CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Proiectul cultural "Confesiunile cărturarului"
o aduce în centrul atenţiei pe poeta şi scriitoarea Ana Cicio

Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, Cenaclul "Cronograf" şi Asociaţia Scriitorilor de Nord Vest, cu sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare, vă invită la o nouă întâlnire, organizată în cadrul proiectului cultural ,,Confesiunile cărturarului". Evenimentul se va derula vineri, 27octombrie 2017, cu începere de la ora 13, în Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr" a Bibliotecii Judeţene Satu Mare.
La cea de-a opta întâlnire cu cititorii va fi prezentă poeta şi scriitoarea Ana Cicio, avocat şi cercetător în domeniul folclorului şi al etnografiei, membră a Cenaclului Cronograf şi a Asociaţiei Scriitorilor de Nord Vest, colaboratoare cu numeroase reviste de cultură din ţară şi străinătate, printre care amintim: "Cronograf"; "Cetatea culturală"; "Alternanţe" din Germania şi "Destine literare" din Canada.
Ideea organizatorilor este aceea de a prezenta publicului, în ultima zi de vineri a fiecărei luni calendaristice, un scriitor sătmărean. Până în prezent, şi-au rostit confesiunile următorii cărturari: Felician Pop, Gheorghe Cormoş, Dana Criste, Sorin Oros, Cornelia Bălan Pop, Vasile Conioşi-Mesteşanu şi Gheorghe Gheorghiade.
"Afirmată cu o nemeritată discreţie în spaţiul literar sătmărean, Ana Cicio este expresia fericită a literaturii feminine sătmărene, dar, mai ales, a celei ce îşi are sorgintea în Oaşul legendar dintotdeauna, completând fotografia de grup a scriitorilor născuţi aici: Ioan Nistor, Paul Grigore, Vasile Chifor, Vasile Mic etc. Poetă, prozatoare, o excelentă eseistă, Ana Cicio abordează teme ce ţin de o didactică simplă a vieţii, încărcând ideea cu o emoţie ce împrospătează sensul cunintelor", a mărturisit, în 2010, regretatul Ion Vădan.
Numele Anei Cicio se leagă de două volume de versuri, şi anume "Îngăduie", apărut în 2005 la Editura Risoprint din Cluj-Napoca, şi volumul bilingv, româno-englez, semnat împreună cu poetul german Frank Joussen, "Feţele iubirii / The Faces of Love şi Nuanţele iubirii / Shades of Love", volum apărut în 2013 la Editura Limes din Cluj.
În anul 2006, la Editura Risoprint, Ana Cicio publică volumul "Altarele lui Zalmoxis", reeditat apoi în 2010 la Editura Dacia XXI, ea însăşi mărturisind că "Această carte poartă cu ea nostalgia unei lumi cu parfum de altare străvechi; o lume care-mi colindă lin prin suflet cu amintiri şi chipuri dragi, plecate să se odihnească puţin lângă Obârşia Vremurilor".
În anul 2008, tot la Risoprint, apare "Simbolul sacru si misterele sale", un studiu asupra simbolurilor ce pot fi identificate pe răboj, pe ţesături, ceramică, lemn ori piatră, care fac parte dintr-o scriere preistorica.
Seria studiilor şi cercetărilor în domeniul folclorului şi al etnografiei continuă cu lucrarea "Colinde, zei şi mistere", apărută în 2010, sub auspiciile editurii Dacia XXI. Cerecetătoarea Ana Cicio invită la a desluşi împreună cu cititorii "magia, sacrul şi misterele colindului, căci în colind nu există sfârşit şi nici sfârşire, există doar infinire de zodii, ce ne poartă sub cerul altor dimineţi".
În anul 2016, împreună cu Vasile Pop-Negreşteanu, Ioan Nistor, Vasile Conioşi-Mesteşanu, Ciprian Honca, Remus Ţiplea, Ioan Belbe, Alexandru Feher, Romeo Komaromi, Vasile Corodan, Anca Hîrţa şi Mihaela Grigorean, realizează ghidul turistic în ediţie bilingvă, româno-engleză, "Ţara Oaşului. Itinerarii pentru memoria inimii".
De profesie avocat, Ana Cicio s-a născut la 25 iulie 1963 în Negreşti-Oaş. Este absolventă a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Drept, promoţia 1998. În perioada 2008-2009, a semnat articole şi reportaje în cotidianul local "Gazeta de Nord-Vest".

Ultima actualizare : 25.10.2017