pe importanţa ca intelectualii în devenire, căci ce altceva ar putea fi absolvenţii unei instituţii cu prestigiu naţional ca "Mihai Eminescu", trebuie să aibă un izvor de cercetare fundamental în colecţiile de bază ale Bibliotecii Judeţene Satu Mare, concentrate tocmai la Sala "Gheorghe Bulgăr".
Vizita a continuat la Atelierul Memorial "Nae Antonescu". Acelaşi ghid al bibliotecii a îndrumat paşii vizitatorilor, cu adâncă reverenţă, către locul unde sunt adăpostite comorile din Fondul "Nae Antonescu". Pentru a da o notă de familiaritate acestui popas în sălaşul "părintelui revuisticii române" s-a făcut un sondaj în rândul tinerilor vizitatori, descoperindu-se faptul că una dintre eleve avea rădăcinile familiei tocmai în localitatea în care Nae Antonescu şi-a desfăşurat cea mai mare parte din viaţă, Terebeşti. Mai mult decât atât, eleva avea cunoştinţă de faptul că Biblioteca Comunală din Terebeşti poartă numele ilustrului cărturar care a văzut lumina zilei în anul 1921 la Terebeşti, Nae Antonescu.
Dr. Viorel Câmpean a subliniat şi în acest popas importanţa lecturii în formarea personalităţii şi caracterelor tinerilor aflaţi pe băncile şcolii. De asemenea, s-a subliniat importanţa modelelor culturale pentru noile generaţii, Nae Antonescu, aparţinător unei frumoase generaţii româneşti - cea de la 1921, prin tot ceea ce a făcut în timpul vieţii s-a constituit într-un asemenea exemplu demn de urmat.
Cadre didactice, bibliotecari şi elevi, au convenit că astfel de întâlniri sunt foarte necesare, toate părţile având numai de câştigat din astfel de evenimente.

George Vulturescu aniversat la 65 de ani de la naştere

- 1 martie 2016 -


În buna tradiţie a instituţiei noastre, de a organiza evenimente dedicate prietenilor bibliotecii, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 65 de ani, poetul şi omul de cultură, George Vulturescu, un statornic şi activ prieten al Bibliotecii Judeţene Satu Mare, a fost sărbătorit, marţi, 1 martie 2016, într-o atmosferă călduroasă.
Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr", locul în care s-a desfăşurat evenimentul, a găzduit o expoziţie aniversară, închinată sărbătoritului. Expoziţia organizată de bibliotecari de la Sala de lectură, sub îndrumarea Lilianei Costea, şi a bibliotecarilor de la secţia Colecţii speciale şi fond de patrimoniu, a scos în evidenţă activitatea de-o viaţă a lui George Vulturescu, pusă în slujba culturii sătmărene. Pe standurile expoziţionale şi-au găsit astfel loc, numeroasele volume de poezii publicate de-a lungul vremii, volume de critică literară în care sunt semnate articole de şi despre George Vulturescu, colecţia revistei "Poesis", al cărei fondator este şi, nu în ultimul rând, volume cu dedicaţii ale unor personalităţi, donate în fondul bibliotecii, în cadrul proiectului "Mecena", iniţiat chiar de sărbătorit.
Cuvântul de deschidere a aparţinut managerului Bibliotecii Judeţene Satu Mare, Lacrima Istrăuan, care a creionat biografia lui George Vulturescu. Despre personalitatea poetului, scriitorului, criticului literar şi eseistului, a vorbit Viorel Câmpean, referindu-se şi la principalele volume publicate de acesta, scoţând în evidenţă, în primul rând, lucrarea Cultură şi literatură în părţile Sătmarului, un prim dicţionar dedicat personalităţilor sătmărene, care reprezintă o sursă bibliografică fundamentală pentru cercetătorii fenomenului cultural din părţile Sătmarului.
Bibliotecarele pensionare, Angela Câmpian (care a deţinut şi funcţia de directoare a bibliotecii) şi Mariana Gârbe (actualmente cercetătoare a fenomenului cultural, îndeosebi în spaţiul băimărean), au depănat amintiri legate de anii în care George Vulturescu, în calitate de elev, s-a format şi a studiat în cadrul sălii de lectură, care i-a oferit, potrivit celor spuse chiar de sărbătorit, pe lângă multă informaţie şi un adăpost călduros.
Alţi doi foşti directori ai Bibliotecii Judeţene Satu Mare, jurnalistul Voicu D. Rusu şi profesorul Gheorghe Gheorghiade, l-au evocat pe omul şi familistul George Vulturescu, şi, respectiv, pe poetul în devenire, aflat la primele sale încercări literare.
Fotograful Direcţiei pentru Cultură, Ioan Moldovan a evocat momentele petrecute împreună cu poetul George Vulturescu la diferite întâlniri cu scriitorii din ţară şi din străinătate.
Dintre cei aflaţi în sală, a mai adus cuvinte de laudă şi scriitorul Mihai Sas, un apropiat al sărbătoritului.
Marta Cordea a dat citire unui text cuprinzând amintirile sale legate de activităţile desfăşurate la Casa de Cultură Municipală, pe vremea când George Vulturescu se afla la cârma acelei instituţii. De asemenea, a citit din dedicaţiile scrise de cel sărbătorit, în urmă cu mulţi ani, pe cărţile aflate în biblioteca sa personală.
Spre finalul întâlnirii, doi membri ai Cenaclului "Afirmarea", Ioan Tipu Sălăjanu şi Ioan Aniţaş, au dat glas unor epigrame, întocmite cu talent chiar în cadrul intim oferit de sala de lectură.
În încheierea evenimentului a luat cuvântul sărbătoritul, care,mulţumind pentru cuvintele frumoase rostite de bibliotecari, prieteni şi colegii de breaslă, a adus unele adăugiri la cele expuse de aceştia şi a evocat câteva personalităţi sătmărene care au format o bază pentru evoluţia sa profesională viitoare şi pe care îi consideră, deşi trecuţi la viaţa veşnică, pentru totdeauna prezenţi, Dorin Sălăjan, Alexandru Pintescu, Ion Baias, Emil Matei etc.
La eveniment a participat şi soţia poetului, Claudia, precum şi fiul lor, Leonard-Cosmin. În sală au fost prezenţi mulţi apropiaţi ai scriitorului, printre care amintim trei membri ai Uniunii Scriitorilor din România, Ioan Nistor, Alexandru Zotta şi Aurel Pop. De asemenea, dintre cei aflaţi în sală la această aniversare, îi mai menţionăm pe: colonelul în rezervă, Voicu Şichet, profesorul Gheorghe Şanta, profesorul şi jurnalistul Carol C. Koka, jurnalistul Elek György, directorul Casei de Cultură "G. M. Zamfirescu", Gheorghe Molnar, colegii sărbătoritului, Imola Kiss, Ramona Moiş şi Gheorghe Toduţ, precum şi mulţi angajaţi ai instituţiei gazdă, directoarea adjunctă Paula Horotan, Mircea Ardelean, Bianca Ciceo, Raluca Istrate etc.
Evenimentul a fost consemnat în presa locală din 2 martie 2016, Informaţia zilei publicând un articol semnat de Ioan Aniţaş (sub pseudonimul Coriolanu B) iar publicaţia Friss Újság a publicat articolul redactat de Elek György.

Biblioteca Judeţeană Satu Mare, partener la "Carnavalul personajelor din opera lui Creangă"

- 1 martie 2016 -

Sub genericul "Carnavalul personajelor din opera lui Creangă", evenimentul a fost găzduit de Colegiul Naţional "Mihai Eminescu", cu începere de la ora 16, în Sala festivă.
Recunoscut datorită măiestriei basmelor, poveştilor şi povestirilor sale, Ion Creangă este considerat a fi unul dintre clasicii literaturii române mai ales datorită operei sale autobiografice "Amintiri din copilărie". Copiii, dascălii şi bibliotecarii din întreaga ţară omagiază 179 de ani de la naşterea îndrăgitului scriitor.
Această activitate se înscrie în calendarul proiectului educaţional "Scriitori celebri în literatura română", iniţiat de GPP nr. 1, Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi susţinut de Inspectoratul Şcolar Judeţean.
Iniţiatoarele proiectului, doamnele educatoare Katalin Weibel şi Hajnalka Rusu şi bibliotecar Rodica Toduţ, îşi propun să repună în drepturi cartea şi biblioteca, prin readucerea în atenţia copiilor şi părinţilor lectura, izvor de cunoaştere şi visare fără egal.
Preşcolarii din grupa mare au prezentat un frumos program artistic, inspirat din opera lui Creangă, asumându-şi roluri din creaţia marelui povestitor.
La eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor iniţiatoare, preşcolarii din grupa mare, părinţii şi bunicii acestora, fiind un bun prilej pentru a întâmpina primăvara.


Expoziţie de carte la Sala de Lectură a Bibliotecii Judeţeane Satu Mare

- februarie 2016 -

Expoziţia de documente organizată în vitrina Sălii de lectură omagiază împlinirea a 165 de ani de la naşterea lui Spiru Haret.
Personalitate marcantă a culturii române, Spiru Haret excelează în domeniul matematicii şi astronomiei, ideile sale producând un ecou fulminant în lumea şiinţifică a celei de-a doua jumătăţi de secol XIX.
Între lucrările care-i poartă semnătura, "Mecanica Socială" este, după opinia specialiştilor, una din operele cele mai viguroase ale sociologiei europene.
În calitate de ministru al educaţiei, Haret este considerat ca fiind cel care a reorganizat învăţământul profesional românesc de după 1864. În aceeaşi calitate , a emis decretul de înfiinţare a Observatorului Astronomic din Bucureşti. Ca recunoaştere a meritelor sale, unul din craterele de pe Lună îi poartă numele.Bibliotecarii din sistemul bibliotecilor publice din judeţul Satu Mare au particiat la prima întâlnire profesională din acest an

- 8 februarie 2016 -

Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), Filiala Satu Mare, a organizat luni, 8 februarie, în Sala multimedia, cu începere de la ora 1000, primul eveniment profesional cu bibliotecarii din sistemul de biblioteci publice din judeţul Satu Mare.
Reţeaua de biblioteci publice sătmărene se compune dintr-o bibliotecă judeţeană, o bibliotecă municipală, patru biblioteci orăşeneşti şi 55 de biblioteci comunale.
La eveniment au participat specialişti din cadrul Bibliotecii Judeţene Satu Mare (Paula Horotan, director adjunct; Bianca Ciceo, şef serviciu - Serviciul dezvoltare, evidenţă, prelucrare informatizată. Asistenţă metodică şi formare profesională. Fond de patrimoniu, carte rară, cercetare, conservare; Raluca Istrate, bibliograf şi Raluca Farcău, bibliotecar-formator) şi de la Casa Corpului Didactic Satu Mare (prof. Camelia Dumitru, bibliotecar-documentarist).
Respectând tradiţia şi uzanţa profesională, prima şedinţă din an a fost rezervată statisticii de bibliotecă şi rapoartelor activităţilor derulate în anul precedent de către bibliotecile publice sătmărene.
Datele şi informaţiile colectate de la colegii noştri din teritoriu se vor constitui în instrumente de lucru foarte utile pentru Direcţia Judeţeană de Statistică dar şi pentru comisiile de specialitate din cadrul asociaţiei noastre profesionale. Pe baza acestor date, după centralizarea lor prealabilă, se întocmesc ample rapoarte de activitate şi se analizează, pe baza indicatorilor de performanţă obţinuţi, un set de informaţii şi instrumente manageriale, utile pentru specialiştii din biblioteci în vederea stabilirii strategiilor de dezvoltare pe termen mediul şi lung.
Un alt punct de pe ordinea de zi a fost prezentarea Proiectului educaţional interjudeţean "Biblioteca - fereastră deschisă spre nenumărate vieţi. Ştafeta poveştilor", proiect iniţiat de Casa Corpului Didactic Satu Mare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Biblioteca Judeţeană "Astra" Sibiu, Biblioteca Judeţeană "Lucian Blaga" Alba Iulia şi derulat în parteneriat cu numeroase instituţii de învăţământ, biblioteci şi alte structuri info-documentare din judeţele Satu Mare, Sibiu, Alba, Mureş. Iniţiatorii îşi doresc să cuprindă în acest proiect cât mai mulţi elevi şi dascăli din comunităţi locale din judeţ, prin intermediul bibliotecilor publice locale şi cu implicarea bibliotecarilor.
Transmitem mulţumiri celor prezenţi pentru informaţiile furnizate.


Expoziţie de carte la Sala de Lectură a Bibliotecii Judeţeane Satu Mare

- februarie 2016 -

La intâi februarie 2016 s-au împlinit 165 de ani de la moartea celei care este considerată a fi precursoarea romanului ştiinţifico-fantastic modern, Mary Wollstonecraft Shelley. Romanul său Frankenstein, apărut în anul 1818 descrie povestea unui savant care crează un om artificial.
Documentele din vitrinele Sălii de lectură creionează curentul romantic în Marea Britanie prin scrierile lui Byron, Shelley, Blake, Scott, şi prin reproduceri ale pictorilor Constable şi Turner, curent în care se încadrează şi romanul Frankenstein.Activităţi la început de an la Filiala nr.2 a Bibliotecii Judeţeane Satu Mare

- 15 ianuarie 2016 -

Începutul de an calendaristic a debutat cu trei evenimente importante pentru elevii claselor a III a şi a IV a de la Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga". În data de 15 ianuarie au celebrat naşterea marelui poet Mihai Eminescu printr-o activitate desfăşurată în incinta Filialei nr. 2 "Lucian Blaga" a Bibliotecii Judeţene Satu Mare. Elevii au prezentat în faţa colegilor câteva aspecte din copilăria poetului, s-a dat citire unei biografii pe scurt, s-a dramatizat un fragment din Scrisoarea III, apoi s-au recitat poezii accesibile vârstei lor din opera marelui poet. Momentul aşteptat cu mult interes a fost recitarea unor poezii în limba engleză de către elevii clasei a IV a A, auditoriul fiind provocat să spună cărei poezii eminesciene corespunde fragmentul lecturat. Evenimentul a coincis cu lansarea proiectului local "Cărţile copilăriei" realizat în parteneriat cu Filiala nr. 2 "Lucian Blaga" a Bibliotecii Judeţene Satu Mare. Acest proiect se întinde pe o durată de 6 luni având ca scop derularea unor activităţi prin care copiii să fie încurajaţi să treacă pragul bibliotecii pentru a împrumuta şi citi cărţi. Enumerăm câteva activităţi cuprinse în cadrul parteneriatului: "Porni Luceafărul...", "Din colecţia de poveşti pentru copii a scriitorilor români", "Chipul mamei oglindit în literatura română", "Săptămâna cărţii pentru copii", "Mirabila sămânţă…". La finalul perioadei elevii sunt invitaţi să participe la o expoziţie-concurs cu tema: "Personajul meu preferat".
Vineri, 22 ianuarie 2016, elevii au derulat o altă activitate din parteneriat, denumită: "Unirea Principatelor, primul pas spre România". Pe parcursul acestor activităţi, elevii au fost îndrumaţi de către doamnele învăţătoare Zima Mariana (cls. a III a A), Miclea Florica (cls. a III a B) şi Ştef Manuela (cls. a IV a A).


Arhivă evenimente 2015

Arhivă evenimente 2014

Arhivă evenimente 2013

Arhivă evenimente 2012

Arhivă evenimente 2011

Ultima actualizare : 19.01.2017