Acord de cooperare transfrontalieră între
Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi
Biblioteca Orăşenească "Bródy Sándor" din Eger

Afis eveniment

  27 iulie 2018

Biblioteca Judeţeană Satu Mare a primit vineri, 27 iulie 2018, vizita delegaţiei de la Biblioteca Orăşenească "Bródy Sándor" din Eger, Ungaria, ocazie cu care reprezentaţii celor două biblioteci publice au semnat un acord de cooperare, pe durată nedeterminată, având drept scop stabilirea relaţiilor profesionale care să contribuie la crearea şi dezvoltarea unor servicii şi activităţi de bibliotecă diverse, orientate spre nevoile de informare, studiu şi cercetare, identificate în rândul membrilor comunităţilor din cele două oraşe.
Delegaţia din Eger a fost condusă de către d-na Tőzsér Istvánné, directorul general al Bibliotecii Orăşeneşti "Bródy Sándor", şi aînsumat peste 80 departicipanţi, atât bibliotecari, cât şi membri ai Grupului de lectură "Dsida Jenő".
Gazdele întâlnirii au fost Lacrima Camelia Istrăuan, managerul bibliotecii Judeţene Satu Mare, drd. Marta Cordea, expert în bibliofilie, şi dl. Muzsnai Árpád, preşedintele Societăţii Maghiare de Cultură din Transilvania-Vicepreşedinţia Satu Mare, cel care a mijlocit legătura între cele două biblioteci.
În luările de cuvânt ale domniilor lor, cele două directoare au întărit necesitatea cooperării transfrontaliere, bazată pe schimb de experienţă profesională, pe recunoaşterea şi promovarea patrimoniului cultural şi spiritual al celor două judeţe, crearea de noi oportunităţi care să conducă la dezvoltarea profesională continuă a bibliotecarilor din cele două instituţii.
După momentul oficial de semnare a acordului de cooperare, delegaţia din Eger a făcut turul Bibliotecii Judeţene Satu Mare, dovedind maxim interes pentru întregul flux de activităţi profesionale întreprinse de bibliotecarii sătmăreni, mai cu seamă pentru activitatea de prelucrare, cercetare şi valorificare a documentelor de bibliotecă ce constituie colecţiile speciale şi fondul de patrimoniu.

Ultima actualizare :31.07.2018

Biblioteca pe Facebook

Biblioteca pe Flickr

Unde ne găseşti