Anunţuri concurs posturi vacante

Informatician - Compartimentul informatizare, studii superioare, Gradul II,
perioadă nedeterminată
- anunţ concurs
- anunţ rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
Bibliotecar - Sala de Lectură "Gheorghe Bulgăr", studii superioare, Gradul II,
perioadă nedeterminată
- anunţ concurs
- anunţ rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
- anunţ rezultatele probei scrise
- anunţ rezultatele contestaţiilor examen scris şi proba practică
- anunţ rezultatele proba interviu
- anunţ rezultat final
Bibliotecar - Biroul dezvoltare, evidenţムşi prelucrare informatizatムa colecţiilor, studii superioare, Gradul IA,
perioadă nedeterminată
- anunţ concurs
- anunţ rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
- anunţ rezultatele contestaţiei la proba de selecţie a dosarelor de înscriere
- anunţ rezultatele probei scrise
- anunţ rezultatele probei interviu
Secretar - Compartimentul administrativ, studii medii, Gradul IA
perioadă nedeterminată
- anunţ concurs
- anunţ rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
- anunţ rezultatele examen scris
- anunţ rezultatele contestaţiilor examen scris
- anunţ rezultatele proba interviu
- anunţ rezultat final
Economist - Compartimentul juridic, Achiziţii, Resurse umane, studii superioare, gradul II,
perioadă determinată
- anunţ concurs
Şef birou - Dezvoltare, evidenţă şi prelucrare informatizată a colecţiior, studii superioare, gradul II,
perioadă nedeterminată
- anunţ concurs
- anunţ rezultatele probei de selecţie a dosarelor de înscriere
- anunţ rezultatele probei scrise
- anunţ rezultatele probei practice
- anunţ rezultatele probei interviu
- anunţ rezultatele finale
Ultima actualizare : 06.12.2018

Biblioteca pe Facebook

Biblioteca pe Flickr

Unde ne găseşti