CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Evenimentul cultural Anul editorial sătmărean, la vârsta majoratului

Sub egida Consiliului Judeţean Satu Mare, Biblioteca Judeţeană, în colaborare cu Trustul media "Informaţia Zilei", organizează cea de a XVIII-a ediţie a evenimentului Anul editorial sătmărean.
Manifestarea culturală se va derula vineri, 21 aprilie 2017, cu începere de la ora 1200, în Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr" a Bibliotecii Judeţene Satu Mare. Deschiderea oficială va fi însoţită de expoziţia de prezentare a publicaţiilor apărute în cursul anului 2016, urmată de festivitatea de decernare a diplomelor pentru cele mai reuşite scrieri sub aspect literar, cultural, ştiinţific şi informaţional.
Producţia editorială sătmăreană a anului 2016 însumează 239 de documente (159 cărţi tipărite; 45 publicaţii periodice, 5 documente audio-vizuale şi 30 de periodice electronice disponibile online) şi este, sub aspect cantitativ, sub valorile înregistrate în anul precedent.
Comisia de jurizare, constituită din scriitori şi oameni de cultură, directori de instituţii de cultură, reprezentanţi ai autorităţii finanţatoare - Consiliul Judeţean Satu Mare - şi specialişti din bibliotecă, au decis acordarea unui număr de 20 de diplome şi premii ce vor reveni celor mai merituoşi reprezentanţi ai scrisului sătmărean.
Componenţa comisiei de jurizare este următoarea: dr. Imola Kiss, reprezentanta Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional a Judeţului Satu Mare; Loredana Ştirbu, scriitor şi consultant artistic în cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare; prof. Gheorghe Gheorghiade, scriitor şi fost director al Bibliotecii Judeţene Satu Mare în perioada 1992-1996; Felician Pop, scriitor, gazetar şi manager al Muzeului Judeţean Satu Mare; Kereskenyi Alexandru, consilier judeţean şi membru în Comisia pentru învăţământ, activităţi socio-culturale, culte, sport şi tineret; Bianca Ciceo, şefa Serviciului dezvoltare, evidenţă şi prelucrare informatizată a colecţiilor, şi Veres István, şef birou la Secţia de împrumut pentru adulţi, gazetar şi traducător.
Cu prilejul acestui eveniment, Biblioteca Judeţeană editează, la fiecare ediţie, "Catalogul bibliografic Anul editorial sătmărean", publicaţie informativă ce cuprinde scrierile autorilor sătmăreni, oferind în acelaşi timp şi o radiografie a activităţii editoriale şi publicistice din întreg judeţul. Catalogul bibliografic este şi un bun mesager al cuvântului scris, contribuind la promovarea culturii sătmărene şi la integrarea ei în circuitul naţional de valori. Noutatea acestei ediţii constă în faptul că, alături de titlurile publicaţiilor periodice tipărite, catalogul conţine referinţe şi descrieri bibliografice ale publicaţiilor periodice electronice disponibile online.
Anul editorial sătmărean, prin cele 17 ediţii de până acum, s-a dovedit a fi unul dintre evenimentele culturale emblematice pentru judeţul nostru. Pe parcursul anilor, această sărbătoare a cărţii s-a impus ca fiind un semn identitar al sătmărenilor pasionaţi de cultură. Modelul oferit de biblioteca sătmăreană a depăşit limitele geografice ale judeţului, fiind apreciat şi mai apoi preluat de către alte biblioteci şi autorităţi de rang judeţean din ţară.
"Prin organizarea acestei sărbători a cărţii şi a cuvântului scris, dorim să facem cunoscut publicului larg patrimoniul local de tipărituri şi alte tipuri de documente pe care le colecţionează, an de an, Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi totodată să ducem la îndeplinire una dintre cele mai importante atribuţii ale bibliotecii, aceea de a înregistra şi de a păstra toate documentele apărute în judeţ pentru salvarea memoriei culturale locale.", a declarat Lacrima Camelia Istrăuan, managerul Bibliotecii Judeţene Satu Mare.
La fel ca ediţiile precedente, şi cea prezentă se derulează cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Satu Mare, prin alocările bugetare acordate Bibliotecii Judeţene, instituţie organizatoare, şi prin premiile oferite cu prilejul acestui eveniment.
Efortul autorităţii finanţatoare este completat de sprijinul oferit de Trustul media regional "Informaţia Zilei", prin amabilitatea d-lui director general Dumitru Păcuraru, sprijin concretizat în tipărirea coperţilor cataloagelor bibliografice şi în compactarea acestor publicaţii prin procedeele tehnice utilizate într-o tipografie.
La eveniment sunt aşteptaţi oaspeţi de seamă, oficialităţile judeţului şi ale municipiului, directori de instituţii, parteneri şi colaboratori, scriitori, editori, jurnalişti şi bibliotecari.

Ultima actualizare : 26.04.2017