CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

Lucrarea omagială "Ioniţă G. Andron. Schiţă biografică, articole, interviuri, evocări, fotografii",
lansată la Biblioteca Judeţeană Satu Mare

Consiliul Judeţean Satu Mare, Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi Editura Citadela invită publicul sătmărean la evenimentul de lansare a lucrării "Ioniţă G. Andron. Schiţă biografică, articole, interviuri, evocări, fotografii".
Evenimentul se va derula joi, 23 noiembrie, cu începere de la ora 15, la Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr" a Bibliotecii Judeţene Satu Mare şi va fi susţinut prin prelegerile rostite de Mihaela Grigorean, Ştefan Haiduc, George Vulturescu, Ioan Nistor, av. Horia Ungur, Claudiu Porumbăcean, Remus Vârnav, Aurel Pop, Viorel Câmpean şi alţi invitaţi prezenţi în sală, preocupaţi de fenomenul cultural.
Cartea a apărut de curând la Editura Citadela,cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Satu Mare, ca urmare a concursului de proiecte culturale organizat în prima sesiune din acest an, în baza Legii Nr. 350 din 2005.
Lucrarea "aduce în actualitate şi supune atenţiei o operă impresionantă, a artistului fotograf, care şi-a legat destinul de cel al satului natal - Racşa - şi al Ţării Oaşului, acest ţinut mirific, care l-a fascinat prin arhaicitate şi autenticitate. […] Om de reală cultură, a ridicat pasiunea pentru fotografie la rang de mare artă, realizând cele mai expresive fotografii despre Ţara Oaşului, în care valoarea documentară se întrepătrunde cu cea artistică, recunoscută de mari personalităţi", după cum mărturiseşte Ştefan Haiduc în textul argumentativ al lucrării.
Apărut în contextul Centenarului Ioniţă G. Andron 1917-2017, volumul este unul omagial şi cuprinde, în cele peste 300 de pagini, alături de partea introductivă şi argumentativă, schiţa biografică a artistului fotograf, prin prisma unor articole semnate de Viorel Câmpean, Ioniţă Andron - fiul artistului, Remus Ilie Vârnav şi Vasile Nemeş. O atenţie deosebită se acordă articolelor semnate de Ioniţă G. Andron, precum şi interviurilor cu şi despre el.
La capitolul evocări sunt reunite peste 40 de articole apărute în culegeri de studii şi cercetări ştiinţifice, publicaţii locale, dicţionare şi reviste culturale, pliante omagiale şi alte tipărituri, dar şi în mediul online. Capitolul "Corespondenţa Ioniţă G. Andron" şi anexele prezentate în carte, aduc informaţii inedite despre viaţa şi activitatea artistului fotograf.
Susţinută de o impresionantă bibliografie, "prin cărţi precum aceasta, se aduce un serviciu nu numai memoriei ilustrului om de cultură, valorificării creaţiei lăsate moştenire, ci mai ales locurilor pe care le-a zugrăvit cu pana inspirată, cu lumina toarsă îndelung în sufletul său.", este de părere prof. Ioan Nistor în capitolul "Personalitatea complexă a lui Ioniţă G. Andron într-un mănunchi de texte".
La eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţii administraţiei publice locale şi judeţene, oameni de cultură, scriitori şi jurnalişti, managerii şi directorii instituţiilor de cultură, precum şi publicul sătmărean pasionat de istoria locală, de literatură şi arta fotografică.

Website counter

Ultima actualizare : 17.11.2017