CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANÄ

Lansare de carte la Biblioteca Judeţeană Satu Mare.
Marta Cordea, "Priviri retrospective"

Consiliul Judeţean Satu Mare, Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi Editura Citadela invită publicul cititor la un nou eveniment editorial, având-o în centrul atenţiei pe cercetătoarea Marta Cordea, cu cea mai recentă lucrare a sa, "Priviri retrospective. Bibliofilie, personalităţi din Sătmar, Dieta de la Pesta (1848-1849, 1861)". Evenimentul se va derula miercuri, 20 decembrie 2017, cu începere de la ora 1430, în Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr" a Bibliotecii Judeţene Satu Mare.
Cartea a apărut de curând la Editura Citadela, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Satu Mare, ca urmare a concursului de proiecte culturale organizat în prima sesiune din acest an, în baza Legii Nr. 350 din 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
Volumul cuprinde 33 de articole publicate de-a lungul timpului în periodice din ţară şi locale (revista "Biblioteca", Bucureşti, Anuarul "Libraria", Târgu Mureş, "Satu Mare. Studii şi comunicări", "Citadela", "Mărturii culturale", "Poesis", "Eroii Neamului" şi "Confluenţe" din Satu Mare) dispuse în trei părţi: Carte veche şi bibliofilie (amintim aici studii referitoare la fondul de carte veche al Bibliotecii Judeţene Satu Mare, ediţii prime, activitatea diaconului Coresi ş.a.), personalităţi ale nord-vestului (de pildă Irina Berinde, Lucreţia Barbul, Ion Şiugariu, Sárváry Pál, Livia Bacâru, Csengeri János, Aloisie Tăutu, Szénássy Sándor, Traian Fărcaş etc.) şi Deputaţii români în Dieta de la Pesta din anii 1848-1849 şi 1861(articole privind activitatea deputaţilor români dar şi referiri la sătmăreanul Gheorghe Orosz sau la revoluţionarul paşoptist Ács Károly, primul traducător în maghiară al poeziei populare româneşti).
Motivaţia titlului se regăseşte în Cuvântul de întâmpinare al autoarei: "Priviri retrospective, căci retrospectiv este şi conţinutul articolelor, atât al celor de istoria cărţii, cât şi al celor legate de trecutul Sătmarului şi al activităţii deputaţilor din parlamentul pestan paşoptist şi din 1861, dar şi datorită faptului că am reunit într-un singur volum câteva dintre articolele scrise de-a lungul timpului".
Noua apariţie editorială va fi prezentată publicului participant, în prezenţa autoarei, de către Viorel Câmpean, Ioan Nistor, Aurel Pop, Voicu Şichet, George Vulturescu şi Alexandru Zotta.
La eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţii administraţiei publice locale şi judeţene, oameni de cultură, scriitori şi jurnalişti, managerii şi directorii instituţiilor de cultură, dascăli şi elevi, colaboratorii, prietenii şi colegii de breaslă ai autoarei, precum şi publicul sătmărean pasionat de bibliofilie şi studiul istoriei locale.
Date biografice despre autoare:
Absolventă a Facultăţii de Litere şi Filosofie Timişoara, profilul Filologie, Marta Cordea a urmat un curs postuniversitar din cadrul Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Litere, în profilul Bibliologie, specializarea Biblioteconomie şi ştiinţa informării.
Îşi construieşte cariera profesională la Biblioteca Judeţeană Satu Mare, secţia "Colecţii speciale şi fond de patrimoniu", fiind o profesionistă de prim rang şi o pasionată cercetătoare în domeniul bibliofiliei.
A obţinut atestatul de expert în domeniile Bunuri arheologice şi istoric-documentare: Carte veche românească, carte veche străină, bibliofilie.
În prezent este doctorand la Institutul de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca al Academiei Române, începând cu anul 2014.
Este autoare de cataloage de carte veche străină, sec. XV-XVI (1998), sec. XVII - 2 volume (2005) (în colaborare cu Paula Vasil-Marinescu), a volumelor Incunabulele Colecţiilor speciale sătmărene, Satu Mare, Editura Citadela, 2012 şi Francisc Groza, un intelectual dedicat învăţământului şi culturii sătmărene, Satu Mare, Editura Citadela, 2012 (în colaborare cu Viorel Câmpean şi Ovidiu T. Pop); îngrijitor al volumului postum al cărturarului Nae Antonescu, Din presa sătmăreană de altădată, Satu Mare, Editura Citadela, 2013 (în colaborare cu Viorel Câmpean); redactor al albumului Aurel Cordea, semne din umbră, Satu Mare, Editura Citadela, 2012, împreună cu Viorel Câmpean; autoare de studii şi articole în reviste din ţară: "Acta Mvsei Porolissenis" (Zalău), "Biblioteca" (Bucureşti), "Transilvania" (Sibiu), "Libraria" (Târgu-Mureş), "Bibliotheca Septentrionalis" (Baia Mare), "Biharea", "Várad" (Oradea) şi locale: "Satu Mare. Studii şi comunicări", "Citadela", "Mărturii culturale", "Eroii Neamului", "Poesis", "Informaţia deduminică".

Ultima actualizare : 19.12.2017