CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ


Sala de lectură Gheorghe Bulgăr

şi-a redeschide porţile către Carte, Cunoaştere şi Cultură
în 30 septembrie 2011, dată memorabilă pentru comunitate, ce a coincis cu
a 60-a aniversare a Bibliotecii Judeţene Satu Mare.


Mesajul d-lui Ioan Mircea Ardelean, Directorul Bibliotecii Judeţene Satu Mare, cu ocazia acestui eveniment


Un moment aniversar este, în esenţă, unul al bucuriei, dar şi al bilanţului. Putem afirma că Biblioteca Judeţeană Satu Mare a avut un destin zbuciumat, datorat încercărilor la care au supus-o şi oamenii şi vremurile.
Prima bibliotecă publică la Satu Mare a luat fiinţă în anul 1951. Pe atunci cele câteva sute de volume erau gestionate doar de un singur bibliotecar, într-o cămăruţă de numai câţiva mp. Astăzi, biblioteca publică sătmăreană împlineşte vârsta deplinei maturităţi, iar cele peste 420.000 de documente de bibliotecă sunt puse în valoare de cei 29 de angajaţi, într-un spaţiu mult mai generos, însă insuficient.
Speranţa că, într-un viitor cât mai apropiat, biblioteca sătmăreană va avea propria ei casă, a început să reînvie în sufletele noastre de curând. Pe data de 27 iulie a.c., în şedinţa Consiliului Local Satu Mare, a fost aprobat proiectul privind acordarea în administrarea Consiliului Judeţean a unui teren de peste 1700 de mp, în vederea construirii viitorului sediu al Bibliotecii Judeţene Satu Mare.
Perioada cea mai zbuciumată pe care a traversat-o instituţia noastră, a fost 2000-2010. Punctul culminant l-a reprezentat martie 2007, când s-a pus sechestru judecătoresc pe Sala de lectură şi Serviciul de achiziţie, prelucrare şi evidenţă informatizată a colecţiilor. Acest fapt a paralizat activitatea bibliotecii. Timp de doi ani, nici un document de bibliotecă nu a mai ajuns pe rafturile secţiilor de împrumut, cu toate că activitatea de achiziţie a fost neîntreruptă. După doi ani, Serviciul de achiziţie, prelucrare şi evidenţă informatizată a colecţiilor şi-a reluat activitatea, într-un alt spaţiu, şi în scurt timp a reuşit să mai reducă decalajul dintre momentul achiziţiei şi cel al împrumutului documentelor.
A urmat apoi o perioadă a tatonărilor şi negocierilor. Din data de 25 mai 2010, de când am preluat conducerea Bibliotecii Judeţene Satu Mare, am reuşit să aşez la masa negocierilor factorii decizionali care au fost în măsură să hotărască soarta bibliotecii, în general, şi a Sălii de lectură, în special. În data de 5 iulie a.c., în şeninţa extraordinară a Consiliului Judeţean s-a închis litigiul cu Federalcoop şi s-a hotărât redeschiderea Sălii de lectură. În următoarea zi, pe 6 iulie, toată presa locală anunţa acest lucru.
Iată că la împlinirea a şaizeci de ani de bibliotecă publică la Satu Mare, putem reda sătmărenilor cel mai important spaţiu public de această factură din judeţ: Sala de lectură "Gheorghe Bulgăr", lucru posibil ca urmare a unor activităţi organizatorice susţinute de către întregul colectiv.
Mai mult, serviciile oferite comunităţii de instituţia noastră se îmbogăţesc prin programul Biblionet - lumea în biblioteca mea. Nu a fost uşor să întrunim toate condiţiile necesare pentru a beneficia de acest program, dar cu stăruinţă şi multă înţelegere din partea Consiliului Judeţean şi a primarilor din comunele sătmărene, am reuşit să implementăm proiectul şi la Satu Mare.
Toate aceste realizări nu ar fi posibile fără sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare şi al Primăriei Municipiului Satu Mare, prilej cu care le mulţumim că ne-au fost alături în momentele de cumpănă.
Sperăm ca acesta să fie doar începutul unor transformări profunde, venind în întâmpinarea nevoilor sătmărenilor. Sperăm ca în scurt timp să vă primim în "casa noastră", un spaţiu adecvat pentru servicii diverse, moderne şi eficiente. Sperăm, deasemenea, să avem în continuare sprijinul autorităţilor judeţene şi al celor locale pentru ca toate proiectele noastre să se materializeze.
La ceas aniversar, felicităm toţi bibliotecarii, "truditori ai cărţii" de ieri şi de azi, pentru consecvenţa şi tenacitatea cu care s-au implicat în tot acest răstimp, de şaizeci de ani, în buna funcţionare şi "creştere" a bibliotecii.
Să nu-i uităm pe "prietenii cărţii" fără de care nu ne justificăm existenţa. Ne exprimăm recunoştinţa şi pentru colaboratorii noştri apropiaţi, alături de care am organizat numeroase manifestări cu caracter:
- cultural şi de informare: Anul editorial sătmărean; Manifest pentru şcoală. Biblioteca publică susţine educaţia; Caravana culturii sătmărene, Săptămâna familiei, săptămâna fără TV; Lectura, balsam pentru sufletul celor de vârsta a treia, Inaugurarea atelierului memorial "Nae Antonescu", numeroase lansări de carte (Ioan Mircea Paşcu, Jurnal de..."Front"; Horia Tabacu, Drumul până la Piaţa Romană, Constantin Stan, GDE Buharest) etc.
- educativ: Nicolae Iorga în conştiinţa europeană; 25 Martie, sărbătoarea care aduce primăvara; Bibliotecar pentru o zi; Să ne cunoaştem mai bine, să trăim mai frumos. Comunitatea rromă şi multe altele.
Sperăm ca cei ce ne vor urma să aprecieze eforturile pe care le-am depus şi să înveţe să folosească biblioteca cu înţelepciune.

D I R E C T O R
Ec. Ioan Mircea Ardelean

Website counter

Ultima actualizare : 07.10.2011