CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Lansare de carte : "Ten" de Gheorghe Cormoş

- 16 noiembrie 2011 -Atelierul Memorial “Nae Antonescu” al Bibliotecii Judeţene Satu Mare a găzduit lansarea primului volum de versuri al poetului sătmărean Gheorghe Cormoş. La eveniment au fost prezenţi directorul instituţiei, Ioan Mircea Ardelean, directorul Direcţiei Judeţene de Cultură, George Vulturescu, fostul director al Bibliotecii Judeţene, directorul editor al Gazetei de Nord-Vest Voicu D. Rusu, reprezentantul editurii Dacia XXI, Ovidiu Suciu, preşedintele Cenaclului “Afirmarea”, Ion Bala, poeţi, oameni de cultură, alţi invitaţi.


 


 


 


Discursul d-lui Ioan Mircea Ardelean, Directorul Bibliotecii Judeţene Satu Mare, cu ocazia acestui eveniment


Debutul editorial al poetului Gheorghe Cormoş
Orice făuritor de Frumos, meşter al condeiului, se simte cu adevărat împlinit când îi este dat să-şi vadă strădania artistică strânsă între copertele unui volum. Deşi Gheorghe Cormoş a aşteptat îndelung să savureze acest moment al împlinirii, tot amânând momentul debutului editorial, putem spune că o face azi, pe deplin conştient că poemele sale au ajuns la maturitatea artistică autoimpusă.
Volumul de poeme apărut la editura Dacia XXI, în colecţia "Debut", sub titlul "Ten", îngemănează cele mai reuşite creaţii literare ale poetului, prefaţând apariţia, în curând, şi a altor volume de poezie.
În ciuda faptului că asistăm la un debut întârziat, sau poate tocmai din acest motiv, poezia de bună calitate a lui Gheorghe Cormoş surprinde prin abordarea avangardistă şi prin sensibilitatea profundă a versurilor.
Despre poezia autentică a poetului sărbătorit azi, stau mărturie şi cele câteva cuvintele aparţinând autorului volumului Ceremonia de trecere, Dorin Sălăjan, prea devreme plecat dintre noi, pe care le-am citit pe ultima copertă a cărţii lui Gheorghe Cormoş: "I-am spus prietenului meu G. Cormos că numai absenţa şi pietrele funerare sunt mai adesea compilatorii. Şi el a surâs. Şi în surâsul lui fumuriu eu văd vieţuirea unui poet".
La această lansare sunt prezenţi numeroşi literaţi, poeţi valoroşi ai Sătmarului, buni cunoscători ai poeziei lui Gheorghe Cormoş. Convins fiind că fiecare aşteaptă cu nerăbdare să ne spună câteva cuvinte despre poetul Gheorghe Cormoş şi poemele sale, îi invit la cuvânt, nu înainte însă de a mulţumi Editurii "Dacia XXI" pentru iniţiativa de a publica operele sătmărenilor noştri talentaţi.

D I R E C T O R
Ec. Ioan Mircea Ardelean

Website counter

Ultima actualizare : 17.11.2011