CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ


Lansarea volumului de versuri pentru copii "Bucuriile iernii"

9 decembrie 2015

Biblioteca Judeţeană, sub auspiciile Consiliului Judeţean Satu Mare, a organizat miercuri, 9 decembrie, de la ora 11, la Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr", lansarea volumului de versuri pentru copii "Bucuriile iernii". Volumul este semnat de autoarea băimăreancă Adela Dobran şi a văzut lumina tiparului la Editura Adenium.
Volumul este cea mai recentă apariţie editorială din colecţia "Căsuţa fermecată", dedicată celor mici, şi îşi propune o continuitate ludico-logică a povestirilor şi poveţelor legate de toate aspectele iernii, fiind completată vizual de o poveste desenată.
La eveniment au participat elevi ai Şcolii Gimnaziale "Constantin Brâncoveanu", însoţiţi de doamnele învăţătoare Crina Dan şi Livia Crăsnean, reprezentanţi ai presei locale şi regionale, bibliotecari şi cititori.
Cuvântul de salut i-a aparţinut d-nei Lacrima Istrăuan, managerul Bibliotecii Judeţene Satu Mare, care a felicitat-o pe autoarea Adela Dobran pentru activitatea literară şi i-a mulţumit pentru faptul că a dat curs inviataţiei de a-şi lansa volumul "Bucuriile iernii" şi la Satu Mare.
Despre farmecul povestirilor în versuri a vorbit d-na Loredana Ştirbu, preşedintele Asociaţiei Scriitorilor Sătmăreni, care s-a declarat fascinată de lumea copilărilei pe care autoarea o crează, atât de frumos, prin cuvinte.
Adela Dobran a declarat faptul că ei, copiii, reprezintă principala sursă de inspiraţie şi că volumul lansat s-a născut din bucuria iernii. "Amintindu-mi de copilăria mea, de jocurile iernii, de întâmplările hazlii şi totodată fascinante care acum mi se par foarte magice. Atunci când am scris cartea, am coborât în interiorul meu, adânc, şi mi-am găsit sufletul de copil ca de fiecare dată când scriu. În lumea copilăriei mă simt cel mai bine. Este pentru mine un spaţiu securizat din punct de vedere spiritual pentru că acolo nimeni nu poate pătrunde şi nimeni nu mă mai poate răni.", a declarat autoarea.
Copiii participanţi au interacţionat cu Adela Dobran şi cu organizatorii, recunoscând faptul că întâlnesc pentru prima oară o scriitoare şi că le face plăcere să participe la un eveniment de lansare de carte.
Adela Dobran este din Baia Mare, a absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice din Bucureşti şi Facultatea de psihologie "Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca. A mai publicat volumele pentru copii "Tartalap - Zmeul vestit", "Albinuţa din dulceaţă" şi "Poveţe cu multe feţe".

Sărbătoarea Marii Uniri oglindită în activităţi ale secţiei Colecţii Speciale şi Fond de Patrimoniu de la Biblioteca Judeţeană Satu Mare

29 noiembrie 2015

Manifestările din anul acesta dedicate Zilei Naţionale au debutat pentru Biblioteca Judeţeană încă de duminică, 29 noiembrie 2015, când la Căminul Cultural din Lucăceni au fost comemoraţi 93 de ani de la trecerea la cele veşnice a părintelui dr. Vasile Lucaciu, intrat în istorie cu supranumele de "Leul de la Şişeşti". Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Despărţământul Carei al "Astrei" şi cu Asociaţia "Urmaşii lui Lucaciu". Primii locuitori ai satului Lucăceni, înfiinţat în anul 1924, au fost români veniţi din parohia păstorită de către dr. Vasile Lucaciu, Şişeşti şi satele aparţinătoare. De altfel, localitatea a purtat până după al Doilea Război Mondial numele "Urmaşii lui Lucaciu".
Deschiderea manifestării a fost făcută de către Daniela Ciută, preşedinte al Despărţământului "Astra" Carei. Momentele artistice au fost asigurate de către un grup de copii de la Şcoala Generală nr. 3 din Carei, îndrumaţi de profesoarele Lavinia Acălfoaie şi Angel Hajlak şi un grup de tineri din Lucăceni, coordonaţi de Mirela Horgoş. Cei prezenţi au fost salutaţi şi de preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Adrian Ştef.

Dr. Viorel Câmpean a evocat personalitatea celui care a susţinut în Parlamentul României înfiinţarea localităţii Lucăceni, dr. Vasile Lucaciu, un simbol al luptei românilor transilvăneni pentru drepturi naţionale. A mai vorbit despre activitatea de memorandist a lui dr. Vasile Lucaciu, prof. univ. dr. Ioan Ardelean, membru al "Astrei".
În numele numerosului public care a asistat la eveniment a adresat mulţumiri invitaţilor Mirela Horgoş, conducătoarea Asociaţiei "Urmaşii lui Lucaciu".
Sărbătoarea din ziua de 1 Decembrie 2015 a început în municipiul Satu Mare prin vernisajul expoziţiei "Sătmărenii şi 1 Decembrie 1918", care a avut loc în incinta Centrului Cultural "G. M. Zamfirescu". Evenimentul a fost organizat de angajaţii instituţiei noastre, dr. Viorel Câmpean şi drd. Marta Cordea, lucrători în cadrul secţiei Colecţii Speciale şi Fond de Patrimoniu, în colaborare cu instituţia care a găzduit evenimentul. Au luat cuvântul Gigi Molnar, director al Centrului Cultural "G. M. Zamfirescu", primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica şi dr. Viorel Câmpean.

Acesta din urmă a prezentat pe larg aspecte din expoziţie, care cuprinde relatări din Cetatea Învierii Neamului Românesc ale unor sătmăreni prezenţi acolo în acea zi astrală. De asemenea, dr. Viorel Câmpean a vorbit şi despre personalităţi cu diferite legături sătmărene, prezente în Alba-Iulia în măreaţa zi, reflectate în expoziţie. Nu în ultimul rând a precizat câteva jertfe ale unor sătmăreni, în lunile sângeroase care au urmat după 1 Decembrie 1918. Vorbitorul a concluzionat că această expoziţie este un bun început, un preambul pentru o expoziţie, mult mai bogată, care trebuie organizată cu prilejul centenarului Marii Uniri.
Un eveniment foarte important, în legătură şi cu cartea, s-a consumat la Muzeul Judeţean de Istorie Satu Mare şi anume lansarea volumului scris de către col. (r.) Voicu Şichet, "Eroii Neamului" la al XXV-lea pas. Indici bibliografici şi popas de suflet, recent apărut la editura sătmăreană Citadela. În cadrul evenimentului, onorat de prezenţa prefectului dr. Eugeniu Avram, a primarului dr. Dorel Coica, dar şi a unui numeros public instituţia noastră a fost premiată cu o diplomă de execelenţă, "în semn de înaltă apreciere pentru interesul deosebit şi angajarea dovedite în promovarea cu responsabilitate a acţiunilor dedicate cinstirii eroilor, temelia unităţii şi propăşirii neamului românesc".

Diplomă de excelenţă au primit şi trei dintre bibliotecarii care au contribuit la multe din cele 25 de apariţii ale revistei "Eroii Neamului": redactorul dr. Viorel Câmpean şi colaboratorii drd. Marta Cordea şi ing. Mircea Pîrlea.
În cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua Naţională, colegului nostru, dr. Viorel Câmpean, i-a revenit onorantul prilej de a vorbi în faţa statuii Leului de la Şişeşti, tocmai despre personalitatea acestuia. Redăm în continuare textul alocuţiunii rostite de dr. Viorel Câmpean.
70 de ani, între 1852 şi 1922 îi fu dat să vieţuiască pe acest pământ Leului din Şişeşti, născut în frumoasa câmpie someşană, la Apa. Eminent la toate studiile făcute, în Baia Mare, Oradea, Gherla şi Roma, soţ şi tată desăvârşit, profesor - apărător al limbii române la o instituţie de învăţământ din oraşul nostru, preot greco-catolic cu grijă pentru credincioşi - ctitor al unei adevărate catedrale într-un sat unde găsise o bisericuţă ridicată din bârne învechite, deputat în parlamentul din imperiu, dar şi parlamentar al unei ţări la desăvârşirea unităţii căreia îşi depusese sănătate, libertate, trudă, viaţă. Aşa am putea întocmi, la repezeală, un portret telegrafic al unei personalităţi despre care s-a scris mult, dar cât ar mai fi de scris...
Apa, Eriu-Sâncrai, Satu Mare, Şişeşti sunt locuri care ar trebui să-i fie veşnic recunoscătoare. Făcea parte dintr-o generaţie eroică a naţiei noastre, pentru care convingerea era că "Soarele de la Bucureşti răsare". O generaţie care a împlinit un ideal naţional, dar, în primul rând o generaţie a Marii Uniri, nu una a dezbinării.
Slujind cu preoţii din cealaltă strană românească, într-o biserică martoră la multe evenimente fericite din istoria neamului nostru, Biserica Sf. Gheorghe din centrul Capitalei, preotul greco-catolic Vasile Lucaciu a rostit în 1894 o rugăciune, pilduitoare şi astăzi, din care vom cita doar un fragment:
"Adorabilă Providenţă! Tu, care ai măsurat cursul vremurilor ce se succed! Tu, care conduci destinele popoarelor, ascultă pe iubitul Tău popor românesc care îngenuncheat înaintea Majestăţii Tale divine, cu dragoste şi încredere se închină Ţie. Ai tăi suntem, Doamne! Tu ai aşezat popoarele în lume ca să te laude pe Tine. Tu ne-ai susţinut pe noi în cursul vremurilor. Tu ne-ai apărat împotriva duşmanilor. Tu ne-ai scutit în mijlocul pornirilor nimicitoare ale vrăjmaşilor. Tu cunoşti slăbiciunile şi virtuţile noastre, stârpeşte slăbiciunile, şi ne întăreşte în virtuţi, oh Doamne al popoarelor!" [...] Curmă suferinţele poporului Tău ca în pace să-ţi putem servi Ţie, părintele nostru! şi ca în ziua cea mare, când seamă ne vei cere despre viaţa noastră pe pământ, cu conştiinţă liniştită să-Ţi putem răspunde:
"O Doamne în lume cât am stat,
În ochii ei plini de-admirare,
Pe tine te-am reprezentat"".
Soarta a vrut ca dr. Vasile Lucaciu să pună ultimele cărămizi la înălţarea României Mari în străinătate, nefiind prezent la 1 Decembrie 1918 în Cetatea Învierii Neamului Românesc.
Se spune că uneori un monument apără mai bine o graniţă decât o armată. Monumentul în faţa căruia ne aflăm are o poveste lungă, brăzdată de suferinţele dintr-un secol în care teroarea istoriei şi-a făcut pe deplin prezenţa. Povestea monumentului care are încrustată acea deviză prezentă şi în ctitoria de la Şişeşti: Pro Sancta Unione Omnium Romanorum, este în cele din urmă şi frumoasă, cum îndeobşte sunt poveştile neamului acestuia, dacă ţinem cont de faptul că recent a fost primenit.
Anul viitor se vor împlini 80 de ani de la dezvelirea sa. Iată deci că simbolul a vieţuit cu un deceniu mai mult decât cel pe care îl simbolizează. Sunt oameni care trăiesc şi după dispariţia lor fizică; unii trecem în nefiinţă - şi prin negrija urmaşilor, alţii ne înveşnicim. Cu prilejul dezvelirii monumentului Nicolae Iorga scria: "E un simbol în legătură cu acela care a fost însuşi un simbol, un mare şi glorificat simbol. Se dădea lupta eroică pentru drepturile poporului român de sub coroana Sfântului Ştefan, dar mai ales de subt apăsarea unei trufaşe clase de magnaţi şi a unei caste de funcţionari dresaţi savant pentru prigonire. Erau în rândurile ostaşilor naţiei noastre avocaţi elocvenţi înaintea tribunalelor, subtili cazuişti juridici, oratori parlamentari care făceau onoare tribunei, erau profesori care ştiau să predice de pe catedră şi scriitori pentru care limba românească n-avea niciun secret. Dar pentru mulţimile pe care se sprijină o astfel de apărare n-ajungea acest mănunchi de intelectuali. Trebuia omul care să întrupeze, în fiinţa sa văzută, în ţinuta şi glasul său, în atitudine şi gest, această luptă [...]. Cu faţa lui de romană frumuseţe severă, cu trupul de atlet, cu glasul tunător, cu mişcarea poruncitoare a braţului Vasile Lucaciu întrunea aceste însuşiri. Era un om ca oricare - şi mare dovadă de înţelepciune - nu şi-a dat osteneala să pară a fi mai mult decât era".
Şi încheiem acest scurt cuvânt cu un pasaj scris la înveşnicirea lui Vasile Lucaciu de către poetul pătimirii noastre: "Temperament pasionant, plămădit din sănătatea robustă a ţăranilor noştri, optimist şi senin, păstrând până la bătrâneţe sub sprâncenele arcuite picăturile de lumină ale unui romantism tineresc, el preconiza acţiunea şi nu se putea închide în contemplaţia unei chilii mănăstireşti. Pleacă dintre noi cel din urmă romantic, reprezentantul perioadei eroice din politica Ardealului, lăsând generaţiei de azi moştenire imaginea lui luminoasă".

Dragi compatrioţi, astfel să ne conducem viaţa încât să putem să ne ridicăm mereu conştiinţa către gândul că suntem moştenitorii acestui om ca oricare altul - dar care prin faptele lui a primit supranumele de om-drapel şi Leul de la Şişeşti.

Şcoala Ardeleană, expresie a iluminismului românesc

16 noiembrie 2015

Luni, 16 noiembrie 2015, Biblioteca Judeţeană Satu Mare, în colaborare cu Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară "George Emil Palade", au organizat, la sala de lectură "Gheorghe Bulgăr", manifestarea cu tema "Şcoala Ardeleană, expresie a iluminismului românesc".
Evenimentul a făcut parte din suita acţiunilor dedicate Anului Internaţional al Luminii şi a beneficiat de un cuvânt de deschidere din partea directoarei adjuncte, Paula Horotan. Au participat circa 30 de elevi de la instituţia de învăţământ colaboratoare, îndrumaţi de profesorul de istorie Ioan Iovan şi de profesoara consilier Adriana Marchiş.
Bibliotecarii din cadrul sălii de lectură "Gheorghe Bulgăr", Mircea Pîrlea şi Daniel Iojiban, au făcut referiri în prezentările lor la conceptul de iluminism ca şi curent filosofic, istoric, social şi cultural, pe plan european, dar şi la Şcoala Ardeleană ca o mişcare naţională românească. La rândul lor, elevii au creionat figurile marilor corifei ai Şcolii Ardelene, Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior şi Ion Budai-Deleanu, prezentând viaţa şi opera lor.
La sala de lectură am remarcat şi două expoziţii de carte, una prezentând opere ale principalilor iluminişti europeni, iar cea de-a doua, dedicată corifeilor Şcolii Ardelene, biografiilor şi operelor acestora.Peste 150 de sătmăreni au participat
la ultimul schimb de carte din acest an

16 noiembrie 2015

Biblioteca Judeţeană Satu Mare, sub auspiciile Consiliului Judeţean Satu Mare, a demarat ultima acţiune de schimb de carte din acest an. Sub genericul "Citeşte şi dă mai departe la schimb de carte", evenimentul s-a derulat luni, 16 noiembrie, de la ora 1330, pe trotuarul din faţa Sălii de lectură "Gheorghe Bulgăr". Peste 150 de sătmăreni au ales să-şi îmbogăţească biblioteca personală cu publicaţiile oferite.
În decursul anului curent, au fost derulate patru astfel de acţiuni, primind aprecieri pozitive din partea publicului, fapt ce îi determină pe organizatori să deruleze această activitate şi în anul 2016.
Publicaţiile care fac obiectul shimbului provin din donaţii de la cititori, ca urmare a campaniilor derulate anterior, "Pedalez pentru bibliotecă", cu ocazia Zilei Naţionale a Bibliotecarului şi "Dar din darul sătmărenilor", în cadrul Zilelor Judeţului Satu Mare. Conducerea şi colectivul Bibliotecii Judeţene Satu Mare, aduc, pe această cale, mulţumiri donatorilor.

Toamna- magie şi armonie în colori

13 noiembrie 2015

În fiecare an ni se dezvăluie acelaşi anotimp, toamna, dar cu altă haină, câteodată blândă alteori mai aspră cu miros de brumă şi vânt tăios sau cu ploi reci, melancolice, dar întotdeauna colorată cum nici nu ne-am fi imaginat că se poate.
Vineri, 13 noiembrie 2015, Filiala nr. 2 a Bibliotecii Judeţene a primit vizita unui grup de copii de la Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga". Elevii clasei a III a A îndrumaţi de către d-na învăţătoare Mariana Zima, împreună cu elevii clasei a IV a A aflaţi sub îndrumarea d-nei învăţătoare Ştef Manuela au participat la vernisajul expoziţiei cu titlul "Toamna- magie şi armonie în colori".
Elevii au încercat să aducă frumuseţea toamnei în lucrările lor realizând colaje cu frunze presate. Privind lucrările colegilor din clasa a IV a A s-au întrecut în recunoaşterea figurilor din frunze: cap de leu, indieni, dinozauri, prinţese cu şi fără aripi, păuni, portrete realizate din frunze şi cosiţă de porumb, modele florale, pictură pe frunze uscate. Au observat că s-au folosit frunze de salcâm, arţar, salcie, plop, cireş, tei, arbori ornamentali pe care-i întâlnim în parcul de lângă şcoala noastră.
Grupul de copii a ascultat cu atenţie poezii despre toamnă în lectura unor eleve din clasa a patra, apoi au răspuns cu multă disponibilitate invitaţiei d-nei bibliotecar Banc Rodica de a răsfoi atlase cu plante, cărţi cu poezii de toamnă, cărţi cu poveşti pe aceeaşi temă.
Activitatea li s-a părut interesantă şi inedită, au apreciat creativitatea colegilor în realizarea lucrărilor, dar şi informaţiile noi pe care le-au descoperit răsfoind enciclopediile cu un regim special în bibliotecă: nu se împrumută acasă. Unii copii şi-au propus să revină pentru a le studia în amănunţime. Ne-am despărţit auzind cunoscutul îndemn: "Să înapoiaţi cărţile la timp!"
Tablourile obţinute sunt expuse timp de două săptămâni la Filiala nr. 2 "Lucian Blaga" a Bibliotecii Judeţene Satu Mare.
Grupul de copii a ascultat cu atenţie poezii despre toamnă în lectura unor eleve din clasa a patra. Apoi, privind lucrările din expoziţie s-au întrecut în recunoaşterea figurilor din frunze: cap de leu, indieni, dinozauri, prinţese cu şi fără aripi, păuni, portrete realizate din frunze şi cosiţă de porumb, modele florale, pictură pe frunze uscate. Au observat că s-au folosit frunze de salcâm, arţar, salcie, plop, cireş, arbori ornamentali pe care-i întâlnim în parcul de lângă şcoala noastră. Au răspuns cu multă disponibilitate invitaţiei d-nei bibliotecar de a răsfoi cărţi pe această temă: atlase cu plante, cărţi cu poezii de toamnă, cărţi cu poveşti pe aceeaşi temă. Au avut timp să descopere în enciclopedia Rao un experiment prin care o floare poate să-şi modifice culoarea dacă în apa se administrează un colorant.
Activitatea li s-a părut interesantă şi inedită, au apreciat creativitatea colegilor în realizarea lucrărilor, dar şi informaţiile noi pe care le-au descoperit răsfoind enciclopediile cu un regim special în bibliotecă: nu se împrumută acasă. Unii copii şi-au propus să revină la bibliotecă pentru a le studia în amănunţime. Ne-am despărţit auzind bine ştiutul îndemn: "Să înapoiaţi cărţile la timp!"Episcopul greco-catolic Grigore Maior omagiat la 300 de ani de la naştere

6-7 noiembrie 2015

În toamna aceasta s-au împlinit 300 de ani de la naşterea episcopului greco-catolic Grigore Maior. Constatăm cu bucurie că personalitatea lui are parte de o binemeritată recunoştinţă în ţinuturile sale natale, îndeosebi după Decembrie 1989. Salba de simpozioane care i-au fost dedicate, cele două busturi - din Tăşnad şi din Sărăuad, dovedesc acest lucru. Apariţia în anul 2010 a lucrării Grigore Maior. Portretul unui intelectual român din secolul XVIII, semnată de către bibliotecarul dr. Viorel Câmpean, a pus bazele unei colaborări a instituţiei noastre cu comunitatea care s-a angajat în 2010 să nu lase să treacă neobservat momentul aniversar din 2015. Şi iată că, spre bucuria tuturor celor care ştiu ce a însemnat viaţa şi activitatea acestui conducător spiritual şi politic al românilor transilvăneni, toamna acestui an a prilejuit readucerea în memoria opiniei publice a personalităţii exemplare a mentorului corifeilor Şcolii Ardelene.
Pentru a marca împlinirea a 300 de ani de la naşterea Episcopului Grigore Maior, în zilele de 6 şi 7 noiembrie 2015, următoarele instituţii: Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică, Consiliul Judeţean Satu Mare, Muzeul Judeţean Satu Mare, Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad şi Primăria oraşului Tăşnad au organizat mai multe evenimente. Solemnităţile au început vineri, 6 noiembrie 2015, la ora 1130, când au fost depuse coroane la bustul din Tăşnad al episcopului Grigore Maior, unde au susţinut alocuţiuni Vasile Mitraşca, primar al oraşului Tăşnad şi dr. Viorel Câmpean, Biblioteca Judeţeană Satu Mare. La ora 12 a fost oficiat un parastas la biserica din Sărăuad, ctitorie a Episcopului Grigore Maior, unde au susţinut alocuţiuni prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta, decanul Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca şi dr. Dan Maier, fiu al Sărăuadului. De remarcat prezenţa la acest moment a P.S. Virgil Bercea, ierarhul Episcopiei Române Unite cu Roma Greco-Catolică Oradea, care s-a recules în ctitoria lui Grigore Maior din Sărăuad. Un sobor de preoţi l-a secondat apoi în săvârşirea unui parastas în ţintirimul lăcaşului, înaintea bustului sfinţit în 2010.
Începând cu ora 13 la Casa de Cultură din Tăşnad a avut loc colocviul ştiinţific, vernisarea expoziţiei şi lansarea volumului Episcopul Greco-Catolic Grigore Maior la 300 de ani de la naştere. Lucrările au fost moderate de către primarul Vasile Mitraşca. Au susţinut alocuţiuni: Episcopul Virgil Bercea, Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică Oradea; Acad. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca; prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad; prof. univ. dr. Gavril Ardelean, directorul filialei Satu Mare a Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad; C.S. I dr. Viorel Ciubotă, Muzeul Judeţean de Istorie Satu Mare; managerul Muzeului Judeţean de Istorie Satu Mare, Felician Pop; protopop Dumitru Roman, Protopopiatul Greco-Catolic Satu Mare.
După terminarea lucrărilor delegaţia s-a deplasat la Castelul Károlyi din Carei, pentru a participa la manifestările din cadrul Zilelor "Poesis", unde a avut loc un moment emoţionant, rectorul acad. Ioan-Aurel Pop fiind distins cu un premiu din partea organizatorilor. După un Laudatio susţinut de către Ovidiu Ghitta, a urmat o cuvântare de mulţumire a celui premiat, Ioan-Aurel Pop dovedind că stăpâneşte foarte bine şi "arta poeţilor".
Programul zilei de sâmbătă, 7 noiembrie 2015, s-a desfăşurat la Biserica Greco-Catolică "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" din municipiul Satu Mare a început la ora 10 cu o rugăciune, urmată de un colocviu ştiinţific, moderat de către protopopul Dumitru Roman. De această dată au susţinut alocuţiuni: Episcop Vasile Bizău, Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică Maramureş; Episcop Virgil Bercea, Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică Oradea; Episcop Jenö Schönberger, Episcopia Romano-Catolică a Diecezei de Satu Mare; Acad. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta, decanul Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca; pr. conf. univ. dr. Cristian Barta, decanul Facultăţii de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca; conf. univ. dr. Greta-Monica Miron, Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca şi dr. Livia Ardelean, Arhivele Naţionale Cluj-Napoca.
Cei implicaţi în organizarea aniversării din zilele de 6 şi 7 noiembrie 2015, precum şi autorii studiilor din volum, au fost recompensaţi de către protopopul Dumitru Roman cu frumoase medalii omagiale, reprezentându-l pe Episcopul Grigorie Maior şi Catedrala Mitropolitană din Blaj. Printre cei premiaţi s-a numărat şi reprezentantul Bibliotecii Judeţene Satu Mare, dr. Viorel Câmpean.

A fost apoi vernisată şi la Satu Mare expoziţia şi a fost lansat volumul Episcopul greco-catolic Grigore Maior la 300 de ani de la naştere, care a apărut la Editura Muzeului Sătmărean, în cadrul proiectului "Cooperare instituţională interactivă. Istorie, tradiţii şi cultură fără frontiere", implementat de Muzeul Judeţean Satu Mare şi Universitatea de Stat "Universitatea Naţională Ujgorod" finanţat de către Uniunea Europeană, în cadrul programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina ENPI-CBC-2007-2013. Despre expoziţie a vorbit publicului dr. Viorel Ciubotă, principalul organizator.
Volumul a fost coordonat de către prof. univ. dr. Vasile Rus, Facultatea de Litere din cadrul Univ. "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca şi C.S. I dr. Viorel Ciubotă, Muzeul Judeţean de Istorie Satu Mare.
În cuprinsul volumului, după un cuvânt înainte semnat de către Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major şi Mitropolit, urmează o serie de studii semnate de către autori de primă mână ai istoriografiei naţionale şi de harnici truditori ai istoriei locale. Spaţiul nu ne permite acum decât să amintim numele autorilor: Ioan-Aurel Pop, Marcel Ştirban, Ovidiu Ghitta, Greta-Monica Miron, Livia Ardelean, Viorel Câmpean şi Viorel Ciubotă. O schiţă de portret a episcopului Grigore Maior, tradusă în limba ucraineană, este semnată de către Bujor Dulgău şi Claudiu Porumbăcean. Partea a doua a volumului aduce în faţa cititorilor şi mai ales a cercetătorilor, 85 de documente, 68 inedite şi 17 edite, care au darul de a completa armonios prima parte a volumului. Coordonatorii opului afirmă, în cuvântul prefaţator la partea de documente: "Suntem conştienţi că cercetări viitoare vor scoate la iveală noi documente care vor contribui la elucidarea unor momente mai puţin cunoscute din viaţa lui Maior: perioada studiilor de început, problema mitropoliei greco-catolice, perioada de opt ani de la mănăstirea bazilitană de la Mukacevo etc".
O frumoasă coincidenţă face ca volumul să fie lansat la exact cinci ani după ce în curtea bisericii Sărăuad a fost dezvelit bustul Episcopului Grigore Maior. Cu siguranţă că istoriografia română îşi va continua eforturile de a pune în circulaţie noi amănunte din viaţa şi activitatea Episcopului Grigore Maior, a cărui personalitate ar trebui să constituie un adevărat model şi pentru conducătorii noştri spirituali şi politici.
Considerat a fi precursor sau chiar fondator al "Şcolii Ardelene", o mişcare culturală care a adus atât de multe beneficii culturii şi naţiunii române, episcopul Grigore Maior poate fi considerat a fi unul dintre primii bibliotecari ai poporului nostru, el ocupându-se la un moment dat de biblioteca învăţăceilor de la Fântâna darurilor, nume sub care au intrat în istorie şcolile din Mica Romă, prilej de mândrie pentru toţi sătmărenii care îşi depun în zilele noastre osteneala în sânul acestei bresle.
Redăm în continuare discursul rostit la bustul din Tăşnad al episcopului, de către dr. Viorel Câmpean, lucrător la Colecţii Speciale şi Fond de Patrimoniu, intitulat

Grigore Maior la 300 de ani de la naştere
Recunoştinţa este o floare rară, spunem adesea noi românii, pentru că am auzit din bătrâni şi pentru că, de nenumărate ori sub ochii noştri nu se întâmplă gesturi de recunoaştere. Dar, atunci când există această floare a recunoştinţei, mare este bucuria. Se mai spune în popor că, pentru oamenii cu adevărat valoroşi, Patria ridică monumente din pietrele cu care contemporanii au aruncat în timpul vieţii în acei oameni merituoşi, dar şi în faptele lor. Episcopul Maior a avut portrete în care duşmanii au aruncat cu pietre; un alt portret, aflat în ctitoria lui, s-a pierdut în negura uitării, înlăturat de teroarea istoriei, ori de indiferenţa alor săi. Norodul - căci el este Patria, a reuşit, după ce vremurile politice au îngăduit, ridicarea acestui bust lângă care ne aflăm acum.
Tăşnădenii au ştiut să-i fie recunoscători. Iar sufletul său parcă a dat din nou glas acelor frumoase cuvinte care-i aparţin: "M-am întors iarăş, prin primejdioasele ale mării furtuni, la patria mea".
Şi iată, şi noi am venit aici astăzi pentru a-i aduce episcopului Grigore Maior o floare rară: floarea recunoştinţei noastre.
Suntem în acest grup destul de mulţi dintre cei care l-am omagiat şi în anul 2010, pornindu-ne ziua tot din acest oraş. Ne-am promis acum cinci ani să nu lăsăm să treacă neobservată aniversarea naşterii. Dintr-o lume românească ce pare ostenită, vlăguită, am găsit resurse să ne ţinem promisiunea, cinstindu-l cum se cuvine pe cel ce vreme de câţiva ani s-a aflat în fruntea românilor ardeleni, asumându-şi conducerea spirituală dar şi cea politică. Aducem cu noi şi un dar care, cu siguranţă va avea un rol esenţial în descoperirea altor fapte din viaţa vlădicului Maior; generaţii următoare, nădăjduim că mult mai vrednice decât noi, vor folosi documentele pe care autorii - demni de admiraţie, le-au aşezat în partea a doua a volumului omagial.
Episcopul Grigore Maior a fost un adevărat dascăl al naţiunii sale, nu numai atunci când învăţa "copilaşii la şcoală", acolo, la Fântâna darurilor; întreaga sa trecere prin viaţă poate fi pildă pentru orice suflet care încă tresaltă la soarta fiinţei neamului românesc. Continuând cu bună ştiinţă programul înaintaşului său Inochentie Micu, Grigore Maior a fost catalizatorul unor tineri care aveau să constituie ceea ce este poate modelul cultural românesc cel mai reuşit, cel mai aducător de foloase pentru fiinţa naţională: Şcoala Ardeleană.
Neîndoios, Tăşnadul îl va cinsti mereu pe Grigore Maior, pentru că el a urmat preceptul acelui filosof împătimit de România, care în veacul trecut a rostit aceste frumoase cuvinte, îndemn de trecere şi petrecere pe pământ: "Să-ţi adânceşti cât mai cu bogăţie priceperea întru descifrarea lumii tale, astfel încât, localnic fiind, să poţi deveni universal, ridicând cu tine spre înălţimi şi spiritualitatea părţii tale de cer".
Acum, Bisericii i se tot repetă să nu facă politică, căci vremurile s-au schimbat. Grigore Maior a fost cărturar dar a fost şi om de acţiune; a fost patriot, tinzând însă spre universalitate. O lume mult prea grăbită, suficientă cu superficialitatea ei, şi, din păcate, cu frenezie impunând impostura, nu preţuieşte aşa cum se cuvine personalităţile exemplare, cum a fost şi Grigore Maior.
Conducătorii politici şi cei religioşi au însă nevoie de modele; cei politici trebuie să îşi ţină spiritul mereu treaz iar cei spirituali nu au voie să rămână nepăsători la soarta Cetăţii.
Grigore Maior este fără îndoială un model mereu viu. Acestui român exemplar îi suntem mereu datori să îi aducem floarea rară a recunoştinţei noastre.

Participare sătmăreană la Conferinţa Naţională de Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional,
Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691 - 1830) de la Alba Iulia

30-31 octombrie 2015

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Facultatea de Istorie şi Filologie - Departamentul de Istorie, Arheologie, Muzeologie şi Biblioteca Batthyaneum, Alba Iulia-Filială a Bibliotecii Naţionale a României, au organizat în zilele de 30-31 Octombrie 2015, la Alba Iulia, a IX-a ediţie a Conferinţei Naţionale de Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional,
Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691 - 1830).

Organizată în cadrul Proiectului Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identităţi culturale, cod proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0314, contract de finanţare nr. 84/05.10.2011, perioada de derulare 2011-2016, finanţator UEFISCDI, conferinţa s-a bucurat de participarea unor invitaţi speciali, istorici ai cărţii şi tiparului reprezentând instituţii cu tradiţie în domeniu: École des Hautes Etudes Pratiques (Franţa), Biblioteca Mazarin (Franţa), Biblioteca Naţională Universitară din Strasbourg (Franţa), Biblioteca Academiei din Budapesta (Ungaria), Universitatea din Eger (Ungaria), Biblioteca Naţională Centrală din Roma (Italia), Universitatea din Sao Paolo (Brazilia).
Pe parcursul celor două zile au fost lansate şi prezentate mai multe cărţi şi reviste, ca de pildă, revista "Transilvania", nr. 6-7/2015, volumul semnat de Florin Bogdan şi Monica Avram, Cartea veche străină din colecţiile Bibliotecii Judeţene Mureş (sec. XVI-XVII), Sibiu, Ed. Astra Museum, volumul Petru Maior şi prietenii (editor Laura Stanciu), Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2015.
La Biblioteca Batthyaneum a fost vernisată expoziţia "Itinerariul european al cărţilor Bibliotecii Batthyaneum prin liste, inventare şi cataloage" iar la Muzeul Naţional al Unirii expoziţia "Cartea transilvăneană din colecţiile Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia".
În cadrul celor două secţiuni, Cercetarea cărţilor româneşti vechi din Imperiul Habsburgic (1691-1830) şi Liste, inventare şi cataloage de bibliotecă, secolele XIV-XXI, au fost prezentate numeroase studii şi articole de specialitate, dintre acestea amintim: Laura Stanciu - Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Despre conţinutul religios al Iluminismului ardelean, Predichele lui Petru Maior (Buda, 1810), Mihai Alin Gherman - Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Resorturile politice ale unei bibliografii naţionale. Cazul BRV, Anca Elisabeta Tatay, Cornel Tatai-Baltă - Biblioteca Academiei Române - Filiala Cluj-Napoca / Universitatea "1 Decembrie 1918""Alba Iulia, Xilogravuri de Popa Simeon existente în cărţile tipărite la Bucureşti, Otilia Urs - Academia Română, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară, "Sextil Puşcariu", Cluj-Napoca, Răspândirea cărţilor româneşti vechi pe centre tipografice, Ioan Maria Oros - Asociaţia Bibliotecarilor şi Bibliofililor "Amor Librorum Unit Nos" din România, De la "indicarea cărţilor rituale" la "intrarea cărţilor"- cantitativ şi serialitate în conservarea şi uzajul cărţii liturgice (1758-1983). Cazul Sălajului, Ana Maria Roman-Negoi, Ioan Cristinel Roman-Negoi - Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Din literatura medicală a Imperiului Habsburgic în a doua jumătatea secolului al XVIII-lea. "Tratat despre ciumă" (1756), Elena Damian - Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Facultatea de Drept, Cluj-Napoca, Autori francezi în "Bibliotheca Universalis" a lui Conrad Gesner, Ştefan Trif (Stanciu) - Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia - Şcoala doctorală, Carte spaniolă veche din fondul Bibliotecii Judeţene Mureş - Biroul Colecţii Speciale. Biblioteca Teleki (sec. XVI-XVIII), Iacob Mârza - Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, "Transylvanica" la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (V): cărţi de la Cluj, Andreea Mârza - Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Planul-scrisoare de organizare a cărţilor în biblioteca episcopului Ignác Batthyány, Lăcrămioara Manea - Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea, Tipărituri româneşti braşovene păstrate în fonduri nord-dobrogene, Eva Mârza - Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Catalogul Bibliotecii teologilor români din Budapesta (1890-1891).
În cursul zilei de sâmbătă au prezentat comunicări personalităţi venite din mari biblioteci ale Europei: Frédéric Barbier - profesor şi director de cercetare CNRS, (Ecole Pratique des Hautes Etudes), Paris, Catalogues et transferts culturels, Andrea De Pasquale - Directorul General al Bibliotecii Naţionale Centrale din Roma, La naissance du catalogage scientifique du livre ancien en Italie au XIXe siecle, Christophe Didier - Conservatorul (bibliotecar) General al Bibliotecii din Strasbourg, Adjoint de l'Administrateur de la Bibliotheque Nationale et Universitaire de Strasbourg From Königsberg to Strasbourg: how donations which built one library preserve the memory of another, Attila Verók - (Directorul Universităţii din Eger), Der Bibliotheksbestandskatalog als historische Quelle für die Ideengeschichte? Realität, Schwierigkeiten, Perspektiven an einem Beispiel aus Siebenbürgen, István Monok - Directorul General al Bibliotecii Academiei de Ştiinţe maghiare, Budapesta, De la valeur documentaire des catalogues et des registres de livre - leur usage dans l'histoire de la réception.
De asemenea, au mai susţinut lucrări: Adrian Papahagi - Director Centru Codex, Cluj-Napoca / Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Doina Hendre Biro - Conservator (bibliotecar) al Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia, filială a Bibliotecii Naţionale a României etc.
Biblioteca Judeţeană Satu Mare a fost reprezentată de drd. Marta Cordea, care a susţinut prezentarea studiului, semnat împreună cu dr. Viorel Câmpean, Pr. Aurel Papiu, unul dintre primii cercetători ai cărţilor vechi bisericeşti din judeţul Satu Mare.

Halloween la Filiala nr.2 a Bibliotecii Judeţene Satu Mare

30 octombrie 2015

Treizeci de copii ai claselor a IV a de la Şcoala Gimnazială ”Lucian Blaga”, îndrumaţi de d-na prof. pentru învăţământ primar Ştef Manuela, au fost primiţi printre rafturile doldora de cărţi frumoase pentru un mic spectacol cu dovleci ”fioroşi” şi costume specifice Halloweenului. Copiii şi-au prezentat costumele punându- şi reciproc întrebări, răspunsurile pline de imaginaţie declanşând amuzamentul general.
În această atmosferă s-au oferit diplome dar şi dulciurile mult aşteptate, iar d-na bibliotacară Rodica Banc a prezentat ultimele noutăţi din literatura pentru copii şi modul de organizare pe vârste şi domenii a fondului de carte, specific Filialei nr.2”Lucian Blaga”.


"Familia" lui Iosif Vulcan şi părţile sătmărene - expoziţie şi prezentare Power-Point

29 octombrie 2015

Anul acesta s-au împlinit 150 de ani de la apariţia primului număr al revistei "Familia", fondată de către Iosif Vulcan la Pesta. Evenimentul a fost marcat şi la Biblioteca Judeţeană Satu Mare prin organizarea unei expoziţii şi realizarea unei prezentări Power-Point cu titlul "Familia" lui Iosif Vulcan şi părţile sătmărene, de către dr. Viorel Câmpean şi drd. Marta Cordea, angajaţi ai instituţiei noastre la secţia Colecţii Speciale şi Fond de Patrimoniu.
Vernisajul a avut loc în data de 29 octombrie 2015 la ora 1400 în Sala Multimedia. Deschiderea a fost făcută de către Paula Horotan, director adjunct al Bibliotecii Judeţene Satu Mare, care a subliniat eforturile rodnice ale celor doi realizatori întru scoaterea la lumină a unor personalităţi şi evenimente mai puţin cunoscute din istoria acestor meleaguri. Evenimentul din 29 octombrie se constituie într-o verigă adăugată la un lanţ de expoziţii pe care îl dorim cât mai consistent, valoros şi cu viaţă îndelungată.
Atât expoziţia cât şi prezentarea au reliefat contribuţia sătmărenilor la revista unde şi-a făcut debutul cel care avea să devină Luceafărul poeziei române. Poezia, proza, traducerile sunt bine reprezentate, nume precum cele ale lui George Marchiş, Vasile Mureşian, Sigismund Şincai fiind adesea întâlnite în paginile "Familiei". De asemenea, s-au remarcat mai mulţi contributori sătmăreni la partea de folclor. Evenimente deosebite petrecute în Sătmar, precum Adunarea Societăţii pentru Fond de Teatru Român, desfăşurată în 1872 în oraşul de pe Someş, au fost relatate amănunţit de către "Familia".

Titlul evenimentului le-a fost inspirat realizatorilor de către Nae Antonescu, care a publicat un studiu cu un titlu asemănător în anul 1975. S-a subliniat şi faptul că au mai publicat articole dedicate "Familiei" şi lui Iosif Vulcan trei autori sătmăreni, prezenţi cu toţii la eveniment: Grigore Scarlat (poet, membru al Uniunii Scriitorilor din România), dr. Viorel Ciubotă şi prof. Carol C. Koka. La eveniment au mai fost prezenţi doi membri ai Uniunii Scriitorilor: Ioan Nistor, care a debutat de altfel în paginile "Familiei" - desigur în seria a V-a, şi Aurel Pop. Am mai remarcat prezenţa unor oameni de cultură sătmăreni: dr. Daniela Bălu, dr. Mara Lobonţ-Puşcaş, Diana Kinces, prof. Angela Negreanu, prof. Gheorghe Şanta, prof. Ovidiu T. Pop, Voicu Şichet, etc.
În încheierea evenimentului cunoscutul epigramist Ioan Sălăjanu i-a gratulat pe cei doi realizatori cu câte un catren spontan, adecvat momentului.
Dr. Viorel Câmpean a concluzionat că truda lecturării numerelor din cei 42 de ani de existenţă ai "Familiei" lui Iosif Vulcan, pentru a aduna materialele scrise de sătmăreni sau despre Sătmar şi sătmăreni, ar trebui materializată şi prin editarea unei cărţi. Lucru care se va întâmpla atunci când editarea de cărţi va deveni prioritate.

Cursuri gratuite de Limba engleză la Biblioteca Judeţeană Satu Mare

23 octombrie 2015

Biblioteca Judeţeană Satu Mare, în colaborare cu Asociaţia "Satu Mare - Oraş Verde", organizează în perioada 23 octombrie 2015 - 23 ianuarie 2016, cursuri gratuite de Limba engleză pentru începători.
Cursurile se vor derula în fiecare zi de vineri, în intervalul orar 17-18, la Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr", situată pe Strada Decebal nr. 2 şi vor fi livrate de către trainerul Opriş Gheorghe, voluntar în cadrul Asociaţiei "Satu Mare - Oraş Verde". Metodele de predare, interactive şi non formale, sunt axate pe dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză ale cursanţilor.br Acest program, orientat către un larg segment de public, face parte din strategia Bibliotecii Judeţene Satu Mare de a încuraja activităţile de voluntariat şi de a atrage noi membri ai comunităţii către carte, lectură şi serviciile de bibliotecă. Organizatorii îi invită pe sătmăreni să participe în număr cât mai mare la acest program care vizează şi procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii, o componentă esenţială în dezvoltarea indivizilor.


Dascălul George Pteancu, 160 de ani de la naştere

18 octombrie 2015

Unul dintre marii dascăli ai Sătmarului epocii moderne, George (sau Gheorghe, cum apare scris numele său în special în perioada de după Marea Unire) Pteancu, a fost sărbătorit la 18 octombrie 2015 în oraşul căruia îi este cetăţean de onoare, Carei. Anul acesta s-au împlinit 160 de ani de la naşterea la Vezendiu a acestui exemplar dascăl român. Localitatea lui de baştină se poate mândri cu o sumedenie de personalităţi dăruite patrimoniului naţional. Evenimentul de la Carei a fost organizat de către Despărţământul "Astra" Carei în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi a fost onorat de prezenţa strănepotului lui George Pteancu, dr. Dan Munteanu, membru corespondent al Academiei Române. Un public select a dorit să fie prezent la festivităţi. Cuvântul de deschidere şi salutul de bun venit tuturor celor care au onorat invitaţia au fost adresate de către Daniela Ciută, preşedinta Despărţământului careian al "Astrei".
Elevii Marcel Ursan, Bianca Mirişa, Darius Duţescu şi Ionuţ Bucur au adus prinos din poezia română dedicată dascălilor, cei prezenţi remarcând faptul că "Astra" careiană cultivă trecutul dar are grijă şi de viitorul său. În aceeaşi notă de zidire sănătoasă remarcăm momentele înălţătoare oferite în după-amiaza zilei de duminică de către corul "Astrei" careiene condus de prof. Mariana Vulcan.
Legătura dintre George Pteancu şi carte a fost neîntreruptă, acesta îndrăgind minunatul obiect încă din şcoala primară efectuată în Vezendiu. Paşii biografiei sale, încununată cu contribuţia sa la creşterea intelectuală a sute de personalităţi pentru tezaurul românesc, cu lupta sa pentru împlinirea idealurilor naţionale dar şi cu întemeierea unei familii model, au fost urmăriţi de asistenţa prezentă în sala din incinta Castelului Károlyi prin intermediul prezentării Power-point realizate de către dr. Viorel Câmpean, intitulată Dascălul George Pteancu, o viaţă în serviciul neamului românesc. Documente prea puţin cunoscute de publicul larg au fost înfăţişate, în special materialul fotografic (obţinut îndeosebi prin dărnicia domnului Dan Munteanu) având darul de a contura personalitatea celui omagiat. Lucru neştiut de către cei prezenţi, George Pteancu a deţinut funcţia de bibliotecar al Despărţământului Carei al "Astrei" încă din anul 1923 când de altfel a şi fost înfiinţat. Iată deci o legătură directă între George Pteancu şi breasla bibliotecarilor.
Un eveniment deosebit din viaţa lui George Pteancu s-a consumat la 11 septembrie 1927, împlinirea a 50 de ani de muncă în slujba învăţământului românesc, prilej cu care la Carei au avut loc solemnităţi impresionante. Momentele acelei sărbători au fost rememorate de către prof. Viorica Boldur, membră a "Astrei" şi o dăscăliţă din stirpea lui George Pteancu.
Au mai onorat evenimentul cu scurte alocuţiuni prof. univ. dr. Gavril Ardelean, pro-rector al Univ. "Vasile Goldiş", prof. Angela Şimon, inspector pentru învăţământul primar în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare şi prof. Mihai Bertean.
Un moment mult aşteptat a fost cel al cuvântului acad. Dan Munteanu, cercetător de ţinută care a fost distins în anul 2013 cu "Meritul Academic", care a mulţumit tuturor celor implicaţi în omagierea străbunicului său. Din tezaurul familiei, a prezentat publicului diploma originală de membru pe viaţă al "Astrei" a lui George Pteancu, precum şi un baston încrustat cu numele bunicului său. Dan Munteanu a mulţumit în mod special şi Bibliotecii Judeţene Satu Mare pentru buna colaborare de-a lungul timpului, căci ne-am aflat împreună şi în anul 2008, când a fost dezvelit bustul bunicului său, Petru Cupcea, în curtea Şcolii Gimnaziale din Supuru de Jos. S-a consumat apoi un moment emoţionant, prilejuit de întâlnirea cu un alt urmaş al dascălului George Pteancu, ing. Gheorghe Vasile Pteancu, originar din Vezendiu, locuitor în Satu Mare, care a aflat din presă despre eveniment. S-a dovedit încă o dată utilitatea unor astfel de întâlniri, pentru redescoperirea unor file prea puţin cunoscute sau uitate ale istoriei acestor meleaguri.
Instituţia noastră a fost reprezentată la eveniment de o delegaţie formată din dr. Viorel Câmpean, drd. Marta Cordea şi Călin Horotan.
Încheiem relatarea de la frumosul eveniment omagial de la Carei cu o frază, parcă testamentară, scrisă în anul 1934 de către George Pteancu: "Noi, bătrânii, lăsăm tinerilor, doar o rugăminte: Templul Sfânt, la care ne-am adăpat de generaţii în acest colţişor de ţară, să fie păstrat cu adânc respect".
Nocturna Bibliotecilor 2015, Citadela culturală

25/26 septembrie 2015

În seara zilei de vineri, 25 septembrie s-a dat startul celei de a şasea ediţii a Nocturnei Bibliotecilor, eveniment naţional iniţiat de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR). Ediţia din acest an s-a derulat sub genericul "Citadela culturală", reuşind să-i reunească, şi de această dată, şi pe bibliotecarii din Republica Moldova.
În seara zilei de vineri, 25 septembrie, Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi-a deschide porţile la ora 1700, pentru a primi oaspeţi şi vizitatori cu evenimente speciale, activităţi culturale, artistice şi recreative pe timp de noapte, până în jurul orei 0100. La activităţile organizate au participat peste 350 de memebri ai comunităţii locale şi judeţene.
Programul Nocturnei Bibliotecii Judeţene Satu Mare a cuprins activităţi diverse, destinate tuturor categoriilor de public.
Astfel, la ora 1700, în Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr", a avut loc deschiderea oficială a evenimentului. Cuvântul de salut i-a aparţinut d-nei Lacrima Camelia Istrăuan, managerul Bibliotecii Judeţene Satu Mare.
Programul a continuat cu vernisajul expoziţiei Cercului de pictură "Prichindelul artist" din Crucişor, coordonat de bibliotecarul, scriitorul şi artistul plastic Dan Marius Cosma. Au fost prezenţi micii artişti, însoţiţi de cadre didactice şi părinţi. Lucrările expuse au beneficiat de evaluarea de specialitate a prof. Nicolae Pop, membru al Uniunii Artiştilor Plastici.
La ora 1745, au fost prezentate reazultatele şi perspectivele proiectului educaţional interjudeţean "Biblioteca - fereastră deschisă spre nenumărate vieţi. Ştafeta poveştilor". Iniţiatoarea proiectului, prof. Camelia Dumitru, bibliotecar documentarist la Casa Corpului Didactic, a trecut în revistă parcursul proiectului în cei trei ani de derulare şi a propus noi activităţi pentru ediţia următoare. Bibliotecari şi cadre didactice care au coordonat echipe de proiect, prin luările de cuvânt ale domniilor lor, au apreciat în termeni pozitivi rezultatele cuantificabile, dar şi împlinirile profesionale şi sufleteşti, ca rezultate ale proiectului. Elevi de la Şcoala Gimnazială Doba, Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga" şi Şcoala Gimnazială "Grigore Moisil", beneficiari ai proiectului, au prezentat diferite programe artistice prin intermediul cărora şi-au manifestat dragostea şi respectul pentru carte, lectură şi bibliotecă.
Programul a continuat cu activităţi destinate copiilor, în intervalul orar 1745-1845, precum ateliere de desen cu tematica "Biblioteca, cetatea cunoaşterii" şi activităţi interactive "Jocurile copilăriei versus jocurile electronice". Sala multimedia a prins viaţă şi peste 40 de copii au desenat, au realizat planşe, s-au jucat şi au socializat, în compania bibliotecarilor Mihaela Ungureanu, Veres Erzsebet, Raluca Istrate şi Raluca Farcău.
"Salonul literar" i-a reunit pe autorii sătmăreni Ioan Ciarnău şi Teodor Curpaş, care şi-au prezentat ultimele apariţii editoriale. Gazda evenimentului a fost dr. Viorel Câmpean (1900-2000).
O temă actuală, Anul Internaţional al Luminii, a fost adusă în atenţia publicului prin activitatea "Lumina din noi", concretizată prin momente poetice şi muzicale, oferite de membrii Cenaclului Scriitorilor Sătmăreni: Loredana Ştirbu, Felician Pop, Ioan Sălăjan, Francisc Balogh, George Terziu, Teodor Curpaş şi de către Radu Sabău, membru al Cenaclului Tinerilor Artişti Sătmăreni Alfazet.
Sub acelaşi generic, au fost decernate diplome de participare şi implicare în activitatea "De la Carte la Arte", parte integrantă a unui amplu proiect, "2015 - Anul Internaţional al Luminii", profesorilor coordonatori de la Liceul de "Arte Aurel Popp": Doboş-Lazăr Liliana, Király Gabriela, Varga Diana, Paul Liviu şi directorului instituţiei, dl. Pop Radu Cristian. Biblioteca Judeţeană a primit în dar o frumoasă lucrare de artă plastică, denumită sugestiv "Lectura".
150 de "gulguţe", confecţionate cu ajutorul elevilor Colegiului Economic "Gheorghe Dragoş", au fost aprinse şi au asigurat momente feerice, luminând intrarea şi ferestrele Bibliotecii Judeţene Satu Mare.
Cel mai aşteptat moment al serii, "Teatru nocturn", a atras în jurul bibliotecii zeci de participanţi. Actorii Teatrului de Nord au interpretat o parodie a scenei balconului din capodopera lui William Shakespeare, "Romeo şi Julieta" şi au surprins participanţii cu momente de teatru de improvizaţie.
Acordurile muzicii clasice s-au făcut auzite printr-un minirecital de arii şi lied-uri, "Regal nocturn", în interpretarea sopranelor Mitraşca Rebecca Astrid şi Valentina Puşcaş, acompaniate de prof. Meszaros Gergely (213-2200).
Asociaţia pentru Copii şi tineri "Act4You", a fost prezenă cu activitatea "Fii voluntar. Implică-te!", prin intermediul căreia a fost făcut cunoscut portofoliul de proiecte în care s-a implicat asociaţia (2200-2215).
Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr" a fost recucerită de acordurile muzicii prin "Parada talentelor", susţinută de cursanţi ai Şcolii de Arte Satu Mare: Luiza Molnar, Dobos Iris, Hermina şi Ştefania Hotca (2215-2300).
Seara s-a încheiat cu vizionarea filmului documentar "În liniştea câmpiei", realizator Nicoară Mihali, o peliculă care ilustrează momente din istoria bătrânului Sătmar.
Evenimentul s-a derulat cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Satu Mare.
Conducerea Bibliotecii Judeţene Satu Mare aduce mulţumiri Consiliului Judeţean pentru susţinerea financiară, instituţiilor partenere pentru implicare şi întregului colectiv pentru crezul apartenenţei la profesia de bibliotecar şi pentru întreaga activitate care a avut ca rezultat un eveniment reuşit.


[... mai multe imagini de la eveniment]Peste 400 de sătmăreni au participat la evenimentul
"Citeşte şi dă mai departe la schimb de carte"

15 septembrie 2015

Biblioteca Judeţeană Satu Mare, sub auspiciile Consiliului Judeţean Satu Mare, a organizat marţi, 15 septembrie, în intervalul orar 1300-1700, a doua acţiune de schimb de carte, "Citeşte şi dă mai departe la schimb de carte".
La eveniment s-au alăturat peste 400 de sătmăreni care şi-au făcut cadouri în cărţi, din oferta expusă de bibliotecari.
De această dată, cei mai mulţi au fost elevi, având în vedere faptul că abia a debutat noul an şcolar şi că pe standuri s-au regăsit şi multe publicaţii care fac obiectul lecturii şcolare obligatorii la Limba şi literatura română. Printre aceştia, s-au remarcat elevii clasei a VII-a B de la Şcoala Gimnazială "Avram Iancu", însoţiţi de d-na prof. David Camelia şi d-na bibliotecar Grad Florica. În schimbul cărţilor luate, ei au donat alte cărţi, utile colegilor lor mai mici în procesul de educaţie.
Doamnele şi persoanele vârstnice au căutat opere ale marilor clasici din literatura universală şi romane de dragoste, pe când domnii au preferat să-şi completeze biblioteca personală cu romane poliţiste şi de ficţiune. La mare căutare au fost, şi de această dată, cărţile publicate în limba maghiară.
Prima acţiune de acest gen s-a organizat în luna iunie a anului curent, primind aprecieri pozitive din partea publicului, şi va fi reluată pe parcursul lunilor viitoare.
Publicaţiile care fac obiectul schimbului provin din donaţii de la cititori, ca urmare a campaniilor derulate anterior, "Pedalez pentru bibliotecă", cu ocazia Zilei Naţionale a Bibliotecarului şi "Dar din darul sătmărenilor", în cadrul Zilelor Judeţului Satu Mare.
Conducerea şi colectivul Bibliotecii Judeţene Satu Mare, aduc, pe această cale, mulţumiri donatorilor.Şcoală de vară: Bunele maniere la Biblioteca Judeţeană Satu Mare

5 august - 2 septembrie

Biblioteca Judeţeană, instituţie publică subordonată Consiliului Judeţean Satu Mare, a organizat în perioada 5 august - 2 septembrie, a doua ediţie a proiectului "Şcoala de vară a bunelor maniere pentru prinţese şi cavaleri".
La activităţile proiectului au participat zeci de copii, care au dorit să dobândească noi cunoştinţe şi deprinderi în ceea ce priveşte conduita, buna-cuviinţă şi politeţea.
"Şcoala de vară a bunelor maniere" a fost structurată pe mai multe lecţii: "Cum aranjăm masa şi cum ne comportăm în timpul servirii mesei", "Ţinuta vestimentară", "Salutul", "Cum facem prezentările", "Despre punctualitate", "Cum ne comportăm în diferite situaţii", "Igiena personală - cea mai importantă carte de vizită", "Despre cadouri" s.a.m.d.
Ineditul ediţiei din acest an a constat în faptul că activitatea "Igiena personală - cea mai importantă carte de vizită" s-a derulat în parteneriat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, prin participarea d-nei manager Marcela Papici şi a d-nei dr. Aracs Szigetti Ana Maria, medic specialist epidemiolog, care au livrat copiilor informaţii despre tema propusă. Informaţiile teoretice au fost completate cu exemplificări practice ce vizează utilizarea corectă a obiectelor ce alcătuiesc trusa de igienă personală.
La "absolvirea" Şcolii de vară a bunelor maniere, copiii au fost răsplătiţi cu dulciuri şi cu diplome şi coroniţe de prinţese şi cavaleri. Organizatorii îşi doresc ca cei care au participat la activităţile proiectului vor aplica cu plăcere regulile bunelor maniere în orice situaţie s-ar afla şi vor fi mai atenţi la sfaturile pe care părinţii, dascălii şi bibliotecarii le vor transmite.Concursul literar "Eu iubesc biblioteca" şi-a desemnat câştigătorii

- 23 aprilie 2015-

Joi, 23 aprilie, la Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr" cu ocazia Zilei Naţionale a Bibliotecarului şi a Zilei Internaţionale a Cărţii şi a Drepturilor de autor a avut loc Gala de premiere a participanţilor care s-au înscris la concursul literar tematic "Eu iubesc biblioteca".
Fundaţia Mereu Aproape a sponsorizat pentru acest proiect Biblioteca Judeţeană Satu Mare cu 1000 cărţi, autori clasici români.
La apelul lansat de Biblioteca Judeţeană Satu Mare, acela de a scrie o compozitie originală pe tema "Eu iubesc biblioteca", au răspuns 180 de tineri din Satu Mare şi de pe raza judeţului Satu Mare.
Mulţumim şi pe această cale tuturor cadrelor didactice care au făcut posibilă reîntâlnirea cu cartea, cu biblioteca şi felicităm toţi participanţii pentru rezultatele deosebite obţinute dar şi pentru contribuţia pe care au adus-o în proiectul nostru.
Cele mai frumoase lucrări au fost premiate cu cărţi oferite de Fundaţia Mereu Aproape.


Premiile "Eu iubesc biblioteca" 2015:

[... mai multe imagini de la eveniment]

Prin proiectul "Eu iubesc biblioteca" Biblioteca Judeţeană Satu Mare a promovat lectura, Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi serviciile pe care le pune biblioteca la dispoziţie tinerilor din comunitate.
Mulţumim Fundaţia Mereu Aproape pentru oportunitate.

Vă prezint cartea mea!

- 2 aprilie 2015-

Joi, 2 aprilie 2015, la Secţia de împrumut pentru copii a Bibliotecii Judeţene Satu Mare, preşcolarii din grupa "Isteţii" de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1, şi-au lansat propriile cărţii.
În cadrul activităţii "Vă prezint cartea mea!" prichindeii au vorbit despre creaţiile lor, cum au inventat poveştile, le-au ilustrat şi le-au legat frumos.
Evenimentul s-a realizat în cadrul parteneriatului educaţional încheiat între Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi Grădiniţa nr.1 şi a avut loc cu ocazia Zilei Internaţionale a cărţii pentru copii şi la împlinirea a 210 ani de la naşterea marelui scriitor Hans Christian Andersen.Însemnări şi însemne de proprietate pe cărţi vechi şi manuscrise

- 18 martie 2015-

Miercuri, 18 martie 2015, a avut loc în Sala Multimedia a Bibliotecii Judeţene Satu Mare vernisajul expoziţiei Însemnări şi însemne de proprietate pe cărţi vechi şi manuscrise. Expoziţia a fost realizată de către drd. Marta Cordea (coordonatoarea evenimentului) şi dr. Viorel Câmpean, bibliotecari la secţia Colecţii Speciale şi Fond de patrimoniu.
Vernisajul a început prin cuvântul de salut adresat asistenţei de către Paula Horotan, director adjunct al instituţiei noastre. Apoi, dr. Viorel Câmpean a prezentat succint istoricul elaborării expoziţiei, un demers început acum câţiva ani, sugerat de dictonul latin: Habent sua fata libelli - cărţile au destinul lor şi de ex-librisul unui cărturar român, academicianul Virgil Cândea, care glăsuieşte astfel: "Am fost vremelnic a lui Virgil Cândea".
Punctul culminant al evenimentului i-a aparţinut Martei Cordea, expert în carte veche şi bibliofilie, dar şi doctorand în istorie, care a prezentat în Power Point numerosului public o sinteză a expoziţiei. Prezentăm în continuare, într-un scurt rezumat, expunerea colegei noastre.
Printre volume de carte veche şi manuscrise ale "Colecţiilor speciale" din cadrul Bibliotecii Judeţene Satu Mare se află numeroase exemplare care poartă fie însemne de proprietate ale unor importante personalităţi din acest colţ de ţară (Petru Anderco, Nae Antonescu, Bakcsy Gergely, Petru Bran, Francisc Groza, Korponay Kornél, Leo Man, Vasile Mureşian, Virgil Mureşian, Emeric Teleki, etc.), fie însemnări lăsate de foştii posesori ai volumelor, precum şi diferite tipuri de note de lector. Expoziţia prezintă atât aceste însemne, cât şi dedicaţii, în mare parte aparţinând autorilor cărţilor, lăsate altor oameni învăţaţi, iubitori de carte şi înţelepciune (Victor Bojor, Radu Enescu, Ana Blandiana, Gyurits Antal, Ioan P. Lazăr, Pály Ede, Vasile Scurtu, Steinberger Ferenc ş.a.). Sunt expuse imagini cu diferite tipuri de însemne de proprietate: ex-libris manuscris, ex-libris ştampilă, ex-libris etichetă, imagini cu însemnări, dedicaţii şi note de lector, aflate pe pagina de titlu sau în cuprinsul volumelor de carte veche sau a manuscriselor.
Toate acestea, atestă circulaţia şi valoarea cărţii pe aceste meleaguri de-a lungul timpului şi, nu în ultimul rând, preocupările pentru lectură ale intelectualilor din Sătmar şi împrejurimi, de-a lungul mai multor sute de ani.
Am vrut să scoatem în evidenţă importanţa cărţii, a cuvântului scris, diversitatea de însemnări, nevoia oamenilor de a-şi pune amprenta pe obiectul numit carte şi faptul că pe suportul numit hârtie, informaţia este valabilă şi rămâne în continuare, în ciuda noilor tehnologii.
Pe lângă toate lucrurile trecătore ale acestei lumi, perenă rămâne informaţia cuprinsă în cărţi (cât de perenă este cea cuprinsă pe alte suporturi încă nu putem preciza, căci timpul nu şi-a spus cuvântul încă… mai trebuie să treacă nişte sute de ani…). De-a lungul timpului cărţile îşi pot schimba proprietarii, îşi pot avea locul în diferite biblioteci, personale sau particulare. Destinul cărţilor "depinde de felul cum sunt primite de cititori".
Mihail Sadoveanu, într-un articol intitulat Laudă cărţii, scria: "Sunt cărţi şi cărţi. Unele sunt destinate pieirii chiar dintru început căci nu-s lumină din lumina umanităţii. Altele sunt destinate să supravieţuiască atât cât va mai fi om trăitor sub soare: în acestea se cuprind aspiraţiile şi idealurile generaţiilor, acestea sunt moştenirea noastră cea mai bună...".
Au onorat evenimentul cu prezenţa lor, intelectuali de seamă ai Sătmarului, precum cei şase membri ai Uniunii Scriitorilor din România: Grigore Scarlat, George Vulturescu, Ioan Nistor, Alexandru Zotta, Aurel Pop şi Teodor Curpaş. De asemenea, au mai fost prezenţi cercetători ştiinţifici precum Kiss Imola, Károl Karácsonyi, Claudiu Porumbăcean, cunoscuţi profesori sătmăreni, şi aici am putea aminti numele lui Ovidiu T. Pop, Gheorghe Şanta, Livia Mărcan, Carol C. Koka, Lia Koka, conducători ai unor publicaţii sătmărene: Ioan Andreica şi Voicu Şichet. Nu în ultimul rând amintim faptul că au fost prezenţi doi dintre foştii directori ai instituţiei noastre, Ioan-Paul Orha şi Angela Câmpian. Aceasta din urmă a ţinut să îi felicite pe cei doi realizatori ai expoziţiei, dorind întregului colectiv al instituţiei să nu se abată de la înaltele ţeluri ale menirii de bibliotecar.
Încheiem, cu aceleaşi cuvinte pe care coordonatoarea demersului le-a citat dintr-o emblematică, deja, însemnare pe o carte "curentă", şi totuşi intrată în istorie, aparţinând lui Ioan Nistor: "O carte poate fi arsă şi ea va fi rescrisă. Cartea înecată poate fi reconstituită. Cărţile arestate ies, în final, învingătoare...
Dar o carte pusă sub lacăt provoacă, în destinul cultural al Cetăţii, un gol care poate deveni agentul inculturii. Este un gol care lucrează, lungindu-se şi lăţindu-se fără reţinere. Toate acestea în condiţiile în care se ştie că întâlnirea cu o carte poate fi decisivă".
Toţi cei prezenţi şi-au dat seama că poetul Ioan Nistor făcea referire la un episod trist din viaţa instituţiei noastre, împărtăşind nădejdea că astfel de anomalii ale istoriei nu se vor repeta.

Dublă lansare de carte la Biblioteca Judeţeană Satu Mare

- 3 martie 2015-

Biblioteca Judeţeană Satu Mare, instituţie publică de cultură subordonată Consiliului Judeţean Satu Mare, a găzduit marţi, 3 martie 2015, cu începere de la ora 1400, în Sala multimedia, un dublu eveniment editorial.
Profesorul Carol C. Koka şi-a lansat volumul "Cenaclul literar Afirmarea - Cronici şi antologie 2014".
Volumul de debut "Gânduri, Rânduri", al autoarei Lia-Gabriela Koka, a completat evenimentul cu rime din poeziile ei "care emană romantism şi ating coarde sensibile", după cum a apreciat regretatul Ion Bala.
Recentele apariţii editoriale au beneficiat de prezentarea cunoscuţilor gazetari, oameni de cultură, scriitori şi realizatori de emisiuni, Felician Pop şi Voicu D. Rusu. Editura Inspirescu, care a adus la lumină cele două lucrări, a fost reprezentată de George Terziu.
La eveniment au fost invitaţi să participe, scriitori, oameni de cultură, profesori, prieteni şi apropiaţi ai autorilor, iubitori de literatură.
Date biografice despre autori:
Carol C. Koka s-a născut la 1 ianuarie 1949, în Satu Mare. A absolvit în 1967 Liceul "Mihai Eminescu", iar în 1974 Facultatea de Istorie-Filosofie din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. A activat ca profesor de istorie la mai multe licee din Satu Mare, timp de 20 de ani la Liceul Industrial Construcţii de Maşini Unio. A colaborat la: Cronica sătmăreană, Şcoala sătmăreană, Echinocţiu, JDD, Citadela, Mesagerul Albastru, Eroii Neamului. În prezent este redactor la Actualitatea sătmăreană, ziar online independent.
A publicat următoarele cărţi: Geografie fizică. Culegere de lecturi geografice (2002), Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Unio Satu Mare - Monografie (2009), Satu Mare - Repere de cronologie istorică (2012), Cenaclul Afirmarea - Cronici de cenaclu (2013), Atentatul de la Sarajevo în paginile ziarului Românul (2014), Cenaclul literar Afirmarea - Cronici şi antologie (2014).
Profesoara Lia-Gabriela Koka s-a născut la 20 mai 1975 în Satu Mare, părinţii ei fiind profesori. A urmat gimnaziul la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu", iar cursurile liceale la Colegiul Naţional "Doamna Stanca", profil Filologie. A absolvit Facultatea de Litere şi Teologie din cadrul Universităţii de Nord Baia Mare. În prezent este profesoară de limba şi literatura română-religie la Şcoala Gimnazială "Dr. Vasile Lucaciu" din Satu Mare.
A scris poezii încă din gimnaziu, fiind distinsă cu premii la concursurile şcolare. A debutat în revistele şcolare Gutinul şi Helvetica din Baia Mare, unde a fost profesoară la începutul carierei.
A publicat poezii în mai multe numere ale revistelor Citadela, Profesia şi Signet. Este membră a Cenaclului literar Afirmarea condus de jurnalistul Ioan Aniţaş, unde a prezentat un grupaj de poeme.
S-a apreciat că poemele sale "exprimă o unitate de trăiri şi singurătate. Reflectă o lume complexă şi foarte bogată. Scrie o poezie diafană, puternică, în care lucrurile se întâmplă frumos, elegant, într-un cuvânt o poezie feminină, o poezie matură de poet format. Poeziile ei sunt o poezie a "absenţelor", cineva care nu vine, ceva care trebuie să vină". (George Terziu).
"Poeziile ei emană romantism, este o poezie care atinge coarde sensibile. Pe alocuri poeziile ei te duc la Bacovia, Macedonski sau Minulescu". (Ion Bala).


Vestitori ai primăverii

- 3 martie 2015-

Secţia de împrumut pentru copii din cadrul Bibliotecii Judeţene Satu Mare a fost gazda prichindeilor de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 din municipiul Satu Mare.
Vestitori ai primăverii, preşcolarii din grupele mari "Arlechino" şi "Isteţii", îndrumaţi de d-nele educatoare Raluca Haidu, Cornelia Lalin, Katalin Weibel şi Maria Ionescu, au fost întâmpinaţi de conducerea instituţiei şi de doamnele bibliotecare cu expoziţia tematică de carte "Un gând bun şi-o floare - mărţişoare literare".
Parte a parteneriatului educaţional saemnat între cele nouă instituţii, "Sriitori celebri în literatura română", această primă vizită la bibliotecă s-a concretizat în derularea unor activităţi recreative şi de familiarizare cu serviciile oferite de biblioteca publică.
Preşcolarii au aflat informaţii inedite din biografia scriitorului omagiat Ion Creangă, de la naşterea căruia sa-u împlinit, la 1 martie, 178 de ani, şi au răsfoit cu mare interes cărţile ilustrate ale marelui povestitor.
Implicarea şi răbdarea doamnelor bibliotecare a fost răsplătită cu un mic program artistic şi cu mărţişoare confecţionate de micii cititori în cadrul unor ateliere de creaţie.


10 biblioteci publice din judeţ au fost premiate de ANBPR, Filala Satu Mare, Consiliul Judeţean şi Biblioteca Judeţeană Satu Mare pentru contribuţii deosebite în activitatea de promovare a cărţii şi a serviciilor de bibliotecă în comunitate

- 27 februarie 2015-

Au fost premiate : Biblioteca Municipală Carei; Biblioteca Orăşenească Tăşnad şi bibliotecile din comunele Beltiug, Berveni, Căpleni, Crucişor, Pir, Santău, Urziceni şi Viile Satu Mare.
D-nei Angela Câmpian i-a fost atribuită diploma de excelenţă pentru dăruirea şi pasiunea cu care a susţinut biblioteca şi a promovat profesia de bibliotecar pe plan local şi naţional.
Anul editorial sătmărean a XVI-a ediţie

- 23 februarie 2015-

Sub egida Consiliului Judeţean Satu Mare, Biblioteca Judeteană în colaborare cu Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, Filiala Satu Mare, a organizat cea de a XVI-a ediţie a Anului editorial sătmărean.
Evenimentul cultural s-a derulat luni, 23 februarie 2015, cu începere de la ora 1300, în găzduirea Restaurantului "Poesis".
Au fost prezentate, printr-o expoziţie, publicaţiile apărute în anul 2014, după care a urmat festivitatea de decernare a premiilor.
Deschiderea oficială a evenimentului i-a aparţinut d-nei Lacrima Istrăuan, directorul interimar al Bibliotecii Judeţene Satu Mare, urmată de dr. Eugeniu Avram, Prefectul judeţului Satu Mare; dl. Mihai Adrian Ştef, Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare; d-na Marcela Papici, Viceprimarul municipiului Satu Mare şi prof. univ. dr. Gavril Ardelean, Prorectorul Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, Filiala Satu Mare.
"Prin organizarea acestei sărbători a cărţii şi a cuvântului scris, dorim să facem cunoscut publicului larg patrimoniul local de tipărituri şi alte documente grafice pe care le colecţionează, an de an, Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi totodată să ducem la îndeplinire una dintre cele mai importante atribuţii ale bibliotecii, aceea de a înregistra şi de a păstra toate documentele apărute în judeţul Satu Mare pentru salvarea memoriei culturale locale.", a declarat Lacrima Camelia Istruan, directorul interimar al Bibliotecii Judeţene Satu Mare, la deschiderea evenimentului.
Prefectul Eugeniu Avram a precizat că "sărbătoarea Anului Editorial Sătmărean este ziua care coboară continuu peste tot ceea ce a însemnat cotidian, scris în Sătmarul nostru istoric."
"Anul editorial sătmărean" este cea mai importantă sărbătoare a cărţii de la noi din judeţ. Ideea organizării acestui eveniment a pornit de la necesitatea de a valoriza eforturile creatorilor din domeniul literaturii, al ştiinţelor ori cel al audiovizualului.
Ca de fiecare dată, Consiliul Judeţean Satu Mare a reuşit şi în acest an să susţină financiar acest eveniment, pentru că suntem conştienţi de importanţa "Anului editorial" şi de faptul că manifestarea a devenit deja tradiţională şi face parte integrantă din zestrea de cunoaştere şi simţire a acestor meleaguri., a declarat Mihai Adrian Ştef, Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare.
Expoziţia Anul Editorial Sătmărean 2014 a însumat 225 de titluri, concretizate în 156 de cărţi, 63 de publicaţii seriale şi 6 documente audio-vizuale - statistică realizată pe baza exemplarelor de depozit legal şi a donaţiilor autorilor.
"Expoziţia care însoţeşte Anul editorial sătmărean este astfel organizată de bibliotecari încât oglideşte exact lista preocupărilor autorilor sătmăreni în nobila îdeletnicire de a scrie şi a crea. Catalogul bibliografic ce însoţeşte fiecare ediţie a Anului editorial sătmărean, structurat cu mare grijă şi atenţie la fiecare detaliu de către colegii mei bibliotecari, pe baza publicaţiilor pe care ni le oferiţi, va călători în toate bibliotecile judeţene din ţară, în biblioteci publice sau universitare dinafara graniţelor ţării şi, astfel, va deveni mesagerul nostru al tuturor, acela că Sătmarul este patria înţelepciunii şi a unităţii prin cultură.", a mai declarat Lacrima Istrăuan.
Premiile Anul editorial sătmărean 2014:

[... mai multe imagini de la eveniment]

La eveniment au participat oaspeţi de seamă, oficialităţi ale judeţului şi municipiului Satu Mare, reprezentanţi ai Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, Filiala Satu Mare, directori de instituţii, foşti directori ai Bibliotecii Judeţene Satu Mare, parteneri şi colaboratori, scriitori, editori, jurnalişti, iubitori de carte şi frumos.

"Poarta secuiască, poartă verde"

- 4 februarie 2015-

Azi, 4 februarie 2015, au poposit la Biblioteca Judeţeană Satu Mare mesagerii proiectului internaţional "Poarta secuiască, poartă verde".
În cadrul acestui proiect voluntariază 35 de elevi sătmăreni, de la diferite instituţii de învăţământ, iar implicarea şi hărnicia lor le-a fost răsplătită în anii anteriori cu tabere în Croaţia.
Grupul de copii, însoţit de profesorul şi mentorul Bodor Angela, a expus o serie de desene şi planşe temetice cu mesaje orientate către educaţia ecologică, protejarea mediului înconjurător şi a resurselor naturale.
Desenele şi planşele au fost realizate de către elevii voluntari de la Biserica cu lanţuri şi de la Colegiul Economic "Gheorghe Dragoş", în cadrul unor ateliere tematice.
Această vizită a deschis noi oportunităţi de colaborare între Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi grupul de voluntari "Copacul vieţii", în vederea organizării unui proiect de interes comun, dedicat Zilei Mondiale a Mediului Înconjurător, la data de 5 iunie.


Expoziţie de carte - 165 de ani de la Mica Unire

- 15 ianuarie 2015-

Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr" marchează împlinirea celor 165 de ani de la Mica Unire printr-o expoziţie de documente care ilustrează premisele istorice, desfăşurarea actului istoric,participanţii, precum şi ecourile evenimentului.
Pivotul expoziţiei, domnitorul Alexandru Ioan Cuza este înfăţişat privitorului printr-o serie de lucrări care fac parte din colecţiile de bază ale Bibliotecii Judeţene Satu Mare.
Omagiu lui Mihai Eminescu

- 15 ianuarie 2015-

Biblioteca Judeţeană, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare a deschis şirul proiectelor culturale programate pentru anul 2015 cu o serie de activităţi dedicate împlinirii a 165 de ani de la naşterea poetului naţional Mihai Eminescu şi Zilei Culturii Naţionale.
La data de 15 ianuarie, cu începere de la ora 1000, în Sala multimedia, s-au derulat o serie de activităţi reunite sub genericul Omagiu lui Mihai Eminescu, poetul nepereche, la împlinirea a 165 de ani de la naştere. Având ca parteneri Şcoala Gimnazială Ion Creangă şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33 din Municipiul Satu Mare, activităţile s-au concretizat în prezentarea unei schiţe biografice a poetului Eminescu, momente literar-artistice oferite de copiii participanţi şi prezentarea planşelor tematice Eminescu - Luceafărul, Eu - o mică stea. În organizarea evenimentului, alături de bibliotecari, au fost implicate cadrele didactice de la instituţiile partenere: Vereş Rodica, Maşca Gabriela, Pop Margareta, Câmpean Nicoleta, Govor Nicoleta, Lazăr Maria, Pop Mirela şi Raţiu Ioan.
"Agenda culturală pe care Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi-a propus-o pentru anul 2015, debutează, în mod fericit, cu evenimente dedicate acestei duble sărbători; la toate punctele de servicii de la sediul central şi la filialele de cartier, "Eminsecu - Luceafărul poeziei româneşti" este prezent prin expoziţii tematice de carte şi prin activităţi similare.
Toate eceste evenimente se bucură de sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare, al conducerii Consiliului Judeţean, prin Preşedintele Adrian Ştef şi cei doi vicepreşedinţi, Mircea Govor şi Rudolf Riedl, semn că Biblioteca Judeţeană Satu Mare, prin prisma tuturor activităţilor pe care le desfăşoară, se bucură de aprecierea decidenţilor şi şi-a câştigat o poziţie privilegiată în preferinţele comunităţii sătmărene. Vă mulţumim tuturor pentru sprijin, încredere şi implicare!
Mulţumim şi reprezentanţilor media pentru faptul că sunt prezenţi la toate activităţile iniţiate şi derulate de instituţia noastră şi că astfel, toţi sătmărenii primesc informaţii corecte, obiective şi în timp real despre noi.
Reunite sub genericul "Omagiu lui Eminescu, poetul nepereche", activităţile derulate azi la sediul central al Bibliotecii Judeţene Satu Mare, sunt iniţiate şi coordonate de Paula Horotan, directorul adjunct al instutuţiei, cu implicarea directă a bibliotecarilor din cadrul secţiei de împrumut pentru copii: Rodica Toduţ, Mihaela Ungureanu şi Călin Horotan.", a declarat Lacrima Istrăuan, directorul interiar al instituţiei-gazdă, în cuvântul de deschidere al domiei sale.

Arhivă evenimente 2014

Arhivă evenimente 2013

Arhivă evenimente 2012

Arhivă evenimente 2011

Website counter

Ultima actualizare : 26.01.2016