CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

A doua ediţie a simpozionului ştiinţific internaţional
"Valorificarea cercetării ştiinţifice - condiţie a dezvoltării locale sustenabile"

- 7 aprilie 2017 -Filiala Satu Mare a Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, prin cele trei Centre de Cercetări: în domeniul ecologiei şi economiei mediului, în marketing şi administrarea afacerilor, în domeniul finanţelor şi al contabilităţii, a dovedit încă o dată constanţă, organizând la data de 7 aprilie 2017 a doua ediţie a simpozionului ştiinţific internaţional "Valorificarea cercetării ştiinţifice - condiţie a dezvoltării locale sustenabile". Se cuvine să precizăm că acest eveniment a fost iniţiat de către prof. univ. dr. Gavril Ardelean, trecut la cele veşnice în toamna anului 2016. Coordonator al evenimentului a fost conf. univ. dr. Olimpia Neagu, iar din comitetul ştiinţific au făcut parte academician Lucian-Liviu Albu, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator al Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, prof. univ. dr. Coralia Cotarci, rector al Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad. Din partea filialei gazdă au contribuit la buna desfăşurare a simpozionului prof. univ. dr. Claudiu Porumbăcean, conf. univ. dr. Doru Ioan Ardelean, conf. univ. dr. Vasile Lazăr, conf. univ. dr. Mircea Teodoru.
După sesiunea în plen, în care au prezentat comunicări prof. univ. dr. Ivan Vovkanich (Ucraina), conf. univ. dr. Olimpia Neagu, prof. univ. dr. Claudiu Porumbăcean, conf. univ. dr. Vasile Lazăr şi Ioan Belbe, fost primar al comunei Turţ, au urmat lucrările pe secţiuni.
Instituţia noastră a fost reprezentată de către dr. Viorel Câmpean şi drd. Marta Cordea, care au prezentat lucrări în cadrul secţiunii "Istorie şi societate, educaţie şi cultură, religie şi tradiţii şi dezvoltarea sustenabilă". Dr. Viorel Câmpean a prezentat comunicarea, realizată în colaborare cu prof. univ. dr. Claudiu Porumbăcean, "Neamul Demienilor, contribuţii la dezvoltarea părţilor sătmărene", iar drd. Marta Cordea a vorbit publicului despre "Figuri reprezentative ale deputaţilor români din nordul Transilvaniei în Dieta de la Pesta (1848-1849, 1861)". La această secţiune au mai fost prezenţi, printre alţii, cu comunicări cercetători precum lect. univ. dr. Ilie Gherheş, dr. Paula Cătălina Virag, muzeograf Mihaela Sălceanu, prof. Radu David, dr. Ionel Torja şi drd. Norbert Lőrincz.

Andersen şi copiii

- 2 aprilie 2017 -


Începând cu anul 1967, în fiecare an, în 2 aprilie, care este data de naştere a scriitorului Hans Christian Andersen, în întreaga lume se sărbătoreşte ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CĂRŢII PENTRU COPII ŞI TINERET.
În întâmpinarea acestui eveniment d-na bibliotecar Banc Rodica de la Filiala nr. 2 "Lucian Blaga" a Bibliotecii Judeţene Satu Mare, a pregătit pentru publicul cititor o expoziţie de carte din literatura pentru copii şi tineret. Cu această ocazie elevii clasei pregătitoare A de la Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga", coordonaţi de către înv. Ştef Manuela, au desfăşurat activitatea "Andersen şi copiii", prevăzută în proiectul educaţional "Cărţile copilăriei", derulat în colaborare cu Filiala nr. 2 a Bibliotecii Judeţene Satu Mare. De-a lungul întregii activităţi copiii au intrat în universul povestirilor lui Andersen, cunoscute în prealabil prin lecturarea de către învăţător la clasă, prin vizionare de filme, sau audiţie în cadrul proiectului "O oră de poveste..." organizat de către d-na bibliotecar Istrate Raluca de la Biblioteca Judeţeană Satu Mare.
Scopul acestei activităţi a fost de a însufleţi dragostea de carte şi de a îndrepta atenţia copiilor spre lectură. Un grup de elevi au lecturat în faţa colegilor un rezumat al poveştii "Degeţica", apoi toţi au descurcat misterul cuvintelor amestecate, au format opt tablouri-puzzle care reprezentau scene din poveştile lui Andersen, iar la sfârşitul activităţii l-au ajutat pe şoricelul Chiţăilă să-şi găsească un prieten pe măsură.
Tot în cadrul acestui eveniment copiii au realizat o expoziţie de desene autoportret întitulată "Eu citind...", expoziţie care se poate vizita pe parcursul lunii aprilie.

Profesorul Gheorghe Cosma - Caietul eminescian cu numărul 10

- 3 martie 2017 -


Frumoasa serie a Caietelor eminescienilor sătmăreni a ajuns la numărul 10. De această dată, volumul i-a fost dedicat lui Gheorghe Cosma, fost elev, profesor şi director al Liceului "Mihai Eminescu". Alături de cei doi autori, dr. Ovidiu T. Pop şi dr. Aurel Pop, profesorul Cosma a fost unul dintre cei care întreţin memoria vie a acestei şcoli de elită a Sătmarului.
Lansarea caietului a avut loc, ca de obicei în amfiteatrul Colegiului Naţional "Mihai Eminescu", vineri, 3 martie 2017. A fost, totodată, o întâlnire comemorativă, căci în această zi s-a împlinit un an de la trecerea la cele veşnice a profesorului Gheorghe Cosma. De aceea, moderatorul întâlnirii, dr. Ovidiu T. Pop, a dat mai întâi cuvântul părintelui protopop Dumitru Roman, care a evocat în cuvinte calde personalitatea profesorului Gheorghe Cosma, un fiu credincios al Bisericii Greco-Catolice Unită cu Roma. S-a rostit apoi o rugăciune pentru sufletul celui omagiat.

A luat cuvântul apoi dr. Viorel Câmpean, de la Biblioteca Judeţeană Satu Mare. Acesta a afirmat că Gheorghe Cosma se va număra mereu printre directorii de onoare ai instituţiei, numită de dr. Viorel Câmpean, "nava amiral a învăţământului românesc din Satu Mare". A enumerat apoi "familiile" cărora a avut privilegiul de a le fi membru Gheorghe Cosma: cea a "pomnenilor", a greco-catolicilor, a eminescienilor - în triplă ipostază - elev, profesor şi director, a studenţilor clujeni, a autorilor de monografii pentru localităţi sătmărene.
Desigur, în primul rând a fost amintită familia exemplară pe care şi-a constituit-o cu doamna profesoară Rozalia Cosma, cu care a împărţit bucurii şi necazuri vreme de 58 de ani. Aportul soţiei a fost decisiv, desigur, şi în cuprinsul acestui caiet. Pentru frumuseţea unui citat aparţinând doamnei Rozica, îl redăm în cele ce urmează, considerându-l a fi exemplar pentru ce a însemnat familia Cosma pentru cultura sătmăreană: "(...) mai important decât însăşi bătrâneţea e modul n care un om îşi acceptă, îşi concepe bătrâneţea, importantă fiind valorificarea tinerească a bătrâneţii, prin cultivarea unor virtuţi caracteristice tinereţii, prin care putem "întineri" vârsta senectuţii".
Au mai vorbit cei doi autori ai volumului, precum şi lectorul cărţii, prof. Carmen Bratosin. Emoţionante cuvinte a rostit prof. Rozica Cosma, împărtăşind asistenţei amintiri cu cel care i-a fost soţ mai bine de o jumătate de veac. Rând pe rând au ţinut să se adreseze asistenţei, foşti colegi de catedră ai lui Gheorghe Cosma, precum ilustrul profesor Gavril Cavaşi, foşti elevi ai celui omagiat, astăzi şi ei profesori vestiţi: Gheorghe Miclăuş, Traian Tămâian sau oameni de presă ca ing. Daniela Ciută. Sufleteşte au fost prezenţi şi alţi apropiaţi ai profesorului Cosma, deşi depărtarea la care locuiesc şi îşi desfăşoară activitatea i-a împiedicat să fie prezenţi la evenimentul lansării. Ne gândim aici la prof. univ. dr. Ioan Nicoară, care a adresat o frumoasă scrisoare, citită de către dr. Viorel Câmpean.
În încheiere dr. Ovidiu T. Pop, coautor al volumului, principal iniţiator al proiectului Caietelor eminescienilor sătmăreni, şi-a exprimat convingerea că volumul acesta se va bucura de cât mai mulţi cititori, memoria profesorului rămânând vie în inimile tuturor celor care l-au cunoscut ori îi vor cunoaşte viaţa şi activitatea prin intermediul lecturii. Moderatorul a încheiat într-o notă de optimism, exprimându-şi încrederea că acest volum va fi urmat de alte caiete dedicate eminescienilor sătmăreni.

Vizita elevilor din Clasa Pregătitoare A Step by Step de la Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga" la Filiala nr.2 a Bibliotecii Judeţene Satu Mare

- 31 ianuarie 2017 -


În ultima zi a lunii ianuarie Filiala nr. 2 a Bibliotecii Judeţene a primit vizita elevilor din Clasa Pregătitoare A Step by Step de la Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga". Fiind pentru prima dată când au trecut pragul acestei instituţii, d-na bibliotecar Rodica Banc a prezentat elevilor localul bibliotecii, le-a explicat criteriile de aşezare a fondului de carte pe rafturi, a făcut cunoscută modalitatea de înscriere şi a răspuns cu răbdare întrebărilor adresate de către elevi.
Cu ocazia acestei vizite a avut loc lansarea proiectului "Cărţile copilăriei". Proiectul educaţional propus pentru a fi continuat, acesta fiind la ediţia a IV a, se pliază, ca de fiecare dată, pe specificul grupului ţintă alcătuit în acest an din preşcolari (grupa mare) şi din elevii claselor pregătitoare. A citi poveşti copiilor este o experienţă minunată prin care, noi ca dascăli şi părinţi, ne apropiem de copii, le dezvoltăm comunicarea simplă, esenţială, le arătăm cât de importanţi sunt, îi modelăm spre a deveni cititori. Ca noutate, proiectul introduce realizarea unor personaje prin tehnica Origami, astfel obiectele pliate pot fi utilizate pentru a se juca sau pentru a realiza o carte inedită sau ajută la punerea în scenă a unor mici piese de teatru.
Elevii clasei Pregătitoare A Step by Step îndrumaţi de către învăţătoarele Ştef Manuela şi Matioc Diana au prezentat în cadrul acestui eveniment următoarele cărţi realizate prin muncă de grup, în clasă: " Iepurele şi ariciul", "Cât de mare este un milion?" şi "Găinuşa roşie". Ultima poveste a fost pusă în scenă cu ajutorul figurinelor Origami. Apoi, au fost "citite" poveştile individuale create de către următorii elevi: Iliţa Denis, Grigor Rahela, Birgiszer Eric, Mihalca Vanesa, Tupiţă Anghel, Tărţan Nicole, Lakatoş Bianca, Csele Nikol.
La finalul activităţii s-a vizitat expoziţia cu figurine Origami organizată de către elevii clasei pregătitoare. Sediul Filialei nr. 2 va gazdui în continuare activităţile proiectului care se întinde pe o durată de şase luni, având ca finalitate o expoziţie-concurs de desene.
>

Lansarea volumului "Pe urme de eroi",scris de Voicu Şichet

- 9 februarie 2017 -


Redactorul coordonator al publicaţiei "Eroii Neamului", col. (r) Voicu Şichet şi-a lansat, joi, 9 februarie 2017, la Biblioteca Judeţeană Satu Mare, volumul Pe urme de eroi. Cartea reprezintă o antologie a articolelor publicate de autor în revista pe care o conduce, grupate în rubrica Jurnalul cimitirelor şi monumentelor eroilor. Am putea spune că autorul a făcut 29 de paşi pe urmele eroilor. Am asistat cu ocazia lansării la o dare de seamă, un popas la un prim capăt de drum, o răscruce binevenită, dătătoare de încredere pentru ce va urma în episoadele următoare ale serialului.

Născut în 1961, Voicu Şichet a dedicat primele sale trei apariţii editoriale satului său drag, Tătăreşti: Dicţionar de "tătărăştisme" (2011), Cântări pentru ultimul drum, (2013, în care valorifică manuscrise aparţinând unui diac din Tătăreşti, Ioan Silaghi), 200 de ani de la zidirea Bisericii din Tătăreşti. Omagiu slujitorilor şi credincioşilor săi (2014, în colaborare cu dr. Viorel Câmpean), toate trei apărute la editura băimăreană Marist.
În 2015 a dedicat apariţiei celui de-al XXV-lea număr al revistei "Eroii Neamului" un volum cu titlul "Eroii Neamului" la al XXV-lea pas. Indici bibliografici şi popas de suflet, care este "un raport" asupra activităţii revistei în primii 7 ani de reapariţie. Acest volum, precum şi cel lansat în 9 februarie 2017 au apărut la editura sătmăreană "Citadela".
Întâia lansare în cadrul instituţiei noastre, cu care Voicu Şichet colaborează foarte bine, numărul bibliotecarilor şi constanţa cu care semnează în revista păstorită de el fiind elocvent pentru afirmaţia noastră, a avut un real succes. Personalităţi din mediul cultural sătmăreran au ţinut să-i fie alături la această sărbătoare de suflet. Evenimentul a fost deschis de către managerul Bibliotecii Judeţene Satu Mare, Lacrima Istrăuan, care a creionat un portret bio-bibliografic al autorului.
A fost apoi rândul prefaţatorului cărţii, dr. Viorel Câmpean, să rememoreze întâlniri cu Voicu Şichet, intrate deja în istoria locală sătmăreană. Vorbitorul a subliniat legătura lui Voicu Şichet cu instituţia cărţii sătmărene precum şi realizările acestuia în planul reabilitării unor monumente dar şi implicarea redactorului-coordonator în ridicarea unor noi monumente pentru cinstirea eroilor Sătmarului.

Reprezentanta Muzeului Judeţean de Istorie Satu Mare, dr. Daniela Bălu, a subliniat caracterul exemplar al autorului şi disciplina de fier care l-au ajutat să poată duce revista în pragul apariţiei celui de-al 30-lea număr. L-a felicitat pe autor pentru că a fructificat eforturile unor predecesori, lucrători ai instituţiei pe care o reprezintă.
Filiala sătmăreană a Arhivelor Naţionale a fost reprezentată de către dr. Diana Lostun, care a citit un text scris de către directorul instituţiei, dr. Lucian Cucuiet. Şi din acest cuvânt au răzbătut aprecierile pentru calităţile de om, patriot şi de cercetător ale lui Voicu Şichet.
Sărbătoritul este şi un apropiat al Bisericii, astfel că nu putea lipsi cuvântul unui sacerdot. Parohul pr. dr. Cristian Boloş a rostit un cuvânt emoţionant despre pasiunea cu care Voicu Şichet este prezent duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare la pangarul din catedrala ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului". Părintele a subliniat faptul că acesta este exemplul unui voluntariat ideal, desprins din iubirea creştină.
Au vorbit în continuare, un camarad de arme, col. (r) Mircea Blideran şi edotorul volumului, dr. Aurel Pop. S-a subliniat importanţa volumului pentru memoria generaţiilor viitoare, pentru Cultul Eroilor Neamului, dar şi pentru proiectul editorial intitulat Istoria presei sătmărene, sub auspiciile căruia a văzut lumina tiparului şi volumul lansat joi.
Înainte ca autorul să se adreseze cuvântul de mulţumire celor prezenţi, din public au mai vorbit col. (r.) Radu Olah, dr. Viorel Ciubotă, Angela Munteanu (consăteană cu autorul) şi profesorii Nicolae Codreanu şi dr. Ioan Corneanu. Voicu Şichet s-a folosit de prilejul manifestării pentru a-i dărui colaboratorului dr. Viorel Ciubotă o frumoasă plachetă, cu ocazia pensionării, dorindu-i un şi mai mare spor în redactarea de articole pentru "Eroii Neamului".
Momentele artistice au fost asigurate de Dorel Iurcenco, acompaniat de Georgeta Govor.

Cele 30 de numere ale "Eroilor Neamului" nu ar fi existat fără hărnicia şi tenacitatea redactorului coordonator. În cuvântul de încheiere acesta a ţinut să mulţumească tuturor celor care i-au fost alături în toţi cei 7 ani de apariţie a revistei. Cartea lansată joi marchează o bornă în istoria revistei "Eroii Neamului", căreia şi noi, din acest colţ de pagină îi dorim viaţă lungă!

Dr. Vasile Lucaciu printre evocări literare în ianuarie 2017

- 31 ianuarie 2017 -


Între 1852 şi 1922, şapte decenii, atât îi fu dat să vieţuiască pe acest pământ personalităţii căreia cei prezenţi aici îi dăruim câteva clipe de rememorare.
S-a născut în frumoasa câmpie someşană, în modesta casă a învăţătorului Mihai Lucaciu, la Apa. A intrat în istorie ca unul dintre "oamenii drapel" ai acestei ţări, însă cea mai consacrată expresie pentru a-l aşeza la locul cuvenit este "Leul din Şişeşti".
Anii trecerii sale pe cărările pământeşti - exceptându-i poate pe ultimii doi, reprezintă fără îndoială cei mai frumoşi ani din istoria neamului nostru. După ce Şcoala Ardeleană dăduse tonul deşteptării naţionale, paşoptiştii au adus o adiere de primăvară a libertăţii. Şi a venit rândul generaţiei lui Vasile Lucaciu să împlinească idealul naţional. Despre cel sărbătorit de noi astăzi s-a spus că ar fi fost continuatorul direct al treimii noastre din veacul al XVIII-lea, desigur în primul rând datorită legăturii nezdruncinate cu Maica Roma. Generaţia lui aintrat în istorie sub numele de făuritoare a Marii Uniri.
Acest simplu fapt l-ar putea aşeza pe dr. Vasile Lucaciu în fruntea personalităţilor române din părţile noastre. Dar sunt încă atâtea şi atâtea motive pentru care omul acesta a fost, este şi nădăjduim că va fi în veşnicie un exemplu pentru generaţiile care i-au succedat până acum şi mai ales pentru cele care vor veni, datoare să ne depăşească pe noi, cei de azi, obligaţi şi de neputinţele noastre, dar şi de mersul istoriei, să trăim vremuri care nu se înalţă nicidecum la măreţia actului de la 1 Decembrie 1918.
Eminent la toate studiile parcurse, în Baia Mare sau Oradea, dar mai ales la Roma, soţ şi tată desăvârşit, profesor - apărătoral limbii române la o instituţie de învăţământ din oraşul nostru, preot greco-catolic cu grijă pentru credincioşi - ctitor al unei adevărate catedrale într-un sat unde găsise o bisericuţă ridicată din bârne învechite, deputat în parlamentul din imperiu, dar şi parlamentar al unei ţări la desăvârşirea unităţii căreia îşi depusese sănătate, libertate, trudă, viaţă. Aşa am putea întocmi un portret telegrafic al unei personalităţi despre care s-a scris mult, dar niciodată,îndeajuns de bine şi suficient...
Apa, Eriu-Sâncrai, Satu Mare, Şişeşti sunt locuri care ar trebui să-i fie veşnic recunoscătoare şi îi sunt, într-adevăr. Casele muzeu, busturile, plăcile memoriale, atribuirea numelui său unor instituţii în care se plămădesc noi purtători demni ai numelui nostru în ţară şi în lume, sunt exemple elocvente. Făcea parte dintr-o generaţie care parcă ne reaminteştedojenitor, nouă, celor care străbatem parcă o zodie a dezbinării naţionale, dar care, nădăjduim că, totuşi vom avea ocazia să aniversăm centenarul zilei astrale a neamului: "Soarele de la Bucureşti răsare".
Noi, sătmărenii avem, în plus faţă de cei de pe malurile Dâmboviţei încă un prilej de dezbinare, bisericesc de astă dată. Slujind cu preoţii din cealaltă strană românească, într-o biserică martoră la multe evenimente fericite din istoria neamului nostru, Biserica Sf. Gheorghe din centrul Capitalei, preotul greco-catolic Vasile Lucaciu a rostit în 1894 o rugăciune, pilduitoare şi astăzi, din care vom cita doar un fragment:
"Curmă suferinţele poporului Tău ca în pace să-ţi putem servi Ţie, părintele nostru! şi ca în ziua cea mare, când seamă ne vei cere despre viaţa noastră pe pământ, cu conştiinţă liniştită să-Ţi putem răspunde:
"O Doamne în lume cât am stat,
În ochii ei plini de-admirare,
Pe tine te-am reprezentat"".
Soarta a vrut ca dr. Vasile Lucaciu să pună ultimele cărămizi la înălţarea României Mari în străinătate, nefiind prezent la 1 Decembrie 1918 în Cetatea Învierii Neamului Românesc. Mai întâi a trecut munţii, apoi a trecut chiar şi oceanul pentru a aduce neamului izbânda.
Vorbind despre activitatea sa culturală şi literară, trebuie să amintim că îi datorăm lui Vasile Lucaciu apariţia întâiului periodic românesc în oraşul nostru, "Satu Mare", căruia teroarea istoriei nu i-a îngăduit o lungă apariţie. A editat apoi "Revista catolică", pentru preoţi şi credincioşi, dar şi pentru tot ce reprezenta simţirea românească în zonă.
A scris cărţi de teologie, filosofie. Nu şi-a uitat menirea pentru care depusese jurământul în faţa episcopului. A fost aproape de credincioşi mereu; cei din Şişeşti îşi ameninţaseră episcopul de la Gherla că dacă va continua persecuţiile, cu paroh cu tot se vor întoarce la sânul Bisericii Ortodoxe. A găsit răgaz pentru a edita şi o carte de rugăciuni spre folosul spiritual al tuturor.
Nu vom omite apoi să evocăm activitatea de la catedra românească a Liceului Catolic Regesc din Satu Mare. Vajnica activitate pedagogică şi românească i-a atras exilul la Şişeşti; altfel, poate că astăzi vorbeam despre "Leul de la Satu Mare".
Toţi cei care îi cunoaştem activitatea pe plan politic-naţional ne dăm seama că i-a rămas prea puţin timp de lucrat în grădina culturii şi a literaturii, cât a fost prins în vâltoarea împlinirii visului de veacuri al neamului nostru. După acel moment fericit şi atât de aşteptat, "timpul n-a mai avut răbdare".
Ultimii ani din viaţă i-au fost cei mai trişti. Sunt ani urâţi în istoria noastră, acei ani de după Marea Unire. O uriaşă dezbinare pe care, din păcate, cei care ne convoacă din patru în patru ani la urne, reuşesc să o depăşească, fără mari eforturi.
Monumentul aflat în inima municipiului nostru este de departe cel mai reprezentativ pentru tot ce înseamnă trecut românesc pe aceste pământuri. Cu câte însuşiri trebuia să fie cineva înzestrat de Dumnezeu, câtă energie trebuia să dăruiască pentru a înmulţi însutit acei talanţi, pentru a merita din partea urmaşilor un asemenea însemn croit parcă din cremenea credinţei sale în izbândă. Cu prilejul dezvelirii monumentului lui dr. Vasile Lucaciu, Nicolae Iorga scria: "Cu faţa lui de romană frumuseţe severă, cu trupul de atlet, cu glasul tunător, cu mişcarea poruncitoare a braţului Vasile Lucaciu întrunea aceste însuşiri. Era un om ca oricare - şi mare dovadă de înţelepciune - nu şi-a dat osteneala să pară a fi mai mult decât era".
La însuşirile enumerate la repezeală până acum, îi adăugăm acum şi smerenia, temelie a formării unui creştin adevărat.
Şi pentru că am venit să vorbim despre "ecouri literare" şi despre dr. Vasile Lucaciu,se cuvine să evocăm un scurt pasaj dintr-un text scris la înveşnicirea lui de către poetul pătimirii noastre: "Temperament pasionant, plămădit din sănătatea robustă a ţăranilor noştri, optimist şi senin, păstrând până la bătrâneţe sub sprâncenele arcuite picăturile de lumină ale unui romantism tineresc, el preconiza acţiunea şi nu se putea închide în contemplaţia unei chilii mănăstireşti. Pleacă dintre noi cel din urmă romantic, reprezentantul perioadei eroice din politica Ardealului, lăsând generaţiei de azi moştenire imaginea lui luminoasă".
Onorată asistenţă venită pentru a cinsti memoria acestui exemplar înaintaş al nostru, astfel să ne conducem viaţa încât să putem să ne ridicăm mereu conştiinţa către gândul că suntem moştenitorii acestui om ca oricare altul - dar care prin monumentalitatea faptelor sale a primit supranumele de "omul-drapel" şi "Leul de la Şişeşti". >

Profesorul Leontin Ghergariu, omagiat la 120 de ani de la naştere

- 13 ianuarie 2017 -


Vineri, 13 ianuarie 2017, s-au împlinit 120 de ani de la naşterea profesorului Leontin Ghergariu. Şcoala Gimnazială "Vasile Lucaciu" a găzduit un eveniment aniversar, realizat în colaborare cu Despărţământul "Astra" Carei şi Biblioteca Judeţeană Satu Mare. Evenimentul a debutat cu discursul ing. Daniela Ciută, preşedinte al Despărţământului "Astra" Carei, care a subliniat activitatea profesorului Leontin Ghergariu în cadrul "Asociaţiunii". Un cuvânt de bun venit tuturor a adresat apoi prof. Ramona Maxim, directoarea instituţiei-gazdă, care a evocat cu mândrie faptul că Leontin Ghergariu a făcut parte din corpul profesoral al instituţiei. În desfăşurarea evenimentului a urmat prezentarea PowerPoint realizată de către dr. Viorel Câmpean, dedicată vieţii şi activităţii omului de cultură Leontin Ghergariu. Amplul material a oferit celor prezenţi o mulţime de informaţii, multe dintre ele în premieră pentru publicul careian.

Fiu de preot greco-catolic, Leontin Ghergariu s-a născut la Nădlac în 1897, a copilărit la Terebeşti şi a urmat cursurile gimnaziale şi liceale la Beiuş. Este absolvent al Institutului Teologic din Blaj iar apoi al Facultăţii de Litere a Universităţii "Ferdinand I" din Cluj, secţia de filologie-istorie. Personalitate complexă, şi-a dedicat întreaga energie şi capacitate intelectuală ridicării culturale a locurilor unde a activat de-a lungul vieţii.
Profesorul, publicistul şi etnologul Leontin Ghergariu a predat la Liceul "Vasile Lucaciu" din Carei la catedra de română-istorie, în anul şcolar 1924/1925. A ocupat ulterior postul de director la Liceul de băieţi din Zalău iar apoi, după reîntregirea României din 1944, a deţinut funcţia de Inspector Şcolar General la Cluj.
A fost căsătorit cu o careiancă, una dintre fiicele preotului-profesor Petru Cupcea, Lucia Cupcea. Familia Cupcea a dat mulţi intelectuali de marcă. Medicul Salvator Cupcea, actriţa Maria Cupcea, căsătorită Munteanu, sunt câteva dintre cele mai cunoscute nume.
Personalitate polivalentă, a activat pe multiple planuri, ilustrând o remarcabilă disponibilitate de dascăl, cercetător şi animator cultural, impunându-se ca deschizător de drumuri în multe domenii de activitate, realizările sale făcându-l cunoscut în întreaga Transilvanie. Ca o încununare a întregii sale activităţi pe tărâmul învăţământului, precum şi pentru zelul şi contribuţia adusă la dezvoltarea şcolii româneşti, la 28 iunie 1965 i s-a conferit titlul de Profesor Emerit.
Ca o recunoaştere a strădaniilor sale în domeniul publicisticii, în 1938 devine membru fondator şi vicepreşedinte în Comitetul "Uniunii Ziariştilor din Transilvania", care îşi avea sediul la Cluj. După 1945, se stabileşte la Cluj, unde îşi continuă activitatea publicistică colaborând la diverse ziare şi reviste din Cluj ("Făclia", "Tribuna", "Steaua"), Satu Mare, Baia-Mare şi Arad.
Leontin Ghergariu a fost şi un etnograf aplecat spre tradiţiile, îndeletnicirile şi particularităţile etnografice ale zonelor unde a activat. Lucrările sale s-au impus în faţa specialiştilor prin originalitate şi raportare la factorii istorici, politici şi cultural-confesionali, care le-au generat. Ales membru în colectivul etnografic al Secţiei de Etnografie şi Folclor al Filialei Cluj a Academiei Române a participat la cercetările etnografice din mai multe zone. A fost membru în Consiliul Ştiinţific al Muzeului Etnografic al Transilvaniei, membru în comisia de achiziţii şi expert al prestigioasei instituţii muzicale din Cluj. Martor al multor evenimente istorice şi cercetător pasionat al arheologiei şi istoriei Transilvaniei, este autorul a numeroase studii şi articole dedicate trecutului de luptă al românilor ardeleni. Învăţământul careian a fost privilegiat prin prezenţa în corpul profesoral al Liceului "Vasile Lucaciu" a unui dascăl de talia lui Leontin Ghergariu. S-a numărat printre membrii fondatori ai primelor librării şi tipografii româneşti la Carei.
În cadrul simpozionului, a fost propusă amplasarea unei plăci comemorative în incinta Şcolii Gimnaziale "Vasile Lucaciu", pentru contribuţia adusă la dezvoltarea învăţământului românesc careian, pentru implicarea în dezvoltarea publicisticii careiene, pentru promovarea culturii româneşti. Alături de organizatori la eveniment au luat parte col. (r) Voicu Şichet, redactor-coordonator al revistei "Eroii Neamului", prof. Ioan Ciarnău de la Dindeşti, prof. Carol Koka, Corina Nuna de la Biblioteca Municipală Carei, Bogdan Georgescu de la Direcţia de Cultură Carei, profesori şi elevi de la Liceul Teoretic, de la Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" şi de la şcoala gazdă.

Arhivă evenimente 2016

Arhivă evenimente 2015

Arhivă evenimente 2014

Arhivă evenimente 2013

Arhivă evenimente 2012

Arhivă evenimente 2011

Ultima actualizare : 13.04.2017