CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Activitatea lui Iacob Brenduşian, prezentată la a XI-a ediţie
a Conferinţei Naţionale de Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional de la Alba Iulia

26-27 octombrie 2017


În perioada 26 - 27octombrie 2017 a avut loc la Alba Iulia cea de-a XI-a ediţie a Conferinţei Naţionale"Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional. Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830)", organizată de Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie al Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cu sprijinul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia-Centrul Naţional de Conservare şi Restaurare a Cărţii Vechi.
În prima zi a conferinţei au fost prezentate volumele Anuarul Liceului de Băieţi Greco-Catolic din Blaj 1853-1945, Alba Iulia, ALTIP, 2017 de Ana Tatai, Cornel Tatai-Baltă, Petru Maior,Prediche sau învăţături la toate duminicile şi sărbătorile anului, Ed. Laura Stanciu, Alin-Mihai Gherman, Cluj-Napoca, Mega, 2017, Zenovie Pâclişanu contribuţii la o monografie, Ed. Radu Mârza, deIacob Mârza, Cluj-Napoca, Mega, 2017.

De asemenea, a fost prezentat şi nr. 4-5/2017 al revistei "Transilvania", care cuprinde comunicările participanţilor la cea de-a X-a ediţie a conferinţei. Din partea Bibliotecii Judeţene Satu Mare sunt prezenţi în paginile revistei Viorel Câmpean şi Marta Cordea cu articolul Un manuscrisromânesc al arhidiaconuluiIoan Doboşi.
Tot în prima zi a avut loc o vizită documentară la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, unde a fost prezentată expoziţia Tipăritu-s-au în Ardeal în cetatea Belgradului. 450 de ani de la tipărirea primei cărţi la Alba Iulia.
Lucrările conferinţei s-au desfăşurat pe două secţiuni Carte transilvăneană şi carte europeană şi Carte românească veche în bibliotecile din România şi Europa (sec. XVI-XIX).
Dintre lucrările prezentate, amintim: Ortografia limbii române în atenţia permanentă a oamenilor de cultură din Transilvania (sec. al XVII-lea - al XIX-lea). Nicolae Maniu Montan, Orthoepia Latina, Latino-Valachica, Hungarica, Germanica et Serbo-Valachica (Sibiu, 1826)- Niculina Iacob - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, Cărţi vechi româneşti de secol XVII în colecţii dâmboviţene - Dumitra Bulei - Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească" Târgovişte, Carte românească veche în Biblioteca Naţională Széchényi de la Budapesta (sec. XVI-XVII) - Eva Mârza - Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia,Instrumente muzicale în xilogravura de carte românească veche - Cornel Tatai-Baltă, Anca Elisabeta Tatay - Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Biblioteca Academiei Române - filiala Cluj-Napoca, Consideraţii paleografice şi istorice privind unele însemnări de pe cărţile vechi de la Râmeţ - Gabriela Mircea, Doina Dreghiciu - Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Noi ediţii de carte românească veche în biblioteca Mănăstirii Cocoş din nordul Dobrogei. Consideraţii - Lăcrămioara Manea - Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, O tipăritură blăjeană rarisimă în colecţiile Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia - Florin Bogdan, Alexandru Ştirban - Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Peregrinatio librorum. Cărţi tipărite în Transilvania în fondul Bibliotecii Naţionale Slovace din Martin - Andreea Mârza - Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, O nuvelă despre împăratul Iosif al II-lea apărută în publicista transilvăneană de la mijlocul secolului al XIX-lea- Ana Maria Roman-Negoi, Ioan Cristinel Roman-Negoi - Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" Alba Iulia, Şcoala Doctorală Biblioteci pierdute, biblioteci regăsite: colecţia de cărţi a protopopilor greco-catolici din Orăştie - Georgeta Deju - Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva - Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Uzul şi lectura cărţii pentru clerul român unit (sec. al XIX-lea) Laura Stanciu - Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Aspecte ale lexicului textelor lui Damaschin Bojincă, cu privire specială asupra lucrării Răspundere dezgurzătoare la cârtirea cea în Hale, Buda, 1828 - Otilia Urs - Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară "Sextil Puşcariu", Cluj-Napoca, Despre principiul autopsiei directe versus principiul autorităţii în cercetarea bibliografică.

Cu privire specială la volumul Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic 1691-1830, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016 - Ioan Maria Oros - Asociaţia Bibliotecarilor şi Bibliofililor "Amor Librorum Unit Nos" din România,Distrugerea cărţilor vechi în timpul epurării bibliotecilor în România (1945-1955)- Elena Chiaburu, Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi.
Din partea Bibliotecii Judeţene Satu Mare a participat Marta Cordea, cu comunicarea redactată împreună cu Viorel Câmpean, Iacob Brenduşian, un astrist blăjean, născut în Sătmar.
Ca în fiecare an, la conferinţă au participat cercetători ştiinţifici, personalităţi importante din sfera bibliologiei şi a cărţii vechi, fiind una dintre puţinele întâlniri ştiinţifice care are în centrul preocupărilor cartea veche.

Bazele serviciilor noi de bibliotecă

25 - 27 octombrie


În perioada 25-27 octombrie 2017 la Biblioteca Judeţeană Satu Mare s-a desfăşurat cursul "Bazele serviciilor noi de bibliotecă".
Acest curs şi-a propus să-i pregătească pe bibliotecarii din bibliotecile publice din judeţul Satu Mare pentru a dezvolta noi servicii de bibliotecă sau a le îmbunătăţi pe cele existente, servicii de bibliotecă adaptate nevoilor comunităţilor pe care le reprezintă.
Participanţi la curs au fost bibliotecari din Agriş, Andrid, Bixad, Cehal, Halmeu, Negreşti-Oaş, Păuleşti, Săuca şi Satu Mare. Pe parcursul celor trei zile de curs, cei nouă bibliotecari au aflat cum să dezvolte şi să creeze noi servicii de bibliotecă în comunităţile lor, cum să îmbunătăţească relaţia cu administraţia locală finanţatoare şi cum să atragă parteneri în proiectele lor.
Cursul de formare profesională continuă " Bazele serviciilor noi de bibliotecă" a fost creat de Fundaţia IREX şi a fost susţinut de Bianca Ciceo şi Raluca Istrate, traineri şi bibliotecari la Biblioteca Judeţeană Satu Mare. >

"Primul zbor spre albastrul cerului",
un eveniment dedicat împlinirii a 80 de ani de la inaugurarea Aeroportului din Satu Mare

- 8 septembrie 2017 -Vineri, 8 septembrie 2017 s-au împlinit 80 de ani de la inaugurarea aeroportului sătmărean. La iniţiativa Asociaţiei SAVO - Scrieri ale vechiului oraş, în parteneriat cu Aeroportul Internaţional Satu Mare şi Biblioteca Judeţeană Satu Mare, luni, 11 septembrie 2017, s-a organizat în Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr" a Bibliotecii Judeţene Satu Mare un eveniment dedicat acestui moment aniversar.
Din partea oficialităţilor judeţului şi municipiului Satu Mare au participat şi au adresat cuvinte de salut domnii Pataki Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Ioan Rus, vicepreşedintele Consiliului Judeţean şi Adrian Albu, viceprimarul oraşului Satu Mare.
Moderatoarea evenimentului a fost Paula Horotan, director adjunct al instituţiei gazdă, care a subliniat eforturile reunite ale celor trei instituţii organizatoare ale evenimentului şi a salutat iniţiativa Ascociaţiei SAVO de a celebra această aniversare în cadrul Bibliotecii Judeţene Satu Mare. De asemenea, Paula Horotan şi-a manifestat bucuria de a-i avea printre participanţii la eveniment pe cei care conduc destinele judeţului şi oraşului Satu Mare, fiind încredinţată de sprijinul acordat bibliotecii şi pe viitor.

Din partea Aeroportului Internaţional Satu Mare a participat domnul director general Nicolae Fechete, care a făcut cunoscute realizările din ultimii ani ale instituţiei pe care o conduce, manifestându-şi nădejdea că prin eforturile comune ale mai multor instituţii (Biblioteca Judeţeană, Arhivele Naţionale ale Statului - filiala Satu Mare) va fi întregită documentaţia care a stat la temelia înfiinţării aeroportului sătmărean şi că vor fi scoase la lumină noi aspecte legate de istoricul aeroportului din Satu Mare.
Această manifestare a prilejuit şi organizarea unei micro-expoziţii fotodocumentare tematice, în cadrul căreia au fost expuse imagini din colecţia de fotografii oferite de către domnul Lascăr Ştefănescu, fiul locot.-comandorului Nicolae Ştefănescu, primul comandant al aeroportului sătmărean.
În cadrul evenimentului, domnul Ovidiu Mica, cel care a iniţiat această manifestare, a prezentat nr. 17 al publicaţiei SIGNET, număr consacrat în totalitate aniversării aeroportului sătmărean, în care sunt reproduse materiale de presă apărute între 18 octombrie 1936 şi 30 octombrie 1937 din "Gazeta pentru afirmare românească", "Gazeta Sătmarului" şi "Kurir", periodice care consemnează ştiri legate de construirea, darea în funcţiune şi inaugurarea Aeroportului sătmărean. De asemenea, revista "Signet" reproduce şi un articol al cărturarului Dariu Pop referitor la evoluţia celebrei paraşutiste Smaranda Brăescu la mitingul aviatic sătmărean din 17 august 1930.

Bibliotecarii din cadrul compartimentului Fond de patrimoniu - Carte rară - Cercetare - Conservare, drd. Marta Cordea şi dr. Viorel Câmpean, au participat la derularea evenimentului, aducând noi informaţii, unele inedite, referitoare la istoricul Aeroportului din Satu Mare, prezentând consemnări din presa veche, "România aeriană", apărută "Sub Înaltul patronaj al M. S. Regelui Carol II: Organul Problemelor Aeriene - Aviaţie - Aerochimie - Radiofonie, din anii 1937-1939 dar şi cea din 2004, respectiv 2009, "Informaţia de duminică" şi "Adevărul de seară". De asemenea, prin intermediul unei prezentări PowerPoint, cuprinzând 90 de slideuri, participanţii la eveniment au putut să vizioneze fotografii reprezentând momente din cei 80 de ani de existenţă ai Aeroportului sătmărean. Au fost prezentate imagini cu oficialităţile vremii care au participat la inaugurare (protopopul Meletie Răuţiu, prefectul Octavian Ardelean, primul primar liberal al municipiului Satu Mare, Ştefan Benea, ajutorul de primar, Ioan Ursu, Emil Tişcă, personalitate marcantă a vieţii politice şi culturale sătmărene în perioada interbelică etc.), precum şi personalităţi din domeniul aviaţiei naţionale, ca de exemplu, Max Manolescu sau Mariana Drăgescu, pilot de război. De asemenea, atât în prezentare, cât şi în micro-expoziţie, au fost expuse imagini reprezentându-i pe Nicolae Ştefănescu, primul comandant al Aeroportului şi pe comandorul I. Stănculescu.
Cei doi bibliotecari au întregit prezentarea PowerPoint cu detalii privind activitatea personalităţilor vremii, precum şi cu informaţii referitoare la prima paraşutistă cu brevet internaţional din România, prima campioană a României la paraşutism, Smaranda Brăescu, care a fost prezentă în 1930 la Satu Mare.
La eveniment au participat oameni de cultură, istorici şi jurnalişti interesaţi de istoria locală, dintre aceştia, a luat cuvântul Vasile Andreica, care a avut cuvinte de apreciere, mai cu seamă pentru activitatea Asociaţiei SAVO - Scrieri ale vechiului oraş.

Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului III,
Ediţia a XIII-a a Şcolii de vară

- 10-15 iulie 2017 -


În organizarea Ministerului pentru românii de pretutindeni şi a Universităţii Babeş-Bolyai a fost organizată la Satu Mare a XIII-a ediţie a Şcolii de vară. Gazdă a fost desemnată pentru acest an judeţul Satu Mare. Astfel, prin implicarea Consiliului Judeţean Satu Mare şi a Muzeului Judeţean de istorie Satu Mare cursurile, grupate în acest an sub titlul Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului III, s-au desfăşurat în perioada 10-15 iulie 2017 în judeţul nostru. Ediţia a fost onorată de prezenţa unor distinşi invitaţi,profesori de istorie români din ţările învecinate României: Ungaria, Ucraina, Serbia şi Republica Moldova.
Deschiderea cursurilor a avut loc în data de 11 iulie 2017 la sediul Muzeului Judeţean de istorie din Satu Mare. Pe lângă reprezentanţii oficiali locali, a vorbit Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Gyula. Apoi trio-ul corpului academic clujean, principal artizan al organizării acestei manifestări, a delectat publicul cu trei conferinţe: rectorul acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Identitate românească şi identitate europeană. Trecut şi prezent, prorector prof. univ. dr. Ioan Bolovan, 150 de ani de la dualismul austro-ungar din 1867. Efectele sale asupra românilor din Transilvania până la Primul Război Mondial şi decan prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta, Sătmarul - o regiune de frontiere culturale. În continuare au conferenţiat invitaţii din Republica Moldova, prof. univ. Gheorghe Cojocaru şi prof. univ. dr. Ioan Şişcanu, 100 de ani de la crearea Sfatului Ţării.
Lucrările au continuat a doua zi la sala de conferinţe a Hotelului "Valea Măriei". După o masă rotundă intitulată Noutăţi istoriografice privind Evul Mediu şi Epoca Premodernă, coordonată de către acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop şi prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta, a urmat conferinţa susţinută de către dr. Viorel Câmpean de la Biblioteca Judeţeană Satu Mare. Acesta a vorbit, sprijinit de o prezentare PowerPoint, despre Mişcarea de emancipare naţională a românilor sătmăreni. 1848-1918, punând în valoare documente şi mărturii despre personalităţi care au ilustrat această perioadă de aspiraţii legitime şi încununată cu o "oră astrală" şi pentru românii din părţile sătmărene, ziua de 1 Decembrie 1918.

În următoarele zile, alte conferinţe au fost susţinute de către prof. univ. dr. Claudiu Porumbăcean - sufletul sătmărean al organizării acestei ediţii, dar şi de către alţi specialişti ai istoriei precum asist. univ. dr. Lucian Turcu (şi el sătmărean la obârşie) sau dr. Daniela Mârza.
Ziua de vineri a fost dedicată activităţilor cu caracter ştiinţific şi didactic aplicativ la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" din Satu Mare. Ultima zi a lucrărilor a găzduit conferinţe dedicate statutului istoriei ca disciplină de învăţământ la începutul mileniului III şi comunităţilor româneşti din jurul României. Se poate afirma că ediţia organizată la Satu Mare s-a dovedit a fi una de succes.

Participare sătmăreană la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice de la Muzeul
Civilizaţiei dacice şi romane din Deva

- 29-30 iunie 2017 -În organizarea Muzeului Civilizaţiei dacice şi romane Deva a avut loc între 29-30 iunie 2017, tradiţionala Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice. Evenimentul a debutat prin deschiderea expoziţiei de fotografie documentară, "Chipuri de eroi", realizată de către dr. Daniel I. Iancu. Lucrările sesiunii s-au desfăşurat pe mai multe secţiuni: arheologie, restaurare-conservare, istorie, istoria culturii şi etnografie. Una dintre principalele organizatoare a fost drd. Georgeta Deju, lucrătoare la Muzeul din Deva, născută însă pe plaiuri sătmărene.
Biblioteca Judeţeană Satu Mare a fost prezentă la acest eveniment de anvergură naţională şi internaţională prin participarea bibliotecarilor dr. Viorel Câmpean şi drd. Marta Cordea, de la secţia Colecţii Speciale şi Fond de Patrimoniu.

Amândoi reprezentanţii noştri au fost incluşi la secţiunea "Istoria culturii". Ca un omagiu adus plaiurilor hunedorene, comunicările lor s-au axat pe prezentarea unor personalităţi aparţinătoare acestor locuri. Dr. Viorel Câmpean a prezentat comunicarea Moise Sora Noac, un cărturar născut la Haţeg, cu activitate în nordul Transilvaniei iar drd. Marta Cordea, comunicarea Constantin Papfalvi, deputat în Dieta de la Pesta.
Dintre participanţii la acest eveniment remarcăm numele unor cercetători precum: Ioan-Maria Oros (Zalău), Lăcrămioara Manea (Tulcea), Elena Chiaburu (Iaşi), Ştefan Viorel Papp (Deva), Ioan Bejinariu (Zalău), Dan Băcueţ-Crişan (Zalău), Corina Borş (Bucureşti), Ionela Simona Mircea (Alba-Iulia), Gheorghe Negustor (Cluj-Napoca), Ligia Otilia Teodor (Iaşi).
Conform bunei tradiţii a instituţiei, toate lucrările prezentate la această sesiune, vor fi incluse în următorul număr al publicaţiei "Sargetia", o revistă bine cotată în ţară şi străinătate.

Proiectul "O oră de poveste...", derulat de Biblioteca Judeţeană Satu Mare a ajuns la final


Biblioteca Judeţeană Satu Mare, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare, a derulat în perioada 7 februarie - 15 iunie, proiectul "O oră de poveste...", destinat copiilor din învăţământul preşcolar şi primar.
Organizat la iniţiativa bibliotecarilor-formatori Raluca Istrate şi Bianca Ciceo, proiectul a reunit 17 întâlniri cu micii cititori, la sediul instituţiei, în fiecare zi de marţi, în intervalul orar 13 - 14.
Scopul proiectului.
Proiectul "O oră de poveste..." la Biblioteca Judeţeană Satu Mare s-a născut pornind de la o problemă identificată la nivelul comunităţii sătmărene şi anumea aceea că, în ultimii ani, numărul cititorilor care împrumută cărţi de la bibliotecă este reprezentat printr-o linie descendentă.
Cunoscute fiind beneficiile lecturii, acest proiect a reprezentat pentru Biblioteca Judeţeană Satu Mare un bun prilej de a se alătura cadrelor didactice şi părinţilor în demersul lor de a încuraja lectura în rândul copiilor, de a promova colecţiile şi serviciile de care dispune, de a atrage noi membri în marea şi frumoasa familie a oamenilor care citesc, dovedind, şi în acest mod, rolul de instituţie furnizoare de servicii culturale, de informare, învăţare şi recreere, pusă în slujba comunităţii pe care o deserveşte.

Descrierea proiectului din perspectiva bibliotecarilor-formatori Raluca Istrate şi Bianca Ciceo: "Biblioteca Judeţeană Satu Mare a derulat proiectul "O oră de poveste…" care şi-a propus să promoveze colecţiile şi serviciile pe care le oferă Biblioteca Judeţeană Satu Mare copiilor din Satu Mare. Activităţile proiectului au avut drept public-ţintă copiii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 10 ani, de la grădiniţele şi şcolile din municipiul şi judeţul Satu Mare, dar şi copiii cu vârste mai mari, de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă.
Atelierul de lectură s-a desfăşurat în fiecare marţi, în intervalul orar 13-14, la Biblioteca Judeţeană Satu Mare, în Sala Multimedia, etajul 1.
În cifre, proiectul a însumat:
  • 2 povestitori - facilitatori la activităţile şi atelierele proiectului - bibliotecari- formatori acreditaţi ANC/CNFPA: Raluca Istrate şi Bianca Ciceo
  • 17 ore de poveste
  • 17 expoziţii de carte
  • 33 de poveşti
  • 3 piese de teatru
  • 36 jocuri şi activităţi interactive
  • 543 participanţi
  • 1 Sponsor - Cofetăria "Delight" Satu Mare (pro bono, fără contract de sponsorizare)
  • 650 de prăjituri
Scopul acestui proiect a fost acela de a atrage noi utilizatori către bibliotecă, de a-i familiariza cu biblioteca, cei prezenţi au aflat care sunt modalitătile de înscriere, cum pot deveni cititori sau utilizatori de servicii oferite de Biblioteca Judeţeană Satu Mare. La atelierele şi activităţile din cadrul proiectului au participat copii, cadre didactice şi o parte dintre copii au fost însoţiţi de către membri adulţi din familie.
În cadrul fiecărui atelier de lectură copiii prezenţi au avut ocazia să răsfoiască cărţile din expoziţie şi să descopere cărţi noi, poveşti captivante pe care să le împrumute pentru acasă.
Resursele folosite au fost la cele mai înalte standarde.
Cele mai frumoase cărţi din colecţiile Secţiei de împrumut pentru copii au fost aduse în spaţiul în care s-au desfăşurat atelierele, cărţi aparţinând literaturii române şi universale, dar şi diferitelor domenii ale cunoaşterii, editate atât în Limba română cât şi în Limba maghiară. Cărţile selectate pentru expoziţie au fost reprezentative pentru grupa de vârstă prezentă la atelier. Înaintea începerii activităţii propriu-zise, copiii erau invitaţi să le răsfoiască şi să găsească cărţi pe care să-şi dorească să le împrumute acasă pentru a fi lecturate în mediul familial.
Poveştile au fost alese cu grijă şi întotdeauna povestea a fost folosită ca pretext pentru interacţiune, dând posibilitatea copiilor să pună întrebări, să empatizeze cu personajele preferate şi să facă legături cu elemente din viaţa reală.
Poveştile au fost pe teme legate de prietenie, iubire, toleranţă, familie, bunătate, grija faţă de cei dragi, grijă faţă de mediu, insuflarea unor valori morale.
Au fost utilizate metode de educaţie non-formală, a fost creată o atmosferă prietenoasă care să invite la dialog. Copiii au deprins abilităţi de lucru cu diferite materiale; în cadrul sesiunii dedicate atelierului de creativitate a fost încurajată atitudinea pozitivă, dezvoltarea unor abilităţi manuale (decupat, lipit, împăturit hârtia). De asemenea, copiii şi-au îmbogăţit cunoştinţele lingvistice, prin explicarea cuvintelor noi, şi le-au fost furnizate informaţii din diferite domenii, pornind de la povestea lecturată.
Astfel, în cadrul atelierelor de lectură, pentru partea creativă au fost folosite materialele achiziţionate pentru realizarea decorurilor pentru scena de teatru (foarfeci, lipici, hârtie colorată, accesorii craft şi ochi mobili, sârmă pluşată şi pom pom); pentru activităţi de decupat şi de colorat (foarfeci, hârtie, lipici, sclipici, accesorii craft).
Fiecare atelier avea o temă prestabilită. Oferim spre exemplu: cunoaşterea vieţii marine; prinţi, prinţese şi cavaleri; prietenie, familie, acceptare şi toleranţă; protejarea mediului înconjurător, adevăr şi loialitate etc.
Pentru dezvoltarea creativităţii au fost folosite în cadrul întâlnirilor de la bibliotecă cele două jocuri educative, Cuburile "Story cubes" şi "Jocul Poveştilor". Aceste jocuri invită jucătorii să creeze propriile lor poveşti pornind de la indiciile care se regăsesc pe piesele jocului. Pe parcursul derulării jocurilor, copiii au colaborat activ şi s-au implicat, au lucrat în echipă, au creat poveşti şi s-au distrat foarte bine.
În spatele fiecărei activităţi a fost urmărită încurajarea lucrului individual prin stimularea atenţiei şi a concentrării, dar şi lucrul în echipă, interacţiunea şi socializarea, motivarea şi încurajarea participanţilor, gestionarea emoţiilor, încurajarea iniţiativei copiilor, a empatiei şi a unei atitudini pozitive faţă de lectură.
Proiectul "O oră de poveste…" a însemnat petrecerea unui timp de calitate la bibliotecă, o oră în care copiii au avut posibilitatea să se exprime şi să se manifeste şi în mod creativ. A fost încurajată dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin discuţiile facilitate, bibliotecarii au aflat care le sunt preferinţele în materie de poveşti, a fost promovată biblioteca şi cartea în rândurile participanţilor şi le-a fost insuflată pasiunea de a citi."
Ca rezultat pozitiv al acestui demers, în perioada 7 februarie - 15 iunie 2017, în evidenţele Bibliotecii Judeţene Satu Mare au fost adăugaţi 567 de utilizatori noi înscrişi (cu 244 mai mulţi în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului precedent), dintre care 270 sunt elevi (cu 129 mai mulţi faţă de perioada similară din 2016), iar 160 au vârsta sub 14 ani (cu 100 mai mulţi decât în 2016), aceştia din urmă reprezentând publicul-ţintă pentru acest gen de programe şi activităţi.
Ca şi modalităţi de promovare au fost utilizate afişe, dispuse la punctele de acces ale instituţiei şi la principalele instituţii de învăţământ preşcolar şi gimnazial din municipiul Satu Mare, anunţuri şi comunicate de presă, ştiri şi reportaje difuzate în mass-media locală şi regională, campanii de promovare în şcoli şi grădiniţe, canale de comunicare on line şi social media, pagina web a instituţiei.
Organizatorii transmit mulţumiri Consiliului Judeţean Satu Mare pentru sprijinul financiar acordat, tuturor copiilor participanţi, cadrelor didactice însoţitoare şi părinţilor pentru implicare, Cofetăriei "Delight" pentru generozitate şi instituţiilor media locale şi regionale pentru promovare. >

150 de ani de la naşterea memorandistului Antoniu Băliban

- 8 iunie 2017 -


Joi, 8 iunie 2017 a avut loc în Sala Multimedia a Bibliotecii Judeţene Satu Mare prezentarea expoziţiei documentare dedicată aniversării a 150 de ani de la naşterea protopopului greco-catolic Antoniu Băliban. Expoziţia a fost realizată prin osârdia celor doi bibliotecari care îşi desfăşoară activitatea la secţia Colecţii Speciale şi Fond de Patrimoniu a instituţiei noastre, dr. Viorel Câmpean şi drd. Marta Cordea.

O secţiune a expoziţiei a fost dedicată contribuţiei sătmărenilor la mişcarea memorandistă. Să nu uităm că în această primăvară s-au împlinit 125 de ani de la acel mare moment din istoria neamului nostru.
Evenimentul a fost deschis de către Lacrima Istrăuan, managerul Bibliotecii Judeţene Satu Mare. A urmat după aceea o prezentare Power-Point, cu imagini din viaţa şi activitatea acestui merituos fiu al plaiurilor noastre, realizată de către dr. Viorel Câmpean.
Antoniu Băliban a fost unul dintre cei 300 memorandişti prezenţi în 1892 la Viena, şi s-a născut la 31 mai 1867 în Cig (localitate aparţinătoare în prezent de oraşul Tăşnad). Cu studii efectuate la Tăşnad, Satu Mare, Oradea şi Beiuş, Antoniu Băliban a urmat apoi teologia la Gherla. Încă din anii studenţiei a avut şi preocupări publicistice şi de culegere a folclorului, semnătura lui putând fi regăsită în publicaţii precum "Amicul Familiei", "Gutinul" sau "Gazeta Transilvaniei".
După hirotonire a slujit, rând pe rând, la Unimăt, Acâş, iar după aceea la Băseşti, unde şi-a petrecut partea cea mai activă şi poate cea mai frumoasă a vieţii sale, în acei ani îndeplinind, pe lângă chemarea preoţească şi funcţia de secretar al marelui patriot naţional, George Pop de Băseşti.

Din toamna lui 1915 a revenit la Unimăt şi în fruntea protopopiatului Eriului, până în 1930 când a fost transferat ca paroh şi protopop la Marghita. După pensionare s-a stabilit la Cluj. Acolo a şi trecut la cele veşnice, în 27 octombrie 1947. Locul de veci, conform dorinţei sale, se află la Băseşti, aproape de cel al lui George Pop de Băseşti. A avut mai mulţi copii. În 1912, când a rămas văduv, i-a rămas sarcina de a-i creşte pe cei şase care mai erau în viaţă. Doi dintre băieţi i-au urmat chemarea, ajungând preoţi greco-catolici: Virgil (prezent în 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia, întemniţat după 1948) şi Teofil (mort în închisorile comuniste).
Evenimentul a fost onorat de prezenţa unor intelectuali de seamă ai Sătmarului contemporan: dr. George Vulturescu, dr. Alexandru Zotta, prof. Ioan Nistor, dr. Aurel Pop (membri ai Uniunii Scriitorilor), dr. Viorel Ciubotă, dr. Daniela Bălu, dr. Claudiu Porumbăcean, dr. Paula Virag, alţi scriitori şi publicişti: Ioan Andreica, Ioan Aniţaş, Carol C. Koka, col. (r.) Voicu Şichet.
Colegi muzeografi, de asemenea, au onorat evenimentul: Brăduţ Popdan, Gina Olariu, Diana Kinces, Mihaela Sălceanu. Breasla dascălilor a fost reprezentată de către dr. Ovidiu T. Pop, Gheorghe Munteanu şi de venerabilul profesor Gheorghe Şanta, un apropiat al instituţiei noastre. Un oaspete de seamă a fost preşedintele Societăţii Pro Maramureş "Dragoş Vodă" Cluj-Napoca, Vasile Iuga de Sălişte.
Finalul evenimentului a prilejuit luări de cuvânt din public, finalizate de un catren compus de către statornicul prieten al bibliotecii, Ioan Tipu Sălăjanu.

Lansarea cărţii Industria sătmăreană a lemnului şi mobilei

- 27 aprilie 2017 -Joi, 27 aprilie 2017 a avut loc la Casa de Cultură G.M. Zamfirescu a municipiului Satu Mare lansarea volumului realizat de către ing. Petre Ştefănescu, ing. Gheorghe Iancu şi dr. Aurel Pop, Industria sătmăreană a lemnului şi mobilei. Cartea a apărut în anul 2016 la editura sătmăreană Citadela.
Peste 100 de persoane au ţinut să fie prezente la acest eveniment. În asistenţă am remarcat prezenţa unor numeroşi specialişti în această ramură a industriei, dar în sală au fost prezenţi şi mulţi oameni de cultură. A vorbit mai întâi un specialist în domeniu, ing. Talisman Molnar, fost director la Samobil Satu Mare, care s-a referit în special la perioada de puternică dezvoltare a exploatării lemnului în ţinuturile noastre. Vorbitorul a subliniat meritele şcolii sătmărene, care a fost de fapt motorul dezvoltării industriei lemnului şi mobilei.
Juristul Eugen Chioran, bun cunoscător al perioadelor de creştere şi descreştere ale industriei sătmărene a lemnului a vorbit cu obiectivitate despre amândouă epocile, exprimându-şi speranţa că totul ar putea renaşte. I-a felicitat pe autori pentru realizarea lor, dedicându-le câteva strofe din "Testament"-ul lui Tudor Arghezi.
Rând pe rând, autorii au vorbit despre naşterea acestei cărţi. Petre Ştefănescu, un inginer născut în Bucovina dar devotat pe viaţă Făgetului sătmărean a readus în memorie cele mai frumoase realizări ale industriei sătmărene a lemnului. Gheorghe Iancu, un sătmărean care şi-a închinat viaţa acestui domeniu, dar pe plaiurile Sighetului, a menţionat că nu s-a înstrăinat niciodată de locurile natale, contribuţia sa la realizarea volumului fiind edificatoare pentru afirmaţia lui. Aurel Pop, în dubla lui calitate, autor şi editor (director al Editurii "Citadela"), a prezentat asistenţei câteva frânturi din istoricul apariţiei volumului, care a apărut în anul 2016 dar, din motive obiective, nu a fost lansat decât acum.
Evenimentul a fost înfrumuseţat cu căteva momente artistice aparţinând Georgetei Govor şi Diu Oşan. Finalul a fost rezervat omagierii decanului de vârstă al specialiştilor lemnului din Satu Mare, domnul Iuliu Ilyés (tatăl fostului primar al municipiului Satu Mare), care are frumoasa vârstă de 95 de ani.
Instituţia noastră a fost reprezentată la această manifestare de către dr. Viorel Câmpean, care de altfel a şi fost moderatorul evenimentului. Acesta a subliniat de-a lungul intervenţiilor sale importanţa contribuţiilor monografice pentru comunităţile noastre, fie că sunt dedicate unor localităţi ori, cum a fost cazul acum, unei bresle.

A doua ediţie a simpozionului ştiinţific internaţional
"Valorificarea cercetării ştiinţifice - condiţie a dezvoltării locale sustenabile"

- 7 aprilie 2017 -Filiala Satu Mare a Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, prin cele trei Centre de Cercetări: în domeniul ecologiei şi economiei mediului, în marketing şi administrarea afacerilor, în domeniul finanţelor şi al contabilităţii, a dovedit încă o dată constanţă, organizând la data de 7 aprilie 2017 a doua ediţie a simpozionului ştiinţific internaţional "Valorificarea cercetării ştiinţifice - condiţie a dezvoltării locale sustenabile". Se cuvine să precizăm că acest eveniment a fost iniţiat de către prof. univ. dr. Gavril Ardelean, trecut la cele veşnice în toamna anului 2016. Coordonator al evenimentului a fost conf. univ. dr. Olimpia Neagu, iar din comitetul ştiinţific au făcut parte academician Lucian-Liviu Albu, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator al Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, prof. univ. dr. Coralia Cotarci, rector al Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad. Din partea filialei gazdă au contribuit la buna desfăşurare a simpozionului prof. univ. dr. Claudiu Porumbăcean, conf. univ. dr. Doru Ioan Ardelean, conf. univ. dr. Vasile Lazăr, conf. univ. dr. Mircea Teodoru.
După sesiunea în plen, în care au prezentat comunicări prof. univ. dr. Ivan Vovkanich (Ucraina), conf. univ. dr. Olimpia Neagu, prof. univ. dr. Claudiu Porumbăcean, conf. univ. dr. Vasile Lazăr şi Ioan Belbe, fost primar al comunei Turţ, au urmat lucrările pe secţiuni.
Instituţia noastră a fost reprezentată de către dr. Viorel Câmpean şi drd. Marta Cordea, care au prezentat lucrări în cadrul secţiunii "Istorie şi societate, educaţie şi cultură, religie şi tradiţii şi dezvoltarea sustenabilă". Dr. Viorel Câmpean a prezentat comunicarea, realizată în colaborare cu prof. univ. dr. Claudiu Porumbăcean, "Neamul Demienilor, contribuţii la dezvoltarea părţilor sătmărene", iar drd. Marta Cordea a vorbit publicului despre "Figuri reprezentative ale deputaţilor români din nordul Transilvaniei în Dieta de la Pesta (1848-1849, 1861)". La această secţiune au mai fost prezenţi, printre alţii, cu comunicări cercetători precum lect. univ. dr. Ilie Gherheş, dr. Paula Cătălina Virag, muzeograf Mihaela Sălceanu, prof. Radu David, dr. Ionel Torja şi drd. Norbert Lőrincz.

Andersen şi copiii

- 2 aprilie 2017 -


Începând cu anul 1967, în fiecare an, în 2 aprilie, care este data de naştere a scriitorului Hans Christian Andersen, în întreaga lume se sărbătoreşte ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CĂRŢII PENTRU COPII ŞI TINERET.
În întâmpinarea acestui eveniment d-na bibliotecar Banc Rodica de la Filiala nr. 2 "Lucian Blaga" a Bibliotecii Judeţene Satu Mare, a pregătit pentru publicul cititor o expoziţie de carte din literatura pentru copii şi tineret. Cu această ocazie elevii clasei pregătitoare A de la Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga", coordonaţi de către înv. Ştef Manuela, au desfăşurat activitatea "Andersen şi copiii", prevăzută în proiectul educaţional "Cărţile copilăriei", derulat în colaborare cu Filiala nr. 2 a Bibliotecii Judeţene Satu Mare. De-a lungul întregii activităţi copiii au intrat în universul povestirilor lui Andersen, cunoscute în prealabil prin lecturarea de către învăţător la clasă, prin vizionare de filme, sau audiţie în cadrul proiectului "O oră de poveste..." organizat de către d-na bibliotecar Istrate Raluca de la Biblioteca Judeţeană Satu Mare.
Scopul acestei activităţi a fost de a însufleţi dragostea de carte şi de a îndrepta atenţia copiilor spre lectură. Un grup de elevi au lecturat în faţa colegilor un rezumat al poveştii "Degeţica", apoi toţi au descurcat misterul cuvintelor amestecate, au format opt tablouri-puzzle care reprezentau scene din poveştile lui Andersen, iar la sfârşitul activităţii l-au ajutat pe şoricelul Chiţăilă să-şi găsească un prieten pe măsură.
Tot în cadrul acestui eveniment copiii au realizat o expoziţie de desene autoportret întitulată "Eu citind...", expoziţie care se poate vizita pe parcursul lunii aprilie.

Profesorul Gheorghe Cosma - Caietul eminescian cu numărul 10

- 3 martie 2017 -


Frumoasa serie a Caietelor eminescienilor sătmăreni a ajuns la numărul 10. De această dată, volumul i-a fost dedicat lui Gheorghe Cosma, fost elev, profesor şi director al Liceului "Mihai Eminescu". Alături de cei doi autori, dr. Ovidiu T. Pop şi dr. Aurel Pop, profesorul Cosma a fost unul dintre cei care întreţin memoria vie a acestei şcoli de elită a Sătmarului.
Lansarea caietului a avut loc, ca de obicei în amfiteatrul Colegiului Naţional "Mihai Eminescu", vineri, 3 martie 2017. A fost, totodată, o întâlnire comemorativă, căci în această zi s-a împlinit un an de la trecerea la cele veşnice a profesorului Gheorghe Cosma. De aceea, moderatorul întâlnirii, dr. Ovidiu T. Pop, a dat mai întâi cuvântul părintelui protopop Dumitru Roman, care a evocat în cuvinte calde personalitatea profesorului Gheorghe Cosma, un fiu credincios al Bisericii Greco-Catolice Unită cu Roma. S-a rostit apoi o rugăciune pentru sufletul celui omagiat.

A luat cuvântul apoi dr. Viorel Câmpean, de la Biblioteca Judeţeană Satu Mare. Acesta a afirmat că Gheorghe Cosma se va număra mereu printre directorii de onoare ai instituţiei, numită de dr. Viorel Câmpean, "nava amiral a învăţământului românesc din Satu Mare". A enumerat apoi "familiile" cărora a avut privilegiul de a le fi membru Gheorghe Cosma: cea a "pomnenilor", a greco-catolicilor, a eminescienilor - în triplă ipostază - elev, profesor şi director, a studenţilor clujeni, a autorilor de monografii pentru localităţi sătmărene.
Desigur, în primul rând a fost amintită familia exemplară pe care şi-a constituit-o cu doamna profesoară Rozalia Cosma, cu care a împărţit bucurii şi necazuri vreme de 58 de ani. Aportul soţiei a fost decisiv, desigur, şi în cuprinsul acestui caiet. Pentru frumuseţea unui citat aparţinând doamnei Rozica, îl redăm în cele ce urmează, considerându-l a fi exemplar pentru ce a însemnat familia Cosma pentru cultura sătmăreană: "(...) mai important decât însăşi bătrâneţea e modul n care un om îşi acceptă, îşi concepe bătrâneţea, importantă fiind valorificarea tinerească a bătrâneţii, prin cultivarea unor virtuţi caracteristice tinereţii, prin care putem "întineri" vârsta senectuţii".
Au mai vorbit cei doi autori ai volumului, precum şi lectorul cărţii, prof. Carmen Bratosin. Emoţionante cuvinte a rostit prof. Rozica Cosma, împărtăşind asistenţei amintiri cu cel care i-a fost soţ mai bine de o jumătate de veac. Rând pe rând au ţinut să se adreseze asistenţei, foşti colegi de catedră ai lui Gheorghe Cosma, precum ilustrul profesor Gavril Cavaşi, foşti elevi ai celui omagiat, astăzi şi ei profesori vestiţi: Gheorghe Miclăuş, Traian Tămâian sau oameni de presă ca ing. Daniela Ciută. Sufleteşte au fost prezenţi şi alţi apropiaţi ai profesorului Cosma, deşi depărtarea la care locuiesc şi îşi desfăşoară activitatea i-a împiedicat să fie prezenţi la evenimentul lansării. Ne gândim aici la prof. univ. dr. Ioan Nicoară, care a adresat o frumoasă scrisoare, citită de către dr. Viorel Câmpean.
În încheiere dr. Ovidiu T. Pop, coautor al volumului, principal iniţiator al proiectului Caietelor eminescienilor sătmăreni, şi-a exprimat convingerea că volumul acesta se va bucura de cât mai mulţi cititori, memoria profesorului rămânând vie în inimile tuturor celor care l-au cunoscut ori îi vor cunoaşte viaţa şi activitatea prin intermediul lecturii. Moderatorul a încheiat într-o notă de optimism, exprimându-şi încrederea că acest volum va fi urmat de alte caiete dedicate eminescienilor sătmăreni.

Vizita elevilor din Clasa Pregătitoare A Step by Step de la Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga" la Filiala nr.2 a Bibliotecii Judeţene Satu Mare

- 31 ianuarie 2017 -


În ultima zi a lunii ianuarie Filiala nr. 2 a Bibliotecii Judeţene a primit vizita elevilor din Clasa Pregătitoare A Step by Step de la Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga". Fiind pentru prima dată când au trecut pragul acestei instituţii, d-na bibliotecar Rodica Banc a prezentat elevilor localul bibliotecii, le-a explicat criteriile de aşezare a fondului de carte pe rafturi, a făcut cunoscută modalitatea de înscriere şi a răspuns cu răbdare întrebărilor adresate de către elevi.
Cu ocazia acestei vizite a avut loc lansarea proiectului "Cărţile copilăriei". Proiectul educaţional propus pentru a fi continuat, acesta fiind la ediţia a IV a, se pliază, ca de fiecare dată, pe specificul grupului ţintă alcătuit în acest an din preşcolari (grupa mare) şi din elevii claselor pregătitoare. A citi poveşti copiilor este o experienţă minunată prin care, noi ca dascăli şi părinţi, ne apropiem de copii, le dezvoltăm comunicarea simplă, esenţială, le arătăm cât de importanţi sunt, îi modelăm spre a deveni cititori. Ca noutate, proiectul introduce realizarea unor personaje prin tehnica Origami, astfel obiectele pliate pot fi utilizate pentru a se juca sau pentru a realiza o carte inedită sau ajută la punerea în scenă a unor mici piese de teatru.
Elevii clasei Pregătitoare A Step by Step îndrumaţi de către învăţătoarele Ştef Manuela şi Matioc Diana au prezentat în cadrul acestui eveniment următoarele cărţi realizate prin muncă de grup, în clasă: " Iepurele şi ariciul", "Cât de mare este un milion?" şi "Găinuşa roşie". Ultima poveste a fost pusă în scenă cu ajutorul figurinelor Origami. Apoi, au fost "citite" poveştile individuale create de către următorii elevi: Iliţa Denis, Grigor Rahela, Birgiszer Eric, Mihalca Vanesa, Tupiţă Anghel, Tărţan Nicole, Lakatoş Bianca, Csele Nikol.
La finalul activităţii s-a vizitat expoziţia cu figurine Origami organizată de către elevii clasei pregătitoare. Sediul Filialei nr. 2 va gazdui în continuare activităţile proiectului care se întinde pe o durată de şase luni, având ca finalitate o expoziţie-concurs de desene.
>

Lansarea volumului "Pe urme de eroi",scris de Voicu Şichet

- 9 februarie 2017 -


Redactorul coordonator al publicaţiei "Eroii Neamului", col. (r) Voicu Şichet şi-a lansat, joi, 9 februarie 2017, la Biblioteca Judeţeană Satu Mare, volumul Pe urme de eroi. Cartea reprezintă o antologie a articolelor publicate de autor în revista pe care o conduce, grupate în rubrica Jurnalul cimitirelor şi monumentelor eroilor. Am putea spune că autorul a făcut 29 de paşi pe urmele eroilor. Am asistat cu ocazia lansării la o dare de seamă, un popas la un prim capăt de drum, o răscruce binevenită, dătătoare de încredere pentru ce va urma în episoadele următoare ale serialului.

Născut în 1961, Voicu Şichet a dedicat primele sale trei apariţii editoriale satului său drag, Tătăreşti: Dicţionar de "tătărăştisme" (2011), Cântări pentru ultimul drum, (2013, în care valorifică manuscrise aparţinând unui diac din Tătăreşti, Ioan Silaghi), 200 de ani de la zidirea Bisericii din Tătăreşti. Omagiu slujitorilor şi credincioşilor săi (2014, în colaborare cu dr. Viorel Câmpean), toate trei apărute la editura băimăreană Marist.
În 2015 a dedicat apariţiei celui de-al XXV-lea număr al revistei "Eroii Neamului" un volum cu titlul "Eroii Neamului" la al XXV-lea pas. Indici bibliografici şi popas de suflet, care este "un raport" asupra activităţii revistei în primii 7 ani de reapariţie. Acest volum, precum şi cel lansat în 9 februarie 2017 au apărut la editura sătmăreană "Citadela".
Întâia lansare în cadrul instituţiei noastre, cu care Voicu Şichet colaborează foarte bine, numărul bibliotecarilor şi constanţa cu care semnează în revista păstorită de el fiind elocvent pentru afirmaţia noastră, a avut un real succes. Personalităţi din mediul cultural sătmăreran au ţinut să-i fie alături la această sărbătoare de suflet. Evenimentul a fost deschis de către managerul Bibliotecii Judeţene Satu Mare, Lacrima Istrăuan, care a creionat un portret bio-bibliografic al autorului.
A fost apoi rândul prefaţatorului cărţii, dr. Viorel Câmpean, să rememoreze întâlniri cu Voicu Şichet, intrate deja în istoria locală sătmăreană. Vorbitorul a subliniat legătura lui Voicu Şichet cu instituţia cărţii sătmărene precum şi realizările acestuia în planul reabilitării unor monumente dar şi implicarea redactorului-coordonator în ridicarea unor noi monumente pentru cinstirea eroilor Sătmarului.

Reprezentanta Muzeului Judeţean de Istorie Satu Mare, dr. Daniela Bălu, a subliniat caracterul exemplar al autorului şi disciplina de fier care l-au ajutat să poată duce revista în pragul apariţiei celui de-al 30-lea număr. L-a felicitat pe autor pentru că a fructificat eforturile unor predecesori, lucrători ai instituţiei pe care o reprezintă.
Filiala sătmăreană a Arhivelor Naţionale a fost reprezentată de către dr. Diana Lostun, care a citit un text scris de către directorul instituţiei, dr. Lucian Cucuiet. Şi din acest cuvânt au răzbătut aprecierile pentru calităţile de om, patriot şi de cercetător ale lui Voicu Şichet.
Sărbătoritul este şi un apropiat al Bisericii, astfel că nu putea lipsi cuvântul unui sacerdot. Parohul pr. dr. Cristian Boloş a rostit un cuvânt emoţionant despre pasiunea cu care Voicu Şichet este prezent duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare la pangarul din catedrala ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului". Părintele a subliniat faptul că acesta este exemplul unui voluntariat ideal, desprins din iubirea creştină.
Au vorbit în continuare, un camarad de arme, col. (r) Mircea Blideran şi edotorul volumului, dr. Aurel Pop. S-a subliniat importanţa volumului pentru memoria generaţiilor viitoare, pentru Cultul Eroilor Neamului, dar şi pentru proiectul editorial intitulat Istoria presei sătmărene, sub auspiciile căruia a văzut lumina tiparului şi volumul lansat joi.
Înainte ca autorul să se adreseze cuvântul de mulţumire celor prezenţi, din public au mai vorbit col. (r.) Radu Olah, dr. Viorel Ciubotă, Angela Munteanu (consăteană cu autorul) şi profesorii Nicolae Codreanu şi dr. Ioan Corneanu. Voicu Şichet s-a folosit de prilejul manifestării pentru a-i dărui colaboratorului dr. Viorel Ciubotă o frumoasă plachetă, cu ocazia pensionării, dorindu-i un şi mai mare spor în redactarea de articole pentru "Eroii Neamului".
Momentele artistice au fost asigurate de Dorel Iurcenco, acompaniat de Georgeta Govor.

Cele 30 de numere ale "Eroilor Neamului" nu ar fi existat fără hărnicia şi tenacitatea redactorului coordonator. În cuvântul de încheiere acesta a ţinut să mulţumească tuturor celor care i-au fost alături în toţi cei 7 ani de apariţie a revistei. Cartea lansată joi marchează o bornă în istoria revistei "Eroii Neamului", căreia şi noi, din acest colţ de pagină îi dorim viaţă lungă!

Dr. Vasile Lucaciu printre evocări literare în ianuarie 2017

- 31 ianuarie 2017 -


Între 1852 şi 1922, şapte decenii, atât îi fu dat să vieţuiască pe acest pământ personalităţii căreia cei prezenţi aici îi dăruim câteva clipe de rememorare.
S-a născut în frumoasa câmpie someşană, în modesta casă a învăţătorului Mihai Lucaciu, la Apa. A intrat în istorie ca unul dintre "oamenii drapel" ai acestei ţări, însă cea mai consacrată expresie pentru a-l aşeza la locul cuvenit este "Leul din Şişeşti".
Anii trecerii sale pe cărările pământeşti - exceptându-i poate pe ultimii doi, reprezintă fără îndoială cei mai frumoşi ani din istoria neamului nostru. După ce Şcoala Ardeleană dăduse tonul deşteptării naţionale, paşoptiştii au adus o adiere de primăvară a libertăţii. Şi a venit rândul generaţiei lui Vasile Lucaciu să împlinească idealul naţional. Despre cel sărbătorit de noi astăzi s-a spus că ar fi fost continuatorul direct al treimii noastre din veacul al XVIII-lea, desigur în primul rând datorită legăturii nezdruncinate cu Maica Roma. Generaţia lui aintrat în istorie sub numele de făuritoare a Marii Uniri.
Acest simplu fapt l-ar putea aşeza pe dr. Vasile Lucaciu în fruntea personalităţilor române din părţile noastre. Dar sunt încă atâtea şi atâtea motive pentru care omul acesta a fost, este şi nădăjduim că va fi în veşnicie un exemplu pentru generaţiile care i-au succedat până acum şi mai ales pentru cele care vor veni, datoare să ne depăşească pe noi, cei de azi, obligaţi şi de neputinţele noastre, dar şi de mersul istoriei, să trăim vremuri care nu se înalţă nicidecum la măreţia actului de la 1 Decembrie 1918.
Eminent la toate studiile parcurse, în Baia Mare sau Oradea, dar mai ales la Roma, soţ şi tată desăvârşit, profesor - apărătoral limbii române la o instituţie de învăţământ din oraşul nostru, preot greco-catolic cu grijă pentru credincioşi - ctitor al unei adevărate catedrale într-un sat unde găsise o bisericuţă ridicată din bârne învechite, deputat în parlamentul din imperiu, dar şi parlamentar al unei ţări la desăvârşirea unităţii căreia îşi depusese sănătate, libertate, trudă, viaţă. Aşa am putea întocmi un portret telegrafic al unei personalităţi despre care s-a scris mult, dar niciodată,îndeajuns de bine şi suficient...
Apa, Eriu-Sâncrai, Satu Mare, Şişeşti sunt locuri care ar trebui să-i fie veşnic recunoscătoare şi îi sunt, într-adevăr. Casele muzeu, busturile, plăcile memoriale, atribuirea numelui său unor instituţii în care se plămădesc noi purtători demni ai numelui nostru în ţară şi în lume, sunt exemple elocvente. Făcea parte dintr-o generaţie care parcă ne reaminteştedojenitor, nouă, celor care străbatem parcă o zodie a dezbinării naţionale, dar care, nădăjduim că, totuşi vom avea ocazia să aniversăm centenarul zilei astrale a neamului: "Soarele de la Bucureşti răsare".
Noi, sătmărenii avem, în plus faţă de cei de pe malurile Dâmboviţei încă un prilej de dezbinare, bisericesc de astă dată. Slujind cu preoţii din cealaltă strană românească, într-o biserică martoră la multe evenimente fericite din istoria neamului nostru, Biserica Sf. Gheorghe din centrul Capitalei, preotul greco-catolic Vasile Lucaciu a rostit în 1894 o rugăciune, pilduitoare şi astăzi, din care vom cita doar un fragment:
"Curmă suferinţele poporului Tău ca în pace să-ţi putem servi Ţie, părintele nostru! şi ca în ziua cea mare, când seamă ne vei cere despre viaţa noastră pe pământ, cu conştiinţă liniştită să-Ţi putem răspunde:
"O Doamne în lume cât am stat,
În ochii ei plini de-admirare,
Pe tine te-am reprezentat"".
Soarta a vrut ca dr. Vasile Lucaciu să pună ultimele cărămizi la înălţarea României Mari în străinătate, nefiind prezent la 1 Decembrie 1918 în Cetatea Învierii Neamului Românesc. Mai întâi a trecut munţii, apoi a trecut chiar şi oceanul pentru a aduce neamului izbânda.
Vorbind despre activitatea sa culturală şi literară, trebuie să amintim că îi datorăm lui Vasile Lucaciu apariţia întâiului periodic românesc în oraşul nostru, "Satu Mare", căruia teroarea istoriei nu i-a îngăduit o lungă apariţie. A editat apoi "Revista catolică", pentru preoţi şi credincioşi, dar şi pentru tot ce reprezenta simţirea românească în zonă.
A scris cărţi de teologie, filosofie. Nu şi-a uitat menirea pentru care depusese jurământul în faţa episcopului. A fost aproape de credincioşi mereu; cei din Şişeşti îşi ameninţaseră episcopul de la Gherla că dacă va continua persecuţiile, cu paroh cu tot se vor întoarce la sânul Bisericii Ortodoxe. A găsit răgaz pentru a edita şi o carte de rugăciuni spre folosul spiritual al tuturor.
Nu vom omite apoi să evocăm activitatea de la catedra românească a Liceului Catolic Regesc din Satu Mare. Vajnica activitate pedagogică şi românească i-a atras exilul la Şişeşti; altfel, poate că astăzi vorbeam despre "Leul de la Satu Mare".
Toţi cei care îi cunoaştem activitatea pe plan politic-naţional ne dăm seama că i-a rămas prea puţin timp de lucrat în grădina culturii şi a literaturii, cât a fost prins în vâltoarea împlinirii visului de veacuri al neamului nostru. După acel moment fericit şi atât de aşteptat, "timpul n-a mai avut răbdare".
Ultimii ani din viaţă i-au fost cei mai trişti. Sunt ani urâţi în istoria noastră, acei ani de după Marea Unire. O uriaşă dezbinare pe care, din păcate, cei care ne convoacă din patru în patru ani la urne, reuşesc să o depăşească, fără mari eforturi.
Monumentul aflat în inima municipiului nostru este de departe cel mai reprezentativ pentru tot ce înseamnă trecut românesc pe aceste pământuri. Cu câte însuşiri trebuia să fie cineva înzestrat de Dumnezeu, câtă energie trebuia să dăruiască pentru a înmulţi însutit acei talanţi, pentru a merita din partea urmaşilor un asemenea însemn croit parcă din cremenea credinţei sale în izbândă. Cu prilejul dezvelirii monumentului lui dr. Vasile Lucaciu, Nicolae Iorga scria: "Cu faţa lui de romană frumuseţe severă, cu trupul de atlet, cu glasul tunător, cu mişcarea poruncitoare a braţului Vasile Lucaciu întrunea aceste însuşiri. Era un om ca oricare - şi mare dovadă de înţelepciune - nu şi-a dat osteneala să pară a fi mai mult decât era".
La însuşirile enumerate la repezeală până acum, îi adăugăm acum şi smerenia, temelie a formării unui creştin adevărat.
Şi pentru că am venit să vorbim despre "ecouri literare" şi despre dr. Vasile Lucaciu,se cuvine să evocăm un scurt pasaj dintr-un text scris la înveşnicirea lui de către poetul pătimirii noastre: "Temperament pasionant, plămădit din sănătatea robustă a ţăranilor noştri, optimist şi senin, păstrând până la bătrâneţe sub sprâncenele arcuite picăturile de lumină ale unui romantism tineresc, el preconiza acţiunea şi nu se putea închide în contemplaţia unei chilii mănăstireşti. Pleacă dintre noi cel din urmă romantic, reprezentantul perioadei eroice din politica Ardealului, lăsând generaţiei de azi moştenire imaginea lui luminoasă".
Onorată asistenţă venită pentru a cinsti memoria acestui exemplar înaintaş al nostru, astfel să ne conducem viaţa încât să putem să ne ridicăm mereu conştiinţa către gândul că suntem moştenitorii acestui om ca oricare altul - dar care prin monumentalitatea faptelor sale a primit supranumele de "omul-drapel" şi "Leul de la Şişeşti". >

Profesorul Leontin Ghergariu, omagiat la 120 de ani de la naştere

- 13 ianuarie 2017 -


Vineri, 13 ianuarie 2017, s-au împlinit 120 de ani de la naşterea profesorului Leontin Ghergariu. Şcoala Gimnazială "Vasile Lucaciu" a găzduit un eveniment aniversar, realizat în colaborare cu Despărţământul "Astra" Carei şi Biblioteca Judeţeană Satu Mare. Evenimentul a debutat cu discursul ing. Daniela Ciută, preşedinte al Despărţământului "Astra" Carei, care a subliniat activitatea profesorului Leontin Ghergariu în cadrul "Asociaţiunii". Un cuvânt de bun venit tuturor a adresat apoi prof. Ramona Maxim, directoarea instituţiei-gazdă, care a evocat cu mândrie faptul că Leontin Ghergariu a făcut parte din corpul profesoral al instituţiei. În desfăşurarea evenimentului a urmat prezentarea PowerPoint realizată de către dr. Viorel Câmpean, dedicată vieţii şi activităţii omului de cultură Leontin Ghergariu. Amplul material a oferit celor prezenţi o mulţime de informaţii, multe dintre ele în premieră pentru publicul careian.

Fiu de preot greco-catolic, Leontin Ghergariu s-a născut la Nădlac în 1897, a copilărit la Terebeşti şi a urmat cursurile gimnaziale şi liceale la Beiuş. Este absolvent al Institutului Teologic din Blaj iar apoi al Facultăţii de Litere a Universităţii "Ferdinand I" din Cluj, secţia de filologie-istorie. Personalitate complexă, şi-a dedicat întreaga energie şi capacitate intelectuală ridicării culturale a locurilor unde a activat de-a lungul vieţii.
Profesorul, publicistul şi etnologul Leontin Ghergariu a predat la Liceul "Vasile Lucaciu" din Carei la catedra de română-istorie, în anul şcolar 1924/1925. A ocupat ulterior postul de director la Liceul de băieţi din Zalău iar apoi, după reîntregirea României din 1944, a deţinut funcţia de Inspector Şcolar General la Cluj.
A fost căsătorit cu o careiancă, una dintre fiicele preotului-profesor Petru Cupcea, Lucia Cupcea. Familia Cupcea a dat mulţi intelectuali de marcă. Medicul Salvator Cupcea, actriţa Maria Cupcea, căsătorită Munteanu, sunt câteva dintre cele mai cunoscute nume.
Personalitate polivalentă, a activat pe multiple planuri, ilustrând o remarcabilă disponibilitate de dascăl, cercetător şi animator cultural, impunându-se ca deschizător de drumuri în multe domenii de activitate, realizările sale făcându-l cunoscut în întreaga Transilvanie. Ca o încununare a întregii sale activităţi pe tărâmul învăţământului, precum şi pentru zelul şi contribuţia adusă la dezvoltarea şcolii româneşti, la 28 iunie 1965 i s-a conferit titlul de Profesor Emerit.
Ca o recunoaştere a strădaniilor sale în domeniul publicisticii, în 1938 devine membru fondator şi vicepreşedinte în Comitetul "Uniunii Ziariştilor din Transilvania", care îşi avea sediul la Cluj. După 1945, se stabileşte la Cluj, unde îşi continuă activitatea publicistică colaborând la diverse ziare şi reviste din Cluj ("Făclia", "Tribuna", "Steaua"), Satu Mare, Baia-Mare şi Arad.
Leontin Ghergariu a fost şi un etnograf aplecat spre tradiţiile, îndeletnicirile şi particularităţile etnografice ale zonelor unde a activat. Lucrările sale s-au impus în faţa specialiştilor prin originalitate şi raportare la factorii istorici, politici şi cultural-confesionali, care le-au generat. Ales membru în colectivul etnografic al Secţiei de Etnografie şi Folclor al Filialei Cluj a Academiei Române a participat la cercetările etnografice din mai multe zone. A fost membru în Consiliul Ştiinţific al Muzeului Etnografic al Transilvaniei, membru în comisia de achiziţii şi expert al prestigioasei instituţii muzicale din Cluj. Martor al multor evenimente istorice şi cercetător pasionat al arheologiei şi istoriei Transilvaniei, este autorul a numeroase studii şi articole dedicate trecutului de luptă al românilor ardeleni. Învăţământul careian a fost privilegiat prin prezenţa în corpul profesoral al Liceului "Vasile Lucaciu" a unui dascăl de talia lui Leontin Ghergariu. S-a numărat printre membrii fondatori ai primelor librării şi tipografii româneşti la Carei.
În cadrul simpozionului, a fost propusă amplasarea unei plăci comemorative în incinta Şcolii Gimnaziale "Vasile Lucaciu", pentru contribuţia adusă la dezvoltarea învăţământului românesc careian, pentru implicarea în dezvoltarea publicisticii careiene, pentru promovarea culturii româneşti. Alături de organizatori la eveniment au luat parte col. (r) Voicu Şichet, redactor-coordonator al revistei "Eroii Neamului", prof. Ioan Ciarnău de la Dindeşti, prof. Carol Koka, Corina Nuna de la Biblioteca Municipală Carei, Bogdan Georgescu de la Direcţia de Cultură Carei, profesori şi elevi de la Liceul Teoretic, de la Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" şi de la şcoala gazdă.

Arhivă evenimente 2016

Arhivă evenimente 2015

Arhivă evenimente 2014

Arhivă evenimente 2013

Arhivă evenimente 2012

Arhivă evenimente 2011

Ultima actualizare : 03.11.2017